štvrtok 28. februára 2013

Sociálna revolta, Slovensko, február 2004: Minianalýza: Sedem dní, ktoré usvedčujú slovenské médiá alebo ako som čítala noviny od 20. do 27. februára

KRISTÍNA MAGDOLENOVÁ | Rómska tlačová agentúra (RPA), 5. 3. 2004
Nasledujúca minianalýza vznikla z čistej zvedavosti preveriť si objektivitu mienkotvorných slovenských médií počas uplynulých horúcich dní. A tak som trošku začala počítať. Nenárokujem si na absolútnu presnosť, išlo mi len o poodkrytie dvier pre dalších profesionálov v oblasti analýzy médií.

Pre človeka, ktorý sa pohybuje v rómskej problematike, je pri čítaní slovenskej tlače jasná nevyváženosť spravodajstva hlavne vo vzťahu k Rómom. A tak som si robila čiarky zaujímajúc sa predovšetkým o zdroj informácií, s ktorým novinári pracovali.

Vychádzala som pritom len z internetového vydania denníkov SME a Pravda, nepočítala som materiály prevzaté z agentúr TASR a SITA. Rovnako som nerátala ani názory čitateľov a komentáre. Pri citovaní som si zapisovala každý výrok príslušnej osoby ako osobitnú položku, avšak rozhovory som akceptovala len ako jeden citát.


Pre názornosť som si vytvorila nasledujúce položky:

1. ministri, hovorcovia ministrov

2. iní zamestnanci ministerstiev, SIS, armáda

3. teoretici, analytici s pôsobnosťou v Bratislave

4. polícia v regióne

5. predstavitelia samosprávy

6. terénni pracovníci bez ohľadu na etnickú príslušnosť (teda tí, ktorí boli v texte identifikovaní ako terénni pracovníci nie etnicky)

7. neidentifikovaní Rómovia v dave (väčšinou im boli prisudzované veľmi emotívne a agresívne výroky na adresu majority: Čakajte peklo! Budeme kradnúť ap. ako sa to hodilo do kontextu)

8. neidentifikovaní Nerómovia (väčšinou prejavúci strach z Rómov a pocit ohrozenia)

9. splnomocnenkyňa vlády SR K. Orgovánová

10. rómske politické strany

11. nerómske politické strany

12. kandidáti na prezidenta vrátane súčasného prezidenta

13. identifikovaní Rómovia z terénu, ktoré nepôsobia politicky ani ako terénni pracovníci

14. iní (kňaz, distributér potravín, pracovníčka SAV bez uvedenia súvislosti s udalosťami ap.)


Týchto 14 kategórií je možné dalej spájať nasledovne:

1. vláda, polícia (1., 2., 4.)

2. identifikovaní ľudia z terénu (5., 6., 13., 14.)

3. politici (10,. 11., 12)

4. splnomocnenkyňa, teoretici a analytici v Bratislave (3., 9.)

5. neidentifikovaní ľudia z terénu (7., 8.)

Predbežná analýza ukázala, že najväčší priestor počas týchto dní dostali vláda a polícia, ktorých sledované denníky citovali celkom 83 krát z vyexcerpovaných 245 citácií, čo je takmer 33, 8 percenta. Politici (vrátane rómskych) boli citovaní 45 krát (18 percent), teoretici a analytici, kde sme zaradili aj splnomocnenkyňu, ktorá rovnako pripravuje analýzy pre vládu a koncepcie na riešenie problematiky, boli citovaní celkom 23 krát (9,4). Najdôležitejší z hľadiska objektivity je podľa mňa počet citácií ľudí priamo z terénu, ktorých bolo celkom 61 (t. j. necelých 25 percent vrátane predstaviteľov samosprávy).

Pokiaľ ide o citácie ľudí z terénu (identifikovaných), výsledky boli prekvapujúce. Zatiaľ čo denník SME uviedol 19 citácií, Pravda sa počas sledovaného obdobia uspokojila s jedinou citáciou tohto druhu. Priamo terénnych pracovníkov citoval denník SME 11 krát a denník Pravda iba 5 krát. Identifikovaní Rómovia z terénu, schopní hodnotiť situáciu, so skúsenosťami boli v SME citovaní 11 krát, v denníku Pravda iba 4 krát.

Z celkového počtu citácií 245 zverejnil denník SME 159, čo je takmer 65 percent všetkých publikovaných informácií.

Ak zoberieme do úvahy, že všetci hovorili o tzv. rómskych nepokojoch, priestor na vyjadrenie dostali Rómovia iba v rozsahu 13, 5 percenta a to vrátane splnomocnenkyne vlády, ktorá je štátnou úradníčkou (bez nej iba 11 percent). Z toho v denníku SME predstavovali vyjadrenia Rómov (politické strany a identifikovaní Rómovia z terénu) celkom 16,3 percenta citácií (26), v denníku Pravda to bolo celkom 11 citácií (t. j. 12,7 percenta z celkového počtu sledovaných citácií v príslušnom denníku).

Domnievam sa, že tieto záverečné čísla sú jasným ukazovateľom, že obidve sledované média dali v sledovanom čase minimálny priestor na vyjadrenie ľudom, ktorých sa problem týka.

Pri týchto percentuálnych vyjadreniach je asi naozaj ťažké hovoriť o objektivite. Porovnanie priestoru, aký dostali jednotlivé kategórie i celá problematika v sledovaných denníkoch nechám na čitateľovi. Pri hodnotení však musím konštatovať celkove cca 24 hodinové zaostávanie denníka Pravda vo zverejňovaní aktualít.

Netvrdím, že zverejnená štatistika má absolútnu hodnotu. Bola len pokusom čítať noviny očami čísel. Východiskom pre mňa boli len internetové vydania, ktoré nemuseli byť celkom identické s printovou podobou. Napriek tomu, že si nenárokujú hodnotiť profesionalitu médií, sú vyjadrením postoja médií k rómskej problematike vo svojej reálnej podobe.


[ Zdroj: http://www.mecem.sk/rpa/?id=all&lang=slovak&show=1556 ]

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára