štvrtok 24. mája 2012

Cigán, možnosti inklúzie Rómov na Slovensku


Friedrich Ebert Stiftung e.V., zastúpenie v Slovenskej republike v spolupráci s Etnologickým ústavom SAV a občianskym združením Proforum si Vás dovoľujú pozvať na verejné premietanie filmu Cigán, spojené s verejnou diskusiou na tému Možnosti inklúzie Rómov na Slovensku,
ktorú moderuje Brigita Schmögnerová Proforum
Hostia diskusie:
Tatiana Podolinská/Tomáš Hrustič Ústav etnológie SAV
Martin Šulík Režisér filmu Cigán
Braňo Ondruš Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slávka Mačáková ETP Košice
Podujatie sa koná:
v utorok, 22.mája 2012 od 16,00 do 17,45 hod. (premietanie filmu Cigán) a pokračuje od 18,00 hod. verejnou diskusiou v Kinosále Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, Svoradova 2, 813 01 Bratislava
Veríme, že prijmete naše pozvanie a tešíme sa na Vašu účasť

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára