piatok 7. januára 2011

Farmári z Haiti odmietli dar Monsanta

MICHELLE GREENHALGH | Food Safety News
Pre obyvateľov Haiti je prítomnosť korporácie na ostrove ďalším zemetrase-ním.

Roľnícke hnutie Papay, skupina haitských farmárov, sa zaviazalo spáliť 60 000 vriec semien (475 ton) hybridného obilia a zeleniny darovanej Monsantom ako následok devastujúceho zemetrasenia skoršie tohto roku.

Predák roľníckeho hnutia Papay Chavannes Jean-Baptiste nazval dar Monsanta „novým zemetrasením“ a vyzval na pochod na protest proti prítomnosti korporácie na Haiti pre Svetový deň životného prostredia [5. jún; zvyšuje sa uvedomelosť ohľadom životného prostredia, zvyšuje politickú pozornosť a verejný aktivizmus].

Národné roľnícke hnutie kongresu Papay poslalo 14. mája otvorený list podpísaný Jean-Baptiste-om. List nazval prítomnosť Monsanta na Haiti „veľmi silným útokom na drobné poľnohospodárstvo, na farmárov, na biodiverzitu, na kreolské semená..., a to, čo ostalo z nášho prostredia na Haiti.“

Navyše, MPNKP a MPP, ďalšie haitské sociálne hnutia obraňovali, v opozícii k agroobchodu, importy semien a jedla. Skupiny vyjadrili silné znepokojenie ohľadom dovozu geneticky modifikovaných organizmov (GMO), keďže podkopávajú miestnu produkciu lokálnych zásob semien.

Haitský zákon nezakazuj používanie GMO v krajine, no Ministerstvo poľnohospodárstva odmietlo ponuku Monsanta darovať Roundup Ready semená [globálne najpoužívanejší totálny herbicíd, ktorého masívne používanie viedlo k vzniku novej kategórie tzv. superburiny, na ktorú už neúčinkuje]. Ako dôsledok týchto činov, odpovedal predstaviteľ Monsanta Ministerstvu poľnohospodárstva cez email, aby ubezpečil, že darované semená nebudú GMO.

Monsanto je medzinárodne známe pre násilné pretláčanie svojich vytvorených semien, predovšetkým semien GMO. Používanie semien často zvyčajne zahŕňa vysoko reštriktívne technologické zmluvy medzi spoločnosťou a farmármi, ktorých skupiny, odporujúce používaniu GMO, tvrdia, že nie sú vždy upovedomelí o tom, čo podpisujú. Skupiny odporujúce GMO tvrdia, že podpísaním týchto zmluv sú malí farmári nútení kupovať každý rok semená od Monsanta za podmienok, ktoré častokrát považujú za nevýhodné a pri vysokých nákladoch, ktoré si nemôžu dovoliť.

Produkty obilných semien, ktoré Monsanto venovalo Haiti boli ošetrené fungicídom Maxim XO, kým semená paradajok calypso boli ošetrené thiram-om. Thiram je vysoko toxická chemikália patriaca do triedy etylén bisdithiokarbamátov (EBDC). Na testoch EBDC v Agentúre environmentálnej ochrany USA (US Environmental Protection Agency (EPA)) uznala EPA akékoľvek EBDC ošetrované rastliny tak nebezpečné pre pracovníkov v poľnohospodárstve, že je teraz nariadené nosiť ochranný odev keď s nimi narábajú.

EPA stanovila, že pesticídy, ktoré obsahujú thiram musia mať špeciálne varovné označenie. Navyše, EPA zakázala marketing vyššie spomenutých chemikálii na produkty domácich záhrad, pretože sa predpokladá, že väčšina domácich záhradkárov nevlastní adekvátny ochranný odev.

Sociálne hnutia na Haiti považujú ponuku Monsanta za škodlivú pre lokálnu ekonomiku. „Ľudia v USA nám musia pomôcť produkovať, nie dávať nám jedlo a semená. Ruinujú našu možnosť podporovať sa sami,“ hovorí farmár Jonas Deronzil roľníckeho družstva vo vidieckom regióne Verrettes.

Monsanto bolo kritizované za svoju úlohu v environmenálnych, zdravotných a farmárskych chorobách. Agent Orange* tejto spoločnosti spôsobil rakovinu veľkému počtu veteránov USA. Vietnamská vláda tvrdí, že 400 000 ich obyvateľov bolo buď zabitých alebo postihnutých ako dôsledok Agent Orange, kým 500 000 sa narodilo s vrodenými defektami ako dôsledok jeho vystaveniu sa.

Obri semien Syngenta, Dupont a Bayer, a Monsanto kontrolujú viac ako polovicu svetových patentov na semená. Monsanto si ponecháva takmer 650 patentov na semená, z ktorých je väčšina pre bavlnu, obilie a sóju. Spoločnosť taktiež vlastní takmer 30 percent podielu z celého biotechnologického výskumu a rozvoja.

„Boj s hybridnými a GMO semenami je rozhodujúci pre záchranu našej diverzity a našej agrikultúry,“ povedal Jean-Baptiste v interview vo februári [2010]. „Máme potenciál produkovať na našej zemi dostatok na nakŕmenie celej populácie a dokonca na export určitých produktov. Politiku, ktorú potrebujeme na to, aby to bolo možné je potravinová suverenita, pri ktorej má kraj právo definovať si svoje vlastné agrikultúrne politiky, pestovať najskôr pre rodinu a potom pre miestny trh, pestovať zdravé jedlo spôsobom, ktorý berie ohľad na životné prostredie a matku Zem.“


[ Zdroj: http://www.foodsafetynews.com/2010/06/haitian-farmers-burn-monsanto-hybrid-seeds/ ]

* Agent Orange je kódové označenie pre zmes látok s herbicídnymi a defoliačnými účinkami. V rokoch 1962 až 1971 túto zmes používali americké vojská v južnom Vietname ale i Laose a Kambodži na zničenie vegetácie v rozsiahlych oblastiach, čo by umožnilo efektívnejšie bombardovanie pozícií a odhalilo zásobovanie nepriateľských jednotiek. V južnom Vietname sa Agent Orange aplikoval z lietadiel, vrtuľníkov aj pozemných vozidiel v priebehu operácie Ranch Hand. Škodlivé účinky látky sa ukázali až po vojne. Dodnes sa v USA i vo Vietname rodia rodičom, ktorí boli v dlhodobom kontakte s látkou, deti s rozmanitými formami postihnutia spôsobených týmito jedmi.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára