pondelok 28. marca 2011

Ničenie afrického poľnohospodárstva

WALDEN BELLO | The Huffington Post

Výroba biopaliva je istotne jedným z vinníkov v súčasnej svetovej potravinovej kríze. No zatiaľ čo prechod od kukurice z potraviny na biopalivovú surovinu bol faktorom, ktorý zvyšoval ceny potravín, omnoho primárnejším problémom bol prechod ekonomík, ktoré sú prevažne potravinovo sebestačné k chronickým importérom potravín. Tu Svetová banka (World Bank), Medzinárodný menový fond (IMF), a Svetová obchodná organizácia (WTO) figurujú ako omnoho dôležitejší lumpovia.

Či v Latinskej Amerike, Ázii, alebo Afrike, príbeh bol rovnaký: destabilizácia roľníckych producentov jedným-dvomi údermi programov štrukturálnych premien IMF-World Bank, ktoré vyplienili vládne investície na vidieku, nasledované masívnym prílivom dotovaného poľnohospodárskeho dovozu z USA a Európskej únie, po tom, ako súhlas WTO o poľnohospodárstve vyzdvihlo otvorené trhy.

Africké poľnohospodárstvo je vzorovou štúdiou o tom, ako doktrinárska ekonómia slúžiaca korporátnym záujmom dokáže zničiť produktívny základ celého kontinentu.

Od vývozcu k dovozcovi

V čase dekolonizácie v 1960-tych rokoch, nebola Afrika len potravinovo sebestačnou, ale bola vlastne aj sieťovým vývozcom potravín, jej exporty tvorili priemer 1,3 milióna ton ročne medzi rokmi 1966-70. Dnes, dováža kontinent 25% svojich potravín, s takmer každou krajinou sieťovo dovážajúcou potraviny. Hlad a nedostatok sa stali opäť sa vracajúcim fenoménom, za samotné posledné tri roky zažíva prepuknutie krízy potravín v Africkom rohu, Sahel, Južnej Afrike, a Strednej Afrike.

Poľnohospodárstvo je v hlbokej kríze, a príčiny sú viaceré, vrátane občianskych vojen a rozšírenie sa HIV-AIDS. Avšak, veľmi dôležitou časťou vysvetlenia bolo postupné vyraďovanie vládnej kontroly a podporných mechanizmov za programov štrukturálnych premien, ktorým boli vystavené africké krajiny ako cena za asistenciu MMF a Svetovej banky pri spravovaní ich vonkajšieho dlhu.

Namiesto spustenia virtuálnej špirály rastu a prosperity, uzemnila Afriku štrukturálna premena slabými investíciami, zvýšenou nezamestnanosťou, redukovanými sociálnymi výdavkami, redukovanou spotrebou, a nízkym produkciou, kombinujúc všetko pre vytvorenie spustnutého kruhu stagnácie a úpadku.

Vytlačenie kontroly cien na umelé hnojivá popri tom, čo sa zároveň znížil systém poľnohospodárskeho dlhu jednoducho viedlo k redukovaným použitiam, nižším výnosom cenných papierov, a nižším investíciám. Očakávalo by sa, že ne-ekonóm by predvídal tento výsledok, ktorý vydala voľnotrhová paradigma Banky a Fondu. Naviac, realita odmietla súhlasiť s doktrinálnymi očakávaniami, že stiahnutie štátu vydlaždí cestu pre trh a súkromný sektor na dynamizáciu poľnohospodárstva. Namiesto toho sa súkromný sektor domieval, že zníženie štátnych výdajov vytvorilo väčšie riziko a zlyhalo v pokročení k porušeniu povinností. V krajine za krajinou prinášali predpovede neoliberálneho učenia presný opak: odchod štátu „vytlačila“, skôr ako „pretlačila“, súkromné investície. V tých prípadoch, kedy súkromní obchodníci prišli nahradiť štát, správa Oxfam-u poznamenala, že „niekedy tak robili za vysoko nevýhodných podmienok pre chudobných farmárov“, ponechajúc „farmárov vo väčšej potravinovej neistote, a vládu odkázanú na nepredvídateľné toky pomoci“. Časopis Economist, zvyčajne pro-súkromný sektor súhlasil, pripúšťajúc, že „mnoho privezených súkromných firiem, ktoré mali nahradiť štátnych výskumníkov sa ukázali ako o rentu sa snažiaci monopolisti“.

Akú podporu mohla vláda zohnať, bolo určované Bankou na export poľnohospodárstva – na vytváranie zahraničných výnosov z kurzu tak, že štát potreboval zaobstarať svoj dlh Bankou a Fondom. No, tak ako v Etiópii počas hladomoru na začiatku 1980-tych rokov, to viedlo k obetovaniu dobrej zeme exportným plodinám, so semenami potravín, ktoré boli odsúdené na viac a viac nevhodnú pôdu, obnovujúc takto potravinovú neistotu. Navyše, bankové povzbudzovanie viacerých ekonomík prechádzajúcich zmenami, aby sa zamerali export výroby rovnakých plodín zároveň častokrát viedlo k nadprodukcii, ktorá potom spustila cenový kolaps na medzinárodných trhoch. Napríklad, samotný úspešný program Ghany na rozšírenie produkcie kakaa spustil 48% pád medzinárodných cien kakaa medzi 1986 a 1989, hroziaci, ako to píše jedna správa, „zvýšiť zraniteľnosť celkovej ekonomiky podľa vrtochov trhu s kakaom“. [1] V 2002-2003 prispel kolaps cien kávy k ďalšiemu núdzovému stavu potravín v Etiópii.

Ako v mnohých iných regiónoch, neboli štrukturálne zmeny v Afrike púhou nedostatočnou investíciou, ale zrušením štátu. V Latinskej Amerike a Ázii sa Banka a Fond z veľkej časti obemdzili na macromanagement, alebo dohľad na rozobratie ekonomickej roly štátu zhora. Tieto inštitúcie ponechali špinavé detaily implementácie na štátne byrokracie. V Afrike, kde jednali s omnoho slabšími vládami, Banka a Fondom micromanagovali také rozhodnutia ako ako rýchlo majú byť dotácie postupne vyradené, koľko štátnych úradníkov má byť prepustených, alebo dokonca, ako v prípade Malawi, koľko zo zásob obilia krajiny má byť predaných a komu. Inými slovami, stály guvernéri Banky a MMF siahli do samotných vnútorností štátnej účasti v poľnohospodárskej ekonomike, aby ju roztrhali.

Úloha obchodu

Zlúčením negatívneho dopadu zmien boli neférové praktiky zo strany EÚ a USA. Liberalizácia obchodu umožnila príchod lacného, dotovaného hovädzieho mäsa z EÚ a priviedla mnohých západoafrických a juhoafrických chovateľov dobytka k zániku. S ich subvenciami legitimizovanými Dohodou WTO o poľnohospodárstve, vyložili pestovatelia bavlny USA svoju bavlnu na svetových trhoch pri 20-55% z nákladov na výrobu, čím postupne priviedli ku krachu západoafrických a stredoafrických farmárov s bavlnou. [2]

Tieto tiesnivé závery neboli náhodné. Ako vtedy, na začiatku Uruguajského kola obchodných vyjednávaní v 1986, povedal minister poľnohospodárstva John Block, „myšlienka, že rozvíjajúce sa krajiny by sa mali živiť samé je anachranizmom uplynulej doby. Mohli by si lepšie zabezpečiť svoju potravinovú bezpečnosť spoľahnutím sa na poľnohospodárske produkty USA, ktoré sú dostupné, vo väčšine prípadov pri nižších nákladoch“. [3]

Čo Block nepovedal bolo, že nižšie náklady výrobkov USA pochádzali zo subvencií, ktoré boli každý rokom objemnejšie, navzdory faktu, že WTO malo postupne vyraďovať všetky formy subvencií. Od 367 miliárd dolárov v 1995, prvého roku WTO, vzrástlo celkové množstvo poľnohospodárskych subvencií poskytovaných vládam rozvinutých krajín na 388 miliárd v roku 2004. Subvencie teraz zodpovedajú 40% hodnoty poľnohospodárskej produkcie v Európskej únii (EÚ) a 25% v Spojených štátoch.

Spoločenské konzekvencie štrukturálnych zmien vrátane poľnohospodárskeho dumpingu boli predvídateľné. Podľa Oxfam-u sa počet Afričanov žijúcich za menej ako dolár denne zdvojnásobil na 313 miliónov ľudí medzi rokmi 1981 a 2001 – alebo 46% celkového kontinentu. Funkciu štrukturálnych zmien vo vytváraní chudoby, rovnako ako pri vážnom oslabení poľnohospodárskeho základu kontinentu a konsolidácii importnej závislosti bolo ťažké poprieť. Ako pripustil hlavný ekonóm Svetovej banky pre Afriku, „Nemysleli sme si, že ľudské náklady týchto programov by mohli byť takéto veľké, a že ekonomické zisky budú prichádzať takto pomaly“. [4]

Toto však bola vzácna chvíľa úprimnosti. To, čo bolo znepokojujúce predovšetkým, bolo to, ako poukázal politický ekonóm Oxfordskej univerzity Ngaire Woods, že „zjavná slepota Fondu a Banky k zlyhaniu ich postoja k sub-Saharskej Afrike zotrvala dokonca po tom, ako štúdie MMF a Svetovej banky samotné zlyhali v získaní pozitívnych investičných efektov. [5]

Prípad Malawi

Tvrdohlavosť viedla v Malawi k tragédii.

Bola to tragédia predchádzaná úspechom. V 1998 a 1999 spustila vláda program, ktorý mal dať každej rodine drobného roľníka „štartovací balíček“ grátis hnojív a semien. Toto nasledovalo po viacerých rokoch úspešného experimentovania, počas ktorých boli balíčky poskytované iba najchudobnejším rodinám. Dôsledkom bol národný prebytok obilia. Čo ale prišlo potom bol príbeh, ktorý bude uchovaný ako klasická príkladová štúdia o 10-tich najväčších omyloch neoliberálnej ekonomiky v budúcej knihe.

Svetová banka a ďalší darcovia pomoci si vynútili drastické zníženie a následné vyradenie programu s tvrdením, že dotácia zdeformovala obchod. Bez grátis balíčkov potravinová produkcia prudko poklesla. Medzitým trvala MMF na tom, že vláda predá veľkú časť svojich strategických zásob obilia, aby umožnila správnemu orgánu potravinových rezerv vyrovnať svoje komerčné dlhy. Vláda súhlasila. Keď sa kríza v produkcii potravín v rokoch 2001-2002 zmenila na hladomor, ostali sotva nejaké rezervy, ktoré by bolo možné hnať na vidiek. Okolo 1500 ľudí zahynulo. MMF bol však zatvrdelý; vlastne zastavil výdavky na program zmien s vládou na základe toho, že „polovládny sektor bude pokračovať v stavaní rizík na úspešnú implementáciu rozpočtu 2002/03. Vládne zásahy do potravinového a iných poľnohospodárskych trhov... vytlačili viac produktívneho investovania.“

Keď sa v roku 2005 rozšírila ešte horšia potravinová kríza, mala vláda konečne dosť inštitucionalizovnej stupidity Banky a MMF. Nový prezident znovu predstavil podporný program umelých hnojív, ktorý umožnil dvom miliónom domácností kúpiť si umelé hnojivo za tretinu maloobchodnej ceny a semená so zľavou. Výsledok: hojnosť úrody po dva roky v rade, nadbytok milión ton kukurice, a krajina transformovaná na dodávateľa obilia iným krajinám v Južnej Afrike.

No Svetová banka, ako jej sesterská agentúra, stále tvrdohlavo tiahne k zdiskreditovanej doktríne. Ako povedal krajský riaditeľ banky torontskému Globe and Mail, „Všetci tí farmári, ktorí minulý rok žobrali, požičiavali si, a kradli, aby si nakúpili umelé hnojivá naviac, sa teraz dívajú na to rozhodnutie a premýšľajú ho. Čím nižšia je cena kukurice, tým lepšie pre potravinovú bezpečnosť, no horšie pre rozvoj trhu“.

Unikajúce zlyhanie

Neposlúchnutie Svetovej banky od Malawi by pred desaťročím pravdepodobne bolo hrdinským aktom, no márnym odporom. Prostredie je dnes iné. Následkom absencie nejakého jasného prípadu úspechu boli štrukturálne zmeny po celej Afrike široko zdiskreditované. Dokonca nejaké darcovské vlády, ktoré sa jej kedysi upísali, sa od Banky dištancovali, najvýznamnejším prípadom je oficiálna agentúra Britskej pomoci, ktorá spolufinancovala posledný program dotovaných umelých hnojív v Malawi. Motiváciou týchto inštitúcií je zrejme predísť ďalšej erózii ich znižujúceho sa vplyvu na kontinente cez asociácie s neúspešnou metódou a nepopulárnymi inštitúciami. V rovnakom čase si sú istotne vedomí, že čínska pomoc sa ukazuje ako alternatíva k podmienenosti Svetovej banky, MMF, a pomocným programom Západných vlád.

Okrem Afriky, dokonca bývalí podporovatelia zmien ako International Food Policy Research Institute (IFPRI) vo Washingtone a fanaticky neoliberálny Economist potvrdili, že odstúpenie štátu od poľnohospodárstva bolo chybou. V poslednom komentári o vzostupe cien potravín, napríklad, potvrdilo IFPRI, že „vidiecke investície boli v poseldných dekádach nebezpečne zanedbané“, a hovorí, že je čas pre to, aby „vlády rozvíjajúcich sa krajín zvýšili svoje stredné a dlhodobé investície v poľnohospodárskom výskume a rozsahu, dedinskej infraštruktúre, a trhovom prístupe pre malých farmárov“. V rovnakom čase sa zastávanie sa slobodného trhu Bankou a MMF dostalo do útoku od srdca ekonomického zriadenia samotného, od skupiny významných osobností vedených Angus-om Deaton-om z Princeton-u obviňujúcich výskumné oddelenie Banky zo zaujatosti a „selektívnosti“ vo svojom výskume a prezentácii dát. Ako hovorí staré príslovie, úspech má tísic rodičov a zlyhanie je sirota.

Neschopná poprieť očividné, pripustila napokon Banka, že celý podnik štrukturálnej premeny bol chybou, i keď do stredu správy World Development Report roku 2008 prepašovala tento ústupok, pravdepodobne v nádeji, že nepriláka príliš veľa pozornosti. Avšak, bolo to usvedčujúce priznanie:

Štrukturálne premeny v 1980-tych rokoch rozobrali vypracovaný systém verejných agentúr, ktoré vybavili farmárom prístup k pôde, úver, poistné vstupy, a kooperatívnu organizáciu. Očakávanie bolo, že odstránenie štátu uvoľní trh pre súkromných činiteľov, aby prevzali tieto funkcie – redukovaním ich nákladov, zvýšením ich kvality, a elimináciou ich regresívnych sklonov. Príliš často sa toto nedialo. Na niektorých miestach bolo ustúpenie štátu nanajvýš skúšobné, obmedzujúce súkromné vstupy. Inde sa súkromný sektor objavoval iba pomaly a čiastočne – slúžiac hlavne komerčným farmárom, no ponechávajúc drobných roľníkov vystavených rozsiahlym trhovým zlyhaniam, vysokým transakčným nákladom a rizikám, a servisným medzerám. Nekompletné trhy a inštitucionálne medzery uložili vysoké náklady vzdania sa rastu a straty prospechu pre drobných roľníkov, ohrozujúc ich konkurencieschopnosť a, v mnohých prípadoch, ich prežitie.

Stručne, produkcia biopaliva nevytvorila, ale len znovu vyvolala svetovú potravinovú krízu. Kríza sa budovala roky, ako politiky propagované Svetovou bankou, MMF, a WTO systematicky odrázali od potravinovej sebestačnosti a podnecovali dovoz jedla zničením lokálnej produktívnej základne poľnohospodárstva drobných roľníkov. Po celej Afrike a globálnom Juhu sú dnes tieto inštitúcie a politiky, ktoré presadzujú, zdiskreditované. No či môže byť škoda, ktorú spôsobili, odčinená v čase, aby sa predišlo väčšmi katastrofickým dôsledkom, ktoré zažívame dnes, to uvidíme.


Walden Bello je senior analytik v Focus on the Global South, programu Univerzity Chulalongkorn Inštitútu sociálnych vied, and a publicista pre Foreign Policy In Focus (www.fpif.org).

Zdroje:

1. Charles Abugre, “Behind Crowded Shelves: as Assessment of Ghana’s Structural Adjustment Experiences, 1983-1991,” (San Francisco: food First, 1993), p. 87.

2. “Trade Talks Round Going Nowhere sans Progress in Farm Reform,” Business World (Phil), Sept. 8, 2003, p. 15

3. Quoted in “Cakes and Caviar: the Dunkel Draft and Third World Agriculture,” Ecologist, Vol. 23, No. 6 (Nov-Dec 1993), p. 220

4. Morris Miller, Debt and the Environment: Converging Crisis (New York: UN, 1991), p. 70.

5. Ngaire Woods, The Globalizers: the IMF, the World Bank, and their Borrowers (Thaca: Cornell University Press, 2006), p. 158.


[ Zdroj: http://www.huffingtonpost.com/walden-bello/destroying-african-agricu_b_105130.html ]

27 komentárov:

 1. haló
  Som obchodník, akcionár vo finančných inštitúciách, bankách a mimovládnymi organizáciami po celom svete. V nadväznosti na finančnú krízu, ktorá ohrozuje súčasnej ekonomiky, miera nezamestnanosti rastie každým dňom, v spolupráci so svojimi bankári rozhodol som sa, aby pôžičky 10.000 eur na 50 miliónov eur na čestní ľudia, ktorí napriek ich mesačného príjmu sa snaží dokončenie projektu alebo na uspokojenie ich základných potrieb. Tu sú jediným kontaktným že pomôžem ti: nobertreschuk68@gmail.com
    Úroková sadzba z úverov je (3%) veľmi výhodných úverov a dodacie podmienky sú veľmi jednoduché. Prosím, napíšte mi pre viac informácií: nobertreschuk68@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ahoj

   Potrebujete urgentnú pôžičku v priebehu nasledujúcich 12 hodín? napíšte nám teraz REMY.CREDIT111@gmail.com

   potrebujete nejaký kredit alebo akékoľvek financovanie? Nie späť platené bankou? Máte platený účet alebo dlh? Máme dobrý splátkový kalendár s nízkou úrokovou sadzbou vo výške 1%. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás priamo na tejto adrese: [REMY.CREDIT111@gmail.com]

   Odstrániť
  2. Finančný prielom

   Život je naozaj milosť, i ' am Daan Sophia v súčasnosti v Kalifornii USA. Chcel by som sa podeliť o svoje skúsenosti s vami o tom, ako som dostal pôžičku $185 000,00 USD na jasné mojej banky návrhu a začať novú firmu. Všetko to začalo, keď som stratil svoj domov a veci vzhľadom k návrhu banky som vzal na vyrovnanie niektorých účtov a niektoré osobné potreby. Stal som sa tak zúfalý a začal hľadať prostriedky vo všetkých prostriedkoch. Našťastie pre mňa som počul môj kolega hovorí o tejto spoločnosti, mám záujem, aj keď som sa bál, že sú scammed, bol som nútený mojej situácii a nemal inú možnosť, ako sa snažiť poradiť od môjho priateľa, pokiaľ ide o túto veľmi spoločnosť a dostal ich kontakt znecitlivenie r, ako sa InTouch s nimi naozaj ma skeptický kvôli mojej minulej skúsenosti s on-line veritelia, málo som vedel, že to veľmi spoločnosť "progresívna pôžička Inc bol godsent pre mňa a moju rodinu a celý internetový svet, táto spoločnosť bola veľkou pomocou pre mňa a som e môjho kolegu a dnes som hrdým vlastníkom dobre organizovanej podnikania a zodpovednosti sú dobre spracované všetky vďaka Josef Lewis z (progresiveloan@yahoo.com).. Takže ak naozaj ste skutočne potrebujú pôžičku buď rozšíriť alebo začať svoj vlastný podnik alebo v akejkoľvek forme finančných ťažkostí, radím vám dať pán Josef Lewis progresívny úver možnosť finančnej povznášajúci vo vašom živote email : progresiveloan@yahoo.com alebo volajte/text + 1 (603) 786-7565 a nie obetí online podvod v mene získanie úveru. vďaka

   Odstrániť
 2. Ahoj všetci som tu svedčiť, ako som dostal môj pôžičku od Mr.Steve Alex potom, čo som sa niekoľkokrát uplatnil od rôznych úverov veriteľov, ktorí tvrdili, že aj svedčia priamo v tomto fóre, myslel som, že svedectvá, kde skutočné a ja som sa, ale nikdy mi nedal , Potrebujem naliehavú pôžičku na začatie podnikania a žiadam od rôznych poskytovateľov úverov, ktorí sľúbili pomoc, ale nikdy mi nedali pôžičku. Kým môj priateľ neoznámil pánovi Steveovi Alexovi, ktorý mi sľúbil, že mi pomôže a skutočne to urobil, ako sľúbil bez akejkoľvek formy oneskorenia. Nikdy som si nemyslel, že stále existujú spoľahliví veritelia úverov, kým sa nestretnem s pánom Steve Alexom, pomohol s úverom a zmenil moje presvedčenie. Neviem, či akokoľvek potrebujete skutočnú a naliehavú pôžičku, oslovte pána Steveho Alexa prostredníctvom svojho e-mailu {amaizenloan@yahoo.com}

  OdpovedaťOdstrániť
 3. VÁNOVANÝ PÔŽIČ NIE SÚ NÍZKY 1% CENA {ADOIFLOANS@gmail.com}

  Potrebujete naliehavú pôžičku na začatie podnikania pred Vianocami? Dávame spoločnosti aj ľuďom, takže možno budete potrebovať naliehavú pôžičku do 12 hodín, môžeme vám udeliť pôžičku bez omeškania
  Vianočný úver je teraz k dispozícii s nízkou úrokovou sadzbou 1%: kontaktujte nás priamo na tejto adrese: [ADOIFLOANS@gmail.com]

  Meno a priezvisko: ..............
  Krajina: ..........
  Štát: ..........
  Množstvo: ..................
  Čas úveru: ..........
  Telefónne číslo: .............
  Zamestnanie: ............
  Dátum narodenia:.......
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Názov spoločnosti: AFOIF.ERO
  E-mailová adresa spoločnosti: [ADOIFLOANS@gmail.com] čo je aplikácia com [+2348123606590]
  Prajem Vám to najlepšie,
  ADOIF ERO ...

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Oceňovaní veritelia a hypotéky Limited pre malé a veľké úvery Na 2% úrokovú sadzbu.

  Potrebujete úver na začatie podnikania alebo splácať svoje účty ?, Ponúkame všetky druhy úverov, súkromných úverov,
    komerčnú a osobnú pôžičku s veľmi nízkymi úrokovými sadzbami tak nízkou ako 2% v jednom roku až 25 rokoch splácania na celom svete. Ponúkame úvery v rozsahu od 1000 do akýchkoľvek čiastok, o ktoré ste požiadali, kontaktujte nás dnes E-mail;

  oceanfmortgages@gmail.com
  imalejohnny@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com
  +1 518 502 5732

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Ahoj,

  Potrebujete urgentnú pôžičku na vyriešenie vašich finančných potrieb? Ponúkame úvery od 2 000,00 do 100 000 000, sme spoľahliví, silní, rýchli a dynamickí, bez kreditnej kontroly a ponúka 100% záruku na zahraničné pôžičky počas obdobia tohto prevodu.

      Taktiež sme vydali úver v celej mene s 3% úrokovou sadzbou pre všetky pôžičky a bez preddavkov .... Ak máte záujem nás späť prostredníctvom tohto e-mailu.


  Ak máte záujem, obráťte sa na nás prostredníctvom: zekoceanfinance@gmail.com  S pozdravom,

  Pán Lanlazar Marcus
  zekoceanfinance@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Ponúkame úvery na všetky účely.
  Požiadať a získať finančnú podporu do 2 pracovných dní.
  - Minimálna výška úveru: 6 000,00 €
  - Maximálna výška úveru: 70 000 000,00 €
  - Úroková sadzba: 2% ročne
  medzinárodná pôžička
  * Úver investora
  * Konsolidácia dlhu
  * Druhá hypotéka
  * Podnikové úvery
  * Osobné pôžičky
  * Vianočný úver
  Pre ďalšie informácie nám pošlite e-mail:
  Názov spoločnosti: BETTER WAY COMPANY
  E-mailová adresa spoločnosti betterwaycompany234@gmail.com
  Spoločnosť NMLS ID: 3142798.

  Poznámka: Všetky odpovede zasielajte len na túto e-mailovú adresu: betterwaycompany234@gmail.com
  S pozdravom,
  spoločnosť lepšieho spôsobu

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Potrebujete naliehavý finančný úver ***?
  E-mail: {johnloans19213@gmail.com} * Veľmi rýchly a priamy prenos na váš bankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po získaní peňažného účtu * Nízka úroková sadzba 1% * Dlhodobá splátka (1-30 rokov) Výška * Flexibilné *** a potom mesačná platba *. Ako dlho bude financovaná? Po odoslaní žiadosti *** Môžete očakávať predbežnú odpoveď menej ako 24 hodín financovania v priebehu 72-96 hodín po obdržaní informácií, ktoré potrebujú vaše.
  E-mail: johnloans19213@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Ponúkame súkromné, komerčné a osobné pôžičky s veľmi nízkymi ročnými úrokovými sadzbami až 2% v jednom roku až 50 rokoch splácania kdekoľvek na svete. Ponúkame úvery vo výške od 5 000 do 100 miliónov EUR. Naše pôžičky sú dobre poistené pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou. Strácate spánok v noci, keď sa obávate, ako získať oprávneného veriteľa? Kousáš si nechty rýchlo? Namiesto toho, aby ste zasiahli, obráťte sa na Mark Home Loan (Loan Serviceas), špecialistov, ktorí pomáhajú zastaviť zlú úverovú históriu, nájsť riešenie, ktoré víťazstvo je naším poslaním. E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
  Žiadatelia musia vyplniť formulár žiadosti po úvere:
  FORMULÁR ŽIADOSTI O ÚVERY
  Vaše meno a priezvisko *
  Tvoj email *
  Vaše telefónne číslo *
  Vaša adresa *
  Tvoje mesto *
  Štát / provincia *
  krajina *
  Sex *
  Dátum narodenia *
  Mať účet? *
  Žiadali ste predtým? *
  Požadované množstvo úveru *
  Dĺžka úveru *
  Účel úveru *
  Aplikovali ste v akejkoľvek úverovej spoločnosti pred *
  Pošlite mi naskenovanú kópiu svojho ID: *
  Pôžička E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
  S pozdravom,
  Pán Mark Moel.
  Info.newspring.kredit@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Hľadáte úver na založenie firmy alebo splácanie účtov, preto sme tu, aby sme pomohli ľuďom, ktorí potrebujú pôžičku a majú záujem o 2%, takže sa k nám vráťte. Teším sa na vašu aktualizáciu týkajúce sa tejto veci.Ďakujeme za váš čas a pochopenie! Tak sa vráťte na náš [email] Fredjosephloans@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Volám sa Patricia Martins zo Slovenska, jedného rodiča, predtým než zomrel môj manžel, že nám opustil toľko dlhov, bol som tak zmätený a frustrovaný, ako platiť obrovský dlh. Jedného dňa, keď som prechádzal cez internet, narazil som na svedectvo (Pedro Gonçalo) o tom, ako mu GINA MORGAN pomohla s pôžičkou. Žiadal som o pôžičku vo výške 85 000 eur s dobou trvania 5 rokov od spoločnosti prostredníctvom pošty (ginamorganloancompany@gmail.com). Keď som požiadal o úver, urobil som sľub Bohu, že ak dostanem úver, budem nech svet vedieť, čo pre mňa urobil, až na moje najväčšie prekvapenie, za menej ako 48 hodín mi bola pôžička poskytnutá s úrokovou mierou 2%. Teraz som usadil dlh môjho manžela a začal som nový vlastný život a podnikanie. Práve som splnil svoj sľub. Takže ak chcete akýkoľvek typ úveru za menej ako 2%, kontaktujte GINA MORGAN LOAN COMPANY LTD na jej e-mailovej adrese ginamorganloancompany@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Dobrý deň,
  Volám sa Laura Pablo, chcem svedčiť o dobrej pôžičke veriteľa, ktorý mi ukázal svetlo po tom, ako bol vykríknutý 2 rôznymi poskytovateľmi internetových služieb. Stratil som svoje peniaze a celkom 5 000 eur. Jedného dňa som prechádzal cez internet a vyzeral veľmi frustrovaný, potom som narazil na svedectvo muža, ktorý bol tiež scammed a nakoniec sa spojil s legitímnou a spoľahlivou úverovou spoločnosťou nazvanou Gina Morgan Loan Company (ginamorganloancompany@gmail.com), kde nakoniec dostal svoj úver, tak som sa rozhodol kontaktovať tú istú úverovú spoločnosť a potom im povedal môj príbeh. Povedali mi, aby som už viac nekričal, pretože som urobil správnu voľbu kontaktovaním. Vyplnil som formulár žiadosti o úver a pokračovala som so všetkým, čo mi bolo vyžiadané, a táto veľká spoločnosť dostala úver vo výške 32 000 EUR. Tak som sa sľúbil, že budem svedčiť na internete o tom, ako som dostal môj úver. Verím, že aj ostatní ľudia svedčia o tom istom čestnom veriteľovi. Potrebujete úver naliehavo? láskavo a rýchlo kontaktovať spoločnosť prostredníctvom e-mailu: ginamorganloancompany@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 12. TENTO JE MÔJ TESTOVANIE O SPOLOČNOSTI ADOIF PÔŽIČKY.


  Moje meno je slečna Muhammad manah, z Brazílie som sama matka s dvoma deťmi, chcem poďakovať pánovi adoifovi za požičiavanie mi úveru vo výške 900 000 eur vo výške 1% bez akéhokoľvek oneskorenia alebo akéhokoľvek stresu, aby som mohol začať up podnikania mojej vlastné, že mi mi pôžičku v 43 hodín som dostal môj pôžičku bez oneskorenia, ak potrebujete urgentný e-mailový úver pánovi adoif pôžičky spoločnosti cez [adoifloans@gmail.com]
  teraz som so svojou rodinou šťastná, teraz môžem podať svoje deti a starať sa o ne.

  Ďakujem od MISS MUHAMMAD MANAH.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Ahoj,
  Potrebujete urgentnú pôžičku ??? Ste v dlhu? Máte zlý kredit? boli ste odmietnuté bankami, potrebujete pôžičku na založenie vlastnej firmy? Poskytujeme pôžičky ľuďom napriek ich slabým / zlým kreditným skóre. Dávame obchodné aj osobné pôžičky s dlhou a krátkou dobou trvania podľa vášho výberu s nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2% za storno pre jednotlivcov a spoločnosti. Náš programátor úverov je rýchly a spoľahlivý, aplikujte sa dnes a získajte okamžitú odpoveď. úvery sú dobre poistené, 100% garantované a zákazníci zabezpečujú maximálnu bezpečnosť. Pre ďalšie otázky nás kontaktujte prostredníctvom našej e-mailovej adresy: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM)
  E-mail: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM)
  Pani Magret jamesová / generálna riaditeľka

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Ahoj

  Potrebujete urgentnú pôžičku v priebehu nasledujúcich 12 hodín? napíšte nám teraz REMY.CREDIT111@gmail.com

  potrebujete nejaký kredit alebo akékoľvek financovanie? Nie späť platené bankou? Máte platený účet alebo dlh? Máme dobrý splátkový kalendár s nízkou úrokovou sadzbou vo výške 1%. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás priamo na tejto adrese: [REMY.CREDIT111@gmail.com]

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Ahoj,

  Hľadáte podnikateľskú pôžičku, osobnú pôžičku, úver, pôžičky na autá,
  študentské pôžičky, konsolidácia dlhu, nezabezpečené úvery, rizikový kapitál atď.
  Alebo vám bola zamietnutá pôžička od banky alebo finančná konfigurácia
  alebo viac dôvodov. Máte dobré úverové riešenia! Som pastor, súkromný
  veriteľ, úvery podnikom a jednotlivcom za nízku a cenovo dostupnú mieru
  záujem vo výške 2%. Máte záujem? Kontaktujte nás a diskutujte o pôžičke a pokračujte
  prenos do 48 hodín. KONTAKT: (charriloanfirm@gmail.com)
  Podrobnosti o žiadosti

  Názov:
  Vek:
  Rod:
  adresa:
  štát:
  Krajina:
  Telefónne číslo:
  Účel úveru:
  Výška pôžičky:
  Trvanie úveru:
  mesačný príjem:
  Žiadali ste už predtým?
  Rozumiete anglicky?

  Späť na najskôr s informáciami vyššie pre viac informácií.
  Dúfame, že od vás budeme počuť.
  Ďakujem a Boh ťa žehná,
  Pán Charri Nobert.?

  OdpovedaťOdstrániť
 16. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  BORROWERS APPLICATION DETAILS


  1. Name Of Applicant in Full:……..
  2. Telephone Numbers:……….
  3. Address and Location:…….
  4. Amount in request………..
  5. Repayment Period:………..
  6. Purpose Of Loan………….
  7. country…………………
  8. phone…………………..
  9. occupation………………
  10.age/sex…………………
  11.Monthly Income…………..
  12.Email……………..

  Regards.
  Managements
  Email Kindly Contact: (urgentloan22@gmail.com)

  OdpovedaťOdstrániť
 18. I’m Charles David by name, i want to use this medium to alert all loan seekers to be very careful because there are scam everywhere, Few months ago I was financially strained, and due to my desperation I was scammed by several online lenders. I had almost lost hope until a friend of mine referred me to a very reliable lender called Dr Purva Pius ( A God fearing man) who lend me a loan of $237,000 under 72 working hours without any stress. I explain to the company by mail and all they told me was to cry no more because i will get my loan from this company and also i have made the right choice of contacting them i filled the loan application form and proceeded with all that was requested of me and to my shock I was given the loan, If you are in need of any kind of loan just contact him now via: {urgentloan22@gmail.com}

  I‘m using this medium to alert all loan seekers because of the hell I passed through in the hands of those fraudulent lenders.

  Thanks you Dr Purva Pius Loan service for your help.

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Do you need Personal Loan?
  Business Cash Loan?
  Unsecured Loan
  Fast and Simple Loan?
  Quick Application Process?
  Approvals within 24-72 Hours?
  No Hidden Fees Loan?
  Funding in less than 1 Week?
  Get unsecured working capital?
  Email us:urgentloan22@gmail.com
  Application Form:
  =================
  Full Name:................
  Loan Amount Needed:.
  Purpose of loan:.......
  Loan Duration:..
  Gender:.............
  Marital status:....
  Location:..........
  Home Address:..
  City:............
  Country:......
  Phone:..........
  Mobile / Cell:....
  Occupation:......
  Monthly Income:....
  Email us (urgentloan22@gmail.com)

  OdpovedaťOdstrániť
 20. Do you need Personal Loan?
  Business Cash Loan?
  Unsecured Loan
  Fast and Simple Loan?
  Quick Application Process?
  Approvals within 24-72 Hours?
  No Hidden Fees Loan?
  Funding in less than 1 Week?
  Get unsecured working capital?
  Email us:urgentloan22@gmail.com
  Application Form:
  =================
  Full Name:................
  Loan Amount Needed:.
  Purpose of loan:.......
  Loan Duration:..
  Gender:.............
  Marital status:....
  Location:..........
  Home Address:..
  City:............
  Country:......
  Phone:..........
  Mobile / Cell:....
  Occupation:......
  Monthly Income:....
  Email us (urgentloan22@gmail.com)

  OdpovedaťOdstrániť
 21. Ahoj,
  Potrebujete naliehavú pôžičku na vymazanie dlhov alebo potrebujete kapitálový úver na zlepšenie vášho podnikania?
  bol si odmietnutý
  bánk a iných finančných agentúr?
  Potrebujete bankovú záruku?
  Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku?
  hľadajte nič viac, pretože sme tu, aby sa všetky vaše finančné problémy stali minulosťou. My pôžičku finančné prostriedky pre jednotlivcov
  ktorí potrebujú finančnú pomoc, ktorí majú zlý úver alebo potrebujú peniaze
  platiť účty, investovať do podnikania vo výške 2%. Chcem použiť toto médium na to, aby som vás informoval, že poskytneme spoľahlivú a príjemcovú pomoc a budeme ochotní Vám ponúknuť pôžičku. Takže kontaktujte nás dnes prostredníctvom e-mailov: zenithloanlimited@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 22. Moje meno je Janice Albert, žijem tu v USA, chcem
  ďakujem pánovi Johnovi Williamsovi, že mi pomohol dostať moju prácu
  úver, bol som potreboval úver práve dnes som narazil
  a tak mi povedal, že v priebehu nasledujúcich 3 hodín to i
  dostanem úver a na moje najväčšie prekvapenie
  moja pôžička a teraz mňa a moja rodina sú šťastní
  a jemne ho kontaktovať e-mailom prostredníctvom:
  johnloanfirm2@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 23. Finančný prielom

  Život je naozaj milosť, i ' am Daan Sophia v súčasnosti v Kalifornii USA. Chcel by som sa podeliť o svoje skúsenosti s vami o tom, ako som dostal pôžičku $185 000,00 USD na jasné mojej banky návrhu a začať novú firmu. Všetko to začalo, keď som stratil svoj domov a veci vzhľadom k návrhu banky som vzal na vyrovnanie niektorých účtov a niektoré osobné potreby. Stal som sa tak zúfalý a začal hľadať prostriedky vo všetkých prostriedkoch. Našťastie pre mňa som počul môj kolega hovorí o tejto spoločnosti, mám záujem, aj keď som sa bál, že sú scammed, bol som nútený mojej situácii a nemal inú možnosť, ako sa snažiť poradiť od môjho priateľa, pokiaľ ide o túto veľmi spoločnosť a dostal ich kontakt znecitlivenie r, ako sa InTouch s nimi naozaj ma skeptický kvôli mojej minulej skúsenosti s on-line veritelia, málo som vedel, že to veľmi spoločnosť "progresívna pôžička Inc bol godsent pre mňa a moju rodinu a celý internetový svet, táto spoločnosť bola veľkou pomocou pre mňa a som e môjho kolegu a dnes som hrdým vlastníkom dobre organizovanej podnikania a zodpovednosti sú dobre spracované všetky vďaka Josef Lewis z (progresiveloan@yahoo.com).. Takže ak naozaj ste skutočne potrebujú pôžičku buď rozšíriť alebo začať svoj vlastný podnik alebo v akejkoľvek forme finančných ťažkostí, radím vám dať pán Josef Lewis progresívny úver možnosť finančnej povznášajúci vo vašom živote email : progresiveloan@yahoo.com alebo volajte/text + 1 (603) 786-7565 a nie obetí online podvod v mene získanie úveru. vďaka

  OdpovedaťOdstrániť
 24. Ste obchodný muž alebo žena? Ste v finančnom strese alebo potrebujete finančné prostriedky na začatie vlastného podnikania? Potrebujete úver alebo z akéhokoľvek dôvodu financovanie, ako napríklad: a) osobné pôžičky, obchodné rozširovanie.b) začínajúce podnikanie a vzdelávanie.c) konsolidáciu dlhu.? Môžem vám pomôcť s naliehavou pôžičkou, ktorú potrebujete. Kontaktujte nás na: craigfundings@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 25. Hľadáte podnikateľskú pôžičku, osobnú pôžičku, úver na bývanie, auto
  úver, študentská pôžička, úvery na konsolidáciu dlhu, nezabezpečené úvery, podnikanie
  kapitál atď. Alebo ste poprel úver bankou alebo finančnou
  nastaviť z jedného alebo viacerých dôvodov. Ste na správnom mieste
  vyúčtovať pôžičku! Som súkromný veriteľ, poskytujem pôžičky
  spoločnostiam a jednotlivcom za nízke úrokové sadzby a cenovo dostupné
  2%. Výhody. Kontaktujte nás e-mailom:

  Skype: (balkaleonardo)

  E-mail: Balkaleonardo@gmail.com

  Hangout: Balkaleonardo@gmail.com

  Instargram: Balka leonardo

  WhatsApp: +18632404440

  OdpovedaťOdstrániť