utorok 28. júna 2011

Reakcia na článok - Spamätajme sa Slovania! od Blaženy Žákovicovej

MIROSLAV POMAJDÍK | Socialistický zväz mladých
O akej jednote Slovanov tu prosím pekne hovoríme? Veď slovanská buržoázia, či už v Rusku, Slovensku, Česku...vykorisťuje pracujúcich, príslušníkov svojho národa, tak isto, ako to robia nadnárodné koncerny a príslušníci zahraničnej buržoázie.

V Krokoch číslo 5/2011 som si prečítal článok: Spamätajme sa Slovania! od Blaženy Žákovicovej. Tento článok ma nemilo prekvapil. Poznám s. Žákovicovú osobne, vážim si jej prácu pre KSS, no pri tomto článku som nemohol zostať ticho.

So všetkou úctou k autorke, ale takýto článok nemá čo robiť v komunistických novinách. Niečo tak nacionalistické, antimarxistické a antikomunistické, nemá čo hľadať v našej tlači. Neobstojí ani argument, že tento článok bol zverejnený na predposlednej strane Krokov, kde sa uverejňujú názory čitateľov a dole je formulka- názory publikované na tejto strane sa nemusia zhodovať so stanoviskami redakcie. Takýto článok by som čakal na stránke SNS, kotlebovcov, či iných nacionalisticky ladených hnutí a organizácií. Na začiatok vyberám časti článku, kde mi asi najviac stávali vlasy dupkom.

„Ich predkovia sa nazývali Anglosasi a ríše zla, ktoré vytvorili, boli predovšetkým Nemecko, Veľká Británia a za morom náš terajší vzor- USA.“

„Čo je príčinou tejto slovanskej mľandravosti, pre ktorú sa nevieme spojiť a čeliť germánskemu západu?“

„Treba si však uvedomiť, že dravá germánska žravosť je pre Slovanov nebezpečná aj v súčasnosti. Spomeňme si, na podporu, ktorú mali nacisti medzi občanmi. Aj preto si myslím, že je ilúziou myslieť si, že sa germánska povaha za šesťdesiatpäť rokov po skončení druhej svetovej vojny radikálne zmenila, obrátila o 180 stupňov – teda, že sa za ten čas z nich stali humánni demokrati. Preto tvrdím: „Nezmenili sa, len sú mazanejší, lebo sa poučili.“

„Našou spásou môže byť jedine obnovená spolupráca slovanských národov v Európe a dištancovanie sa od anglosaského sveta. „ Mali by sme vážne uvažovať o vystúpení z EÚ.“ Zazneli nedávno z úst predsedu SNS. Konečne to niektorí z politikov povedal nahlas. Celkom s ním súhlasím a dodávam: „Spamätajme sa, Slovania a vráťme sa z kratšej cesty!“


Skúsení komunista- marx-leninista už podľa týchto výňatkov musí zistiť, prečo som sa pustil do kritiky tohto článku. Ako môže človek, ktorý si hovorí komunista písať o ríšach zla- Nemecko, Veľká Británia, či USA. Ako môže komunista písať, že nejaké národy sú horšie ako tie druhé? Ako komunista môže písať, o germánskej žravosti? Niesme náhodou internacionalisti? Neodvolávame sa na učenie Marxa a Engelsa , ktorí boli práve členmi toho “zlého germánskeho národa “?

Kam tým mierim?

Komunisti nesmú deliť ľudí na národy, rasy a podobne! Sme internacionalisti, bojujeme za triedne záujmy, záujmy pracujúcich na celom svete. Niesu snáď pracujúci v Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Rakúsku, Veľkej Británii, USA..... vykorisťovaní rovnako ako naši slovenskí, či slovanskí pracujúci vo všeobecnosti? Kto vlastní nadnárodné koncerny, ktoré vycicavajú našich pracujúcich? Vlastnia ich snáď pracujúci z USA, Nemecka, V. Británie? Určite nie. Vlastní ich národná, či medzinárodná buržoázia.

O akej jednote Slovanov tu prosím pekne hovoríme? Veď slovanská buržoázia, či už v Rusku, Slovensku, Česku...vykorisťuje pracujúcich, príslušníkov svojho národa tak isto, ako to robia nadnárodné koncerny a príslušníci zahraničnej buržoázie. Považujete snáď za svojho brata zbohatlíckeho šéfa, ktorý je Slovák a ktorý veselo zdiera a vykorisťuje? Považujete snáď za svojho brata bankára Slováka, ktorý vám bez váhania zoberie celý majetok, aj váš dom a dennodenne vás vyciciava? Ja určite nie. Nemôžeme sa pozerať na človeka tak, že on je Slovák, Slovan, tak je to príslušník môjho národa, tak je to môj kamoš a spojenec. Načo mám byť hrdý pri slovenskom národe? Nato, že má dennodenne okrádajú a vykorisťujú takí istí Slováci ako ja? Tak to určite nie!

Mojim súkmeňovcom je človek z mojej triedy, či už je to Rus, Američan, Mexičan, či Brit... Žiadna jednota slovanstva nič nevyrieši, to tak môžu rozprávať pomýlené nacionalistické hlavy. Pracujúci majú rovnaké problémy, a je úplne jedno, či sú Slovania, či Germáni, Anglosasi...To je základný pilier marxizmu a človek, ktorý toto nepochopí, nemá čo hľadať v komunistickej strane.

Každá spoločnosť sa delí na triedy. Našim spoločným nepriateľom je kapitalizmus, vykorisťovanie a oligarchia a buržoázia, pochádzajúca z akéhokoľvek národa. My sa musíme postaviť za pracujúcich v Nemecku, presne ako sa musia pracujúci v Nemecku postaviť za nás! Jednota triedna, nie slovanská, či germánska!

Komunisti počas imperialistických vojen boli jedinou politickou silou, ktorá odmietala nezmyselné vzájomné zabíjanie národov. Vojna je nástroj buržoázie, cez ktorú sa najviac obohacuje a cez ktorú jej plynú najväčšie zisky. Poštve proti sebe proletariát, robotníctvo, pracujúcich rôznych národností a rás a najväčší zisk ide im. Sám Lenin a boľševici definovali, že imperialistická vojna sa musí zmeniť na vojnu triednu, kedy sa postavíme spoločne proti buržoázii a začneme budovať socialistickú spoločnosť. V Nemecku, USA, či Veľkej Británii prebieha množstvo triednych bojov, štrajkov, demonštrácií. Ich krajiny, tak ako aj krajiny slovanské ovláda buržoázia. Ona vytvára zlé meno tej, či tej krajine.

Autorka píše, že v Nemecku mali veľkú podporu nacisti, ktorí rozpútali veľké vraždenie a že germánska povaha sa nezmenila, stále bažia po našom zotročení. Veď toto nemé žiaden historický, či racionálny základ. Boli snáď slovanské krajiny imúnne voči ideológii nacizmu a fašizmu? Určite nie, veď podľa tejto formulky ani Slováci sa nezmenili, veď aj u nás zvíťazili fašisti z HSĽS. Zabudla snáď autorka na klérofašistickú Slovenskú republiku, alebo na fašistický ustašovský režim v Chorvátsku, ktorý patril k jedným z najbrutálnejších počas 2. sv. vojny, keď samotní SSáci písali do Nemecka zdesení z ustašovskej brutality, či na fašistické režimy v Poľsku, Bulharsku... Svojou brutalitou sa preslávili aj SS jednotky zostavené z viacero slovanských národov vtedajšej ZSSR. Pre zaujímavosť nacionalistické a neonacistické hnutie je v dnešnej dobe najpočetnejšie a najbrutálnejšie práve v slovanských krajinách. Znamená to teda, že Slovania sú nenapraviteľní fašisti? Určite nie. Tak ako nimi niesu ani Nemci a ďalší. Fašistom, ako aj kapitalistom a buržujom môže byť príslušník ktoréhokoľvek národa na svete.

Na záver by som apeloval na vás všetkých a neberte to ako nejaké poučovanie, vzdelávajte sa, čítajte klasikov marxizmu a nezamieňajte si marxizmus s nacionalizmom, lebo tým idete jasne proti učeniu marxizmu-leninizmu, internacionalizmu a triednej podstate našej ideológie. Nie nadarmo komunisti na celom svete používajú formulku- „Proletári všetkých krajín spojme sa!


[ Zdroj: http://szm.hng.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1569&Itemid=49 ]

4 komentáre:

 1. no tebe riadne drbe v tej kotrbe

  OdpovedaťOdstrániť
 2. najlepsia spolocnost je bezpartajna

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Vzbura proti buržoázii, ochrana práv robotníkov, to je v poriadku, samotná podstata spravodlivosti, ale úprimne, čo sa týka Lenina, Trockého a pod., bol to populizmus, sami sa tvrdo uchopili moci, keďže Lenin kvôli poprave brata nenávidel cársky režim, a Trocky, ako aj väčsina politbyra, zasa videl v Rusku len možnosť pre nástup svetového komunizmu. Na Rusku, a teda ani ruských robotníkoch im nezáležalo, to by po revolúcii musela situácia inak vyzerať. Čo sa týka samej prapodstaty marxistickej ideológie, máš pravdu, ale dejinné udalosti nemôžeme sledovať len za vplyvu jedného faktora. Ako vieme, aj pravicovo orientovaným krajinám, resp. pravicovým kruhom vyhovovala revolúcia v Rusku, už len také Nemecko, ktorému sa zatvoril východný front. Navyše nie je možné nebrať politiku z historického hľadiska a riadiť sa len podľa ideológie. Z dôvodov brojenia proti Rusku boli podporované oba ideologické smery, ako marxistický, tak aj fašistický.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. 2. Lenina vyzdvihovať ako čisto bojovníka za ideológiu pri súčasnom zanedbaní ostatných faktorov je klam. Ďalšou vecou je problém zapierania národných štátov. Z historického hľadiska - Stalin, Fidel Castro a iní komunistickí vodcovia mali aj patriotistické cítenie. Do tejto situácie svet dostala aj, ale nie len buržoázia, preto sa netreba čudovať, keď niekto spája sociálnu spravodlivosť s národným cítením, svojim náboženstvom, kultúrou, obzvlášť pri takej machiavelistickej politike, aká bola a stále je vedená, napríklad ako bolo spomenuté vyššie, pri podpore rôznych ideológií proti jednému cieľu. V konečnom dôsledku ako svetová buržoázia cez voľný obchod, tak marxizmus cez kultúru, vedú ku globalizmu. Pri úplnom zrušení národných štátov nastane buď svetový despotizmus, alebo anarchia, ktorá by musela opäť viesť k despotizmu a jednej svetovej vláde. Bez národného štátu nemôže existovať právo robotníka.

  OdpovedaťOdstrániť