štvrtok 22. marca 2012

M. Maffesoli: Sociálna erotika


Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave srdečne pozývajú na prednášku francúzskeho sociológa, riaditeľa Centra pre výskum aktuality a každodennosti na parížskej Sorbonne

Michela Maffesoliho s prednáškou:

Sociálna erotika

ktorá sa uskutoční dňa 22. marca o 14.30 h. v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV. posch. , č. dv. 95 )

Doc.PhDr.Dilbar Alieva, CSc.,
vedúca sekcie sociologickej teórie SSS

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára