sobota 15. mája 2010

Autentická revolta

MICAH WHITE | Adbusters
Debutový román Tom-a McCarthy-ho, Pozostatok [Remainder], je nádhernou ukážkou našej kolektívnej straty autenticity. Príbeh je vyrozprávaný z pohľadu bezmennej postavy, ktorá utrpí bizarnú nehodu a obdrží niekoľko miliónov dolárov ako kompenzáciu. S týmto neočakávaným finančným bohatstvom si protagonista zaplatí sled „rekonštrukcií“. Najme si tím hercov, ktorí osviežia jeho spomienky a prežívajú neprestajný cyklus, kým on sa niekedy díva a inokedy aj pridáva. Cieľom, ako sám vysvetľuje, je zažiť pocit autentickosti – prechádzať si skutočné pohyby akoby boli intuitívne, dokonalé a prirodzené. Výsledkom je román, ktorý odhaľuje prevažujúci pocit neautentickosti, ktorý straší dvadsiate prvé storočie.

Ak bola Holden-ova Caulfeld-ova „falošnosť“ frázou pozdného dvadsiateho storočia, potom môže byť naše storočie najlepšie opísané ako „neautentické“. Zatiaľ čo falošnosť označuje spôsob žitia, ktorý je povrchový, neautentickosť odkazuje na druh existencie, ktorý nie je skutočný. Samozrejme, McCarthy nebol prvý, kto ponúkol tento popis – už v 1927 použil Martin Heidegger autentickosť/neautentickosť ako definície toho, čo znamená byť človekom. Pre Heidegger-a však, na rozdiel od McCarthy-ho, prichádza prežitok neautentickosti vtedy, keď sme stratení v ruchu života. V Bytie a čas Heidegger vysvetľuje, že neautentickosť sa objavuje „keď sme sa stratili v každodennosti bytia medzi vecami a ľuďmi“. Táto pozícia, ktorá sa niektorým javila mizantropická, viedla k odmietnutiu Heidegger-ovej diagnózy.

Čo však ponúka McCarthy, je odlišná interpretácia neautentickosti. V tomto románe postupuje rekonštrukcia hlavnej postavy od vyjadrenia spomienok k budúcim udalostiam. Na začiatku románu trávi protagonista hodiny cvičením toho, ako sa pohybovať okolo kuchynskej linky a bezchybným otváraním chladničky, akoby bol vo filme. A jednou z posledných rekonštrukcií je banková lúpež, kde sa po opakovanom prejdení pohybov krádeže vo vytvorenom prostredí rekonštrukcia náhle stane skutočnou a autentickou. Pre McCarthy-ho už skúsenosť neautentickosti dvadsiateho prvého storočia nie je naším stratením sa v ruchu každodennosti, ale je namiesto toho základným aspektom života, kde nám naše mediálne svety ponúkajú stupeň reality, ktorú už nepociťujeme za seba.

Čo je najzarážajúcejšie na McCarthy-ho románe, a dôvodom, prečo by som culture jammers [ľuďom zameraným na podvratné aktivity mainstreamovej kultúry] odporúčal si ju prečítať, je kvôli politickým dôsledkom našej neautentickej existencie. Častokrát sa zdá, ako keby naše protesty boli púhymi rekonštrukciami. Prechádzame si pohyby, skandujúc, blokujúc ramenami, no celý čas s pocitom neautentickosti. A maríme situáciu tým, že si pletieme symptómy revolúcie (rozbité okná, zatknutí ľudia, pochody ulicami) s príčinami revolúcie. No iba to, že rekonštruujeme protesty mája 1968 neznamená, že autenticky zažívame revolučný moment.

McCarthy-ho práca ponúka spôsob na premyslenie tohto problému. A i keď neponúka žiadne konkrétne riešenia, jeho román dáva do popredia hlboký záver, že najväčšou výzvou pre culture jammers dnes môže byť ako znova nadobudnúť pocit povstaleckej autentickosti.


Micah White je prispievateľ do Adbusters a nezávislý aktivista z Berkeley, Kalifornia.

[ Zdroj: https://www.adbusters.org/blogs/blackspot-blog/authentic-revolt.html ]

4 komentáre:

 1. ...pre mna tazke, nechapem - potrebujem nasepkat...":O)
  julianBosakSt

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Vie to vysvetliť niekto z čitateľov?

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Čo je autentická revolta?

  Pri premýšľaní, čo znamená autentická (ak sa to vôbec dá opísať) a čo znamená revolta, si treba odpovedať aj na jej príčinu (a dôvod)a realizáciu.

  Autentická revolta ako zmena, ku ktorej sa chce dospieť. Nedá sa meniť na to, čo tu už je, preto treba rozoznať, čo je staré. Zároveň treba vedieť, že nejde o vývoj, ale premenu. Ako sa zmeniť na niečo iné? Nestačí len čas, ale i odhodlanie odhodiť to staré.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Autentická revolta potom znamená to, že sa nepridáš k tomu, čo vo svete je. Ani k "novému", ktoré ti ponúkol niekto druhý.

  OdpovedaťOdstrániť