streda 2. februára 2011

Prečo sa báť arabského revolučného ducha?

SLAVOJ ŽIŽEK | guardian.co.uk
Reakcia západných liberálov na nepokoje v Egypte a Tunisku opakovane preukazuje pokrytectvo a cynizmus

V revoltách v Tunisku a Egypte nemôže neudrieť do očí nápadná neprítomnosť moslimského fundamentalizmu. V najlepšej sekulárno-demokratickej tradícii sa ľudia jednoducho búrili proti utláčajúcemu režimu, jeho korupcii a chudobe, a požadovali slobodu a ekonomickú nádej. Cynická múdrosť západných liberálov, podľa ktorej je v arabských krajinách autentické demokratické vedomie obmedzené na úzke liberálne elity, zatiaľ čo môže byť široká väčšina mobilizovaná len cez náboženský fundamentalizmus alebo nacionalizmus, sa ukázala nesprávnou. Veľkou otázkou je, čo bude ďalej? Kto sa objaví ako politický víťaz?

Keď bola v Tunise nominovaná provizórna vláda, vylúčila islamistov a radikálnejšiu ľavicu. Reakcia samoľúbych liberálov bola: dobre, sú v podstate rovnakí; dva totalitárne extrémy – no sú veci takto jednoduché? Nie je skutočný dlhodobý antagonizmus práve medzi islamistami a ľavicou? I keď sú momentálne zjednotení proti režimu, hneď ako dosiahnu víťazstvo, ich jednota sa rozdelí, zapoja sa do smrtiaceho boja, častokrát krutejšieho ako proti zdieľanému nepriateľovi.

Neboli sme svedkami práve takéhoto boja po posledných voľbách v Iráne? To, za čo sa stavali stovky tisícok Mousavi-ho prívržencov bol populárny sen, ktorý udržiaval Chomejní-ho revolúciu: slobodu a spravodlivosť. I keď bol tento sen utopický, neviedol k dych vyrážajúcej explózii politickej a sociálnej tvorivosti, organizačným experimentom a debatám medzi študentmi a bežnými ľuďmi. Toto autentické otvorenie, ktoré uvoľnilo neslýchané sily pre spoločenskú transformáciu, chvíľa, v ktorej sa zdalo všetko možným, bolo potom postupne potlačené prostredníctvom prevzatia politickej kontroly islamistickou vládou.

Dokonca i v prípade zrejmých fundamentalistických hnutí treba byť opatrný, aby sa nezabudlo na sociálnu zložku. Taliban je zvyčajne predstavovaný ako fundamentalistická islamistická skupina posiľňujúca svoju vládu terorom. Avšak, keď na jar 2009 prevzali dedinu Swat v Pakistane, New York Times mali správu, že privodil „triednu vzburu, ktorá využila hlboké trhliny medzi malou skupinou majetných zemepánov a ich nájomnými bezzemkami“. Ak „prebratím výhody“ stavu farmárov Taliban vytvoril, podľa slov New York Times „poplach o rizikách do Pakistanu, ktorý ostal prevažne feudálny,“ čo bránilo liberálnym demokratom v Pakistane a USA podobne „prevziať výhodu“ tohto stavu a pokúsiť sa pomôcť farmárom bezzemkom? Je to to, že sú feudálne sily v Pakistane prirodzeným spojencom liberálnej demokracie?

Nevyhnuteľný záver, ktorý treba načrtnúť je, že vzostup islamizmu je vždy druhou stránkou zmiznutia sekulárnej ľavice v moslimských krajinách. Ak je Afganistan zobrazovaný ako najkrajnejšia islamistická fundamentalistická krajina, kto si stále pamätá, že pred 40-timi rokmi to bola krajina so silnou sekulárnou tradíciou, vrátane silnej komunistickej strany, ktorá tam prevzala moc nezávisle na Sovietskom zväze? Kam sa podela táto sekulárna tradícia?

A je rozhodujúce rozumieť prebiehajúcim udalostiam v Tunisku a Egypte (a Jemene a ... možno, dúfajme, dokonca Saudskej Arábii) oproti tomuto pozadiu. Ak bude situácia časom stabilizovaná tak, že starý režim prežije, no s istými liberálnymi kozmetickými zmenami, vytvorí neprekonateľný fundamentalistický odpor. Preto, aby kľúčové liberálne posolstvo prežilo, potrebujú liberáli bratskú pomoc od radikálnej ľavice. Naspäť do Egypta, najhanebnejšia a nebezpečne oportunistická reakcia bola tá Tony-ho Blair-a ako informovalo CNN: zmena je nevyhnutná, no mala by to byť stabilná zmena. Stabilná zmena dnes v Egypte môže znamenať iba kompromis s Mubarak-ovými silami spôsobom jemného posilnenia vládnúcich kruhov. To je dôvod prečo hovoriť o mierovom prechode je ohavné: rozdrvením opozície to sám Mubarak spravil nemožným. Po tom, ako Mubarak poslal armádu proti protestujúcim sa výber stal jasným: buď kozmetická zmena, pri ktorej sa niečo zmení tak, že všetko ostane rovnakým, alebo skutočný zlom.

Tu je potom moment pravdy: nie je možné tvrdiť, ako v prípade Alžírska pred desaťročím, že umožnenie naozaj slobodných volieb sa rovná odovzdaniu moci moslimským fundamentalistom. Ďalšou liberálnou starosťou je, že tu nie je žiadna organizovaná politická moc, ktorá by to prevzala po Mubarak-ovom odchode. Samozrejme, že tu nie je; Mubarak sa o to postaral redukovaním všetkej opozície na okrajové ornamenty, takže dôsledok je ako názov známeho románu Agatha Christie, A potom tam nebol nikto. Argument pre Mubarak-a – je to buď on alebo chaos – je argumentom proti nemu.

Pokrytectvo západných liberálov je dych vyrážajúce: verejne podporovali demokraciu, a teraz, keď sa ľudia búria proti tyranom v prospech sekulárnej slobody a spravodlivosti, nie v záujme náboženstva, sú všetci hlboko znepokojení. Prečo znepokojenie, prečo nie radosť, že slobode bola daná šanca? Dnes, viac ako predtým, je použiteľné staré motto Mao Ce-Tung-a: „Pod nebom je chaos – situácia je výhodná.“

Kde by mal potom ísť Mubarak? Tu je odpoveď tiež jasná: do Haag-u. Ak jestvuje líder, ktorý si tam zaslúži sedieť, tak je to on.


[ Zdroj: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/feb/01/egypt-tunisia-revolt ]

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára