piatok 22. marca 2013

Slepá ulička modernity?


22.3.2013, SAV, Bratislava
Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
Institute of Philosophy of Slovak Academy of Sciences
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Slovak Philosophical Association
Povaha súčasnej filozofie a jej metódy
The Character of Current Philosophy and its Methods
Program konferencie
The conference program
Medzinárodná konferencia doktorandov
v rámci desiateho ročníka cyklu Mladá filozofia
The international conference for PhD Students
as the 10th annual conference of the Young Philosophy cycle

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára