nedeľa 26. decembra 2010

Západní budhisti na kresťanské Vianoce


Oslavujú pravičiari vôbec Vianoce? Možno len tak nakupujú...

Alebo len čakajú na zisky... [1]
Popritom, ako celý rok nadávajú a odsudzujú chudobných a vylúčených ako „všelijakých darmožráčov, lenivcov a flákačov“ je koncoročná oslava štedrosti, ktorá sa spája s blízkymi a blížnymi v podaní ich myslenia len dočasnou bizarnou udalosťou. Veď kapitalizmus, podnecujúci logiku chamtivosti a strach [2], vytvára v človeku postoje nezlúčiteľné so sviatkom hojnosti a lásky. No pravičiar nie je ten, kto túto logiku na rozdiel od ľavičiara pochopil, ale ten, kto tejto účinnej ale nelichotivej [3] logike pritakáva.

Táto hrubosť, ako to nazýva Petr Bílek, sa ako mor 20 rokov šíri aj v krajinách bývalého Československa: „Na začátku devadesátých let minulého století bylo nápadné, jak snaživě naše společnost usilovala o to, aby se stala bezbariérovou. Upravovaly se chodníky, nástupiště, vchody do budov. Obávám se ale, že jsme ustrnuli u této viditelné stránky bezbariérovosti. Nedaří se nám likvidovat překážky v lidských hlavách. A co je horší, ke starým přibývají nové. Nárok přestávají mít staří, chudí, nemocní...“ [4]

Pravičiar sa pritom cíti ako ten šťastlivec, kto mal v živote (zrejme) všetko len vďaka vlastnému pričineniu. Aj rodinu si vyberal sám. Zdá sa tak, že tu po čase máme širokú komunitu budhistov, pretože ich učenie vypovedá o tom, že pomery v ktorých som sa ocitol sú dôsledkom môjho konania v predchádzajúcom živote.

Predstavou pravičiara je teda aplikovať návod svojho úspechu, ktorým je osobné úsilie, na všetkých a dospieť takýmto spôsobom k západnej podobe osvietenia. Pravičiar sa snaží byť férový - nechce nič zadarmo a na svoj úspech je hrdý.

Prečo ale chce za svoje (oproti ostatným) dobré postavenie aj vyššiu odmenu? Buď už predsa bol odmenený za pomery, do ktorých sa narodil alebo za postavenie, ktoré dokázal dosiahnuť. Nemali by sa bremená rozdeľovať rovnomerne a tomu, čo mal menej, či má menej, by malo byť dané viac a tomu, čo viac dokáže, či viac má, dané menej? Prečo by mal byť niekto ohodnotený viac za to, že už viac má? Ako k tomu dôjde ten "netalentovaný" (nenadaný, alebo ten nedobre postavený, neschopný dosahovať vysokých trhových zárobkov), keď si jeho situácia a práca (kvôli postaveniu a nadaniu) vyžaduje viac námahy [5] a ktorého nerovné postavenie robí alibi pre vyššiu odmenu "talentovaných“, ktorí im vďaka nej môžu prispieť na almužnu?

Na zotrvanie v logike kapitalizmu dokáže práve západná podoba budhizmu poskytnúť jednotlivcovi spôsob ako sa vyrovnať so spoločnosťou udržiavajúcou široké materiálne rozdiely medzi ľuďmi a neustále nespravodlivou „distribúciou výhod a bremien“ [6]. Filozof a kultúrny teoretik Slavoj Žižek dokladá, že tento budhizmus „sa prezentuje ako liek voči tlakom kapitalistickej dynamiky – tým, že nám umožňuje oddeliť sa a znovu nadobudnúť určitý vnútorný pokoj – v skutočnosti funguje ako perfektný ideologický doplnok.“ [7] Rozšírenie sa popularity budhizmu na Západe môžeme vysvetliť tým, že človeku na tom dovoľuje naďalej participovať a obohacovať sa bez vnútornej nevôle, ba s ľahostajnosťou. Udržiava totiž od systémových mechanizmov odstup tak, že ich predstavuje rovnako iluzórne ako ľudskú túžbu, ktorá vedie k utrpeniu a od ktorej sa treba odosobniť. Odosobnenie však nepredstavuje skutočné oddelenie alebo nesúhlas.

„Jeden tu je takmer v pokušení oživiť staré, neslávne marxistické klišé o náboženstve ako „ópiu más“, ako imaginárnom doplnku biedy skutočného života.“ [8] dopĺňa Žižek.ZDROJE:

[1] Skrip, Martin: Vianoce – kresťanský sviatok pokoja alebo sviatok komercie? http://moje.hnonline.sk/node/4357
[2] Cohen, G. A., Iluze liberální spravedlnosti, Filosofia, Praha 2006, s. 51
[3] Tamže, s. 59
[4] Bílek, Petr: Občánku, a co teď? In: http://literarky.cz/domov/osobne/3046-petr-bilek-obanku-a-co-te
[5] Cohen, G. A., Iluze liberální spravedlnosti, Filosofia, Praha 2006, s. 105
[6] Tamže, s. 111
[7] Žižek, Slavoj: Revenge of Global Finance. In: http://www.inthesetimes.com/article/2122/
[8] Tamže

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára