nedeľa 16. novembra 2008

Punk a Hippies - nekonformní so systémom


Hnutia punk a hippies predstavovali a predstavujú alternatívu rozšírenému spôsobu žitia. Ich vyznávači sa riadia svojskými pravidlami vyznávajúc hodnoty, ktoré považujú za správnejšie ako etablované oficiálne názory. Príslušnosťou k nim vyjadrujú svoj odlišný názor na svet a spoločnosť, čím ju vlastne kritizujú.

Svojho času tieto hnutia tvorili aj silnú opozíciu voči konformnému správaniu a spoločenskému životu orientovanému na nadmernú spotrebu a výrobu. Pred zarábaním uprednostňovali žitie a neboli ochotní tiež participovať na stroji na peniaze. Preferovali slobodu pred kontrolou a vzopierali sa spoločnosti pôsobiacej rozličnými podobami útlaku. Je pozoruhodné, že v rôznych podobách týchto dvoch hnutí bola socialita vždy ich spoločnou črtou.

PUNK
Punková subkultúra sa vyvinula v 70-tych rokoch v rôznych štátoch (Veľkej Británii, USA, Austrália, Južná Afrika), z ktorých sa šírila ďalej, ovplyvnená viacerými druhmi moderného umenia. Zahŕňa rozdielne druhy štýlov a umenia od hudby a filmu cez ideológiu po módu. Charakteristickými znakmi je etika DIY (urob si sám), nekonformita, priama akcia, nepredávanie sa (proti komercionalizácii) a nihilizmus.

Nihilizmus sa u punk-erov prejavoval nezáujmom o prítomnosť a odcudzenosťou štandardom strednej a pracujúcej triedy, čo viedlo k sebadeštruktívnym sklonom (užívanie vedomie ovplyvňujúcich látok, znetvorovaním si tela žiletkami). V politických otázkach presadzovali anarchizmus, socializmus, spolu s prístupom mnohých anti-: antiautoritárstvo, antimilitarizmus, antikapitalizmus, antirasizmus, antisexizmus, antinacionalizmus, antihomofóbia, enviromentalizmus, vegetarianizmus, veganizmus a práva zvierat.

Ak sa však punk vníma iba ako všeobecný nesúhlas, či súbor protikladov voči všetkému, pre ktorý je charakteristická predpona anti-, vedie to následne k nezvyčajným odklonom, ktoré rúcajú zmysel celého hnutia. To sa prejavilo napríklad v prípade Johnny-ho Ramone-a zo skupiny Ramones, ktorý obhajoval republikánske hodnoty, či sa dokonca pozitívne vyjadril o Bush-ovi mladšom a odvolával sa na Boha, čím sa spreneveril zásadám punk-u, pretože ten nepropaguje vojny a je proti obmedzovaniu osobnej slobody. Jeho presvedčenie vyplýva zrejme z názoru, že punk je proti tomu, čo je “in“, takže ak je “in“ nesúhlas s Bush-om, musí punk byť zaňho. Domnievame sa však, že takéto vnímanie je nesprávne.

Punk však nie je tak jasne definovateľný, aby bolo možné povedať, že každý jeho vyznávač je úplne tolerantný k drogám či že vyvoláva konflikty. Výrazným príkladom je washingtonská subkultúra okolo skupín Minor Threat a Fugazi, ktorej zdržanlivá filozofia “straight edge“ je zásadito proti všetkým drogám a násiliu.


HIPPIES
Toto hnutie taktiež preferuje odlišný rebríček kultúrnych hodnôt ako ten prevládajúci. Konkrétne sa zameriava namiesto kariéry na žitie, snaží sa viesť ohľaduplnejší život vzhľadom k prírode i k druhým (mier, láska, sloboda), pričom je preň typické aj užívanie psychedelických drog za účelom objavovania iných stavov vedomia.

Hnutie tiež presadzovalo kultúrnu a politickú decentralizáciu. Zorganizovaný happening “Human be-in“ a sanfrancisco-ský festival “Summer of Love“ predstavovali kultúrnu a politickú rebéliu a šlo vlastne o sociálne experimenty na oskúšanie alternatívneho žitia v komunitách, ktoré by sa vzdelávali samé, zdieľali spoločné zdroje (častokrát i s úplnými neznámymi ľuďmi) a praktizovali tzv. “voľnú lásku“. Takéto komunity, ktoré poskytujú priestor pre alternatívne žitie existujú i dnes. Cenou za život v nich je pomoc vo forme spolupráce.

Komunitný život si však vyžaduje okrem liberálne politickej uvedomelosti i istú vyššiu uvedomelosť, čo v ich prípade znamenalo, že pomocou aplikácie duchovného vedenia si má každý človek rozvinúť schopnosti, ktoré sú v ňom ukryté a tak riadiť vlastný život. Táto orientácia je protikladná rozšírenému konzumnému životu, ktorý je zameraný na matériu, spotrebúvanie, nakupovanie, obohacovanie. Duchovná uvedomelosť by mala byť sprevádzaná dispozíciami ako trpezlivosť, láskavosť, pravdivosť, skromnosť, ochota odpúšťať.

Tento postoj najlepšie ilustruje jedno z hesiel hnutia hippies: „All you need is love“ (Všetko, čo potrebuješ je láska). Jeho počiatky možno nájsť už v antike, konkrétne v kynickej škole, medzi ktorej zásady patrilo napríklad: „Čím múdrejší je človek, tým menej má potrieb“, či: „Treba pohŕdať márnosťami, ktoré si ľudia obyčajne vážia“.

V bežnom človeku sú podľa toho uzamknuté potenciality v mechanických a neurotických stavoch správania sa, v ktorých sa osobná energia neužíva správne. Naviac domnienku, že utrpenie osoby spočíva vo vonkajších okolnostiach alebo iných jednotlivcoch má nahradiť uvedomenie, že za utrpenie a odcudzenie je zodpovedný každý sám a že závisia od toho, či sa im podvolí (napr. tak, že ich ignoruje).

Hippies zavrhovali zriadené inštitúcie a odmietali hodnoty strednej triedy (kariéra). Boli proti nukleárnym zbraniam a Vietnamskej vojne, tiež boli častokrát vegetariánmi a vôbec ohľaduplní k prírode. Dominantnú kultúru vnímali ako skorumpovanú, jednoliatu entitu, ktorá používala nenáležitú silu na ich životy, nazývajúc túto kultúru “Isteblišment“ (pojem odkazujúci na vládnucu triednu elitu a štruktúry spoločnosti, ktorú kontrolujú), “Veľký brat“ (označuje záhadného diktátora štátu dozerajúceho na svojich obyvateľov), “Muž“ (znamená vládu, riaditeľov veľkých korporácii a iné autority vo všeobecnosti, ako napr. políciu; symbol rasového útlaku; šéf tzv. bielych golierov; nepriateľ každej kontrakultúry). Okrem toho priniesli i kultúrnu a náboženskú toleranciu, rozšírili práva menšín, vďaka ním sa komunitný život stal akceptovanejším a pribudlo obchodov zameraných na zdravé stravovanie kvôli zvýšenému záujmu o zdravý život a uvedomelosť, ku ktorej sa hippies hlásili.

Zdroje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Punk_subculture
http://www.guardian.co.uk/music/2004/jul/07/uselections2004.popandrock
http://findarticles.com/p/articles/mi_g1epc/is_tov/ai_2419101001/pg_1
http://en.wikipedia.org/wiki/Hippies
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,899555-1,00.html

1 komentár: