pondelok 7. januára 2013

Svazačka Jiřina Šiklová

JAN ČERNÝ | Deník Referendum
...Jiřina Šiklová hbitě přijímá tuto strategii a volně jí obohacuje bulík, který zelení už léta věší voličům na nos: není už levice a pravice, toto anachronické dělení bylo progresivní Stranou zelených dávno překonáno; rozhodujete se mezi čistotou a špínou, tedy mezi námi a jimi, v podstatě všemi ostatními. Strana zelených maskuje svou pravicovou politiku za tezi o překonání konceptu pravice a levice.

[úryvok]
Tuto tezi ráda okuřuje všelijakými obláčky alternativnosti, ekologičnosti a dušínské pravdomluvnosti. Jenže ty obláčky se při bližším zkoumání rozplynou jako ranní červánky ve slunečném dni. Zelení budou nadále pod nálepkou „alternativy“ k technokratickým dinosaurům politické scény udržovat při životě manichejský diskurs dobra a zla, a v důsledku toho i pravicovou politiku a neoliberální ekonomické recepty, protože pól „dobra“ je v české diskusi obsazen skutečně jednoznačným obsahem.

Přestože jsem si dříve po jistém vnitřním přemáhání z pragmatických důvodů přál, aby se Strana zelených v letošních volbách do Sněmovny probojovala, po zhlédnutí vystoupení Šiklové v Událostech, komentářích si to už nepřeji. Nedovedu si představit, čím by Sněmovnu obohatily takovéhle Šiklové, naopak se jejich působení děsím. SZ není nástrojem ekologické politiky nebo aspoň ekologické mluvy, nýbrž na prvním místě nástrojem přežívání nižších poloh havlismu, manichejského politického rozvrhu a svazácké horlivosti.

Není tomu proto, že jen sami zelení by byli takto formováni, ale protože mají společenskou základnu v části havlovské inteligence stále hledající únik do nepolitické politiky. Dokud bude havlovská inteligence snít svůj sen o neposkvrněné politické čistotě a mravnosti, budou tu pravicoví zelení; teprve až se zelení od tohoto dědictví (a tím pádem také od Jiřiny Šiklové, Jana Rumla a podobných) oddělí, stanou se stranou skutečně ekologickou.

Havlovské dědictví politiky dobro-zlo je příliš těžké a příliš autoritativní, a spolehlivě navádí loď zelených do vod antilevicové hysterie českého veřejného diskursu. Ondřej Liška se na vlnách tohoto diskursu veze hned od prvních okamžiků svého zvolení předsedou Strany zelených na zářijovém sjezdu. Jenomže teprve až se zelení manichejské postrevoluční zátěže zbaví, může se jejich plavidlo vrátit do proudu autentické zelené politiky.


[ Zdroj: http://denikreferendum.cz/clanek/3180-svazacka-jirina-siklova ]

1 komentár:

  1. AD: http://www.sme.sk/c/6655866/sociologicka-ludia-nevedia-co-je-to-skutocne-dno.html

    Dr. Šiklová o radare v Brdoch (alebo s americkým imperializmom až do hrobu): "Otázka postavení radaru není ani tak otázka bojová, jako spíše symbolické vymezení teritoria, kdo ke komu patří."
    http://cs.wikiquote.org/wiki/Ji%C5%99ina_%C5%A0iklov%C3%A1

    OdpovedaťOdstrániť