pondelok 2. mája 2011

Od jedného percenta, jedným percentom, pre jedno percento

JOSEPH STIGLITZ | Vanity Fair
Američania boli svedkami protestov proti režimom útlaku koncentrujúcim obrovské majetky v rukách malého počtu elít. V našej demokracii si nestále 1 percento ľudí berie takmer štvrtinu národného príjmu – nerovnosť, ktorú budú ľutovať dokonca i bohatí.

Nemá zmysel predstierať, že to, čo sa očividne stalo sa vlastne nestalo. Horné 1 percento Američanov si teraz každý rok odnáša takmer štvrtinu celkového národného príjmu. V zmysle bohatstva skôr než príjmu kontroluje horné 1 percento 40 percent. Ich množstvo sa za život značne zvýšilo. Pred dvadsiatimipiatimi rokmi boli korenšpondujúcimi číslami 12 percent a 33 percent. Jednou reakciou by mohlo byť oslávenie vynachádzavosti a pohnútok, ktoré týmto ľuďom privodili skvelú prosperitu a škriepenie sa, že rastúca vlna zodvihne všetky lode. Táto reakcia by bola zavádzajúca. Zatiaľ čo sa jednému percentu za poslednú dekádu zvýšili príjmy o 18 percent, tí v strede zažili vskutku pád svojich príjmov. Pre ľudí len so stredoškolskými diplomami to bol strmý pokles – 12 percent len v poslednom štvrťstoročí. Celý rast v posledných dekádach – a dávnejšie – šiel k tým na vrchole. V zmysle príjmovej rovnosti zaostáva Amerika za akoukoľvek krajinou v starej, skostnatelej Európe, ktorej sa zvykol vysmievať prezident George W. Bush. Medzi naše najbližšie protipóly patrí Rusko so svojimi oligarchami a Irán. Kým mnohé zo starých centier nerovnosti v Latinskej Amerike, ako Brazília, sa posledné roky snažili, skôr úspešne, zlepšiť situáciu chudobných a zredukovať rozdiely v príjme, dovolila Amerika nerovnosti rásť.

Ekonómovia sa dávno snažili ospravedlniť široké nerovnosti, ktoré sa javili tak problematicky v polovici 19-teho storočia – nerovnosti, ktoré sú oproti tomu, čo dnes vidíme v Amerike len bledým tieňom. Ospravedlnenie, s ktorým prišli sa nazývalo „teória marginálnej produktivity“. V kocke, táto teória dávala do súvislosti vyššie príjmy s vyššou produktivitou a vyšším príspevkom pre spoločnosť. Je to teória, ktorú si bohatí vždy opatrovali. Dôkazov pre jej platnosť však ostalo málo. Riadiaci pracovníci korporácií, ktorí napomohli príchodu recesie posledných troch rokov –čo našej spoločnosti a jej spoločnostiam napomohlo v značnej miere negatívne- neustále prijímajú obrovské bonusy. V niektorých prípadoch boli spoločnosti tak v rozpakoch pri nazývaní takýchto odmien „výkonnostnými bonusmi“, že sa cítili byť donútené zmeniť ich názov na „bonusy za zachovanie“ (i keď tou jedinou vecou, ktorá sa uchovala bol zlý výkon). Tí, ktorí našej spoločnosti prispeli veľkými pozitívnymi inováciami, od pionierov rozumenia genetike po pionierov informačného veku, dostali almužnu v porovnaní s tými zodpodnými za finančné inovácie, ktoré priviedli našu svetovú ekonomiku na pokraj krachu.

Niektorí ľudia sa pozrú na príjmovú nerovnosť a pokrčia ramenami. No a čo, ak jedna osoba získa a druhá osoba stratí? Čo je dôležité, tvrdia, nie je to, ako je rozdelený koláč, ale veľkosť tohto koláča. Tento argument je v základoch nesprávny. Ekonomike, v ktorej sa väčšine občanov vodí každým rokom horšie – ekonomike ako Amerika - sa pravdepodobne v dlhodobom ohľade nemôže dariť. Je pre to niekoľko dôvodov.

Poprvé, rastúca nerovnosť je pravým opakom niečoho druhého: zmenšujúcich sa možností. Kedykoľvek znížime rovnosť možností, znamená to, že nepoužívame jedny z našich najhodnotnejších výhod – našich ľudí – najproduktívnejším možným spôsobom. Podruhé, mnohé deformácie, ktoré vedú k nerovnosti – také ako tie spojené s monopolnou mocou a režim daňových výhod pre špeciálne záujmy – podkopávajú hospodárnosť ekonomiky. Tieto nové nerovnosti pokračujú vo vytváraní nových deformácií, čím ešte viac podkopávajú efektívnosť. Aby sme uviedli príklad, príliš veľa našich najtalentovanejších mladých ľudí pri tom, ako vidia astronomické odmeny, odchádza do odvetvia financií, skôr ako do odborov, ktoré by viedli k produktívnejšej a zdravšej ekonomike.

Po tretie, a zrejme najdôležitejšie, moderná ekonomika si vyžaduje „kolektívnu činnosť“ – potrebuje vládu na investovanie do infraštruktúry, vzdelania, a technológie. Spojené štáty a svet značne profitovali z vládou sponzorovaných výskumov, ktoré viedli k internetu, k pokrokom vo verejnom zdravotníctve, a podobne. No Amerika dlho trpela nedostatočnými investíciami do infraštruktúry (pozrite sa na stav našich diaľnic a mostov, naše železnice a letiská), základného výskumu, a do vzdelania na všetkých stupňoch. Pred nami stoja ďalšie znižovania v týchto oblastiach.

Nič z toho by nemalo byť prekvapením – je to jednoducho to, čo sa stane ak sa distribúcia spoločenského bohatstva nahne. Čím viac je spoločnosť rozdelená v rámci majetku, tým viac budú bohatí neochotní míňať peniaze na bežné potreby. Bohatí sa nepotrebujú spoliehať na vládu kvôli parkom alebo vzdelaniu alebo zdravotnej starostlivosti alebo osobnej bezpečnosti – môžu si to všetko kúpiť pre seba. Behom toho sa viac vzdialia bežným ľuďom, stratia akúkoľvek empatiu, ktorú niekedy mohli mať. Taktiež sa boja silnej vlády – takej, ktorá by mohla použiť svoju moc na vyrovnanie rovnováhy, zobrať im niečo z ich bohatstva, a investovať ho pre spoločné dobro. Horné 1 percento sa môže sťažovať na druh vlády, ktorý máme v Amerike, no v skutočnosti to majú skvelé: príliš uzavretá na redistribúciu, príliš rozdelená na to, aby spravila niečo iné, než znížila dane.

Ekonómovia si nie sú istí ako úplne vysvetliť rastúcu nerovnosť v Amerike. Bežná dynamika ponuky a dopytu istotne hrala rolu: prácu šetriace technológie zredukovali dopyt po viacerých „dobrých“ prácach modrých golierov strednej triedy. Globalizácia vytvorila celosvetový trh, ktorý proti sebe postavil drahých nekvalifikovaných pracujúcich v Amerike a lacných nekvalifikovaných pracujúcich v zahraničí. Spoločenské zmeny taktiež hrali rolu – napríklad, úpadok odborov, ktoré kedysi reprezentovali tretinu amerických pracujúcich a dnes reprezentujú okolo 12 percent.

Značná časť dôvodu prečo máme takúto nerovnosť je, že horné 1 percento to takto chce. Najočividnejší príklad zahŕňa daňovú politiku. Zníženie daňovej miery na zisky kapitálu, čo je spôsob akým bohatí získavajú veľkú časť ich príjmu, spravila najbohatším Američanom takmer akési pohostenie zdarma. Monopoly a takmer monopoly boli vždy zdrojom ekonomickej moci – od John-a D. Rockefeller- a na začiatku minulého storočia po Bill- Gates-a na konci. Laxné vynucovanie proti-monopolných zákonov, predovšetkým počas republikánskej administratívy, bolo pre horné 1 percento darom z nebies. Väčšina dnešnej nerovnosti je spôsobená manipuláciou finančného systému, umožnenou zmenami v pravidlách, ktoré boli kúpené a zaplatené samotným finančným priemyslom – jednou z jeho najlepších investícií. Vláda požičiavala finančným inštitúciám peniaze pri úroku blížiacemu sa nule a poskytla štedrý ozdravný balíček za priaznivých podmienok keď všetko iné zlyhalo. Regulátori sa zo zatvorenými očami dívali na nedostatok transparentnosti a konflikty záujmov.

Keď sa pozriete na celkový obsah majektu kontrolovaného horným 1 percentom v tejto krajine, je lákavé pozrieť sa na narastajúcu nerovnosť ako na podstatný americký výkon – začali sme ďaleko za pelotónom, no dnes máme nerovnosť na svetovej úrovni. A zdá sa, ako keby sme stavali na tomto výkone roky, aby sa dostavil, pretože to, čo ho umožnilo je seba-posiľňovanie. Majetok plodí moc, ktorá plodí viac majetku. Počas škandálu savings-and-loan 1980-tych rokov – škandálu, ktorého dimenzie sa pri dnešných štandardoch zdajú byť takmer kuriózne – bol bankár Charles Keating dotázaný kongresovou komisiou, či si 1,5 miliónmi dolárov, ktoré rozdelil medzi zopár kľúčových zvolených predstaviteľov mohol vlastne kúpiť vplyv. „Určite v to dúfam,“ odpovedal. Najvyšší súd, vo svojom poslednom prípade Citizen United, uchoval právo kúpiť si vládu tým, že odstránil hranice na výdaje kampaní. Osobné a politické sú dnes v perfektnom zákryte. Prakticky všetci senátori USA, a väčšina predstaviteľov v Dome, sú členmi horného 1 percenta keď tam prídu, sú vo svojom úrade držaní peniazmi od horného 1 percenta, a vedia, že ak budú slúžiť hornému 1 percentu dobre, budú ocenení horným 1 percentom, keď z úradu odídu. Z veľkej časti prichádzajú kľúčoví politici z odvetvia riadenia obchodu a ekonomickej politiky taktiež z horného 1 percenta. Keď farmaceutické spoločnosti obdržia bilión-dolárový dar – prostredníctvom legislatívy zakazujúcej vláde, najväčšiemu kupcovi liekov, vyjednávanie ceny – nemal by to byť dôvod pre čudovanie sa. Sánka by nemala padať pri tom, keď z Kongresu nevyjde daňový výmer skôr, ako sa tam doplnia veľké daňové úľavy pre bohatých. Danou mocou 1 percenta je toto spôsob, akým by ste očakávali fungovanie systému.

Americká nerovnosť deformuje našu spoločnosť každým možným spôsobom. Toto je, kvôli jednej veci, dobre zdokumentovaný efekt životného štýlu – ľudia mimo horného 1 percenta žijú stále viac za svojimi možnosťami. Ekonomika trickle-down môže byť chimérou, no správanie sa trickle-down je veľmi skutočné. Nerovnosť masívne deformuje našu zahraničnú politiku. Horné 1 percento zriedka slúži v armáde – skutočnosť je, že „úplne-dobrovoľná“ armáda neplatí dosť na to, aby pritiahla svojich synov a dcéry, a patriotizmus siaha len potiaľ. Plus, najmajetnejšia trieda necíti žiadne zovretie od vyšších daní, keď ide národ do vojny: požičané peniaze to všetko zaplatia. Zahraničná politika sa, podľa definície, týka rovnováhy národných záujmov a národných zdrojov. S 1 percentom, ktorá to má na starosti, a platiacou žiadnu cenu, letí pojem rovnováhy a obmedzenia z okna. Niet žiadneho obmedzenia pre doobrodružstvá, ktoré podnikáme; korporácie a dodávatelia sú tu len pre to, aby získavali. Pravidlá ekonomickej globalizácie sú rovnako určené na to, aby z nich mali prospech bohatí: podporujú konkurenciu medzi krajinami pre obchod, čo tlačí dole dane pre korporácie, oslabuje zdravotnú a environmentálnu ochranu, a podkopáva to, čo sa zobrazovalo ako „základné“ pracovné práva, ktoré zahrnujú právo na kolektívne vyjednávanie. Predstavte si, ako by vyzeral svet, ak by boli pravidlá vytvorené namiesto pre posilnenie konkurencie medzi krajinami pre pracujúcich. Vlády by súťažili v poskytovaní ekonomickej bezpečnosti, nízkych daní pre bežných námezdných, dobrého vzdelania, a čistého prostredia – vecí, o ktoré pracujúcim ide. No o ktoré sa horné 1 percento nepotrebuje zaujímať.

Alebo presnejšie, o ktoré si myslia, že sa nepotrebujú zaujímať. Zo všetkých nákladov uvalených na našu spoločnosť tým 1 percentom, je tým najväčším zrejme toto: erózia našeho zmyslu identity, v ktorej fair-play, rovnosť možností, a zmysel pre komunitu sú tak dôležité. Amerika sa dlho hrdila tým, že je férovou spoločnosťou, v ktorej má každý rovnakú šancu dostať sa vpred, no štatistiky naznačujú opak: šance chudobného občana, alebo dokonca občana strednej triedy, dostať sa na vrchol v Amerike sú menšie ako v iných krajinách Európy. Karty sú naskladané proti nim. V tomto zmysle nespravodlivého systému bez možností, ktorý dal vyvstať vzplanutiam na Strednom Východe: rastúce ceny potravín a zväčšujúca sa a pretrvávajúca nezamestnanosť mladých slúžili jednoducho ako triesky na podpálenie. S nezamestnanosťou mladých okolo 20 percent v Amerike (v niektorých oblastiach, a medzi niektorými socio-demografickými skupinami, dvojnásobne toľko); s jedným zo šiestich Američanov hľadajúcich si prácu na plný úväzok neschopným nájsť si ju; s jedným zo siedmich Američanov s poukážkami na nákup potravín (a okolo rovnakého množstva trpiaceho na „potravinovú neistotu“) – pri tomto všetkom tu je dostatočný dôkaz, že niečo zablokovalo na obdiv stavané „trickling down“ [,,stekaniu”; „kvapkaniu“] od 1 percenta ku každému ďalšiemu. Všetko toto má predvídateľný efekt vytvárania odcudzenia – účasť voličov medzi tými v ich 20-tych rokoch v posledných voľbách vzrástla na 21 percent, čo je porovnateľné s mierou nezamestnanosti.

Za posledné týždne sme sledovali ľudí vychádzajúcich do ulíc po miliónoch na protest proti politickým, ekonomickým, a sociálnym podmienkam v spoločnostiach útlaku, ktoré obývajú. Padli vlády v Egypte a Tunisku. Výbuchy protestov v Líbyi, Jemene, a Bahraine. Inde v regióne sa vládnuce rodiny nervózne dívali zo svojich klimatizovaných strešných bytov – budú ďalšími? Znepokojovali sa právoplatne. Sú to spoločnosti, kde maličký podiel obyvateľstva – menej ako 1 percento – kontroluje leví podiel majetku; kde je bohatstvo hlavným určovateľom moci; kde je zavedená korupcia takého alebo oného typu je určitým spôsobom ako žiť; a kde najbohatší častokrát aktívne stoja v ceste politikám, ktoré by zlepšili život pre ľudí vo všeobecnosti.

Pri tom, ako uprene zazeráme na ľudový žiar v uliciach, jednou otázkou, ktorú by sme sa mali seba samých opýtať je: Kedy to príde do Ameriky? V podstatných veciach sa naša vlastná krajina dostala tam, kde jedna z týchto vzdialených, nepokojných miest.

Alexis de Tocqueville raz opísal to, čo považoval za hlavnú časť špecifického génia americkej spoločnosti – niečo, čo nazval „správne pochopený vlastný záujem“. Prvé dve slová sú kľúčové. Každý poníma osobný záujem v úzkom zmysle: Chcem to, čo je pre mňa dobré hneď teraz! Vlastný záujem „správne pochopený“ je iný. Znamená zhodnotenie, že venovanie pozornosti vlastným záujmom všetkých ostatných –inými slovami, všeobecné blaho- je v skutočnosti predpokladom pre úplný vlastný blahobyt. Tocqueville nenaznačoval, že je niečo šľachetného alebo idealistického na tomto pohľade – vlastne naznačoval opak. Bola to známka amerického pragmatizmu. Títo rozvážni Američania pochopili základnú vec: pozornosť voči druhým nie je dobrom pre dušu – je to dobré pre obchod.

Horné 1 percento má najlepšie domy, najlepšie vzdelanie, najlepších doktorov, a najlepší životný štýl, no je tu niečo, čo si peniaze zrejme nekúpili: uvedomenie, že ich osud je previazaný s tým, ako žije ďalších 99 percent. Počas celej histórie je to niečo, čo sa horné 1 percento konečne učí. Dosť neskoro.

[ Zdroj: http://www.vanityfair.com/society/features/2011/05/top-one-percent-201105 ]

17 komentárov:

 1. Tento clanok je v podstate iba komentovanim niecoho , urciteho spolocenskeho stavu ktory na tejto planete nastal ale nic viac. Ale tu ide v skutocnosti o omnoho viac. Ide o pochopenie toho ze my ako ludstvo ako civilizacia nedokazeme vymysliet taky spolocensky system ktory by vyhovoval vsetkym. Pretoze kazdy politicky system komunizmom pocnuc a kapitalizmom konciac vyusti vzdy nakoniec do TOTALITY. Toto je to co si musime pre seba zobrat , toto je to comu sa treba zodpovedne postavit a premyslat o tom. Sme svedkami chaosu , nepokojov po celom svete - nesuhlasime uz s tymto systemom - KONECNE - ale pritom nevidime ziadne riesenie ktore by sa ponukalo. Nie je v tom ziadna idea ziadne politicke smerovanie , absolutne nic take - vieme ze takto uz zit NECHCEME a to je vsetko. Povedzme si to otvorene - toto nie je ziadna REVOLUCIA toto mozme nazvat kolektivna frustracia , kolektivna depresia , kolektivna bezmocnost......z toho ze nedokazame ako ludstvo svojim vlastnym vedomim vytvorit sposob existencie ktory by nam vyhovoval. A toto vedomie , toto priznanie si vlastnej bezmocnosti ked uz odmietame akykolvek politicky system je TO k comu smerovali cele dejiny ludstva. Ludstva ktore sa odklonilo od Boha a chcelo si vladnut same a po svojom....A toto ludstvo pojedajuce jablko poznania ktore mu je po celych bednickach dopravovane denne az do obyvacky , toto ludstvo ovladajuce obrovske technologie a energie tu zrazu stoji uplne nahe a nevie ako dalej.......Toto ludstvo je zabijane VLASTNYM poznanim - zbrane zabijaju , media manipuluju a sposobuju nadorove ochorenia , jadrove elektrarne vybuchuju , znicily sme vlastnu planetu.......Mozno je cas zastavit sa a popremyslat - co je to vlastne ludsky MOZOG ????? Alebo premyslajme vsetci spolu bez predsudkov preco maju media a financne institucie v zahlavi znak www , co je v hebrejcine 666 ????? Neboli nahodou cele dejiny ludstva len krvavym Satanovym pokusom dokazat ze to ide aj bez Boha????? Ak vieme ze Boh je v srdci cloveka nemoze byt Satan v mozgu cloveka ????? A co ked Satan rozputa pomocou medii ktorymi manipuluje ludstvo - nie je hlupy aby zvadzal kazdeho zvlast ked nas moze manipulovat vsetkych naraz cez media - Apokalypsu teda biblicky Armageddon ????? Teda vojnu celeho sveta - po anglicky War Whole World - www ????? Je cas zastavit sa a premyslat. Ak sme isly nespravnou cestou nie je hamba opustit ju a vydat sa tou spravnou. Teda nie cestou poznania ale cestou srdca. To je ten spravny politicky system. To je to co sa od nas chce - vypnut televizor vypnut pocitac vypnut mobil povyhadzovat to vsetko do kontajneru vybehnut von na dvor lahnut si na travu a blaznit sa so svojim psom.....toto je cesta .....

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Už tvrdenie, že niet systému, ktorý by nám vyhovoval je prejavom dnešnej ideológie, ktorá má naveky legitimovať to, čo je.

  Frustrácia možno vôbec nie je kolektívna. Jednotlivec pociťuje beznádej. Ľudia nemôžu takto ďalej žiť, no nie kvôli ich pocitu, ale reálnej situácii, ktorú žijú.

  Cesta srdca, teda náboženstvo, je súčasťou systému. Ak chcete teologický pohľad, tak znegovanie Boha v Ježišovi bolo len jeho obnovením v ľudskom spoločenstve, ktoré bojuje za druhého. To je duch svätý.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Nuz ak existuje taky system ktory by nam vyhovoval tak ho prosim zverejnite......Pravda je taka - ci sa Vam to paci alebo nie ze dnes staci ak ma niekto pod palcom media a ovlada celu planetu. Vieme kto su ti ludia ktory ovladaju media a financie. A politika? Iba iluzia slobody ze ludia mozu nieco zmenit. Kazda politicka strana kdekolvek na svete - pretoze to nie su zarobkovo cinne organizacie - potrebuje na to aby mohla existovat dve veci - media a peniaze. Inymi slovami - nech ludia volia kdekolvek a kohokolvek volia vzdy to jedno percento bohatych. Sranda vsak? A este raz aby ste to uplne pochopily - hadajte sa politizujte , robite presne to co oni chcu - rozdelujete sa. Politika je tu prave na to - a nikdy tu v skutocnosti nebola na nic ine - aby ste boli rozdeleny. Aby slusnych ludi nenapadlo spojit sa pomlatit to jedno percento gaunerov vlasnymi capicami.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Prečo namiesto toho vyplakávania nezverejníte Vy tú nepolitickú verziu zmeny? Čo chcete robiť, ak ani nerozumiete situácii, v kt. ste?
  (Ozaj, čo sa aspoň symbolicky podpísať?)

  OdpovedaťOdstrániť
 5. A este nieco - co takto zavrhnut uplne akukolvek politiku a zakazat politicke strany ktore nas iba rozdeluju a robia to este k tomu z nasich penazi samozrejme a vytvorit MORALNY KODEX ktory by sme vsetci dodrziavali a ktory ak by sme porusili boli by sme za to potrestany? Pytam sa - potrebovali by sme potom politikov? Potrebovali by sme armadu? Potrebovali by sme banky?.....atd.....Ale tento moralny kodex predsa existuje - je to desatoro bozich prikazani. Co je dnesny svet? Ale uprimne.....Nuz ci sa nam to paci alebo nie je to presny opak desatora bozich prikazani vsak? Pornografia , pedofilia , brutalita , nasilie , ocultizmus , korupcia , drogy , alkoholizmus, zavislost na mediach , pocitacoch , mobilnych telefonoch , zlocinci maju vecsie prava ako ich obete....Naozaj si myslite a ste taky naivny ze tieto veci sa daju zmenit inym politickym systemom? Pretoze toto je moralny problem nie politicky.....Vytvorenie CELOSVETOVEHO MORALNEHO KODEXU by znamenalo navzdy sa zbavit politikov , ekonomickej nerovnosti , korupcie , zbrojarenskeho priemyslu , vojen , a samozrejme milionov nepotrebnych institucii........To by samozrejme uvolnilo obrovske financne zdroje ktore by sa mohli pouzit tam kde je to treba.......Kto by potom vladol na tejto planete? No predsa NIKTO a o to presne ide - ha ha preco by ludom mal niekto vladnut????????????????? Bude tu iba tento neuplatny CELOSVETOVY MORALNY KODEX a ak ho niekto porusi pojde si to odsediet. A to bude koniec tohoto satanistickeho www - 666 sveta a zaciatok noveho. Lebo potom budu ludia slobodny a Boh tu bude s nimi navzdy.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Naco ten sarkazmus pan Karanowak? Ja tu len vyjadrujem svoj nazor a svoje videnie sveta.Dokonca si myslim a som presvedceny ze stojime na rovnakej strane barikady. Dialog je v dnesnej dobe potrebnejsi ako kedykolvek v minulosti. To co sa dnes deje a co maju vsetky hnutia po celom svete spolocne je odpor , totalny odpor k AKEJKOLVEK POLITIKE A K AKEJKOLVEK POLITICKEJ STRANE. A to je ta najlepsia vec ktora sa na tejto planete mohla stat. Lebo ludstvo dozrelo a pochopilo ze ziadnych politikov nepotrebuje.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Aký morálny problém? Ostáva šikovnejší.

  Bez politiky? Počkáme, možno sa všetko zmení samé od seba..

  (Opäť ste zabudli podpis..)

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Neviem preco vas tak velmi zaujima moje meno iste mate na to dovod nebolo by zle keby ste ho ludom povedali.......Toto nie je dotaznik , takze nerozumiem tomu vasmu Opet ste zabudli podpis...som na vysluchu?..........Ostava sikovnejsi......aha no to je tiez urcity druh filozofie....Pan Boh nas ochranuj pred takouto filozofiou.......

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Ostava sikovnejsi......ale ti sikovnejsi su predsa pri moci ci nie? Tak za co vlastne bojujete? Ahaaaa ja tomu uz rozumiem - vy bojujete proti tomuto systemu preto aby ste ho mohli zachovat.......Tak my uz tomu rozumieme , tak na to budete politicke strany skutocne potrebovat......

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Ako nás ten Váš Pán Boh zachráni pred takouto filozofiou?
  (Také sú pravidlá diskusie na lište vpravo. My tu dávame svoje ksichty, tak Vy by ste si mohli dať aspoň poznávaciu značku. Meno, mesto, alebo ročník...)

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Vy tomu možno rozumiete, ale Vám už prestávam rozumieť...
  Na trhu ostáva šikovnejší, nie morálnejší. Žiadajte morálku - akoby ste v druhom negovali pud sebazáchovy. Buďte morálny a pôjdete prvý, či sa Vám to páči alebo nie...

  ("My už tomu rozumieme"? Koľkí ste za tým počítačom? Preto sa neviete podpísať?)

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Aha takze pre moralku tu nebude ziadne miesto , dokonca ani pre Boha tu nebude ziadne miesto.....Vam vobec nevadi tento zlocinecky system ktory vytvara pre 99% ludi koncentracny tabor ,vam ide v podstate iba o to aby boli jedny darmozraci nahradeny druhymi darmozracmi ktorymi mate byt samozrejme vy....aha to je ta zmena , a kvoli tejto zmene potrebujete podporu ludi.....Teraz vy budete ty sikovnejsi.....a co sa zmeni pre obycajnych ludi mozete nam to napisat????? Myslim pre nas nesikovnych hlupacikov ktory poznaju aj ine hodnoty okrem penazi......A co je to ten vas slavny trh , to zlate tela ktoremu sa klaniate? Pracuju dvaja ludia v dvoch krajinach - Musia pracovat aby mohli dostojne zit - platia dane samozrejme.....potom pridu vojaci z krajiny toho prveho do krajiny toho druheho pretoze tam je nafta a zabiju ho......Ten chudacik nielenze bol kvoly tomu vasmu trhu zavrazdeny on si musel tu smrt dokonca vopred odpracovat vsak? Na trhu ostava sikovnejsi??????? Obidvaja boli sikovny ...... Co je to ten vas slavny trh????? Definujte to aby ludia vedeli....Je to obycajny stupidny mlyncek na meso kde su ludia vyuzivany ako otroci dajme tomu na vyrobu zbrani ktorymi mozu byt uz na druhy den zavrazdeny.....A vy tvrdite ze to je sikovnost????? To je NEMORALNOST A NIE SIKOVNOST. Ak vam ide o toto aby tento zlocinecky system existoval dalej tak to kludne manifestujte , to vas teda nebudeme rusit pani revolucionari.......my totiz nestojime o to aby sa nam vymenily prasiatka pri koryte , to sme uz zazily tisickrat , my chceme nieco uplne ine........

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Vy stale ako taki somarikovia tlacite ludi do politiky. To je ako keby ste stale narazali hlavou do steny.....Tuto planetu treba praveze definitivne a navzdy odpolitizovat. Ha ha prepacte ze mi je to smiesne ale vojny , ekonomicku nerovnovahu , znicenie tejto planety sposobily obycajny ludia alebo politicke strany? Teda ak je nieco destruktivne je dobre to podporovat alebo sa toho zbavit? Preco vy stale dokola chcete ludi presvedcit ze je potrebne aby im niekto vladol? PRECO BY LUDOM MAL NIEKTO VLADNUT ? Trepete tu o demokracii a zaroven chcete aby vam niekto vladol. Ha ha.....a to sa skutocne da? Myslim byt slobodny a zaroven dovolit aby vam niekto vladol? Tu treba vytvorit obciansku spolocnost bez politickych stran tie patria minulosti je to nieco chore , destruktivne treba sa toho zbavit. Je treba aby najchytrejsie hlavy na tejto planete vytvorily MORALNY KODEX ktory budu musiet vsetci ludia na tejto planete dodrziavat. Politika je nemoralna , vyrabat zbrane je nemoralne , viest vojny je nemoralne , vykoristovat druheho cloveka je nemoralne , nicit planetu je nemoralne , kradnut je nemoralne , vrazdit je nemoralne , pornografia je nemoralna........Kto porusi MORALNY KODEX pojde si to samozrejme odsediet tu sa nic nemeni.....na to aby ste sa zbavily vsetkeho zla ktore je na tejto planete nepotrebujete ziadnu politicku stranu ktora by vam vladla ale staci vam na to tato jedina vec - MORALNY KODEX. Ibaze politici vas nikdy nebudu tlacit smerom k tomuto moralnemu kodexu pretoze potom by uz politicke strany nemali ZIADNY ZMYSEL a oni by prisly o svoju moc.

  OdpovedaťOdstrániť
 14. O toto sa bite na namestiach vsade po celom svete toto je ta vec ktorej sa oni boja toto je ta vec ktora vdaka vam zmeni cely svet navzdy k dobremu toto je ta vec ktorou zachranite vlastne deti , toto hovorte stale cez vsetky dostupne media - MORALNY KODEX - pretoze ich system je zalozeny na AMORALNOSTI a vy ho nemozete zmenit nikdy ziadnou politickou stranou. Tato jedna jedina vec MORALNY KODEX - a cely ich system zalozeny na amoralnosti sa zruti. Inak to nikdy nedokazete.......

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Áno, to, že dnes "šikovnejší" vyhráva znamená, že systém je amorálny (nie nemorálny).
  Ten sen o občianskej spoločnosti, politike pravdy a lásky a slušných ľuďoch tu už raz bola. Verím, že si to pamätáte. Ich najväčší proponenti ešte žijú, dokonca v blahobyte, či politike.
  Ako zabezpečíte, aby sa vaše nepolitické ideály presadili (a bez politiky) a naviac nezneužili.
  Myslíte si, že Vám to niekto dovolí. (Pokiaľ ide o mňa, podporil by som Vás, ale to by nepomohlo.)

  (Určite máte obľúbenú seriálovú postavu, tak sa tu pomenujte podľa nej.)

  OdpovedaťOdstrániť
 16. MOZME TO DOKAZAT. Ale pomimo akejkolvek politickej strany , pretoze by nas postupne len vyuzily pre svoje potreby a nase idealy by zneuzily. Mozme zacat ako Obcianska iniciativa za moralny kodex alebo nejak podobne , formulovali by sme o co nam v podstate ide a napojily sa na iniciativi po celom svete ktore mozno este nevedia celkom presne akym smerom pokracovat. Ak by to vyslo a ludia po celom svete by sa tejto idey chytily postavili by sme sucasnu elitu do neriesitelnej situacie - nemohli by ani doprava ani dolava. V pripade ze by tento kodex odmietali dokazali by ze su nemoralnymi ludmi a do ulic by chodilo stale viac a viac ludi. V pripade ze by ho prijali mame vsetci vyhrane. Pretoze vyroba zbrani je nemoralna vec zo vsetkych nadnarodnych korporacii ktore v podstate vsetky su tym ci onym sposobom na zbrojarensky priemysel naviazane a maju v rukach media a financie by sa stali z vecera do rana zobraci.

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Typicky hmlistý idealizmus. Zbrane predsa nie sú na zabíjanie, ale k udržiavaniu mieru proti tým druhým! To ste nevedeli?

  Vyrábanie hnojív, chemických zlúčenín, alebo hromadenie uránu predsa ešte nie sú zbrane. Kto by ale ustrážil, aby neboli? Hádam nie ten najmenej ozbrojený...

  Ak by sa to aj podarilo, kto by udržal moc a všetko organizoval? Sedembolestná Mária by držala nad ľuďmi ochrannú ruku?

  OdpovedaťOdstrániť