sobota, 8. októbra 2016

Je každý antikomunista pes?

ALAIN BADIOU | Zlazloj Zlizlek

„Možno je vám známe násilie a dravosť u Jean-Paul Sartra, ktorý na sklonku 50. rokov minulého storočia povedal, že každý antikomunista je pes. Ak sa na tento britký výrok pozrieme do dôsledkov, je pravdivý. Akýkoľvek postup štátu, kedže môže taký byť, akýkoľvek postup štátu, ktorý sa javí formálne protichodným s komunistickou hypotézou by mal byť vo všeobecnosti posúdený ako protichodný s cieľom ľudstva ako takého. A rovnako je protichodný k samotnému jeho spoločnému osudu.

piatok, 16. septembra 2016

Boots Riley: Toto je pre mojich ľudí, ktorí majú nesplatené účtySo súhlasom autorov dnes uverejňujeme do Slovenčiny preloženú prvú epizódu zo série portrétov pionierov hip-hopu pracujúcej triedy. Boots Riley, frontman politickej, radikálnej, hip-hopovej skupiny "The Coup" z Oaklandu, Kalifornie nás vezme na výlet naprieč Oaklandom a hovorí pri tom o jeho hudbe, budúcnosti a jeho neúnavnej revolte voči kapitalizmu. zdroj: EVEN/ODD

piatok, 2. septembra 2016

Slavoj Žižek: Filozofi sa doteraz rôznymi spôsobmi snažili zmeniť svet; ide však o to: interpretovať ho!

SLAVOJ ŽIŽEK | mariborchan.si

Výňatok z Revolúcia pred bránami: Žižek k Leninovi: Spisy z 1917 (Revolution at the Gates: Žižek on Lenin: The 1917 Writings, p. 170)

piatok, 26. augusta 2016

Zakladateľ Pirate Bay: Vzdal som to

JOOST MOLLEN | motherboard.vice.com

"Internet je dnes na hovno. Je pokazený. Možno bol pokazený vždy, ale je to horšie ako kedykoľvek predtým."

piatok, 25. marca 2016

Vzbúrený rozum: Marxistická filozofia a moderná veda 3/4 (55)

ALAN WOODS, TED GRANT

Objavy vedy a techniky sú dôležitou súčasťou rozvoja spoločnosti, umožňujú ľudstvu získať väčšiu kontrolu nad obmedzeniami danými prírodou. Len týmto spôsobom sa môže ľudstvo stať skutočne slobodným. Problémom nie je to, čo ľudská myseľ objaví. Problém je v tom, ako budú objavy využité. Pokrok vedy otvára nový a úchvatný horizont neobmedzeného ľudského rozvoja. Ale je tu ďalšia, temnejšia stránka. 20. storočie nesie hroznú správu o tom, aké hrôzy môže prinášať kapitalizmus vo svojej epoche historického úpadku. Techniky genetického inžinierstva v rukách nekontrolovaných monopolov, ktoré majú záujem len o veľké zisky, predstavujú príšernú hrozbu.

piatok, 18. marca 2016

Vzbúrený rozum: Marxistická filozofia a moderná veda 3/4 (54)

ALAN WOODS, TED GRANT

V niektorých spoločnostiach môžu dať genetickú výhodu silné svaly alebo schopnosť bežať rýchlo. Ak sa takáto výhoda pripisuje sklonu klamať, podvádzať a využívať, musí to znamenať, že tieto prvky sú vlastnosti najviac potrebné na dosiahnutie úspechu v modernej spoločnosti a z hľadiska zástancov „trhových hodnôt“ to je úplne správne. Aj keď je veľmi sporné, či sa tieto vlastnosti môžu v skutočnosti ďalej odovzdávať genetickým mechanizmom, je určite nesporné, že tvoria najdôležitejšie vlastnosti sebectva buržoázie. „Vojna všetkých proti všetkým“, ako hovorí starý Hobbes, je základné stanovisko kapitalistickej spoločnosti.