utorok 5. marca 2013

Sociálna revolta, Slovensko, február 2004: Občianske zhromaždenia a protesty

Romano nevo ľil - Rómsky nový list, 7.3.2004 
Nasledovný článok uvádza výber zhromaždení a protestov. Nejde o kompletný sumár prebiehajúcich aktivít. Ale aj na tomto príklade môžeme vidieť rozsah revolty. (red.)


Pavlovce nad Uhom / Protest
Pavlovce nad Uhom 5. 2. (TASR) – V Pavlovciach n./Uhom sa na zhromaždení zišli stovky Rómov, ktorí poukázali na klesajúcu životnú úroveň po uzákonení nových sociálnych zákonov. Starosta J. Kočan sa vyjadril, že situácia Rómov v obci so 4.400 obyvateľmi, z ktorých je 55% Rómov, je zlá. „Bývajú v murovaných rodinných domoch a hradia vodu, plyn a elektrinu, veľa im na živobytie nezvýši,“ povedal.

Trebišov / Zhromaždenie
Trebišov 10. 2. (TASR) Poukázať na dopad novej legislatívy v sociálnej oblasti na ľudí bez zamestnania, alebo s nízkymi príjmami, bolo cieľom protestného zhromaždenia v Trebišove, ktorého sa zúčastnilo vyše 400 ľudí, hlavne Rómov, z rôznych obcí okresu. Podpísali list adresovaný vláde SR a ministrovi Kaníkovi. Žiadajú, aby kompetentní prijali konkrétne opatrenia na zníženie dopadov novej legislatívy, vytvorenie pracovných príležitostí, cestovné zľavy pre žiakov a zamestnaných, ktorí musia za prácou dochádzať do vzdialených miest, úľavy v zdravotníckej starostlivosti a pod. V okrese Trebišov, kde zaznamenali koncom januára vyše 29% nezamestnanosť, absentujú podmienky pre dôstojný život. V okrese sa nemajú kde zamestnať. „V Hrani dosahuje nezamestnanosť 25, v Nižnom Žipove vyše 31, v Sírniku 35%,“ uviedol jeden z koordinátorov zhromaždenia F. Rácz.
Ak vláda neprehodnotí sociálne zákony nielen smerom k Rómom, ale aj k dôchodcom a najchudobnejším skupinám, po prvých sociálnych dávkach, ktoré sa začnú vyplácať od 16. – 20. februára, sa začnú ľudia búriť, povedal predseda Parlamentu Rómov v SR Ladislav Fízik. Ako ďalej konštatoval, „môže nastať aj sociálny výbuch.“ Parlament Rómov preto pripravuje na 25. februára celoslovenskú protestnú akciu. Mítingy by sa mali uskutočniť v obciach a mestách po celom Slovensku, najmä však v regiónoch s veľkou koncentráciou Rómov. Začnú sa tým, že rómski rodičia demonštratívne odprevadia svoje deti do školy až na druhú vyučovaciu hodinu. Následne sa pred miestnymi sídlami samosprávy budú konať protesty spojené s petíciami za zlepšenie sociálnej situácie. Hlavné požiadavky protestov zhrnul Fízik do troch slov – práca, rovnosť a chlieb. Protesty Rómov by mali upozorniť i na to, že rómske deti chcú chodiť do školy. To sa však podľa L. Fízika nedá, ak na to ich často nezamestnaní rodičia nemajú peniaze. O príprave akcie bude 21. 2. rokovať Parlament Rómov na zasadnutí vo Zvolene. Parlament Rómov chce počas protestov zároveň zistiť, či sú Rómovia schopní držať spolu, keď príde k najhoršiemu, konštatoval Fízik.
S názormi L. Fízika sa nestotožňuje Rómska iniciatíva Slovenska (RIS), aj keď jej predseda A. Patkoló nevylúčil aktivity proti vláde iniciované však „väčšinovým národom, ku ktorému sa Rómovia pridajú“.

Michalovce / Protest.
Michalovce 12. 2. (TASR) – Poukázať na dopad novej legislatívy v sociálnej oblasti na ľudí bez zamestnania a s nízkymi príjmami bolo cieľom protestného zhromaždenia v Michalovciach. Okolo 300 účastníkov zhromaždenia protestovalo proti novým zákonom, ktoré ľuďom bez práce nevyhovujú.
„My nie sme za to, aby nám dávali sociálne dávky, ale aby nám dali prácu a aby nám schvaľovatelia novej legislatívy vytvorili podmienky pre život ako na západnom Slovensku,“ uviedol jeden z rómskych organizátorov Ivan Tokár.

Fiľakovo / Protest
Fiľakovo 17. 2. (TASR) – Poukázať na negatívny dopad novej legislatívy v sociálnej oblasti na ľudí bez zamestnania a s nízkymi príjmami bolo cieľom protestného zhromaždenia vo Fiľakove. Míting, ktorého sa zúčastnilo okolo 500 ľudí, zvolala Strana rómskej koalície (SRK) v SR. (O proteste podrobne v RNĽ na str. 4)

Vranov nad Topľou / Protest
Vranov nad Topľou 17. 2. (TASR) – V centre Vranova n./T. sa uskutočnila protestná akcia približne 1500 Rómov z okolia.

L. FÍZIK: Rómovia nebudú blokovať hraničné priechody. Uskutočnia pokojné zhromaždenia
Banská Bystrica 23. 2. (TASR/RNĽ) – Predseda Parlamentu Rómov SR L. Fízik oznámil, že 25. 2. nebudú Rómovia blokovať hraničné priechody – uskutočnia však pred úradmi štátnej správy a samospráv pokojné protestné zhromaždenia sociálne odkázaných občanov. Dodal, že rómske deti nepôjdu na prvú vyučovaciu hodinu. Protestné stretnutia označil za štrajkovú pohotovosť sociálne odkázaných občanov, ktorú vyhlásil Parlament Rómov. Začnú sa o 10.00 dopoludnia a ich účastníci budú odmietať „žobračenky“ a žiadať prácu. Oznámil, že 25. 2. bude v kontakte s ďalšími predstaviteľmi Rómov a s Ministerstvom vnútra SR, aby spolu riešili prípadné vzniknuté problémy. Neodhadoval počet protestujúcich, pretože podľa neho niektorých už zastrašovali. Budú sledovať nielen priebeh protestov, ale aj opatrenia vlády, ktoré má prijať na rokovaní 25. 2. Nevylúčil, že ak nedosiahnu zmenu sociálneho zákona, ktorý postihol nielen rómsku komunitu, ale aj časť majoritného obyvateľstva, pristúpia k blokáde diaľnic a hraničných priechodov. Sú pripravení zorganizovať celoštátnu demonštráciu pred Úradom vlády SR, resp. sa písomne obrátia na Európsky parlament a zdokumentujú, že vláda nerieši a ani nemieni vážne riešiť rómsku otázku.

Prievidza: M. Baláž podporil protest baníckych invalidov
Prievidza 23. 2. (TASR) – Predseda Rómskej samosprávy M. Baláž, bývalý baník, podporil protestné zhromaždenie baníckych invalidov. Vyzval na zjednotenie všetkých občanov, ktorých postihujú sociálne reformy. Podľa neho vláda môže ustúpiť len ak sa spoja všetci bez rozdielu, či ide o „Cigáňa alebo bieleho občana“. Predmetný zákon číslo 461 označil za retroaktívny a diskriminačný.

Príprava protestu v Levoči
Levoča 24. 2. (TASR) – Protestné zhromaždenie Rómov v Levoči má byť podľa prednostky Mestského úradu G. Lisoňovej pokojné. Organizátori z miestnej komunity ho písomne avizovali mestskému úradu. Ocenila snahu predstaviteľov rómskej komunity spolupracovať na zabezpečení pokoja a poriadku. Na letáku, ktorý organizátori distribuovali, zdôvodňujú svoj postoj nesúhlasom so zhoršujúcou sa životnou situáciou obyvateľstva v regióne s veľkou nezamestnanosťou. Východisko vidia vo vytváraní podmienok pre rast zamestnanosti. „Ľudia chcú pracovať! Nechcú poberať sociálne dávky, nechcú byť v hmotnej núdzi!“ píše sa v letáčiku.

Levoča: namiesto zhromaždenia tlačová beseda
Levoča 24. 2. (TASR) – Ohlásené protestné zhromaždenie v Levoči sa podľa komunitného aktivistu E. Čonku zrejme zmení na tlačovú besedu. Jeho organizátori z lokality Nad tehelňou, ktorí splnili ohlasovaciu povinnosť sa obávajú prípadných násilností. Podľ nich je situácia v meste pokojná napriek tomu, že v tamojšej Bille zaznamenali prvé hromadné rabovanie.

Trebišov: míting zrušili
Trebišov 24. 2. (TASR) – Po 2-dňovom konflikte trebišovských Rómov s políciou organizátori protestného zhromaždenia stiahli z mestského úradu žiadosť o jeho povolenie. Primátor D. Poľacký informoval, že po rokovaní s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a po niektorých administratívnych krokoch, budú môcť trebišovské Technické služby zamestnať za tzv. aktivačný príspevok k sociálnym dávkam približne 100 nezamestnaných.

Trebišov: krádeže
Trebišov 24. 2. (TASR/RNĽ) – Rómovia z Trebišova, ktorí sa dostali do konfliktu s políciou, tvrdia, že nechceli rabovať. Rómsky muž, ktorý nechcel byť menovaný, uviedol, že prišli do centra mesta protestovať a potraviny začali brať z obchodu až potom, keď ich polícia začala vytláčať do osady. Podľa neho nebolo správne, že osadu uzavreli. Vraj tak polícia urobila preto, aby do osady nemali prístup novinári a aby sa nikto nedozvedel, ako brutálne s Rómami zaobchádzali, keď ich odvádzali na výsluch. Po poludňajšom zásahu policajtov a kukláčov sa pred rómskou osadou vyjadril pobúrený starší dôchodca, že bili aj deti. „Chcel som zavolať rímskokatolíckeho dekana, nech sa pozrie, ako vyzerá kresťanská láska,“ povedal. Podľa jeho slov trebišovskí Rómovia doteraz nikdy nikomu neublížili, ani nikoho neokradli a ku konfliktu ich priviedol hlad.

L. Fízik: „Cieľom protestov nebolo rabovanie a násilie.“ Odvolal zhromaždenia a vyzýva k spolupráci s políciou
Bratislava 24. 2. (TASR) – Predseda Parlamentu Rómov SR L. Fízik odvolal zhromaždenia občanov v hmotnej núdzi ohlásené na 25. 2. V štrajkovej pohotovosti však zostávajú. Ako povedal, Parlament Rómov nechce niesť zodpovednosť za zranenia a škody, ktoré by protestujúci mohli spôsobiť. Ich cieľom nebolo uchýliť sa k rabovaniu a násiliu, uviedol. Zároveň vyzval členov Parlamentu, aby spoločne s políciou vytvorili hliadky, ktoré by zabránili nepokojom. Podľ Fízika je „na ťahu“ vláda. S napätím očakávajú jej rokovanie (25. 2.), na ktorom má prijať opatrenia. Ako povedal, „chápe, že polícia musí proti rabovaniu zasiahnuť“. Podľa jeho informácie je v pohotovosti aj armáda. Rómska inteligencia je pripravená sadnúť si s predstaviteľmi vlády za rokovací stôl. L. Fízik sa pohoršoval, kam sa podeli peniaze na rómske projekty od vlády, Európskej únie a MVO – hovorí sa o miliardách, ale výsledok nie je žiaden.

Zamutov: Pokojné zhromaždenie
Zamutov/Vranov nad Topľou 25. 2. (TASR) – Vytvoriť vhodné pracovné miesta pre ľudí žijúcich na východe republiky žiadali účastníci kultivovaného protestného zhromaždenia v Zamutove. Vyše 200 účastníkov, najmä z rómskeho etnika, poukázalo na to, že napriek viacerým snahám sa tamojší obyvatelia, ktorí pred rokom 1989 pracovali vo vranovských podnikoch, nemajú možnosť zamestnať. Zlá sociálna situácia nastala po znížení sociálnych dávok. „Tí, ktorí znížili sociálne dávky, nech vytvoria pracovné príležitosti, pretože východ ako keby bol oddelenou súčasťou celého Slovenska, čo nie je pravda,“ uviedla predsedníčka združenia ROMA J. Tomášová. Rómovia tvrdia, že chcú iba prácu, nechcú rabovanie. „Nie je to pravda, že rómsky národ je lenivý a nevzdelaný. Rómovia robili v Bukóze, Pozemných stavbách, rómske zamutovské ženy pracovali v lesoch a za minulej éry všetci ukončili aspoň učňovky,“ konštatovala. Podľa starostu M. Mattu v obci s 2725 obyvateľmi, z ktorých je 973 Rómov, je vyše 50% nezamestnanosť. Dodal, že v rámci verejnoprospešných prác vytvoria 100 pracovných miest, od jari možno ďalších 50. Rómovia sa však iba s takouto možnosťou zamestnať neuspokoja.

Kecerovce: pokojná demonštrácia
Kecerovce 25. 2. (TASR) – Na pokojnej demonštrácii proti sociálnej politike vlády sa v Kecerovciach (okr. Košice okolie) zúčastnilo približne 300 Rómov, ktorí prišli pešo aj z obcí Vtáčkovce, Rankovce a ďalších. V prejavoch zaznela nielen kritika na sociálne reformy a znižovanie sociálnych dávok, ale aj konštruktívne návrhy. A. Gábor sa nazdáva, že viac ako finančné bonusy pre jednotlivcov by pomohli zvýhodnenia firiem, ktoré zamestnajú Rómov. Neveria, že tzv. motivačné príspevky z úradov práce pre samosprávy pomôžu vytvoriť dostatok pracovných miest. „Nechceme kradnúť, chceme pracovať a s rodinami dôstojne žiť ako pred rokom 1989,“ vyjadrovali sa.
Na demonštrácii vystúpil krajský predseda KSS J. Karap, podľa ktorého „ožobračovanie nie je program a vláda ba mala riešiť sociálne problémy vytváraním pracovných príležitostí“. Vyzval Rómov na účasť v referende o predčasných voľbách a na voľbe prezidenta, Demonštráciu sledovalo približne 40 ozbrojených policajtov a vojakov so štyrmi služobnými psami. Krátko po skončení pokojnej demonštrácie prišla do Keceroviec policajná pohotovostná kolóna zložená z dvoch veľkých obrnených nákladných vozidiel a jedného malého obrneného vozidla pechoty. Podľa policajtov išlo len o preventívny zásah. Miestni Rómovia to však komentovali ako demonštráciu sily a zastrašovanie.

Spišské Podhradie / Zhromaždenie
Spišské Podhradie 25. 2. (TASR) – Približne 100 Rómov sa stretlo ma poludnie na námestí v Spišskom Podhradí na protestnom zhromaždení, o ktorom vedenie mesta organizátori informovali. Priebeh sledovali štátni i mestskí policajti. Hoci organizátori očakávali až 1.500 Rómov z mesta i okolia, pribudla len 30-členná skupina občanov zo Žehry. Nesúhlas so znížením sociálnych dávok prezentoval J. Mižigár, ktorý odmietol úvahy, že za protestmi stoja úžerníci. „Ako máme žiť. My sme tento systém nevymysleli. Nech nám minister Kaník zabezpečí robotu. Budeme štrajkovať ďalej. Keď deti pýtajú chlieb, čo nám ostáva? Z čoho budeme žiť, ako platiť účty? Chceme robotu!“ skandovali. Ministrovi Kaníkovi odkázali, že nechcú podporu, ale prácu, tak ako kedysi. K incidentom nedošlo. Organizátori netajili sklamanie, že napriek pozvánke neprišla do Spišského Podhradia televízia. Primátor Slebodník konštatoval, že Rómovia majú právo vyjadriť svoj názor a v príprave zhromaždenia im nebránil, hoci ho avizovali iba deň vopred. Od organizátorov žiadal, aby zabezpečili poriadok. V súvislosti s aktivačným príspevkom zdôraznil, že s úradom práce ešte len vypisujú zmluvy, ale ľuďom sa už znížili rodinné prídavky. „Nezamestnaných v meste je veľa, kto dá toľkým ľuďom prácu?“ položil rečnícku otázku primátor.

Humenné / míting
Humenné 25. 2. (TASR) – V Humennom Rómovia zrušili podľa pokynov Parlamentu Rómov míting, no zhromaždenie namierené proti vláde M. Dzurindu a venovaný 56. výročiu februárových udalostí zorganizovala KSS. Zúčastnilo sa ho asi 500 osôb. Podľa I. Hoptu (KSS) po súčasných sociálnych nepokojoch Rómov môže dôjsť každú chvíľu k sociálnym nepokojom ostatného obyvateľstva na Slovensku.

Levoča: „Chýba koordinácia
Levoča 25. 2. (TASR) – Rómski aktivisti na tlačovej besede oznámili zrušenie plánovaného mítingu. Vyjadrili obavy z nízkej koordinácie protestných akcií v rámci celého Slovenska. Podľa P. Polláka mali byť tieto aktivity zastrešené „zhora“. Roztrieštenosť rôznych protestov ich môže zmeniť na nekontrolovateľné. Pripomenul, že šéf Rómskeho parlamentu L. Fízik spustil lavínu nespokojnosti po krádeži v levočskej Bille. P. Pollák odmieta názor, že išlo o rabovanie. Podľa neho tento čin médiá zveličili. Kritizoval radikálne zmeny vo vyplácaní sociálnych dávok, ktoré neboli súbežne kompenzované krokmi v prospech rozvoja zamestnanosti Rómov. Východisko vidí v okamžitých opatreniach vlády – nie však represívnych, vo forme policajných a armádnych posíl na východnom Slovensku, ale v opatreniach, ktoré odstránia chudobu. Napriek odvolaniu zhromaždenia sa popoludní v miestnom parku zhlukovali Rómovia. V čase plánovaného zhromaždenia ich tam bolo asi 30-40. Situáciu sledovali policajti.

Spišská Nová Ves: zrušili zhromaždenie ohlásené na 1. 3.
Spišská Nová Ves 26. 2. (TASR) – Plánované protestné zhromaždenie občanov, ktoré sa malo konať v Spišskej Novej Vsi 1. marca, zrušili. Informoval o tom prednosta Obvodného úradu L. Lučivjanský. Doplnil, že organizátori sa tak rozhodli z obavy z možného narušovania zhromaždenia provokatérmi a zvyšovania napätia v spoločnosti.
J. Červeňák: Štrajkovú pohotovosť Rómovia nezrušili, blokovanie hraníc nevylučujú Košice 26. 2. (TASR) – Štrajkovú pohotovosť rómsky krízový štáb nezrušil. V protestných akciách proti zhoršovaniu sociálnej situácie budú Rómovia pravdepodobne pokračovať. O tom, či a kde budú autami blokovať hranice a colnice, rozhodne 13 rómskych lídrov na rokovaní 28. 2. Informoval člen krízového štábu Jozef Červeňák. Miesto rokovania nezverejnil. Na rokovaní zhodnotia aj zásah polície počas rómskych nepokojov v Trebišove (23. 2.), ktorý pokladajú za brutálny. Ako informoval, rómske protesty mali veľký ohlas a podporu rómskych organizácií v zahraničí, najmä v Čechách, Poľsku, Maďarsku, ktoré plánujú pred slovenskými ambasádami organizovať protesty.

Giraltovce / Medzilabore: demonštrácie
Prešov 26. 2. (TASR) – Po odvolaní protestných zhromaždení Parlamentom Rómov sa mítingy už neuskutočňovali – len sporadicky a za účasti nízkeho počtu občanov. V Giraltovciach (okr. Svidník) sa stretlo asi 80 Rómov (pôvodne ich malo byť do 400). Na zhromaždení neodzneli žiadne protestné prejavy. V Medzilaborciach sa zhromaždilo asi 20 Rómov. Policajné hliadky situáciu sledovali a nemuseli zasahovať.

Prievidza: Rómska samospráva pripravuje zhromaždenie 1. 3.
Prievidza 27. 2. (TASR) – Protestné zhromaždenie Rómov a sociálne odkázaných občanov z celého okresu pripravuje v Prievidzi na 1. 3. predpoludním tamojšia Rómska samospráva (RS). Predseda RS M. Baláž jeho konanie písomne oznámil na Mestskom úrade v Prievidzi. Protest je zameraný proti sociálnej reforme, ktorej dôsledky najviac postihla rómsku časť obyvateľstva. V Prievidzi žije vyše 300 Rómov, väčšinou v činžiakoch alebo sociálnych bytoch. Zníženie sociálnych dávok spôsobí, že nebudú môcť zaplatiť nájomné a môžu sa ocitnúť na ulici. „Zhromaždenie bude pokojné, nechceme, aby sa Rómovia uchýlili k rabovaniu a krádežiam. Ak by sa takéto niečo vyskytlo, žiadame políciu, aby proti páchateľom prísne zakročila,“ vyhlásil M. Baláž.

Krízový štáb Parlamentu Rómov sformuloval svoje požiadavky
Košice 28. 2. (TASR) – Pod vedením L. Fízika sa zišiel na košickom Luníku IX Krízový štáb štrajkovej pohotovosti Parlamentu Rómov. Jeho členovia prijali uznesenie, v ktorom sa dohodli na blokáde hraníc a vymedzených častí diaľnic v Košickom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji, na petičnej akcii za zrušenie sociálnych zákonov. Vyzvali rómskych aktivistov v zahraničí na verejné zhromaždenia pred veľvyslanectvami SR. Zároveň vyzvali všetkých Rómov na Slovensku, aby prestali s porušovaním zákona a svoje požiadavky a názory prezentovali pokojným spôsobom na zhromaždeniach pred obecnými úradmi alebo úradmi práce sociálnych vecí a rodiny. Na predsedu vlády SR a prezidenta SR sa krízový štáb obracia s výzvou, aby „s okamžitou platnosťou“ stiahli armádu a policajné zložky tam, kde sú nasadené. Príslušníci ozbrojených zložiek sa podľa výzvy majú vrátiť do kasární a plniť svoje povinnosti vyplývajúce z Ústavy SR. Zásah ozbrojených zložiek v Trebišove označili za neúmerný, žiadajú vyšetriť zásah policajtov a vojakov v Trebišove Úradom inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. Podľa L. Fízika bol zásah ozbrojených zložiek voči Rómom neadekvátny a budú sa ním zaoberať nielen európske rómske organizácie, ale aj medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv. Zároveň žiadajú okamžité prepustenie všetkých Rómov, ktorí sú v súvislosti so sociálnymi nepokojmi vo väzbe, alebo voči nim bolo začaté trestné stíhanie.
Po skončení zasadnutia krízovej skupiny štrajkovej pohotovosti sa na Luníku IX uskutočnilo verejné zhromaždenie Rómov, na ktorom členovia krízového štábu PR oznámili svoje závery z terasy miestneho úradu. Prijaté uznesenia prijali prítomní potleskom. L. Fízik ich vyzval, aby sa zdržali akýchkoľvek foriem násilia: „Potrebujeme pokoj, aby sme mohli vyjednávať. Bratia a sestry, držme spolu! Buďte zdraví a šťastní,“ oslovil ľudí pod balkónom. „Nech žije Fízik,“ odpovedal mu dav. Predseda Parlamentu Rómov potom zišiel medzi obyvateľov a spolu s nimi skandoval: „My chceme prácu.“

Krízový štáb Parlamentu Rómov chce zorganizovať medzinárodnú konferenciu
Košice 28. 2. (TASR) – Krízový štáb štrajkovej pohotovosti Parlamentu Rómov požiadal medzinárodné rómske organizácie, aby oslovili Európsky parlament (EP) so žiadosťou zorganizovať medzinárodnú konferenciu na tému sociálneho postavenia Rómov v SR. Po zasadnutí štábu na Luníku IX o tom informoval J. Červeňák. Ako povedal, zastúpenie na konferencii by mala mať vláda SR, Európsky parlament, slovenskí Rómovia a medzinárodné rómske organizácie. J. Červeňák pripustil, že sa 28. 2. stretol s Rudkom Kawčinským (nemeckým Rómom s poľsko-slovenskými koreňmi), ktorý je predsedom medzinárodnej rómskej organizácie Roma national kongres / Rómsky národný kongres, a ktorého časť rómskej komunity pokladá za radikála. „Pripravujeme spoločný rómsky aktív. Medzinárodné organizácie sú pripravené legálnou formou prekročiť hranice SR a legálnym spôsobom nám pomôcť,“ konštatoval. Ako dodal, iné aktivity nedohodli a R. Kavčinský sa už na území SR nenachádza. Predseda PR L. Fízik nepokladá R. Kavčinského za radikála.

Krízový štáb Parlamentu Rómov žiada mimoriadne zasadnutie NR SR
Košice 29. 2. (TASR) – Lídrov Krízového štábu Parlamentu Rómov (PR) L. Fízika a J. Červeňáka prijal z vlastnej iniciatívy prezident SR R. Schuster. Po stretnutí s hlavou šatátu je prioritou štábu, aby sa „ihneď zišiel parlament a prerokoval kompenzačné nároky, respektíve našiel filozofiu, ako odstrániť negatíva, ktoré vyvolávajú sociálne nepokoje,“ informoval J. Červeňák. Zároveň avizoval, že „kríza ešte len príde v priebehu marca, keď mnohí sociálne odkázaní dostanú druhú dávku“. Na potrebe zvolať mimoriadne zasadnutie NR SR sa s prezidentom zhodli. Podľa predsedu PR L. Fízika je situácia na celom Slovensku pokojná, preto nie je dôvod, aby boli vojaci v pohotovosti a policajti v mimoriadnom výkone služby. Aj v tejto otázke našli s prezidentom spoločnú reč, štrajková pohotovosť PR však naďalej trvá a v platnosti sú aj požiadavky z 28. 2. „Pokiaľ sa nezíde mimoriadne parlament, budeme trvať na tom, na čom sme sa dohodli,“ uviedol Červeňák. Ak parlament na mimoriadnom zasadnutí neprijme opatrenia, ktoré krízový štáb PR navrhol, chcú pokračovať v avizovaných nátlakových aktivitách. „Takže žiadne mierumilovné aktivity, pokiaľ vláda a parlament nezasadne. Toto už nie je len situácia Rómov, ale mnohých občanov SR,“ povedal Červeňák. Potrebu zvolať mimoriadne zasadnutie parlamentu zdôvodňujú rómski lídri nielen sociálnou situáciou Rómov, ale viacerých vrstiev spoločnosti. V platnosti ostáva aj požiadavka PR okamžite prepustiť z väzby všetkých zadržaných počas nepokojov a navrhujú, aby ich činy boli prešetrované na slobode, prípadne aby boli stíhaní na slobode. J. Červeňák a L. Fízik prezidenta informovali, že v súvislosti so zákrokmi počas nepokojov pripravujú trestné oznámenia na niektorých policajtov. Témou stretnutia boli aj prijaté opatrenia vlády SR, ktoré však J. Červeňák označil za smiešne, pretože podľa neho nešpecifikujú žiadne východiská.

RNL


[ Zdroj: http://2004.rnlweb.org/modules.php?name=News&file=print&sid=807 ]

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára