pondelok 23. mája 2011

Shell sa „ospravedlňuje“ za celosvetové škody v dodatku „erratum“ k výročnej správe

Friends of the Earth
Spoločnosť taktiež tvrdí, že Shell „sa poučil z týchto chýb“ a zaväzuje sa prebrať „plnú zodpovednosť pri predchádzaní a znižovaní nákladov na životné prostredie a ľudí zasiahnutých našimi operáciami“.

Haag, Holandsko, 17. máj, 2011: Počas výročného valného zhromaždenia (RVZ) v Haagu dnes Priatelia Zeme predstavili k výročnej správe firmy Shell k roku 2010 dodatok s názvom „erratum“ [omyl] [1]. V tomto sparodovanom “erratum”, ktoré bolo distribuované medzi akcionármi, Shell „pripúšťa“, že „spôsobuje mnoho neželaných a nie nutných škôd“ pri svojich globálnych operáciách s ropou, plynom a biopalivami. Spoločnosť taktiež tvrdí, že Shell „sa poučil z týchto chýb“ a zaväzuje sa prebrať „plnú zodpovednosť pri predchádzaní a znižovaní nákladov na životné prostredie a ľudí zasiahnutých našimi operáciami“.

„Erratum“ vydané dnes Priateľmi Zeme [Friends of the Earth International] vypichuje 12 prípadov z piatich rôznych kontinentov. Ukazuje klimatické a iné dopady na životné prostredie z ropných a plynových operácií Shellu, no ukazuje i zainteresovanosť Shellu na porušovaní ľudských práv a pracovnej protiprávnosti, ako napríklad tie ústiace zo spoločného podnikania Shellu s brazílskym producentom biopalív Cosan S.A., čo sa spájalo s otrockou prácou a porušovaním pracovných práv. Ďalej správa udáva prípady korupcie a zásahy do politiky za účelom zabezpečenia obchodných ziskov. Erratum, ktoré by malo slúžiť ako budíček pre akcionárov a výbor Shellu, je podložená podrobnou správou o týchto 12-tich prípadoch vrátane život ohrozujúceho znečistenia, úplatkárstva, otroctva a porušovania národných a medzinárodných zákonov.

Paul de Clerck, koordinátor korporátnej kampane za Priateľov Zeme, povedal: „Očakávame, že sľuby v errate, ktoré sme pre Shell napísali, sa stanú skutočnosťou. Shell si je dobre vedomý škôd, ktoré spôsobuje životnému prostrediu a porušovania práv miestnych komunít, v ktorých je zainteresovaný. Chceme, aby spoločnosť prijala opatrenia na ozdravenie týchto škôd a predišla ďalším previneniam“.

Počas prezentácie „errata“ akcionárom a výboru Shellu dnes, boli prítomný i predstavitelia z rozličných komunít, ktoré zasiahli zločiny Shellu:
Eric Dooh, nigérijský farmár, ktorý dal Shell v Holandsku pred súd [2] kvôli odmietnutiu vyčistiť ropné škvrny na jeho rybníkoch a poliach, povedal: „Ropné škvrny z potrubí Shellu spôsobili vode a poľnohospodárskej pôde v našej dedine vážne znečistenie. Chceme, aby Shell vyčistil znečistenie tak, aby sme mohli opäť rybárčiť a farmárčiť“.

Lionel Lepine, reprezentujúci Athabasca Chipewyanskú First Nation v Kanade, povedal: „Operácie s dechtovými pieskami Shellu porušujú náš tradičný spôsob života. Nivočia náš vzduch, vodu, pôdu a liečivé rastliny a vtáctvo, ryby a zvieratá, na ktorých sme závislí, aby sme uživili našich ľudí.“ Pán Lepine taktiež tvrdí, že „Stopy Shellu v našej krajine budú mať multi-generačný dopad na naše ešte nenarodené deti, porušujú naše pôvodné práva, práva našej posvätnej Matky Zeme a sme tu na RVZ, aby sme im dali na vedomie, že ich zastavíme.“

Priatelia Zeme požaduje od Shellu, aby spoločnosť:
• Vyčistila znečistenie a kompenzovala obete
• Zdokonalila údržbu svojich operácií a zabránila tak novým prípadom znečisťovania
• Zredukovala uhlíkovú stopu svojich operácií
• Zrušila operácie predstavujúce vážne ohrozenie vodným zdrojom, zdraviu, poľnohospodárstvu a biodiverzite, ako rozsiahle štiepenie zemného plynu, dechtové piesky, arktické a hĺbkové vŕtania
• Zastaví porušovanie ľudských práv a vykompenzuje obete
Poznámky
[1] Parodované erratum si je možné stiahnuť tu: http://www.foei.org/shell-report
[2] 19. mája bude Eric Dooh po prvýkrát čeliť Shellu na súde na pojednaní v Haagu. Pre viac informácií o súdnom prípade a o tom, čo sa stane 19. mája navštívte prosím: www.milieudefensie.nl/english/shellinnigeria

[ Zdroj: http://www.foei.org/en/media/archive/2011/shell-apologises-for-worldwide-damage-in-201cerratum201d-to-annual-report ]

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára