sobota 24. decembra 2011

Súdruh Kristus: Ježiš ako revolučný socialista

AARON | shegetzguevera
Chcem s vami hovoriť o Ježišovi. Nie, počkajte! Vráťte sa!

Najprv by som však chcel krátko rozprávať o náboženstve a socializme. Nikdy som nebol toho presvedčenia, že revolucionár alebo socialistická politika sú prirodzene bojovné voči náboženstvu. Zatiaľ čo si myslím, že revolučná politika musí odmietnuť predstavu, že Boh alebo nejaká duchovná sila kontroluje alebo určuje všetko ľudské snaženie (a je potom schopná bojovať proti vykorisťovaniu a útlaku), mám za to, že snahou prepojiť našu politiku s náboženským Písmom môžu revolucionári mnohé získať. Hovorím to navzdory faktu, že verím, že moje vlastné odmietnutie kresťanského náboženstva, v ktorom som vyrastal (len aby som ho dočasne zamenil za neosobnú formu stredoškolského budhizmu) má istú zodpovednosť za moje konečné prijatie socialistickej politiky.

I keď som prežil veľkú časť svojho života ako aktivista a samostatne určený anarchista, nikdy som sa nestotožnil s názorom, že „ak by Boh skutočne existoval, bolo by nevyhnutné zrušiť ho,“ ako to vyjadril anarchistický filozof Michail Bakunin (dokonca i keď považujem jeho všeobecného ducha slobody za oslobodzujúceho). Vždy som mal väčšieho uznania pre citát Karla Marxa z Kritiky Heglovej filozofie práva, ktorá slúži na vysvetlenie náboženstva namiesto bojovania s ním, keď povedal,

„Náboženské utrpenie je rovnako vyjadrením skutočného utrpenia a protestom proti skutočnému utrpeniu. Náboženstvo je povzdych utlačenej bytosti, srdce krutého sveta, duša bezduchých podmienok. Je to ópium ľudstva.“

Cieľom, pre Marxa v protiklade k Bakuninovi, nie je vyhlásiť vojnu náboženstvu (či Bohu, v tomto prípade), no namiesto toho vyhlásiť vojnu sociálnym podmienkam, ktoré spôsobujú takéto utrpenie, že ľudia hľadajú spásu v nebi, alebo vysvetlenia od Boha, pretože cítia, že ich nemôžu nájsť tu.

Ďalej, nielenže pre revolucionárov nie je nevyhnutné bojovať s náboženstvom, no robenie toho môže niekoho prakticky zvádzať k neoprávenenému vytváraniu nepotrebných rozdelení vo veciach, kde by sme mali vytvárať spojenectvá a posilňovať solidaritu.

Napríklad, keď som bol pred niekoľkými rokmi aktívnejší v protivojnovom hnutí, rozpútala sa veľká debata o samotnej otázke ako by sa revolucionári mali vzťahovať k náboženstvu. Ako poznamenal jeden môj priateľ, organizátori, ktorí presadzovali principiálny postoj prebytočnosti vzťahu k náboženstvu, budú mať neuveriteľne ťažké vybudovať si silné zväzky so študentskými skupinami moslimov na internátoch (čo je obzvlášť relevantné, keďže veľmi veľa provojnovej imperialistickej politiky bolo a stále je prepojenej s islamofóbiou, vrátane antimoslimskej rétoriky, no tiež s politickým útlakom moslimskej komunity). Inak povedané, útočenie na náboženstvo vo všeobecnosti, v dobe, kedy ľudia čelia náboženskému útlaku je nesprávnou pozíciou, a nepriamo preberá pozíciu statusu quo. Ako sa môže napríklad niekto efektívne spojiť s druhými, aby bránil právo moslimov postaviť si mešitu na Murfreesboro, alebo komunitné centrum v dolnom Manhattane, ak v prvom rade tvrdí, že moslimovia by nemali existovať ako náboženská komunita?

Takže si myslím, že pre radikálov je nielen zbytočné stavať sa proti náboženstvu, ale často nerozumné. No aby sme sa vrátili k pôvodnému popudu prečo som toto začal písať. Nedávno som sa stále viac zaujímal o ľavicové čítanie kresťanského Písma svätého. Odvtedy, čo som sa stal socialistom, bol som vždy oboznámený s Ježišovými výrokmi v Biblii majúce nejakú ľavicovú konotáciu, no nikdy som nemal skutočný záujem o túto vec. Stále ho pre ňu dosť nemám, no začínam mať. Nedávno som si vyzdvihol kópiu The Meek and the Militant [Pokorný a bojovník] od Paula Siegla, ktorý objasňuje marxistickú analýzu náboženstva a históriu náboženstva a politiky, a tiež si čoskoro plánujem vziať kópiu Atheism in Christianity [Ateizmus v kresťanstve] od Ernsta Blocha, v ktorej Bloch, marxista, tvrdí, že „dobrý kresťan musí nevyhnutne byť dobrým ateistom.“

Myslím, že táto fascinácia bola podnietená mojou láskou k filmu Posledné pokušenie Krista (postavenom na knihe, ktorú si tiež čoskoro plánujem prečítať, Nikosa Kazantzakisa, ktorý bol solidárny s marxizmom), kde mám dojem, že boli skutočne zdôraznené naozaj revolučné črty biblického Krista. Napríklad, každýkrát keď ho pozerám, nemôžem si pomôcť, ale mám husiu kožu keď Ježiš debatuje s Jánom Kristiteľom.

Ježiš: Nie je láska dosť?
Krstiteľ: Nie. Strom je zhnitý. Musíš vziať sekeru a zoťať ho.
Ježiš: Ak by som bol drevorubačom, rúbal by som. Ak by som bol ohňom, horel by som. No som srdce a láska.
Krstiteľ: tiež som srdcom, no nemôžem milovať niečo, čo je nespravodlivé. Nemôžem milovať zlo. Čo nemôžem milovať, to ničím. Boh si to žiada. Boh si žiada zlosť.

Ježiš je poslaný do púšte, aby hovoril s Bohom a pýta sa, „lásku alebo sekeru?“ Je mu daná sekera a vracia sa k svojim žiakom, siahne do svojej hrude a vyberie odtiaľ svoje srdce a ponúkne im ho so slovami:

Ježiš: Tu je moje srdce. Vezmite si ho. Vediem k Božiemu kráľovstvu. Božiemu kráľovstvu v našom vnútri. Je to diablovo kráľovstvo, čo je vonku, všade vôkol nás. Obrátime sekeru voči diablovmu kráľovstvu, voči svetu. Ak máte dobytok, dajte ho preč. Ak máte siete, nechajte ich zhniť. Ak máte rodinu, zabudnite na ňu.

Ježiš pred nimi stojí a už nedrží svoje srdce, ale sekeru.

Ježiš: Kedysi som veril v lásku, teraz nosím toto. Kto je so mnou?

Tieto scény zobrazujú vznešený spôsob, ktorým Posledné pokušenie zdôrazňuje Kristovu lásku, zatiaľ čo oslavuje jeho bojovnú opozíciu voči nespravodlivosti, ktorá je častokrát zatemnená liberálnym čítaním Biblie, a ktorá zveličuje Ježišove slová ako „Obráť druhé líce“ či „Milujte svojich nepriateľov“ nad Ježišovymi vyhláseniami, že „neprišiel, aby doniesol mier, ale meč“, keď vyhodil kupcov z chrámu.

Takže, som nedávno dal na svoj Facebook citát od súdruha Krista a kamarát sa ma opýtal, či je niekde na internete zbierka nejakých najlepších Ježišových slov. Neviem o ničom takom, takže mi namiesto toho napadlo, že by som pripravil niektoré z mojich najobľúbenejších.

• Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. – Matúš 6,19-21

• “ Ešte ti jedno chýba: predaj všetko, čo máš, a rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď, nasleduj ma!” – Lukáš 18,22

• “ Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem: Nie pokoj som priniesol, ale meč.” – Matúš 10,34

• „Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.“ – Matúš 7,17-19

• „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ – Matúš 6,24

• „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ – Matúš 16,26

• „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“ – Matúš 5,3-12

• „Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“ – Lukáš 6,24-26

• „Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva." – Lukáš 18,25

• „A ostatným povedal: "Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má." – Lukáš 12,15

• „Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých." – Lukáš 14,13-14

• „Keď sa rozhliadol videl boháčov ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta vhodila dve drobné mince, a povedal: "Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, cele svoje živobytie." Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal: "Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené."“ – Lukáš 21,1-6

• „A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.“ – Timotej 6,6-11

• „V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: "Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!" – Ján 2,14-16

Toto sú tie najbezprostrednejšie pasáže, ktoré mi napadnú a dokázal som nájsť. No ak viete o nejakých, ktoré chýbajú, prosím, doplňte ich do komentárov!

Chcel by som to ukončiť dvomi veľkými piesňami zloženými slávnym socialistickým folkovým spevákom, Woodym Guthriem, o súdruhovi Kristovi.

„Kristus za prezidenta“ (slová)
Hrá Billy Bragg a Wilco, na svojom albume Mermaid Avenue (1999)


"Každý rok míňame dosť na to,
Aby sme nasýtili tých, čo hladujú
Vybudovali sme našu civilizáciu
A ostreľujeme ju vojnami.“

Ježiš Kristus (slová)


"Ježiš Kristus bol človek, ktorý cestoval po krajine
Ťažko pracujúci a statočný muž
Bohatým vravel, „Dajte peniaze chudobným,“
No oni poslali Ježiša Krista do hrobu."


[ Zdroj: http://shegetzguevara.wordpress.com/2011/09/02/comrade-christ-jesus-as-revolutionary-socialist/ ]

4 komentáre:

 1. Mňa by zaujímalo, aký by bol vzťah Krista k marxisticko-leninskému učeniu o diktatúre proletariátu a revolučnému teroru.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. A mňa by zaujímalo kto sa pýta..
  http://1.bp.blogspot.com/_wuAtE-NmHEo/S69JnWJamdI/AAAAAAAAASE/fpyBPGaQFQA/S220/anonymous,+be+quiet+4.bmp

  OdpovedaťOdstrániť
 3. mna bi zaujimalo aky bi bol vstah krista ku krestanskemu uceniu a je ho diktature,ked jeho "nasledovnici" uspesne vyvrazdili cele kontinenty a odniesli vsetko co sa blistalo?

  OdpovedaťOdstrániť
 4. ...sliape si na jazyk:

  „Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“ – Lukáš 6,24-26

  • „Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých." – Lukáš 14,13-14

  ...tak ako?

  "Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom" - omyl - korenom vsetkeho zla je strach o existenciu - a ten Kristus ani v najmensom neumensil, ale naopak, pridal k nemu strach z boha...

  julianBosakSt

  OdpovedaťOdstrániť