piatok 1. marca 2013

Odborný seminár Frankelovej spoločnosti: Otázky zamestnanosti (video)

Rôzni | Frankelova spoločnosť

28. 2. 2013 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár Frankelovej spoločnosti - voľného združenia pre marxistickú teóriu a politiku pod názvom "Otázky zamestnanosti". Prinášame záznam vystúpení.

Ivan Lulják - Otázka nezamestnanosti v 1. ČSR


Ladislav Trnavský - Otázky zamestnanosti absolventov VŠ


Kristína Šabiková - Vybrané problémy stigmatizácie nezamestnaných


zdroj: Youtube kanál Karola Ondriaša

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára