pondelok 28. marca 2011

Ničenie afrického poľnohospodárstva

WALDEN BELLO | The Huffington Post

Výroba biopaliva je istotne jedným z vinníkov v súčasnej svetovej potravinovej kríze. No zatiaľ čo prechod od kukurice z potraviny na biopalivovú surovinu bol faktorom, ktorý zvyšoval ceny potravín, omnoho primárnejším problémom bol prechod ekonomík, ktoré sú prevažne potravinovo sebestačné k chronickým importérom potravín. Tu Svetová banka (World Bank), Medzinárodný menový fond (IMF), a Svetová obchodná organizácia (WTO) figurujú ako omnoho dôležitejší lumpovia.

Či v Latinskej Amerike, Ázii, alebo Afrike, príbeh bol rovnaký: destabilizácia roľníckych producentov jedným-dvomi údermi programov štrukturálnych premien IMF-World Bank, ktoré vyplienili vládne investície na vidieku, nasledované masívnym prílivom dotovaného poľnohospodárskeho dovozu z USA a Európskej únie, po tom, ako súhlas WTO o poľnohospodárstve vyzdvihlo otvorené trhy.

Africké poľnohospodárstvo je vzorovou štúdiou o tom, ako doktrinárska ekonómia slúžiaca korporátnym záujmom dokáže zničiť produktívny základ celého kontinentu.

Od vývozcu k dovozcovi

V čase dekolonizácie v 1960-tych rokoch, nebola Afrika len potravinovo sebestačnou, ale bola vlastne aj sieťovým vývozcom potravín, jej exporty tvorili priemer 1,3 milióna ton ročne medzi rokmi 1966-70. Dnes, dováža kontinent 25% svojich potravín, s takmer každou krajinou sieťovo dovážajúcou potraviny. Hlad a nedostatok sa stali opäť sa vracajúcim fenoménom, za samotné posledné tri roky zažíva prepuknutie krízy potravín v Africkom rohu, Sahel, Južnej Afrike, a Strednej Afrike.

Poľnohospodárstvo je v hlbokej kríze, a príčiny sú viaceré, vrátane občianskych vojen a rozšírenie sa HIV-AIDS. Avšak, veľmi dôležitou časťou vysvetlenia bolo postupné vyraďovanie vládnej kontroly a podporných mechanizmov za programov štrukturálnych premien, ktorým boli vystavené africké krajiny ako cena za asistenciu MMF a Svetovej banky pri spravovaní ich vonkajšieho dlhu.

Namiesto spustenia virtuálnej špirály rastu a prosperity, uzemnila Afriku štrukturálna premena slabými investíciami, zvýšenou nezamestnanosťou, redukovanými sociálnymi výdavkami, redukovanou spotrebou, a nízkym produkciou, kombinujúc všetko pre vytvorenie spustnutého kruhu stagnácie a úpadku.

Vytlačenie kontroly cien na umelé hnojivá popri tom, čo sa zároveň znížil systém poľnohospodárskeho dlhu jednoducho viedlo k redukovaným použitiam, nižším výnosom cenných papierov, a nižším investíciám. Očakávalo by sa, že ne-ekonóm by predvídal tento výsledok, ktorý vydala voľnotrhová paradigma Banky a Fondu. Naviac, realita odmietla súhlasiť s doktrinálnymi očakávaniami, že stiahnutie štátu vydlaždí cestu pre trh a súkromný sektor na dynamizáciu poľnohospodárstva. Namiesto toho sa súkromný sektor domieval, že zníženie štátnych výdajov vytvorilo väčšie riziko a zlyhalo v pokročení k porušeniu povinností. V krajine za krajinou prinášali predpovede neoliberálneho učenia presný opak: odchod štátu „vytlačila“, skôr ako „pretlačila“, súkromné investície. V tých prípadoch, kedy súkromní obchodníci prišli nahradiť štát, správa Oxfam-u poznamenala, že „niekedy tak robili za vysoko nevýhodných podmienok pre chudobných farmárov“, ponechajúc „farmárov vo väčšej potravinovej neistote, a vládu odkázanú na nepredvídateľné toky pomoci“. Časopis Economist, zvyčajne pro-súkromný sektor súhlasil, pripúšťajúc, že „mnoho privezených súkromných firiem, ktoré mali nahradiť štátnych výskumníkov sa ukázali ako o rentu sa snažiaci monopolisti“.

Akú podporu mohla vláda zohnať, bolo určované Bankou na export poľnohospodárstva – na vytváranie zahraničných výnosov z kurzu tak, že štát potreboval zaobstarať svoj dlh Bankou a Fondom. No, tak ako v Etiópii počas hladomoru na začiatku 1980-tych rokov, to viedlo k obetovaniu dobrej zeme exportným plodinám, so semenami potravín, ktoré boli odsúdené na viac a viac nevhodnú pôdu, obnovujúc takto potravinovú neistotu. Navyše, bankové povzbudzovanie viacerých ekonomík prechádzajúcich zmenami, aby sa zamerali export výroby rovnakých plodín zároveň častokrát viedlo k nadprodukcii, ktorá potom spustila cenový kolaps na medzinárodných trhoch. Napríklad, samotný úspešný program Ghany na rozšírenie produkcie kakaa spustil 48% pád medzinárodných cien kakaa medzi 1986 a 1989, hroziaci, ako to píše jedna správa, „zvýšiť zraniteľnosť celkovej ekonomiky podľa vrtochov trhu s kakaom“. [1] V 2002-2003 prispel kolaps cien kávy k ďalšiemu núdzovému stavu potravín v Etiópii.

Ako v mnohých iných regiónoch, neboli štrukturálne zmeny v Afrike púhou nedostatočnou investíciou, ale zrušením štátu. V Latinskej Amerike a Ázii sa Banka a Fond z veľkej časti obemdzili na macromanagement, alebo dohľad na rozobratie ekonomickej roly štátu zhora. Tieto inštitúcie ponechali špinavé detaily implementácie na štátne byrokracie. V Afrike, kde jednali s omnoho slabšími vládami, Banka a Fondom micromanagovali také rozhodnutia ako ako rýchlo majú byť dotácie postupne vyradené, koľko štátnych úradníkov má byť prepustených, alebo dokonca, ako v prípade Malawi, koľko zo zásob obilia krajiny má byť predaných a komu. Inými slovami, stály guvernéri Banky a MMF siahli do samotných vnútorností štátnej účasti v poľnohospodárskej ekonomike, aby ju roztrhali.

Úloha obchodu

Zlúčením negatívneho dopadu zmien boli neférové praktiky zo strany EÚ a USA. Liberalizácia obchodu umožnila príchod lacného, dotovaného hovädzieho mäsa z EÚ a priviedla mnohých západoafrických a juhoafrických chovateľov dobytka k zániku. S ich subvenciami legitimizovanými Dohodou WTO o poľnohospodárstve, vyložili pestovatelia bavlny USA svoju bavlnu na svetových trhoch pri 20-55% z nákladov na výrobu, čím postupne priviedli ku krachu západoafrických a stredoafrických farmárov s bavlnou. [2]

Tieto tiesnivé závery neboli náhodné. Ako vtedy, na začiatku Uruguajského kola obchodných vyjednávaní v 1986, povedal minister poľnohospodárstva John Block, „myšlienka, že rozvíjajúce sa krajiny by sa mali živiť samé je anachranizmom uplynulej doby. Mohli by si lepšie zabezpečiť svoju potravinovú bezpečnosť spoľahnutím sa na poľnohospodárske produkty USA, ktoré sú dostupné, vo väčšine prípadov pri nižších nákladoch“. [3]

Čo Block nepovedal bolo, že nižšie náklady výrobkov USA pochádzali zo subvencií, ktoré boli každý rokom objemnejšie, navzdory faktu, že WTO malo postupne vyraďovať všetky formy subvencií. Od 367 miliárd dolárov v 1995, prvého roku WTO, vzrástlo celkové množstvo poľnohospodárskych subvencií poskytovaných vládam rozvinutých krajín na 388 miliárd v roku 2004. Subvencie teraz zodpovedajú 40% hodnoty poľnohospodárskej produkcie v Európskej únii (EÚ) a 25% v Spojených štátoch.

Spoločenské konzekvencie štrukturálnych zmien vrátane poľnohospodárskeho dumpingu boli predvídateľné. Podľa Oxfam-u sa počet Afričanov žijúcich za menej ako dolár denne zdvojnásobil na 313 miliónov ľudí medzi rokmi 1981 a 2001 – alebo 46% celkového kontinentu. Funkciu štrukturálnych zmien vo vytváraní chudoby, rovnako ako pri vážnom oslabení poľnohospodárskeho základu kontinentu a konsolidácii importnej závislosti bolo ťažké poprieť. Ako pripustil hlavný ekonóm Svetovej banky pre Afriku, „Nemysleli sme si, že ľudské náklady týchto programov by mohli byť takéto veľké, a že ekonomické zisky budú prichádzať takto pomaly“. [4]

Toto však bola vzácna chvíľa úprimnosti. To, čo bolo znepokojujúce predovšetkým, bolo to, ako poukázal politický ekonóm Oxfordskej univerzity Ngaire Woods, že „zjavná slepota Fondu a Banky k zlyhaniu ich postoja k sub-Saharskej Afrike zotrvala dokonca po tom, ako štúdie MMF a Svetovej banky samotné zlyhali v získaní pozitívnych investičných efektov. [5]

Prípad Malawi

Tvrdohlavosť viedla v Malawi k tragédii.

Bola to tragédia predchádzaná úspechom. V 1998 a 1999 spustila vláda program, ktorý mal dať každej rodine drobného roľníka „štartovací balíček“ grátis hnojív a semien. Toto nasledovalo po viacerých rokoch úspešného experimentovania, počas ktorých boli balíčky poskytované iba najchudobnejším rodinám. Dôsledkom bol národný prebytok obilia. Čo ale prišlo potom bol príbeh, ktorý bude uchovaný ako klasická príkladová štúdia o 10-tich najväčších omyloch neoliberálnej ekonomiky v budúcej knihe.

Svetová banka a ďalší darcovia pomoci si vynútili drastické zníženie a následné vyradenie programu s tvrdením, že dotácia zdeformovala obchod. Bez grátis balíčkov potravinová produkcia prudko poklesla. Medzitým trvala MMF na tom, že vláda predá veľkú časť svojich strategických zásob obilia, aby umožnila správnemu orgánu potravinových rezerv vyrovnať svoje komerčné dlhy. Vláda súhlasila. Keď sa kríza v produkcii potravín v rokoch 2001-2002 zmenila na hladomor, ostali sotva nejaké rezervy, ktoré by bolo možné hnať na vidiek. Okolo 1500 ľudí zahynulo. MMF bol však zatvrdelý; vlastne zastavil výdavky na program zmien s vládou na základe toho, že „polovládny sektor bude pokračovať v stavaní rizík na úspešnú implementáciu rozpočtu 2002/03. Vládne zásahy do potravinového a iných poľnohospodárskych trhov... vytlačili viac produktívneho investovania.“

Keď sa v roku 2005 rozšírila ešte horšia potravinová kríza, mala vláda konečne dosť inštitucionalizovnej stupidity Banky a MMF. Nový prezident znovu predstavil podporný program umelých hnojív, ktorý umožnil dvom miliónom domácností kúpiť si umelé hnojivo za tretinu maloobchodnej ceny a semená so zľavou. Výsledok: hojnosť úrody po dva roky v rade, nadbytok milión ton kukurice, a krajina transformovaná na dodávateľa obilia iným krajinám v Južnej Afrike.

No Svetová banka, ako jej sesterská agentúra, stále tvrdohlavo tiahne k zdiskreditovanej doktríne. Ako povedal krajský riaditeľ banky torontskému Globe and Mail, „Všetci tí farmári, ktorí minulý rok žobrali, požičiavali si, a kradli, aby si nakúpili umelé hnojivá naviac, sa teraz dívajú na to rozhodnutie a premýšľajú ho. Čím nižšia je cena kukurice, tým lepšie pre potravinovú bezpečnosť, no horšie pre rozvoj trhu“.

Unikajúce zlyhanie

Neposlúchnutie Svetovej banky od Malawi by pred desaťročím pravdepodobne bolo hrdinským aktom, no márnym odporom. Prostredie je dnes iné. Následkom absencie nejakého jasného prípadu úspechu boli štrukturálne zmeny po celej Afrike široko zdiskreditované. Dokonca nejaké darcovské vlády, ktoré sa jej kedysi upísali, sa od Banky dištancovali, najvýznamnejším prípadom je oficiálna agentúra Britskej pomoci, ktorá spolufinancovala posledný program dotovaných umelých hnojív v Malawi. Motiváciou týchto inštitúcií je zrejme predísť ďalšej erózii ich znižujúceho sa vplyvu na kontinente cez asociácie s neúspešnou metódou a nepopulárnymi inštitúciami. V rovnakom čase si sú istotne vedomí, že čínska pomoc sa ukazuje ako alternatíva k podmienenosti Svetovej banky, MMF, a pomocným programom Západných vlád.

Okrem Afriky, dokonca bývalí podporovatelia zmien ako International Food Policy Research Institute (IFPRI) vo Washingtone a fanaticky neoliberálny Economist potvrdili, že odstúpenie štátu od poľnohospodárstva bolo chybou. V poslednom komentári o vzostupe cien potravín, napríklad, potvrdilo IFPRI, že „vidiecke investície boli v poseldných dekádach nebezpečne zanedbané“, a hovorí, že je čas pre to, aby „vlády rozvíjajúcich sa krajín zvýšili svoje stredné a dlhodobé investície v poľnohospodárskom výskume a rozsahu, dedinskej infraštruktúre, a trhovom prístupe pre malých farmárov“. V rovnakom čase sa zastávanie sa slobodného trhu Bankou a MMF dostalo do útoku od srdca ekonomického zriadenia samotného, od skupiny významných osobností vedených Angus-om Deaton-om z Princeton-u obviňujúcich výskumné oddelenie Banky zo zaujatosti a „selektívnosti“ vo svojom výskume a prezentácii dát. Ako hovorí staré príslovie, úspech má tísic rodičov a zlyhanie je sirota.

Neschopná poprieť očividné, pripustila napokon Banka, že celý podnik štrukturálnej premeny bol chybou, i keď do stredu správy World Development Report roku 2008 prepašovala tento ústupok, pravdepodobne v nádeji, že nepriláka príliš veľa pozornosti. Avšak, bolo to usvedčujúce priznanie:

Štrukturálne premeny v 1980-tych rokoch rozobrali vypracovaný systém verejných agentúr, ktoré vybavili farmárom prístup k pôde, úver, poistné vstupy, a kooperatívnu organizáciu. Očakávanie bolo, že odstránenie štátu uvoľní trh pre súkromných činiteľov, aby prevzali tieto funkcie – redukovaním ich nákladov, zvýšením ich kvality, a elimináciou ich regresívnych sklonov. Príliš často sa toto nedialo. Na niektorých miestach bolo ustúpenie štátu nanajvýš skúšobné, obmedzujúce súkromné vstupy. Inde sa súkromný sektor objavoval iba pomaly a čiastočne – slúžiac hlavne komerčným farmárom, no ponechávajúc drobných roľníkov vystavených rozsiahlym trhovým zlyhaniam, vysokým transakčným nákladom a rizikám, a servisným medzerám. Nekompletné trhy a inštitucionálne medzery uložili vysoké náklady vzdania sa rastu a straty prospechu pre drobných roľníkov, ohrozujúc ich konkurencieschopnosť a, v mnohých prípadoch, ich prežitie.

Stručne, produkcia biopaliva nevytvorila, ale len znovu vyvolala svetovú potravinovú krízu. Kríza sa budovala roky, ako politiky propagované Svetovou bankou, MMF, a WTO systematicky odrázali od potravinovej sebestačnosti a podnecovali dovoz jedla zničením lokálnej produktívnej základne poľnohospodárstva drobných roľníkov. Po celej Afrike a globálnom Juhu sú dnes tieto inštitúcie a politiky, ktoré presadzujú, zdiskreditované. No či môže byť škoda, ktorú spôsobili, odčinená v čase, aby sa predišlo väčšmi katastrofickým dôsledkom, ktoré zažívame dnes, to uvidíme.


Walden Bello je senior analytik v Focus on the Global South, programu Univerzity Chulalongkorn Inštitútu sociálnych vied, and a publicista pre Foreign Policy In Focus (www.fpif.org).

Zdroje:

1. Charles Abugre, “Behind Crowded Shelves: as Assessment of Ghana’s Structural Adjustment Experiences, 1983-1991,” (San Francisco: food First, 1993), p. 87.

2. “Trade Talks Round Going Nowhere sans Progress in Farm Reform,” Business World (Phil), Sept. 8, 2003, p. 15

3. Quoted in “Cakes and Caviar: the Dunkel Draft and Third World Agriculture,” Ecologist, Vol. 23, No. 6 (Nov-Dec 1993), p. 220

4. Morris Miller, Debt and the Environment: Converging Crisis (New York: UN, 1991), p. 70.

5. Ngaire Woods, The Globalizers: the IMF, the World Bank, and their Borrowers (Thaca: Cornell University Press, 2006), p. 158.


[ Zdroj: http://www.huffingtonpost.com/walden-bello/destroying-african-agricu_b_105130.html ]

90 komentárov:

 1. haló
  Som obchodník, akcionár vo finančných inštitúciách, bankách a mimovládnymi organizáciami po celom svete. V nadväznosti na finančnú krízu, ktorá ohrozuje súčasnej ekonomiky, miera nezamestnanosti rastie každým dňom, v spolupráci so svojimi bankári rozhodol som sa, aby pôžičky 10.000 eur na 50 miliónov eur na čestní ľudia, ktorí napriek ich mesačného príjmu sa snaží dokončenie projektu alebo na uspokojenie ich základných potrieb. Tu sú jediným kontaktným že pomôžem ti: nobertreschuk68@gmail.com
    Úroková sadzba z úverov je (3%) veľmi výhodných úverov a dodacie podmienky sú veľmi jednoduché. Prosím, napíšte mi pre viac informácií: nobertreschuk68@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ahoj

   Potrebujete urgentnú pôžičku v priebehu nasledujúcich 12 hodín? napíšte nám teraz REMY.CREDIT111@gmail.com

   potrebujete nejaký kredit alebo akékoľvek financovanie? Nie späť platené bankou? Máte platený účet alebo dlh? Máme dobrý splátkový kalendár s nízkou úrokovou sadzbou vo výške 1%. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás priamo na tejto adrese: [REMY.CREDIT111@gmail.com]

   Odstrániť
  2. Finančný prielom

   Život je naozaj milosť, i ' am Daan Sophia v súčasnosti v Kalifornii USA. Chcel by som sa podeliť o svoje skúsenosti s vami o tom, ako som dostal pôžičku $185 000,00 USD na jasné mojej banky návrhu a začať novú firmu. Všetko to začalo, keď som stratil svoj domov a veci vzhľadom k návrhu banky som vzal na vyrovnanie niektorých účtov a niektoré osobné potreby. Stal som sa tak zúfalý a začal hľadať prostriedky vo všetkých prostriedkoch. Našťastie pre mňa som počul môj kolega hovorí o tejto spoločnosti, mám záujem, aj keď som sa bál, že sú scammed, bol som nútený mojej situácii a nemal inú možnosť, ako sa snažiť poradiť od môjho priateľa, pokiaľ ide o túto veľmi spoločnosť a dostal ich kontakt znecitlivenie r, ako sa InTouch s nimi naozaj ma skeptický kvôli mojej minulej skúsenosti s on-line veritelia, málo som vedel, že to veľmi spoločnosť "progresívna pôžička Inc bol godsent pre mňa a moju rodinu a celý internetový svet, táto spoločnosť bola veľkou pomocou pre mňa a som e môjho kolegu a dnes som hrdým vlastníkom dobre organizovanej podnikania a zodpovednosti sú dobre spracované všetky vďaka Josef Lewis z (progresiveloan@yahoo.com).. Takže ak naozaj ste skutočne potrebujú pôžičku buď rozšíriť alebo začať svoj vlastný podnik alebo v akejkoľvek forme finančných ťažkostí, radím vám dať pán Josef Lewis progresívny úver možnosť finančnej povznášajúci vo vašom živote email : progresiveloan@yahoo.com alebo volajte/text + 1 (603) 786-7565 a nie obetí online podvod v mene získanie úveru. vďaka

   Odstrániť
  3. Dobrý deň, hľadáte podnikateľskú pôžičku, osobnú pôžičku, úver na bývanie, pôžičku na auto, študentskú pôžičku, pôžičku na konsolidáciu dlhu, nezabezpečený úver, rizikový kapitál atď ... ALEBO Boli ste odmietnutý úver od banky alebo akejkoľvek finančnej inštitúcie za jednu alebo viac dôvodov. Nachádzate sa na správnom mieste pre svoje úverové riešenia! Sme organizácia kresťanských úverov, poskytujeme pôžičku tým, ktorí ju potrebujú pozitívne, a tiež tí, ktorí sú dôveryhodní, poskytujeme úvery podnikom a jednotlivcom za nízku a cenovú úrokovú sadzbu 2%. kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených údajov a bez podvodov
    
   E-mail: progresiveloan@yahoo.com
   Call / WhatsApp: +16626183756 ďakujeme   Odstrániť
 2. Ahoj všetci som tu svedčiť, ako som dostal môj pôžičku od Mr.Steve Alex potom, čo som sa niekoľkokrát uplatnil od rôznych úverov veriteľov, ktorí tvrdili, že aj svedčia priamo v tomto fóre, myslel som, že svedectvá, kde skutočné a ja som sa, ale nikdy mi nedal , Potrebujem naliehavú pôžičku na začatie podnikania a žiadam od rôznych poskytovateľov úverov, ktorí sľúbili pomoc, ale nikdy mi nedali pôžičku. Kým môj priateľ neoznámil pánovi Steveovi Alexovi, ktorý mi sľúbil, že mi pomôže a skutočne to urobil, ako sľúbil bez akejkoľvek formy oneskorenia. Nikdy som si nemyslel, že stále existujú spoľahliví veritelia úverov, kým sa nestretnem s pánom Steve Alexom, pomohol s úverom a zmenil moje presvedčenie. Neviem, či akokoľvek potrebujete skutočnú a naliehavú pôžičku, oslovte pána Steveho Alexa prostredníctvom svojho e-mailu {amaizenloan@yahoo.com}

  OdpovedaťOdstrániť
 3. VÁNOVANÝ PÔŽIČ NIE SÚ NÍZKY 1% CENA {ADOIFLOANS@gmail.com}

  Potrebujete naliehavú pôžičku na začatie podnikania pred Vianocami? Dávame spoločnosti aj ľuďom, takže možno budete potrebovať naliehavú pôžičku do 12 hodín, môžeme vám udeliť pôžičku bez omeškania
  Vianočný úver je teraz k dispozícii s nízkou úrokovou sadzbou 1%: kontaktujte nás priamo na tejto adrese: [ADOIFLOANS@gmail.com]

  Meno a priezvisko: ..............
  Krajina: ..........
  Štát: ..........
  Množstvo: ..................
  Čas úveru: ..........
  Telefónne číslo: .............
  Zamestnanie: ............
  Dátum narodenia:.......
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Názov spoločnosti: AFOIF.ERO
  E-mailová adresa spoločnosti: [ADOIFLOANS@gmail.com] čo je aplikácia com [+2348123606590]
  Prajem Vám to najlepšie,
  ADOIF ERO ...

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Oceňovaní veritelia a hypotéky Limited pre malé a veľké úvery Na 2% úrokovú sadzbu.

  Potrebujete úver na začatie podnikania alebo splácať svoje účty ?, Ponúkame všetky druhy úverov, súkromných úverov,
    komerčnú a osobnú pôžičku s veľmi nízkymi úrokovými sadzbami tak nízkou ako 2% v jednom roku až 25 rokoch splácania na celom svete. Ponúkame úvery v rozsahu od 1000 do akýchkoľvek čiastok, o ktoré ste požiadali, kontaktujte nás dnes E-mail;

  oceanfmortgages@gmail.com
  imalejohnny@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com
  +1 518 502 5732

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Ahoj,

  Potrebujete urgentnú pôžičku na vyriešenie vašich finančných potrieb? Ponúkame úvery od 2 000,00 do 100 000 000, sme spoľahliví, silní, rýchli a dynamickí, bez kreditnej kontroly a ponúka 100% záruku na zahraničné pôžičky počas obdobia tohto prevodu.

      Taktiež sme vydali úver v celej mene s 3% úrokovou sadzbou pre všetky pôžičky a bez preddavkov .... Ak máte záujem nás späť prostredníctvom tohto e-mailu.


  Ak máte záujem, obráťte sa na nás prostredníctvom: zekoceanfinance@gmail.com  S pozdravom,

  Pán Lanlazar Marcus
  zekoceanfinance@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Ponúkame úvery na všetky účely.
  Požiadať a získať finančnú podporu do 2 pracovných dní.
  - Minimálna výška úveru: 6 000,00 €
  - Maximálna výška úveru: 70 000 000,00 €
  - Úroková sadzba: 2% ročne
  medzinárodná pôžička
  * Úver investora
  * Konsolidácia dlhu
  * Druhá hypotéka
  * Podnikové úvery
  * Osobné pôžičky
  * Vianočný úver
  Pre ďalšie informácie nám pošlite e-mail:
  Názov spoločnosti: BETTER WAY COMPANY
  E-mailová adresa spoločnosti betterwaycompany234@gmail.com
  Spoločnosť NMLS ID: 3142798.

  Poznámka: Všetky odpovede zasielajte len na túto e-mailovú adresu: betterwaycompany234@gmail.com
  S pozdravom,
  spoločnosť lepšieho spôsobu

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Potrebujete naliehavý finančný úver ***?
  E-mail: {johnloans19213@gmail.com} * Veľmi rýchly a priamy prenos na váš bankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po získaní peňažného účtu * Nízka úroková sadzba 1% * Dlhodobá splátka (1-30 rokov) Výška * Flexibilné *** a potom mesačná platba *. Ako dlho bude financovaná? Po odoslaní žiadosti *** Môžete očakávať predbežnú odpoveď menej ako 24 hodín financovania v priebehu 72-96 hodín po obdržaní informácií, ktoré potrebujú vaše.
  E-mail: johnloans19213@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Ponúkame súkromné, komerčné a osobné pôžičky s veľmi nízkymi ročnými úrokovými sadzbami až 2% v jednom roku až 50 rokoch splácania kdekoľvek na svete. Ponúkame úvery vo výške od 5 000 do 100 miliónov EUR. Naše pôžičky sú dobre poistené pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou. Strácate spánok v noci, keď sa obávate, ako získať oprávneného veriteľa? Kousáš si nechty rýchlo? Namiesto toho, aby ste zasiahli, obráťte sa na Mark Home Loan (Loan Serviceas), špecialistov, ktorí pomáhajú zastaviť zlú úverovú históriu, nájsť riešenie, ktoré víťazstvo je naším poslaním. E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
  Žiadatelia musia vyplniť formulár žiadosti po úvere:
  FORMULÁR ŽIADOSTI O ÚVERY
  Vaše meno a priezvisko *
  Tvoj email *
  Vaše telefónne číslo *
  Vaša adresa *
  Tvoje mesto *
  Štát / provincia *
  krajina *
  Sex *
  Dátum narodenia *
  Mať účet? *
  Žiadali ste predtým? *
  Požadované množstvo úveru *
  Dĺžka úveru *
  Účel úveru *
  Aplikovali ste v akejkoľvek úverovej spoločnosti pred *
  Pošlite mi naskenovanú kópiu svojho ID: *
  Pôžička E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
  S pozdravom,
  Pán Mark Moel.
  Info.newspring.kredit@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Hľadáte úver na založenie firmy alebo splácanie účtov, preto sme tu, aby sme pomohli ľuďom, ktorí potrebujú pôžičku a majú záujem o 2%, takže sa k nám vráťte. Teším sa na vašu aktualizáciu týkajúce sa tejto veci.Ďakujeme za váš čas a pochopenie! Tak sa vráťte na náš [email] Fredjosephloans@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Volám sa Patricia Martins zo Slovenska, jedného rodiča, predtým než zomrel môj manžel, že nám opustil toľko dlhov, bol som tak zmätený a frustrovaný, ako platiť obrovský dlh. Jedného dňa, keď som prechádzal cez internet, narazil som na svedectvo (Pedro Gonçalo) o tom, ako mu GINA MORGAN pomohla s pôžičkou. Žiadal som o pôžičku vo výške 85 000 eur s dobou trvania 5 rokov od spoločnosti prostredníctvom pošty (ginamorganloancompany@gmail.com). Keď som požiadal o úver, urobil som sľub Bohu, že ak dostanem úver, budem nech svet vedieť, čo pre mňa urobil, až na moje najväčšie prekvapenie, za menej ako 48 hodín mi bola pôžička poskytnutá s úrokovou mierou 2%. Teraz som usadil dlh môjho manžela a začal som nový vlastný život a podnikanie. Práve som splnil svoj sľub. Takže ak chcete akýkoľvek typ úveru za menej ako 2%, kontaktujte GINA MORGAN LOAN COMPANY LTD na jej e-mailovej adrese ginamorganloancompany@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Dobrý deň, hľadáte podnikateľskú pôžičku, osobnú pôžičku, úver na bývanie, pôžičku na auto, študentskú pôžičku, pôžičku na konsolidáciu dlhu, nezabezpečený úver, rizikový kapitál atď ... ALEBO Boli ste odmietnutý úver od banky alebo akejkoľvek finančnej inštitúcie za jednu alebo viac dôvodov. Nachádzate sa na správnom mieste pre svoje úverové riešenia! Sme organizácia kresťanských úverov, poskytujeme pôžičku tým, ktorí ju potrebujú pozitívne, a tiež tí, ktorí sú dôveryhodní, poskytujeme úvery podnikom a jednotlivcom za nízku a cenovú úrokovú sadzbu 2%. kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených údajov a bez podvodov
    
   E-mail: progresiveloan@yahoo.com
   Call / WhatsApp: +16626183756 ďakujeme   Odstrániť
 11. Dobrý deň,
  Volám sa Laura Pablo, chcem svedčiť o dobrej pôžičke veriteľa, ktorý mi ukázal svetlo po tom, ako bol vykríknutý 2 rôznymi poskytovateľmi internetových služieb. Stratil som svoje peniaze a celkom 5 000 eur. Jedného dňa som prechádzal cez internet a vyzeral veľmi frustrovaný, potom som narazil na svedectvo muža, ktorý bol tiež scammed a nakoniec sa spojil s legitímnou a spoľahlivou úverovou spoločnosťou nazvanou Gina Morgan Loan Company (ginamorganloancompany@gmail.com), kde nakoniec dostal svoj úver, tak som sa rozhodol kontaktovať tú istú úverovú spoločnosť a potom im povedal môj príbeh. Povedali mi, aby som už viac nekričal, pretože som urobil správnu voľbu kontaktovaním. Vyplnil som formulár žiadosti o úver a pokračovala som so všetkým, čo mi bolo vyžiadané, a táto veľká spoločnosť dostala úver vo výške 32 000 EUR. Tak som sa sľúbil, že budem svedčiť na internete o tom, ako som dostal môj úver. Verím, že aj ostatní ľudia svedčia o tom istom čestnom veriteľovi. Potrebujete úver naliehavo? láskavo a rýchlo kontaktovať spoločnosť prostredníctvom e-mailu: ginamorganloancompany@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 12. TENTO JE MÔJ TESTOVANIE O SPOLOČNOSTI ADOIF PÔŽIČKY.


  Moje meno je slečna Muhammad manah, z Brazílie som sama matka s dvoma deťmi, chcem poďakovať pánovi adoifovi za požičiavanie mi úveru vo výške 900 000 eur vo výške 1% bez akéhokoľvek oneskorenia alebo akéhokoľvek stresu, aby som mohol začať up podnikania mojej vlastné, že mi mi pôžičku v 43 hodín som dostal môj pôžičku bez oneskorenia, ak potrebujete urgentný e-mailový úver pánovi adoif pôžičky spoločnosti cez [adoifloans@gmail.com]
  teraz som so svojou rodinou šťastná, teraz môžem podať svoje deti a starať sa o ne.

  Ďakujem od MISS MUHAMMAD MANAH.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Ahoj,
  Potrebujete urgentnú pôžičku ??? Ste v dlhu? Máte zlý kredit? boli ste odmietnuté bankami, potrebujete pôžičku na založenie vlastnej firmy? Poskytujeme pôžičky ľuďom napriek ich slabým / zlým kreditným skóre. Dávame obchodné aj osobné pôžičky s dlhou a krátkou dobou trvania podľa vášho výberu s nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2% za storno pre jednotlivcov a spoločnosti. Náš programátor úverov je rýchly a spoľahlivý, aplikujte sa dnes a získajte okamžitú odpoveď. úvery sú dobre poistené, 100% garantované a zákazníci zabezpečujú maximálnu bezpečnosť. Pre ďalšie otázky nás kontaktujte prostredníctvom našej e-mailovej adresy: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM)
  E-mail: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM)
  Pani Magret jamesová / generálna riaditeľka

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Ahoj

  Potrebujete urgentnú pôžičku v priebehu nasledujúcich 12 hodín? napíšte nám teraz REMY.CREDIT111@gmail.com

  potrebujete nejaký kredit alebo akékoľvek financovanie? Nie späť platené bankou? Máte platený účet alebo dlh? Máme dobrý splátkový kalendár s nízkou úrokovou sadzbou vo výške 1%. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás priamo na tejto adrese: [REMY.CREDIT111@gmail.com]

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Ahoj,

  Hľadáte podnikateľskú pôžičku, osobnú pôžičku, úver, pôžičky na autá,
  študentské pôžičky, konsolidácia dlhu, nezabezpečené úvery, rizikový kapitál atď.
  Alebo vám bola zamietnutá pôžička od banky alebo finančná konfigurácia
  alebo viac dôvodov. Máte dobré úverové riešenia! Som pastor, súkromný
  veriteľ, úvery podnikom a jednotlivcom za nízku a cenovo dostupnú mieru
  záujem vo výške 2%. Máte záujem? Kontaktujte nás a diskutujte o pôžičke a pokračujte
  prenos do 48 hodín. KONTAKT: (charriloanfirm@gmail.com)
  Podrobnosti o žiadosti

  Názov:
  Vek:
  Rod:
  adresa:
  štát:
  Krajina:
  Telefónne číslo:
  Účel úveru:
  Výška pôžičky:
  Trvanie úveru:
  mesačný príjem:
  Žiadali ste už predtým?
  Rozumiete anglicky?

  Späť na najskôr s informáciami vyššie pre viac informácií.
  Dúfame, že od vás budeme počuť.
  Ďakujem a Boh ťa žehná,
  Pán Charri Nobert.?

  OdpovedaťOdstrániť
 16. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  BORROWERS APPLICATION DETAILS


  1. Name Of Applicant in Full:……..
  2. Telephone Numbers:……….
  3. Address and Location:…….
  4. Amount in request………..
  5. Repayment Period:………..
  6. Purpose Of Loan………….
  7. country…………………
  8. phone…………………..
  9. occupation………………
  10.age/sex…………………
  11.Monthly Income…………..
  12.Email……………..

  Regards.
  Managements
  Email Kindly Contact: (urgentloan22@gmail.com)

  OdpovedaťOdstrániť
 18. I’m Charles David by name, i want to use this medium to alert all loan seekers to be very careful because there are scam everywhere, Few months ago I was financially strained, and due to my desperation I was scammed by several online lenders. I had almost lost hope until a friend of mine referred me to a very reliable lender called Dr Purva Pius ( A God fearing man) who lend me a loan of $237,000 under 72 working hours without any stress. I explain to the company by mail and all they told me was to cry no more because i will get my loan from this company and also i have made the right choice of contacting them i filled the loan application form and proceeded with all that was requested of me and to my shock I was given the loan, If you are in need of any kind of loan just contact him now via: {urgentloan22@gmail.com}

  I‘m using this medium to alert all loan seekers because of the hell I passed through in the hands of those fraudulent lenders.

  Thanks you Dr Purva Pius Loan service for your help.

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Do you need Personal Loan?
  Business Cash Loan?
  Unsecured Loan
  Fast and Simple Loan?
  Quick Application Process?
  Approvals within 24-72 Hours?
  No Hidden Fees Loan?
  Funding in less than 1 Week?
  Get unsecured working capital?
  Email us:urgentloan22@gmail.com
  Application Form:
  =================
  Full Name:................
  Loan Amount Needed:.
  Purpose of loan:.......
  Loan Duration:..
  Gender:.............
  Marital status:....
  Location:..........
  Home Address:..
  City:............
  Country:......
  Phone:..........
  Mobile / Cell:....
  Occupation:......
  Monthly Income:....
  Email us (urgentloan22@gmail.com)

  OdpovedaťOdstrániť
 20. Do you need Personal Loan?
  Business Cash Loan?
  Unsecured Loan
  Fast and Simple Loan?
  Quick Application Process?
  Approvals within 24-72 Hours?
  No Hidden Fees Loan?
  Funding in less than 1 Week?
  Get unsecured working capital?
  Email us:urgentloan22@gmail.com
  Application Form:
  =================
  Full Name:................
  Loan Amount Needed:.
  Purpose of loan:.......
  Loan Duration:..
  Gender:.............
  Marital status:....
  Location:..........
  Home Address:..
  City:............
  Country:......
  Phone:..........
  Mobile / Cell:....
  Occupation:......
  Monthly Income:....
  Email us (urgentloan22@gmail.com)

  OdpovedaťOdstrániť
 21. Ahoj,
  Potrebujete naliehavú pôžičku na vymazanie dlhov alebo potrebujete kapitálový úver na zlepšenie vášho podnikania?
  bol si odmietnutý
  bánk a iných finančných agentúr?
  Potrebujete bankovú záruku?
  Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku?
  hľadajte nič viac, pretože sme tu, aby sa všetky vaše finančné problémy stali minulosťou. My pôžičku finančné prostriedky pre jednotlivcov
  ktorí potrebujú finančnú pomoc, ktorí majú zlý úver alebo potrebujú peniaze
  platiť účty, investovať do podnikania vo výške 2%. Chcem použiť toto médium na to, aby som vás informoval, že poskytneme spoľahlivú a príjemcovú pomoc a budeme ochotní Vám ponúknuť pôžičku. Takže kontaktujte nás dnes prostredníctvom e-mailov: zenithloanlimited@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 22. Moje meno je Janice Albert, žijem tu v USA, chcem
  ďakujem pánovi Johnovi Williamsovi, že mi pomohol dostať moju prácu
  úver, bol som potreboval úver práve dnes som narazil
  a tak mi povedal, že v priebehu nasledujúcich 3 hodín to i
  dostanem úver a na moje najväčšie prekvapenie
  moja pôžička a teraz mňa a moja rodina sú šťastní
  a jemne ho kontaktovať e-mailom prostredníctvom:
  johnloanfirm2@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 23. Finančný prielom

  Život je naozaj milosť, i ' am Daan Sophia v súčasnosti v Kalifornii USA. Chcel by som sa podeliť o svoje skúsenosti s vami o tom, ako som dostal pôžičku $185 000,00 USD na jasné mojej banky návrhu a začať novú firmu. Všetko to začalo, keď som stratil svoj domov a veci vzhľadom k návrhu banky som vzal na vyrovnanie niektorých účtov a niektoré osobné potreby. Stal som sa tak zúfalý a začal hľadať prostriedky vo všetkých prostriedkoch. Našťastie pre mňa som počul môj kolega hovorí o tejto spoločnosti, mám záujem, aj keď som sa bál, že sú scammed, bol som nútený mojej situácii a nemal inú možnosť, ako sa snažiť poradiť od môjho priateľa, pokiaľ ide o túto veľmi spoločnosť a dostal ich kontakt znecitlivenie r, ako sa InTouch s nimi naozaj ma skeptický kvôli mojej minulej skúsenosti s on-line veritelia, málo som vedel, že to veľmi spoločnosť "progresívna pôžička Inc bol godsent pre mňa a moju rodinu a celý internetový svet, táto spoločnosť bola veľkou pomocou pre mňa a som e môjho kolegu a dnes som hrdým vlastníkom dobre organizovanej podnikania a zodpovednosti sú dobre spracované všetky vďaka Josef Lewis z (progresiveloan@yahoo.com).. Takže ak naozaj ste skutočne potrebujú pôžičku buď rozšíriť alebo začať svoj vlastný podnik alebo v akejkoľvek forme finančných ťažkostí, radím vám dať pán Josef Lewis progresívny úver možnosť finančnej povznášajúci vo vašom živote email : progresiveloan@yahoo.com alebo volajte/text + 1 (603) 786-7565 a nie obetí online podvod v mene získanie úveru. vďaka

  OdpovedaťOdstrániť
 24. Ste obchodný muž alebo žena? Ste v finančnom strese alebo potrebujete finančné prostriedky na začatie vlastného podnikania? Potrebujete úver alebo z akéhokoľvek dôvodu financovanie, ako napríklad: a) osobné pôžičky, obchodné rozširovanie.b) začínajúce podnikanie a vzdelávanie.c) konsolidáciu dlhu.? Môžem vám pomôcť s naliehavou pôžičkou, ktorú potrebujete. Kontaktujte nás na: craigfundings@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 25. Hľadáte podnikateľskú pôžičku, osobnú pôžičku, úver na bývanie, auto
  úver, študentská pôžička, úvery na konsolidáciu dlhu, nezabezpečené úvery, podnikanie
  kapitál atď. Alebo ste poprel úver bankou alebo finančnou
  nastaviť z jedného alebo viacerých dôvodov. Ste na správnom mieste
  vyúčtovať pôžičku! Som súkromný veriteľ, poskytujem pôžičky
  spoločnostiam a jednotlivcom za nízke úrokové sadzby a cenovo dostupné
  2%. Výhody. Kontaktujte nás e-mailom:

  Skype: (balkaleonardo)

  E-mail: Balkaleonardo@gmail.com

  Hangout: Balkaleonardo@gmail.com

  Instargram: Balka leonardo

  WhatsApp: +18632404440

  OdpovedaťOdstrániť
 26. Špecializujeme sa na finančné služby, ktoré ponúkajú miestne / medzinárodné pôžičky, poskytujú zabezpečené a nezabezpečené možnosti požičiavania jednotlivcom a spolupracujú orgány s veľmi konkurencieschopnými sadzbami úverov a flexibilnými podmienkami na splnenie všetkých finančných podmienok. Nezáleží na tom, či máte zlé kreditné skóre, stále vám môžeme poskytnúť rýchle peniaze za neočakávané kontaktujte nás teraz pre rýchle a cenovo dostupné pôžičky, aby vyhovovali všetkým rozpočtom a požiadavkám socialfinancelimited11@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 27. Poskytujeme úvery pre dodávateľov, ako aj malé, stredné a veľké podniky s nízkou úrokovou sadzbou a postupom veľmi pružného splácania.
   
    s nízkou úrokovou sadzbou 3% a dobou trvania dlhšou ako 20 rokov

  Pôžeme od 1 milióna USD až do 800 miliónov EUR a viac. Ak máte záujem, kontaktujte ma na súkromnej a dôvernej e-mailovej adrese finacialhelp2014@hotmail.com pre viac informácií.
   
   
   
  Tvoja viera,

  OdpovedaťOdstrániť
 28. finančnými ťažkosťami alebo ak máte finančný problém a potrebujete finančné prostriedky na začatie vlastného podnikania, alebo musíte splácať svoje účty s dlhou a krátkou dobou podľa vášho výberu s nízkou úrokovou sadzbou na 2% za storno pre jednotlivcov a spoločnosti. Kontaktujte nás dnes e-mailom: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM) Biblia hovorí (Lukáš 11:10) Pre každého, kto žiada, dostane; ten, kto hľadá, nájde; a kto klope, dvere sa otvoria. Takže túto príležitosť nenechajte ujsť, pretože Ježiš je rovnaký včera, dnes a navždy. Prosím, toto je pre vážne zmýšľajúcich a bolestivých ľudí Boh obdržte naše úprimné pozdravy od kresťanskej organizácie, kontaktujte nás dnes prostredníctvom tohto e-mailu: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM) Naše číslo Whatsapp je: +2348071242538

  OdpovedaťOdstrániť
 29. Máte nejaké finančné ťažkosti? AK ÁNO! Kontaktujte spoločnosť Hobelman Finance and Mortgages Limited® Pre malé a veľké úvery. Ponúkame všetky druhy úverových služieb na uspokojenie vašich finančných potrieb za nízku úrokovú sadzbu vo výške 2%. Kontaktujte nás dnes prostredníctvom e-mailu: hobelmanfinance@gmail.com a vaša práca s nami bude dobrou skúsenosťou. +17816567138 je kredit otvorený všetkým bez ohľadu na štátnu príslušnosť.

  Whatsapp: +17816567138
  https://hobelmanfinance346789211.wordpress.com/
  Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: hobelmanfinance@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 30. Dobrý deň, potrebujete naliehavú pôžičku pošlite nám teraz na rýchlu pôžičku (REMY.CREDIT111@GMAIL.COM)


  Potrebujete urgentnú pôžičku na úver na auto úverový úver z domu a pod. Poskytujeme všetky druhy úverov s nízkou úrokovou sadzbou vo výške 1% a dostanete pôžičku v priebehu nasledujúcich 12 hodín e-mailom teraz pre všetky typy úverov

  {REMY.CREDIT111@GMAIL.COM}
  =================

  Celé meno:
  Štát / štát:
  Výška pôžičky:
  Trvanie úveru:
  ocupation:
  Telefónne číslo:
  Vek:
  ====================
  dostaňte sa späť na nás teraz, ak potrebujete naliehavú pôžičku dnes napíšte nám REMY.CREDIT111@GMAIL.COM

  Názov firmy: REMY FINK

  Pošlite nám e-mail teraz [remy.credit111@gmail.com]

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Dobrý deň, hľadáte podnikateľskú pôžičku, osobnú pôžičku, úver na bývanie, pôžičku na auto, študentskú pôžičku, pôžičku na konsolidáciu dlhu, nezabezpečený úver, rizikový kapitál atď ... ALEBO Boli ste odmietnutý úver od banky alebo akejkoľvek finančnej inštitúcie za jednu alebo viac dôvodov. Nachádzate sa na správnom mieste pre svoje úverové riešenia! Sme organizácia kresťanských úverov, poskytujeme pôžičku tým, ktorí ju potrebujú pozitívne, a tiež tí, ktorí sú dôveryhodní, poskytujeme úvery podnikom a jednotlivcom za nízku a cenovú úrokovú sadzbu 2%. kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených údajov a bez podvodov
    
   E-mail: progresiveloan@yahoo.com
   Call / WhatsApp: +16626183756 ďakujeme   Odstrániť
 31. Ahoj...

  Sme medzinárodná úverová spoločnosť. Poskytujeme obchodné a osobné pôžičky atď., Pokiaľ sa týka finančnej pomoci.

  Požiadať teraz o veľmi nízku úrokovú sadzbu vo výške 4% pôžičky!

  * Požičiavať si od 5k do 500M.
  * Vyberte splátku od 1 do 30 rokov.
  * Flexibilné podmienky úveru.

  Všetky tieto plány a ďalšie, kontaktujte nás teraz e-mailom pre viac informácií. favourworldbest990@outlook.com ALEBO SMS US NOW +1562 453 0961

  Email Kontaktovať teraz: favourworldbest990@outlook.com

  S pozdravom.

  Svetová najlepšia ponuka úveru ..

  OdpovedaťOdstrániť
 32. Potrebujete finančnú pomoc akéhokoľvek druhu? Osobné pôžičky? Podnikové úvery? Hypotekárne úvery? Poľnohospodárske a projektové financovanie? Poskytujeme pôžičky s úrokovou sadzbou 3%! Kontakt: (gkfinance01@gmail.com)

  S rešpektom,
  Pani Larrisa
  gkfinance01@gmail.com

  3% pôžička

  OdpovedaťOdstrániť
 33. Hľadáte urgentnú pôžičku na zaplatenie účtov, alebo vytvorte nový
  Business? Ak áno, kontaktujte nás e-mailom:
  Bretthawksloans@gmail.com............

  OdpovedaťOdstrániť
 34. Hľadáte úver na začatie podnikania, splácate účty, poskytujeme za úver vo výške 3.000 až 500.000.000,00 €, ponúkame alebo druhy úveru tu s 2%. Teším sa na vašu aktualizáciu týkajúcu sa tejto záležitosti. Ďakujeme za váš čas a pochopenie! Tak sa k nám vráťte, ak máte záujem. Kontaktujte nás na našej emailovej adrese: Fredjosephloans@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 35. Ponúkame úvery na všetky účely.
  Požiadať a získať finančnú podporu do 2 pracovných dní.
  - Minimálna výška úveru: 6 000,00 €
  - Maximálna výška úveru: 70 000 000,00 €
  - Úroková sadzba: 2% ročne
  medzinárodná pôžička
  * Úver investora
  * Konsolidácia dlhu
  * Druhá hypotéka
  * Podnikové úvery
  * Osobné pôžičky
  Pre ďalšie informácie nám pošlite e-mail:
  Názov spoločnosti: BETTER WAY COMPANY
  E-mailová adresa spoločnosti betterwaycompany234@gmail.com
  Spoločnosť NMLS ID: 3142798.

  Poznámka: Všetky odpovede zasielajte len na túto e-mailovú adresu: betterwaycompany234@gmail.com
  S pozdravom,
  spoločnosť lepšieho spôsobu

  OdpovedaťOdstrániť
 36. *** URGENT ****
  Skutočne ma presvedčte.
  st.james miesto riadenie bohatstva, pomohol veľa ľudí v tomto roku s úvermi od $ 5000 do $ 3000000.we ponúkame úvery bez problémov, s sadzbou 3%, s podmienkami.
  ak potrebujete pôžičku z iného dôvodu kontaktu
  Názov: charles lawhorn
  spoločnosť: st.james miesto management bohatstva
  E-mail: stjamesservice669@gmail.com alebo sjp.co.service@outlook.com
  webová stránka: http://www.sjp.co.my/
  dúfam, že celý váš finančný problém bude ukončený milosťou Boha s touto pôžičkou.
  pozdravy

  OdpovedaťOdstrániť
 37. Potrebujete urgentnú pôžičku na vymazanie dlhov alebo potrebujete majetkový úver na zlepšenie vášho podnikania? Odmietli ste banky a iné finančné agentúry? Potrebujete konsolidáciu úveru alebo hypotéku? Nehľadajte ďalej, než sme tu, aby vaše finančné ťažkosti boli v minulosti.

  Je to jednoduchá úverová spoločnosť. Ponúkame úvery pre tých, ktorí majú záujem o primeranú úrokovú sadzbu vo výške 2%. Rozsah sa pohybuje od 5 000 do 100 000 000 USD.

  Naše pôžičky sú dobre poistené, pretože našou prioritou je maximálna bezpečnosť.

  Kontaktujte nás e-mailom. E-mail: oceanfmortgages@gmail.com


  zdvorilo
  Max Bent
  oceanfmortgages@gmail.com

  2% počiatočný úver a záruka
  oceanfmortgages@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 38. *** URGENT ****
  Verte mi naozaj konkrétne.
  Manažment bohatstva pozemkov St.James pomohol mnohým ľuďom tento rok s úvermi v rozmedzí od 5 000 do 3 000 000 USD. Ponúkame pôžičky bez problémov vo výške 2% s podmienkami.
  ak potrebujete dlhové peniaze z iných dôvodov
  Meno: Charles Lawhorn
  spoločnosť: st.james miesto management bohatstva
  E-mail: stjamesservice669@gmail.com alebo sjp.co.service@outlook.com
  webová stránka: http://www.sjp.co.my/
  Dúfam, že všetky finančné problémy skončia s Božou milosťou s týmto úverom.
  úprimne

  OdpovedaťOdstrániť

 39. *** URGENT ****
  Ver mi skutočne.
  Manažment bohatstva St.James pomohol mnohým ľuďom tento rok s úvermi v rozpätí od 5 000 do 3 000 000 USD. Ponúkame 2% bez poplatkov za podmienky.
  ak potrebujete peniaze z iných dôvodov
  Meno: Charles Lawhorn
  Spoločnosť: st.james Miesto správy majetku
  E-mail: stjamesservice669@gmail.com alebo sjp.co.service@outlook.com
  webová stránka: http://www.sjp.co.my/
  Dúfam, že všetky finančné problémy sa skončia s Božou milosťou s touto pôžičkou.
  úprimne

  OdpovedaťOdstrániť
 40. Eu quero que você saiba que você está sempre em meu coração e eu sei que você será para sempre minha esposa até a morte nos separar meu amor ... Você está sempre em meu sonho e também Trindade sempre lhe envia saudação a qualquer hora que eu Liguei para ela ... Por favor, tente me ligar porque eu realmente quero ouvir sua voz, meu amor ... como você gasta hoje? depois que eu termino de trabalhar no meu departamento, fui para o ginásio de natação e tomei um refresco lá por algumas horas. Eu posso nadar muito bem e eu desejo que você esteja aqui comigo no navio, meu amor ... não se preocupe assim que eu chegar na Austrália Eu estarei vindo ao seu encontro pessoalmente Meu amor ... Por favor, certifique-se Você não tem qualquer relação com qualquer outro Homem aqui no livro de rosto porque eu sei que eu encontrei minha esposa aqui, que é você ... Eu quero beijar sua boca e segurar seu dízimo e eu quero dormir ao seu lado, meu amor ... Cuide bem de si mesmo e tenha um dia maravilhoso pela frente meu amor ... esperando para ouvir de você em breve. Você é o sonho da minha vida !!

  OdpovedaťOdstrániť
 41. ST.JAMES PLACE WEALTH MANAGEMENT .. je úplne ochotný poskytnúť vám pôžičku, ak budete rešpektovať naše podmienky dobre.
  Naša úroková sadzba je v priebehu rokov 2%.
  Ak spolupracujete dobre, máte peniaze, ktoré chcete rýchlo, do 48 hodín.
  Tiež pripomínam, že sme právne finančne uznaní a schválení štátnym orgánom. nemusíte sa so mnou úplne báť.

  Aká je suma vypožičaná?

  Aký je váš mesačný plat?

  Aké bude trvanie úhrady?

  Koľko bude zaplatené za mesiac?

  Aké je tvoje telefónne číslo?

  Aká je vaša krajina?

  Odošlite tieto informácie na tento e-mail. stjamesservice669@gmail.com pre viac informácií o tom, ako získať pôžičku.

  Očakávame rýchlu odpoveď od vás.     S pozdravom.

  OdpovedaťOdstrániť
 42. Potrebujete podnikateľskú alebo osobnú pôžičku?
  Sme legitímna spoločnosť.
  Ponúkame spoločnostiam aj jednotlivcom úrokovú sadzbu vo výške 2%.
  Uisťujeme sa, že sme tu, aby sme vám pomohli s vašimi potrebami.
  Pre viac informácií kontaktujte E-mail: roselineclintonloancompany@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 43. Ahoj,

  Potrebujete urgentnú pôžičku na vyriešenie vašich finančných potrieb? Ponúkame úvery od 2 000,00 do 100 000 000, sme spoľahliví, silní, rýchli a dynamickí, bez kreditnej kontroly a ponúka 100% záruku na zahraničné pôžičky počas obdobia tohto prevodu.

      Taktiež sme vydali úver v celej mene s 3% úrokovou sadzbou pre všetky pôžičky a bez preddavkov .... Ak máte záujem nás späť prostredníctvom tohto e-mailu.


  Ak máte záujem, obráťte sa na nás prostredníctvom: zekoceanfinance@gmail.com  S pozdravom,

  Pán Lanlazar Marcus
  zekoceanfinance@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 44. Pozor !!!

  Ja som pán Frankling. Manažérsky riaditeľ WEADOM GLOBAL FINANCE. V súčasnosti poskytujeme pôžičku ľuďom, ktorí potrebujú hotovosť za podnikanie alebo zúčtovávajú svoje účty. ponúkame všetky druhy úverov fyzickým osobám a spolupracujeme s 2% diskontnou sadzbou. pre viac informácií a ako nás môžete zaslať e-mailom prostredníctvom: Weadomglobalfinance@gmail.com pre viac informácií.

  S pozdravom
  Pán Frankling Weadom
  Managing Director.
  Kontaktný e-mail: weadomglobalfinance@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 45. Ahoj...

  Vážení žiadateľ, som pán Favour Melody Svet Najlepšie Pôžička ponuka Company LTD .. Sme medzinárodná úverová firma. Je to finančná príležitosť pri vašom kroku dverí Poskytujeme Obchodné a osobné pôžičky atď., Pokiaľ sa týka finančnej pomoci .. Aplikujte dnes a od nás dostanete pôžičku.

  Požiadať teraz o veľmi nízku úrokovú sadzbu vo výške 2% pôžičky!

  * Ponúkame úver v EURO A DOLÁRIE
  * Požičať medzi 5000USD až 50.000.000,00USD
  * Vyberte splátku od 1 do 35 rokov.
  * Flexibilné podmienky úveru.
  * Je to svet šťastia s nami prinášať späť tvoju radosť tým, že si žiadaš o pôžičku s nami dnes ...

  Všetky tieto plány a ďalšie, kontaktujte nás teraz e-mailom pre viac informácií .. ( favourworldbest990@outlook.com ) ALEBO SMS US NOW +1518 621 2700

  Pošlite nám e-mail na adresu: favourworldbest990@outlook.com

  Dať svojmu svetu zmysel.

  S pozdravom.

  Ponuka World Best Loan Company ..

  OdpovedaťOdstrániť
 46. Potrebujete právny, seriózny a rýchly úver? Môžeme vám ponúknuť úver s nízkym úrokom. Sme súkromným veriteľom a investorom; ponúkame podnikateľské a súkromné pôžičky s nízkou úrokovou sadzbou. Môžeme pomôcť financovať všetky druhy projektov. Kontaktujte nás e-mailom ako davidpetersonloanfirm1@outlook.com pre viac informácií

  OdpovedaťOdstrániť
 47. Ahoj !

  Potrebujete legitímnu a rýchlu pôžičku?
  V súčasnosti ponúkame 3% úvery všetkých druhov, podnikateľské pôžičky, osobné pôžičky, pôžičky na autá, poľnohospodárske pôžičky alebo financovanie projektu? Ponúkame pôžičky spoločnostiam a jednotlivcom na celom svete, konsolidáciu dlhu, aj keď máte nízke úverové skóre a je ťažké získať úvery od miestnych bánk alebo finančných inštitúcií? , a teraz je ťažké sa zaoberať vašou bankou alebo inými finančnými inštitúciami? Potrebujete naliehavú pôžičku, ak áno Odošlite nám email späť cez
  (ryanloaninvestment001@outlook.com) poskytujeme všetky typy úverov.

  Požiadať teraz a dostať svoje peniaze naliehavo!

  * Požičiavať si od 10 000 do 50 000 000 TL
  * Vyberte splátku od 1 do 30 rokov.
  * Flexibilné podmienky úveru.

  Všetky tieto plány a ďalšie, kontaktujte nás teraz.

  kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: pre úverovú spoločnosť, ktorá mi pomohla tu, je ich kontaktné údaje (ryanloaninvestment001@outlook.com)


  S pozdravom
  Management.

  OdpovedaťOdstrániť
 48. Ponúkame úvery na všetky účely.
  Požiadať a získať finančnú podporu do 2 pracovných dní.
  - Minimálna výška úveru: 6 000,00 €
  - Maximálna výška úveru: 70 000 000,00 €
  - Úroková sadzba: 2% ročne
  medzinárodná pôžička
  * Úver investora
  * Konsolidácia dlhu
  * Druhá hypotéka
  * Podnikové úvery
  * Osobné pôžičky
  Pre ďalšie informácie nám pošlite e-mail:
  Názov spoločnosti: BETTER WAY COMPANY
  E-mailová adresa spoločnosti betterwaycompany234@gmail.com
  Spoločnosť NMLS ID: 3142798.

  Poznámka: Všetky odpovede zasielajte len na túto e-mailovú adresu: betterwaycompany234@gmail.com
  S pozdravom,
  spoločnosť lepšieho spôsobu

  OdpovedaťOdstrániť
 49. Vážení uchádzači o pôžičky

  Máte nejaké finančné ťažkosti? Chcete začať s vlastnou činnosťou? Táto úverová spoločnosť bola založená organizáciami na ochranu ľudských práv na celom svete s jediným cieľom pomôcť chudobným a ľuďom s finančnými ťažkosťami v živote. Ak chcete požiadať o pôžičku, obráťte sa na nás s podrobnosťami uvedenými nižšie: elenanino0007@gmail.com

  Názov:
  Požadované množstvo úveru:
  Trvanie úveru:
  Telefónne číslo:

  Ďakujem a Boh žehnaj
  DÔVERA
  Elena

  OdpovedaťOdstrániť
 50. Ahoj...

  Vážení žiadateľ, som pán Favour Melody Svet Najlepšie Pôžička ponuka Company LTD .. Sme medzinárodná úverová firma. Je to finančná príležitosť pri vašom kroku dverí Poskytujeme Obchodné a osobné pôžičky atď., Pokiaľ sa týka finančnej pomoci .. Aplikujte dnes a od nás dostanete pôžičku.

  Požiadať teraz o veľmi nízku úrokovú sadzbu vo výške 2% pôžičky!

  * Ponúkame úver v EURO A DOLÁRIE
  * Požičať medzi 5000USD až 50.000.000,00USD
  * Vyberte splátku od 1 do 35 rokov.
  * Flexibilné podmienky úveru.
  * Je to svet šťastia s nami prinášať späť tvoju radosť tým, že si žiadaš o pôžičku s nami dnes ...

  Všetky tieto plány a ďalšie, kontaktujte nás teraz e-mailom pre viac informácií .. (favourworldbest990@outlook.com) ALEBO SMS US NOW +1518 621 2700

  Pošlite nám e-mail na adresu: favourworldbest990@outlook.com

  Dať svojmu svetu zmysel.

  S pozdravom.

  Svetová spoločnosť ponúkajúca najvýhodnejšiu pôžičku

  OdpovedaťOdstrániť
 51. Ali potrebujete finančno pomoč za osebne ali poslovne namene? Trenutno imamo prevzeme za posojila za mala podjetja, komercialna posojila, gradbena posojila, financiranje nepremičnin, avto posojila, osebna posojila, posojila za lastni kapital, posojilo HUD, posojila FHA, VA posojila, posojilo za naslov avtomobila itd. Pišite nam danes preko e-pošte za več podrobne informacije.

  Najtoplejši pozdrav...
  Kellie Wilson
  Oceanski finančniki
  E-pošta: Oceanicfinance113@gmail.com
  Spletna stran: www.Oceanicfinancialhome.wordpress.com
  Upravljanje.
  Copyright (c) 2018 vse pravice pridržane

  OdpovedaťOdstrániť
 52. Dobrý čitateľ!
  Modlíme sa za Božie požehnanie a šťastie vo všetkých našich životoch a podnikaní. Vitajte v Kenneth Abrighten Finančný domov, Poskytujeme všetky typy úverov krátkodobý i dlhodobý úver. Nezabudnite nám poslať e-mail, ak máte záujem o nasledujúce informácie.

  kennethabrighten@kabusinesshome.com
  customercare@kabusinesshome.com
  Webová stránka: www.kabusinesshome.com

  Poznámka: Zúčastňujeme sa iba vážne zmýšľajúcich zákazníkov.
  Ďakujem
  hlásateľ

  OdpovedaťOdstrániť
 53. Pozdravljeni, prejmem moj znesek posojila v višini 20.000,00 USD od podjetja REMY FINK EMIAL: REMY.CREDIT111@GMAIL.COM

  potrebujete nujno posojilo v naslednjih 24urnih mojem imenu je Mary Anne iz Nemčije, ki mi prejme moje posojilo od REMY FINK COMPANY brez stresa ali zamude, če potrebujete nujno posojilo zdaj brez zamude e-pošto on on EMAIL: {remy.credit111@gmail.com}

  mu pošljite e-poštno sporočilo za hitro posojilo EMAIL: REMY.CREDIT111@GMAIL.COM

  Bog vas blagoslovi, gospod REMY FINK

  OdpovedaťOdstrániť
 54. Dobrý deň
  Potrebujete úver na úhradu svojich účtov? Potrebujete osobný alebo podnikateľský úver? Potrebujete pôžičku na iné účely alebo potrebujete pôžičku na investovanie do továrne? Podniková spoločnosť? Ak áno, kontaktujte nás ešte dnes, aby sme vám poskytli úver v E_mail ... {donaldleeloaninvastmentcompany@gmail.com} Ponúkame najväčšiu pôžičku vo výške 100 miliónov dolárov a ponúkame pôžičky v librách, dolároch av eurách až do 5 000 000,00. Ponúkame pôžičku vo výške 2% za obdobie od 1 do 30 rokov. Dávame vám dva mesiace odkladu pred začatím mesačnej platby. ... prosím, vráťte sa k nám prostredníctvom e-mailu vyššie.
  S Pozdravom
  Donald Lee.

  OdpovedaťOdstrániť
 55. Ahoj...

  Vážení žiadateľ, som pán Favour Melody Svet Najlepšie Pôžička ponuka Company LTD .. Sme medzinárodná úverová firma. Je to finančná príležitosť pri krokoch dverí Poskytujeme obchodné a osobné pôžičky atď., Pokiaľ ide o finančnú pomoc. Sme certifikovaní, dôveryhodní, spoľahliví, efektívni, rýchli a dynamickí. A spolupracovník Financer pre nehnuteľnosti a akékoľvek druhy financovania podnikania Aplikujte dnes a dostanete úver od nás ..

  Požiadať teraz o veľmi nízku úrokovú sadzbu vo výške 2% pôžičky!

  * Ponúkame úver v EURO A DOLÁRIE
  * Požičať medzi 5000USD až 90.000.000,00USD
  * Vyberte splátku od 1 do 30 rokov.
  * Flexibilné podmienky úveru.
  * Je to svet šťastia s nami prinášať späť tvoju radosť tým, že si žiadaš o pôžičku s nami dnes ...

  Všetky tieto plány a ďalšie, kontaktujte nás teraz e-mailom pre viac informácií .. ( favourworldbest990@outlook.com ) ALEBO SMS US NOW +1518 621 2700

  Pošlite nám e-mail na adresu: favourworldbest990@outlook.com
  Volanie / SMS: +1518 621 2700

  Dať svojmu svetu zmysel.

  S pozdravom.

  Svetová spoločnosť ponúkajúca najvýhodnejšiu pôžičku..

  OdpovedaťOdstrániť
 56. Pozor:

  Potrebujete úver?
  Máte záujem získať akýkoľvek typ úveru? Finančne sa obávate?
  Ak áno, kontaktujte nás teraz prostredníctvom firemnej e-mailovej adresy: Ferdinandleofinance@gmail.com
  Sme vám k dispozícii.
  S Pozdravom,
  Ferdinand Leo
  Manažér v spolupráci

  OdpovedaťOdstrániť
 57. Ahoj všetci, Volám sa Marcela Klempárová (marcelaklem04@gmail.com). Stále hladáte pôžicku na osobné alebo obchodné úcely. Nemusíte sa pozerat inde, pretože senátor Peter Krajcovic vám poskytne pôžicku, ktorú chcete zarucit 100%, ak splnate požiadavky úveru. Dna 12. marca 2018 dostal som pôžicku vo výške 5.000.000 EUR od senátora Petra Krajcovica s e-mailovou adresou senatorrpwalter@hotmail.com alebo WhatsApp císlo +1 (518) 558-5338 alebo na našej webovej stránke: http://spkinvestment.com/. On je skutocne seriózny veritel. Dostal som úver na splatenie zlých bankových dlhov, ktoré mi takmer vzali moje podnikanie a doma, a tiež na rozšírenie mojej firmy v zahranicí. Kontaktujte ho dnes pre vašu pôžicku, ak si naozaj vážne hladáte úver. Mám dôkaz a dám ho každému, kto to potrebuje. Vdaka a Boh ti žehnaj.

  OdpovedaťOdstrániť
 58. Ahojte všetci!
  Som Maria Rey, momentálne žijem v Španielsku v Málage. V tejto dobe som vdova so štyrmi deťmi a v marci som sa ocitla vo finančnej situácii a musel som refinancovať a platiť účty. Snažil som sa požiadať o pôžičky od niekoľkých úverových spoločností, súkromných i firemných, ale nikdy úspešne a väčšina bánk mi odmietla úver. Ale ako Boh chce, bol som predvedený družstevnej operácii mužom Boha, súkromným veriteľom, ktorý mi dal pôžičku vo výške 100.000 eur a dnes vlastné podnikanie a moje deti sú v tomto čase v poriadku, ak by ste sa mali dostať do kontaktu s ktoroukoľvek spoločnosťou, aby ste získali nezabezpečenú pôžičku bez overovania kreditov bez podpisára s iba 3% úrokovou sadzbou a lepšími platobnými plánmi a plánom, kontaktujte pána Ryana Gerharda e-mailom: betterwaycompany234@gmail.com Nepotrebujem to. Neviem, či to robím, ale teraz som tak šťastný a rozhodol som sa, že ľudia o ňom vedia viac a ja tiež chcem, aby ho Boh požehnal viac. Môžete ho kontaktovať prostredníctvom svojho e-mailu: betterwaycompany234@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 59. Benötigen Sie dringend Darlehen benötigen Sie Geld, um Rechnung zu bezahlen kontaktieren Sie uns, wie wir auszahlen Darlehen so niedrig wie 2% intereste Rate geben wir auch lange und kurze Zeit Darlehen für weitere Informationen kontaktieren Sie uns per E-Mail andmoris38@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 60. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  BORROWERS APPLICATION DETAILS


  1. Name Of Applicant in Full:……..
  2. Telephone Numbers:……….
  3. Address and Location:…….
  4. Amount in request………..
  5. Repayment Period:………..
  6. Purpose Of Loan………….
  7. country…………………
  8. phone…………………..
  9. occupation………………
  10.age/sex…………………
  11.Monthly Income…………..
  12.Email……………..

  Regards.
  Managements
  Email Kindly Contact: (urgentloan22@gmail.com)

  OdpovedaťOdstrániť
 61. Potrebujete finančnú pomoc? Ste v akejkoľvek finančnej kríze alebo potrebujete finančné prostriedky na začatie vlastného podnikania? Potrebujete finančné prostriedky na vyrovnanie vášho dlhu alebo splatiť svoje účty alebo začať dobré podnikanie? Máte nízke kreditné skóre a je ťažké získať kapitálové služby od miestnych bánk a iných finančných inštitúcií? Tu je vaša šanca získať finančné služby od našej spoločnosti. kontaktujte nás na adrese alenxanderwalkerloanfirm@outlook.com

  OdpovedaťOdstrániť
 62. Ahojte všetci,

  Táto pôžička spoločnosti Paul Hart a poskytujeme pôžičku vo výške 3%. Špecializovali sme sa na ponuku životaschopných úverových riešení na uspokojenie finančných potrieb tých, ktorí potrebujú okamžité peniaze na svoj podnikateľský alebo osobný život. S konkurenčnými podmienkami a flexibilnými ponukami na efektívne zníženie vašej finančnej záťaže so 100% zárukou a jednoduchým online procesom, ktorý vám ušetrí drahocenný čas a umožní vám rýchlo získať finančné prostriedky.

  Nižšie sú typy komerčných úverov, ktoré prezentujem: komerčné, nehnuteľnosti, hypotekárne financovanie, financovanie založené na aktívach, zásoby úverov, osobné financovanie, financovanie podnikania, financovanie zariadení, financovanie operácií, financovanie zdravotníckych zariadení, financovanie prenájmu, financovanie davu rizikového kapitálu a mnoho ďalších. Úvery je možné dosiahnuť bez ohľadu na osobné úvery, nedostatok kolaterálu alebo krátkodobé obchody s úrokovou mierou 3% ročne. Analyzujem vaše potreby, aby ste dospeli k riešeniu. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: paulhartloanfirm@yahoo.com

  OdpovedaťOdstrániť
 63. Výhody úveru Lendmark

      Lendmark Financial Services je spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské financie, ktorá sa špecializuje na poskytovanie rôznych osobných úverov, úverov na automobily a finančných služieb pre maloobchodných predajcov.
  V spoločnosti Lendmark chápeme, že pôžičky sú rovnako individuálne ako ľudia, ktorí o ne požiadajú. Takže prispôsobujeme úverové riešenia tak, aby vyhovovali vašim jedinečným potrebám. Jedna vec je však vždy rovnaká pre každého zákazníka spoločnosti Lendmark: snažíme sa poskytnúť pôžičky jednoduché, pohodlné a cenovo dostupné. Venujeme vám čas, aby sme vám pomohli, použite nižšie uvedený formulár a pošlite nám e-mail; lendmarkfinancialservices11@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 64. Ahoj všetci, Volám sa Marcela Klempárová (marcelaklem04@gmail.com). Stále hladáte pôžicku na osobné alebo obchodné úcely. Nemusíte sa pozerat inde, pretože senátor Peter Krajcovic vám poskytne pôžicku, ktorú chcete zarucit 100%, ak splnate požiadavky úveru. Dna 12. marca 2018 dostal som pôžicku vo výške 5.000.000 EUR od senátora Peter Krajcovic s e-mailovou adresou senatorrpwalter@hotmail.com alebo WhatsApp císlo +1 (518) 558-5338 alebo na našej webovej stránke: http://spkinvestment.com/. On je skutocne seriózny veritel. Dostal som úver na splatenie zlých bankových dlhov, ktoré mi takmer vzali moje podnikanie a doma, a tiež na rozšírenie mojej firmy v zahranicí. Kontaktujte ho dnes pre vašu pôžicku, ak si naozaj vážne hladáte úver. Mám dôkaz a dám ho každému, kto to potrebuje. Vdaka a Boh ti žehnaj.

  OdpovedaťOdstrániť
 65. Ahoj...

  Vážení žiadateľ, som pán Favour Melody Svet Najlepšie Pôžička ponuka Company LTD .. Sme medzinárodná úverová firma. Je to finančná príležitosť pri krokoch dverí Poskytujeme obchodné a osobné pôžičky atď., Pokiaľ ide o finančnú pomoc. Sme certifikovaní, dôveryhodní, spoľahliví, efektívni, rýchli a dynamickí. A spolupracovník Financer pre nehnuteľnosti a akékoľvek druhy financovania podnikania Aplikujte dnes a dostanete úver od nás ..

  Požiadať teraz o veľmi nízku úrokovú sadzbu vo výške 2% pôžičky!

  * Ponúkame úver v EURO A DOLÁRIE
  * Požičať medzi 5000USD až 90.000.000,00USD
  * Vyberte splátku od 1 do 30 rokov.
  * Flexibilné podmienky úveru.
  * Je to svet šťastia s nami prinášať späť tvoju radosť tým, že si žiadaš o pôžičku s nami dnes ...

  Všetky tieto plány a ďalšie, kontaktujte nás teraz e-mailom pre viac informácií .. (favourworldbest990@outlook.com) ALEBO SMS US NOW +1518 621 2700

  Pošlite nám e-mail na adresu: favourworldbest990@outlook.com
  Volanie / SMS: +1518 621 2700

  Dať svojmu svetu zmysel.

  S pozdravom.

  Najlepšia svetová spoločnosť ponúkajúca pôžičky..

  OdpovedaťOdstrániť
 66. Jaz sem Gabriel Garcia, pravno priznani posojilodajalec. Mi smo
  družba za finančno pomoč. Denarjem damo ljudem v stiski
  finančno pomoč ali tiste, ki potrebujejo denar za plačilo računov,
  vlagati v podjetja. Z veseljem vam ponudim posojilo. Kontaktiraj nas
  zdaj (gg627589@gmail.com)

  Ime prejemnika: ........
  Država: .............
  Potrebna količina ............
  Trajanje posojila: ...........
  Telefonska številka .............
  Spol: ............
  Domači naslov: ......

  Reci živijo.
  G. Gabriel Garcia.

  OdpovedaťOdstrániť
 67. Pozdravljeni Vsi,
  Moje ime je Ahmad Asnul Brunei, stopil sem v stik z gospodom Frankom Raymondom za znesek posojila v višini 250 000 dolarjev. Potem so mi povedali, kako sem odobril zahtevani znesek posojila, potem ko sem ponovno tvegal, ker sem bil tako obupan za ustanovitev podjetja na moje največje presenečenje je bil znesek posojila odobren za moj bančni račun v 24-ih delovnih časih brez kakršnega koli stresa pri pridobivanju mojega posojila. Bil sem presenečen, ker sem bil prvi žrtev prevara! Če ste zainteresirani za zagotovitev kakršnega koli zneska posojila in ste v kateri koli državi, vam bom svetoval, da se lahko obrnete na g. Frank Raymondja preko elektronske pošte frankraymondloaninvestment@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 68. Dobrý deň, pán /
  Potrebujete urgentnú pôžičku na začatie podnikania, alebo potrebujete úver na refinancovanie, Potrebujete úver na splatenie dlhu? Potrebujete úver na kúpu auta alebo domu? Ak áno strach, ponúkame všetky druhy úveru za prijateľnú úrokovú sadzbu bez kreditnej kontroly !!! kontaktujte nás dnes prostredníctvom e-mailu: plutocreditfinancier@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 69. Vážení uchádzači o pôžičky

  Máte nejaké finančné ťažkosti? Chcete začať s vlastnou činnosťou? Táto úverová spoločnosť bola založená organizáciami na ochranu ľudských práv na celom svete s jediným cieľom pomôcť chudobným a ľuďom s finančnými ťažkosťami v živote. Ak chcete požiadať o pôžičku, obráťte sa na nás s podrobnosťami uvedenými nižšie: elenanino0007@gmail.com

  Názov:
  Požadované množstvo úveru:
  Trvanie úveru:
  Telefónne číslo:

  Ďakujem a Boh žehnaj
  DÔVERA
  Elena

  OdpovedaťOdstrániť
 70. Finančné služby a pôžičky @ 3%.

  Potrebujete osobný alebo podnikateľský úver bez stresu a rýchleho
  vrátenie platby za schválenie kdekoľvek na svete. kontaktujte nás prostredníctvom tohto
  e-mail: felixdukeloanfirm@gmail.com


  APLIKÁCIA ÚVERU

  1.Váš celé meno
  2.Country
  Domovská adresa
  4. Dátum narodenia
  5.Sex
  6.Váš povolanie:
  7. Vaša platná karta iD:
  8.Telephone
  9. E-mailová adresa vašej spoločnosti / osobná e-mailová adresa.
  10. Suma úveru.
  11. Trvanie.


  napíšte nám na felixdukeloanfirm@gmail.com
  Pán Felix Duke

  OdpovedaťOdstrániť
 71. Dobrý deň, hľadáte podnikateľskú pôžičku, osobnú pôžičku, úver na bývanie, pôžičku na auto, študentskú pôžičku, pôžičku na konsolidáciu dlhu, nezabezpečený úver, rizikový kapitál atď ... ALEBO Boli ste odmietnutý úver od banky alebo akejkoľvek finančnej inštitúcie za jednu alebo viac dôvodov. Nachádzate sa na správnom mieste pre svoje úverové riešenia! Sme organizácia kresťanských úverov, poskytujeme pôžičku tým, ktorí ju potrebujú pozitívne, a tiež tí, ktorí sú dôveryhodní, poskytujeme úvery podnikom a jednotlivcom za nízku a cenovú úrokovú sadzbu 2%. kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených údajov a bez podvodov
   
  E-mail: progresiveloan@yahoo.com
  Call / WhatsApp: +16626183756 ďakujeme  OdpovedaťOdstrániť
 72. Finančne vymačkaný hľadáte podnikateľský úver, osobný
  úver, investičný úver, hypotekárny úver, automobilový úver, študentský úver, dlh
  konsolidačný úver, nezabezpečený úver a rizikový kapitál? Požiadať o
  rýchle a pohodlné pôžičky na zaplatenie účtov a hľadať financie na nastavenie vašej
  vlastné podnikateľské projekty na najnižšiu úrokovú sadzbu vo výške 2%. kontaktuj nás
  dnes cez: transferloanservicesworldwide@gmail.com alebo Whats App
  Číslo +1 (845) 731 5341
  Rýchla odpoveď

  OdpovedaťOdstrániť
 73. Are you blacklisted? Struggling to get a personal loan? Has your application been DECLINED due to Low Credit Score? Over COMMITTED? Affordability? But you know you can afford this loan. Loans Approved in 12hours, you can email us at collinsguzmanfundings@gmail.com  Ste na čiernej listine? Chystáte sa získať osobnú pôžičku? Bola vaša žiadosť DECLINED z dôvodu nízkeho kreditného skóre? Viac ako COMMITTED? Cenová dostupnosť? Ale viete, že si môžete túto pôžičku dovoliť. Pôžičky Schválené do 12 hodín, môžete nám poslať e-mail na adresu collinsguzmanfundings@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 74. POTREBUJTE ÚVER! Ahoj, volám sa James je súkromný veriteľ, ktorý vypláca pôžičku súkromným a firemným osobám. Boli ste odmietnutá toľkými bankami? Potrebujete financie na založenie svojho podnikania? Potrebujete financie na rozšírenie vašej firmy? Alebo potrebujete osobnú pôžičku? Moja pôžička sa pohybuje od osobného až po podnikateľský úver. Moja úroková sadzba je veľmi cenovo dostupná a náš úverový proces je veľmi rýchly. Som veľmi ochotný urobiť všetky vaše finančné ťažkosti minulosťou. Ak ste naozaj pripravení na vyriešenie vašich finančných problémov, potom hľadajte ďalej a požiadajte o úver dnes naša úroková sadzba je 2%. Pošlite nám e-mail na creditfinanceonlinefirm@gmail.com alebo Whattsap nás na +2348136088526 dúfam, že počujem od vás .....

  S Pozdravom
  James plával ...

  OdpovedaťOdstrániť
 75. Ahojte všetci!

  Volám sa Zaini, som zo Slovenska, som ženatý, hľadal som úprimnú úverovú spoločnosť za posledné 3 mesiace a to, čo som dostal, bolo veľa podvodu, vďaka ktorému som im dôveroval a nakoniec vzali všetko moje peniaze a ponechal som menej peňazí, stratil som všetku nádej, bol som zmätený a frustrovaný, stratil som svoju prácu a pre mňa bolo veľmi ťažké nakŕmiť svoju rodinu, nikdy som nechcela robiť nič, nepožičovala by som viac spoločnosti , a tak som sa pýtal, ako mi požičať peniaze priateľovi, povedal som mu všetko, čo sa stalo, a povedal, že mi môže pomôcť, že vedel, že úverová spoločnosť, ktorá by mi mohla pomôcť, že od nich dostal pôžičku, povedal ako som požiadať o pôžičku, urobil som to, čo mi povedal, spýtal som sa ho, nikdy som to neporušil áno, ale skúsil som to a bol som prekvapený, že som dostal úver do 24 hodín, neverím tomu, čo vidím, dnes som šťastný a bohatý a ďakujem Bohu, že takéto úverové spoločnosti stále existujú aj v podvodoch na všetkých miestach a sľubujem, že budem zdieľať dobré správy s ľuďmi zo slovenčiny, prosím, každému, kto potrebuje pôžičku, aby sa obrátil na Dante Paola, majiteľ Dante Družstva Pomocou e-mailu: dantecooperativehelp@hotmail.com, pre rýchly rozhovor sa môžete dostať na Dante cez Whatsapp: +393511067514 Nikdy nezlyhajú, ale zmeniť svoj život ako môj.

  Ďakujem

  Zaini

  OdpovedaťOdstrániť
 76. VITAJTE na spoločnosť Marian Hoffman.finance loan@gmail.com Naším cieľom je poskytnúť vynikajúce profesionálne služby.

  Ste obchodník alebo žena? Nachádzate sa v finančnom neporiadku alebo potrebujete finančné prostriedky na začatie podnikania? Potrebujete úver na spustenie malého a stredného malého podniku? Máte nízky úverový rating a je ťažké získať pôžičku od miestnych bánk a iných finančných inštitúcií?

  Naše pôžičky sú zabezpečené pre maximálnu bezpečnosť, našou prioritou. Naším hlavným cieľom je pomôcť vám získať svoje služby. Náš program je najrýchlejší spôsob, ako získať čo potrebujete. Znížte platby, aby sa znížil tlak na mesačné náklady. Získajte flexibilitu, ktorú môžete použiť na akýkoľvek účel - na dovolenku, vzdelanie, výhradné nákupy

  Ponúkame širokú škálu finančných služieb vrátane: osobných úverov, úverov na konsolidáciu dlhov, firemných úverov, vzdelávacích úverov, zabezpečených hypotekárnych úverov, nezabezpečených úverov, hypotekárnych úverov, úverov na pôžičky, študentských úverov, rozvojových úverov, , s nízkou úrokovou sadzbou 2% pre nulu, pre jednotlivcov, podniky a právnické osoby. Urobte to najlepšie pre svoju rodinu a mať svoj vlastný domací sen, rovnako ako s našou všeobecnou pôžičkovou schémou.

  PONÚKAME VŠETKY TYPY PÔŽIČIEK - POUŽÍVAJTE SA NA DOSTUPNÉ KREDITY.

  Pre viac informácií kontaktujte nás: Marian Hoffman.finance@gmail.com
  Poskytnite nám informácie o pôžičke;

  INFORMÁCIE O DODÁVATEĽA

  1) Úplné mená:
  2) Krajina:
  3) adresa:
  4) Stav:
  5) Pohlavie:
  6) Právne postavenie:
  7) Zamestnanie:
  8) Telefónne číslo:
  9) Mesačné príjmy:
  10) blízkych príbuzných:
  11) Výška úveru:
  12) Trvanie úveru:
  13) Účel úveru:
  14) Osobitný dátum, keď potrebujete úver:

  Ak máte záujem o získanie pôžičky, kontaktujte nás s požia davkou na úver.
  Pre viac informácií kontaktujte nás: Marian Hoffman.finance@gmail.com

  pozdravy,
  Pani Marian Hoffman
  Marian Hoffman.finance@gmail.com

  Tešíme sa na vás čo najskôr.

  Kandidáti musia nás kontaktovať e-mailom: Marian Hoffman.finance@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 77. Volám sa Juliana Zuzana alex a som zo Nitra. Chcem využiť tento čas, aby som všetkým povedal na internete, ako som dostal pôžičku od novej legitímnej úverovej spoločnosti od roku 2018, názov spoločnosti je úverová spoločnosť Marian Hoffman a sú oprávnené, že som ešte nevidel spoločnosti na Internet a videl som ich včera na webových stránkach a rozhodol som sa podpísať, ale povedali mi všetko, čo som musel urobiť, a odkedy som dostal pôžičku dnes na svojom bankovom účte. Chcem využiť tento čas, aby ste všetkým povedali na internete, že ak potrebujete legitímnu pôžičku, je to skutočná spoločnosť, s ktorou sa zaregistrujete a okamžite sa s nimi prihláste, určite si bezpečne priveďte pôžičku a tešte sa na ňu. Ak máte záujem o pôžičku od spoločnosti Marian Hoffman, spoločnosti, na ktorú by ste chceli požiadať o skutočnú a zákonnú úverovú spoločnosť od roku 2018, e-mailová adresa je marianhoffman.finance@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 78. Dobrý deň, volám sa Patrícia livia Kati, od slovak. som dostal úver vo výške 50.000 eur od tejto novej právoplatnej úverovej spoločnosti v roku 2018 a meno spoločnosti je úverová spoločnosť Marian Hoffman, ktorá včera požiadala o pôžičku, Práve som dostal upozornenie od mojej banky o tom, že to bolo na mojom peňažnom účte vo výške 50.000 eur a som tak šťastný, že ak potrebujete skutočnú pôžičku, je to spoločnosť, ktorá bude úprimná, skutočná a bude si istá, za pôžičku dnes a sú s nimi rýchlo až do zajtra, čaká na svoje úverové prostriedky vo vašom účte s bezpečnostným vkladom. Takže ak potrebujete od nich úver, môžete ich kontaktovať iba poštou na adrese marianhoffman.finance@gmail.com.

  Vďaka všetkým, ktorí si znovu prečítali svoje posolstvo, som opustil Patríciu livia Kati.

  OdpovedaťOdstrániť
 79. Ahoj všetci, ja som viktoria Petra, osamelý rodič od slovak rokov, rád by som zdieľať toto skvelé svedectvo o tom, ako som dostala pôžičku od Mariana Hoffmana, keď nás boli vylúčení z nášho domu, keď som nemohol zaplatiť účty po tom, on-line obchody a poprel pôžičku od mojej banky a iných úverových družstiev, ktoré som navštívil. Moje deti sa starali o hostiteľov, sám som bol na ulici. Jedného dňa som sklamal svojho starého kolegu, ktorý mi predstavil úverovú spoločnosť Marian Hoffman. Spočiatku som jej povedala, že nie som pripravený vziať si riziko, že si požičia inú pôžičku on-line, ale ubezpečila ma, že som im zaň dostala pôžičku. Vzal som si ďalšiu myšlienku kvôli mojej domácej úlohe, prešiel som test a požiadal som o pôžičku, našťastie pre mňa, dostala som pôžičku vo výške 50.000 eur (marianhoffman.finance@gmail.com). Som rád, že mám riziko a žiadam o pôžičku. Moje deti ma vrátili, ale teraz mám svoj dom a svoju činnosť. Všetka vďačnosť patrí veriteľovi Marian Hoffmanovi, ktorý mi dal zmysel, keď som stratil nádej.

  OdpovedaťOdstrániť
 80. Ahoj všetci, volám sa Kamila Lili livia, od slovak; Mám 45 rokov ... Som ženatý s tromi deťmi, chcem vás informovať o láskavosti Pána, bol som zasiahnutý vo finančnej situácii a musel som platiť účty, snažil som sa hľadať úvery od niekoľkých súkromných úverových spoločností a podnikov, ale nikdy s úspechom a väčšina Banka znížila moju pôžičku. Nakoniec chcem poďakovať Bohu Všemohúcemu za to, že ma priviedol na skutočného veriteľa a pomenoval som Legitu Mariana Hoffmana, výkonného riaditeľa financií marian hoffmanov, keď falošní veritelia vzali 10 000 eur, bola som beznádejná a ja som nevedel, komu keď prišiel a na nás prišiel veľký úsmev. V mojom najväčšom prekvapení môj úver vo výške 450 000 eur. Ak potrebujete kontaktovať akúkoľvek spoločnosť, ktorá sa spolieha na 2% záruku na úrok z úveru a lepší plán splátok a časový harmonogram, kontaktujte {marianhoffman.finance@gmail.com} A aj keby ste boli obeťou podvodov, už sa nebojte, pretože priniesla dobré správy a jediný veriteľ, ktorému môžete dôverovať, teraz ho môžete kontaktovať (marianhoffman.finance@gmail.com), kde nájdete viac informácií o tom, ako získať vašu pôžičku. Nevie, že to robím. Modlím sa, aby vás Boh požehnal hojne, takže sa na mňa a v mojej rodine usmieva.

  OdpovedaťOdstrániť
 81. Ahoj všetci, volám sa Sasa Silvia Ján. Som z dámy Práve som dostal môj úver od spoločnosti poskytujúcej pôžičku MP Marian Hoffman nebol príliš dlho, dostal som si úver od nich Dostal som ich pôžičku od nich dnes a teraz, že posielam túto správu som veľmi šťastný že táto spoločnosť je naozaj skvelá, takže každý, kto potrebuje kontakty s pôžičkou od tejto spoločnosti, je naozaj veľká pošta marianhoffman.finance@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 82. Volám sa Andrea Sofi a práve som dostal vianočnú pôžičku z pôžičky Marian Hoffmanovej, takže ak potrebujete vianočnú pôžičku alebo akýkoľvek druh pôžičky, obráťte sa na túto spoločnosť a buďte šťastní, pretože som teraz, táto spoločnosť je skutočná a nie je to zločinec alebo podvodom Toto sú skutočne skutočné úverové spoločnosti, to je e-mailová adresa marianhoffman.finance@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 83. Pozdravljeni vsi, moje ime je Ahmad Asnul Brunei, sem stopil v stik z gospodom Frankom Raymondom za znesek posojila v višini 250.000 dolarjev. Potem so mi povedali o koraku odobritve zahtevanega zneska posojila, potem ko sem ponovno tvegal, ker sem bil tako obupan zaradi nastavitve na moje največje presenečenje, znesek posojila je bil vpisan na moj bančni račun v 24-ih delovnih časih brez kakršnega koli stresa za pridobitev mojega posojila. Bil sem presenečen, ker sem bil prvi žrtev prevara! Če ste zainteresirani za zagotovitev kakršnega koli zneska posojila in ste v kateri koli državi, vam bom svetoval, da se lahko obrnete na g. Frank Raymondja preko elektronske pošte frankraymondloaninvestment@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť

 84. Ahoj,

  Potrebujete oprávnenú úverovú úrokovú sadzbu vo výške 2% ?, miracle Paola Družstevná pomoc ponúka úvery jednotlivcom a organizáciám Úver, Naše pôžičky sú dobre poistené a maximálna bezpečnosť je našou prioritou, ponúkame pôžičky, ktoré sú k dispozícii. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: miracleloanservices@hotmail.com

  * Osobné pôžičky (zabezpečené a nezabezpečené)
  * Podnikové úvery (zabezpečené a nezabezpečené)
  * Kombinovaný úver
  * Konsolidačný úver a mnoho ďalších:

  Ak máte záujem nás kontaktovať s doručením tohto e-mailu, aby ste mohli pokračovať v transakcii, môžete sa k nemu dostať prostredníctvom e-mailu: miracleloanservices@hotmail.com
  C.E.O / generálny konzultant.
  miracle Paola

  OdpovedaťOdstrániť
 85. Moji mená sú Jessica Kotlárová, pochádzam z Bratislavy slovenskej, pred niekoľkými mesiacmi som bol nasávaný do zlej finančnej situácie a potrebujem urgentnú pôžičku na zaplatenie účtov a návrat na nohy finančne kvôli mojej súčasnej finančnej situácii, ktorú moja banka odmietla aby mi dal pôžičku, takže som nechal s inou možnosťou ako hľadať nezabezpečenú pôžičku online, v procese môjho výskumu som bol obeťou podvodu a stratil som takmer 1500 EUR a bol som v ťažkostiach a takmer som dal dúfam, že dostanem pôžičku, kým nebudem nájdený on-line príspevok, príspevok bol zdieľaným svedectvom pani Dominiky zo Slovenska, ktorá svedčí o tom, ako získala pôžičku vo výške 50 000 eur od Dante Cooperative Help. po prečítaní príspevku som sa rozhodol kontaktovať Dante Paola prostredníctvom e-mailového kontaktu zdieľaného v príspevku, moja nezabezpečená žiadosť o úver vo výške 350 000 EUR bola schválená do 72 hodín od mojej žiadosti a moja pôžička bola zaplatená na mojom bankovom účte bez akéhokoľvek opomenutia. Chcem vyjadriť svoju hlbokú vďaku a tiež odporúčam uchádzačom o úvery, aby tam boli veľmi ostražití, pretože tam je veľa podvodníkov, ktorých jediným cieľom je podviesť nevinných uchádzačov o úvery, takže musíte byť opatrní a ostražití. pre tých, ktorí potrebujú pôžičku Odporúčam Dante Družstevnú pomoc, môžete kontaktovať spoločnosť e-mailom: dantecooperativehelp@hotmail.com alebo pre rýchly chat whatsapp alebo Volajte: +393511067514

  Ďakujem, že ste si prečítali svoje svedectvo, želám vám šťastie.

  Jessica Kotlárová

  OdpovedaťOdstrániť