piatok 1. marca 2013

Lincoln, Obama a beh dejín

Jarvis Tyner | People's World
„Späť nejdeme“, to vyjadruje.


Sme tu dnes, aby sme oslávili 150-te výročie The Emancipation Proclamation (Vyhlásenia emancipácie), zákona prezidenta Lincolna, ktorý bol bodom obratu v Občianskej vojne a celom boji proti otroctvu. Bolo tak vykonané pod silným nátlakom abolicionistov ako Fredericka Douglassa.

Jedným pohybom pera vláda Únie postavila zotročenie 4 miliónov ľudí mimo zákon. Bol to veľký humanistický čin.

Avšak pravdou bolo, že vojna sa nevyvíjala pre sever veľmi dobre a boli nútení prijať Vyhlásenie emancipácie, aby vyhrali.

Vyhlásenie spôsobilo novú vlnu v masovom hnutí otrokov na úteku v štátoch Konfederácie. V Black Reconstruction (Rekonštrukcii čiernej), W. E. B. Du Bois opisuje ako otroci uskutočnili generálny štrajk, ktorý ochromil armádu otrokárov. Otroci utiekli po tisícoch poza línie armády Únie, ktorá ich potom musela chrániť.

Vyhlásenie emancipácie v 1863 otvorilo cestu k náboru čiernych vojakov do plukov armády Únie. Cez 178 000 ich slúžilo v 175 samostatných plukoch.

Týto čierni vojaci tvorili 10% síl Únie a znamenali veľký rozdiel. Okolo 40 000 položilo životy, aj keď nedostávali rovnakú plácu. Ale bojovali za niečo, čo peniaze nemohli zaplatiť. Dva roky a tri mesiace potom bol Juh nútený vzdať sa.

Karl Marx napísal pravidelný stĺpček v novinách NY Tribune, kým zároveň úspešne organizoval robotníkov dokov v Liverpoole, aby nevykladali tovar z otrokárskych štátov. Marxisti zhromaždili robotnícku triedu v Európe i tu proti otroctvu, inšpirovaní Marxovym silným heslom: „Robotníci bielej pokožky nemôžu byť nikdy slobodní, kým robotníci čiernej pokožky budú značkovaní.“

V 1864 Marx poslal dopis Abrahamovi Lincolnovi gratulujúc mu k znovuzvoleniu. V ňom ho nazval „synom robotníckej triedy“ a opísal jeho znovuzvolenie ako „smrť otroctva“.

Kým film „Lincoln“ ukázal 16-teho prezidenta s veľmi jasným postojom proti otroctvu, v skutočnosti Lincoln kolísal. Najprv chcel skončiť vojnu bez zrušenia otroctva. Ponúkal Juhu všetky možné úplatky zahŕňajúc kompenzácie otrokárom ak otrokov prepustia a potom navrhol ich hromadnú deportáciu späť do Afriky. Ale žiaden z úplatkov nefungoval, dôležité poučenie z histórie, prosím poznačte si to pán prezident Obama.

Nakoniec Lincoln dospel k poznaniu, že musí zrušiť otroctvo, aby zachránil Úniu. Taký bol tok dejín.

Takže, veľakrát záleží na tom, kto je v Bielom dome, obzvlášť v časoch veľkej krízy a zmien.

Myslím, že je zaujímavé, že keď sa ho rok po tom, ako podpísal Vyhlásenie emancipácie, spýtali prečo tak urobil, „Úprimný Abe“ urobil veľmi dôležité priznanie. Povedal: „ Tvrdím, že som nemal udalosti pod kontrolou, ale priznávam otvorene, že udalosti mali pod kontrolou mňa.“

Ak Karl Marx, otec komunizmu, mohol podporiť republikánskeho kapitalistu Lincolna (strúhaním veľkých pochvál) v boji proti otroctvu, mala by sa cítiť ľavica zahanbená podporou Obamu v boji proti 1% a extrémnej pravici Republikánov dnes? Určite nie.

Vláda otroctva bola porazená. Republikáni boli dvakrát porazení. Boj pokračuje.

Výsledky volieb si žiadajú novú ofenzívu proti rasizmu, chudobe a za prácu a sociálnu spravodlivosť. V období po voľbách sa zosilňuje potreba spravodlivosti a mieru. Prezident rozpráva s väčším presvedčením a bojovnosťou, ale pravica, hoci stále zotavujúca sa z výsledkov a rozpadnutejšia, stále presadzuje tie isté idey, ktoré ju porazili. Boj sa posúva na vyššiu úroveň – nech pokračuje.

Toto je časť prejavu Jarvisa Tynera na „Späť nejdeme“, oslave dejín Afroameričanov vo Winston Unity Center, 24. Februára 2013.

zdroj: People's World

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára