štvrtok 30. septembra 2010

Participatívna demokracia - neutopické experimenty


Metodologická sekcia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, o.z. Utopia a vznikajúca koalícia Social Watch vás pozývajú na konferenciu, ktorá sa uskutoční 29.9. 2010 pri príležitosti Európskeho dňa akcie od 14:30 do 18:30 v budove SAV na Klemensovej 19 v Bratislave na 5. poschodí.

Európsky deň akcie iniciovala Európska odborová konfederácia (European Trade Union Confederation). Neskôr sa k nej pripojilo Európske sociálne fórum a mnohé občianske organizácie. Demonštrácie, konferencie a happeningy sa uskutočnia... v mestách po celej Európe.

Odpoveďou mnohých európskych vlád na prebiehajúcu ekonomickú krízu sú škrty v štátnych rozpočtoch. Takéto riešenie však nie je skutočným riešením problémov, ktoré dopadajú na stále väčšiu časť európskeho obyvateľstva. Hľadanie cesty z krízy si žiada viac - od reflexie jej dopadov, cez kritiku nefunkčných a zotrvačných vládnych politík a zlyhávajúceho ekonomického modelu, až po hľadanie, navrhovanie a realizáciu reforiem, ktoré budú naozaj prospešné a humánne. Konferencia "Participatívna demokracia - neutopické experimenty" je príspevkom k tejto snahe.

Program konferencie v Bratislave:

Ľuboš Blaha - Ekonomická demokracia a kooperatívne vlastníctvo
Peter Vittek - Social Watch - dozerať a neprestať
Zuzana Maďarová - Vybrané rodové dôsledky krízy
Eduard Chmelár - O potrebe hlbokých demokratických reforiem
Peter Nedoroščík - Participatívny rozpočet
Gabriel Lachmann - Elektronická participácia
Zuzana Kusá - Verejné zvažovanie ako technológia demokracie
Daniel Marko - EKO banka - decentralizovaný monetárny systém budúcnosti

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára