štvrtok 7. marca 2013

Sociálna revolta, Slovensko, február 2004: Mimoriadne zbavovanie práv Rómov na Slovensku vedie k nepokojom

European Roma Rights Centre, 28. máj 2004  

Nasleduje správa Európskeho centra pre práva Rómov (ERRC), ktorá sa venuje vyšetreniu zásahu polície v rómskej osade v Trebišove a v Čaklove a okolnostiam smrti R. Pukyho. Správa poukazuje na brutalitu polície a výzvy ERRC príslušným štátnym orgánom na nezávislé a objektívne prešetrenie zásahu.

Ako dokumentujú správy o súčasných podobných zásahoch polície (napr. Rómsky magazín, september 2012, http://www.mecem.sk/rpa/?id=human&lang=slovak&show=22516), postup polície sa nemení a nie je nasmerovaný len na Rómov:

„Takéto pátracie akcie sa vykonávajú už niekoľko rokov, ide o štandardný postup , ak polícia potrebuje vypátrať určité osoby...“, hovorca PZ PR Prešov.

.........

Redaktorka: „Viete si predstaviť, že by napr. pol dediny bolo takto kontaktovaných políciou? Teda nerómov? 

Hovorca: „Áno, môže sa stať aj takáto vec.“

(Red.)Večer, v utorok 24.februára 2004, nariadila slovenská vláda najväčšiu mobilizáciu polície a armádnych síl od roku 1989, s cieľom riešiť problém nepokojov a hroziaceho celoštátneho štrajku medzi Rómami na Slovensku. Hoci sa údaje líšili, podľa informácií dostupných k 26. februáru na území Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja bolo mobilizovaných približne 1600 policajtov a 650 príslušníkov armády, pričom ďalších 350 vojakov bolo uvedených do pohotovostného stavu. Minister vnútra Vladimír Palko večer 24. februára pre domáce média uviedol: „Všetkým policajtom boli až do odvolania pozastavené dovolenky. Je to najväčšia operácia policajných zložiek od roku 1989. [...] Včera boli po prvýkrát od roku 1989 rozmiestnené a použité vodné delá.“ Tento týždeň dominovali slovenskej tlači titulky ako „Toto je vojna!“.

Zapojenie podporných armádnych síl bolo tiež reakciou na sériu nepokojov zo strany príslušníkov rómskej komunity, počas ktorých skupinky Rómov vykradli a zničili obchody s potravinami. Nepokoje boli vyvolané zmenami v sociálnom systéme na začiatku roka 2004, ktoré viedli k zníženiu štátnej sociálnej podpory. Zmeny v sociálnom zákone sa dotkli predovšetkým množstva Rómov, pretože znížili podporu pre rodiny s viac ako štyrmi deťmi a istú časť benefitu naviazali na legálnu držbu bývania. Tieto ustanovenia boli zrejme špeciálne prijaté na to, aby redukovali počet Rómov odkázaných na sociálne zabezpečenie.

ERRC spoločne s Centrom pre práva Rómov na Slovensku (CRRS) vykonali 25. februára 2004 výskum priamo v Trebišove a 26. februára 2004 v Čaklove v súvislosti s udalosťami okolo nepokojov a reakcie polície. V prípade Trebišova sa ľudskoprávni aktivisti rozprávali s množstvom jednotlivcov v rómskej osade, rovnako ako aj s riaditeľom okresného policajného riaditeľstva Jozefom Mlynárikom. Z rozhovorov zistili, že 23. februára počas večerných hodín boli nasadené početné policajné sily na skupinu asi päťdesiatich Rómov, ktorí, podľa riaditeľa Mlynárika, mali v úmysle drancovať miestny obchod s potravinami. Neskôr toho istého večera, okolo 20:00, bola nasadená polícia na zástup približne 400 Rómov, ktorí chceli v skupine odísť z rómskej osady, opäť podľa riaditeľa Mlynárika s pravdepodobným zámerom páchania násilia. Dňa 23. februára začala polícia vyšetrovanie trestných činov vrátane krádeže, poškodzovania cudzieho majetku, narušovania pokoja a útoku na verejného činiteľa v súvislosti s udalosťami, ktoré sa udiali v rómskej osade v Trebišove a jej okolí. Vyšetrovanie sa sústredilo najmä na rabovanie v miestnom obchode a následný násilný stret medzi členmi miestnej rómskej komunity a políciou, čo, podľa riaditeľa Mlynárika, viedlo k drobným poraneniam jedného policajta a poškodeniu dvoch policajných vozidiel.

ERRC a CRRS si vypočuli rozsiahle a vierohodné výpovede od obyvateľov rómskej osady v Trebišove. Vo veľmi skorých ranných hodinách dňa 24. februára niekoľko sto maskovaných policajtov (240 policajtov, podľa riaditeľa Mlynárika) vtrhlo do rómskej osady a začalo policajnú akciu, ktorá trvala celý deň do večera. V priebehu tejto akcie policajti údajne:

- vstupovali do veľkého počtu rómskych domov bez toho, aby sa preukázali povolením na vstup, a často násilne rozkopávali dvere;
- obuškami silno bili a kopali veľké množstvo Rómov, a to ako v domoch, tak aj na ich dvoroch;
- bili a slovne urážali rómske ženy, neplnoletých a osoby s telesným a mentálnym postihnutím a
- používali elektrické tyče na hlavy, ruky, hrudník a nohy na veľa Rómov, opäť ako v domoch, tak aj v osade.

Podľa riaditeľa Mlynárika bolo počas akcie zadržaných dvadsaťšesť alebo dvadsaťsedem Rómov, ktorí v čase vyšetrovania ERRC a CRRC (25. februára medzi poludním a 13:30) boli stále vo väzbe. Podľa riaditeľa Mlynárika boli odovzdaní na trestné stíhanie za trestné činy uvedené vyššie. Podľa Rómov, ktorí boli zadržaní a následne prepustení (tieto osoby neboli, podľa riaditeľa Mlynárika, obvinené), bolo v policajnej väzbe viac ako štyridsať osôb a takmer so všetkými sa zle zaobchádzalo. Muži sa museli vyzliecť do pol pása, otočiť sa čelom k stene s rukami na stene a policajti ich opakovane udierali obuškami do brucha. Navyše im príslušníci v topánkach skákali po nohách. Riaditeľ Mlynárik uviedol, že policajti nevstupovali do obydlí bez rozdielu, ale „pátrali po identifikovaných páchateľoch" z domu do domu. Podľa riaditeľa Mlynárika ostávali príslušníci v medziach zákona. Tu sa opis udalostí od riaditeľa Mlynárika a očitých svedkov dopytovaných ERRC a CRRS úplne líši.

Okrem množstva dospelých Rómov, ktorí tvrdili, že ich počas akcie polícia fyzicky napádala (a ktorí boli v mnohých prípadoch schopní ukázať čerstvé viditeľné modriny očividne spôsobené policajnými obuškami), ERRC a CRRS sa rozprávali so:

- 16 ročným D.N., mentálne postihnutým mladíkom, ktorého policajti, podľa jeho vlastnej výpovede, bili obuškami v dome ako aj na dvore, a tiež mu dávali šoky do hlavy, ramien, čela a brucha elektrickou tyčou na dobytok, pričom ležal tvárou dole na podlahe domu, ako aj na dvore v prednej časti domu, v ktorom žije so svojou rodinou. D.N. bol tiež zadržaný asi na dve hodiny, vo väzbe bol fyzicky napádaný a pred prepustením bol nútený podpísať vyhlásenie, ktoré ani nečítal, ani mu nebolo prečítané, a ktorého obsah mu nebol známy;
- 16 ročným P.D., ktorý vypovedal, že policajti voči nemu použili elektrický obušok. Jeho matka, pani B.D., bola svedkom tejto udalosti;
- 14 ročným A.B., ktorého mali policajti obuškom udrieť do chrbta;
- 16 ročným J.K., ktorého policajti obuškami udierali do brucha a bokov až kým nezvracal;
- pani L.K., ktorá vypovedala, že polícia bila jej troch maloletých synov, z ktorých dvaja sú mentálne postihnutí; a
- 17 ročnou tehotnou I.D., ktorú policajt kopol, keď mala v rukách dieťa.

ERRC a CRRS sa rozprávali aj s Rómom E.L., ktorý vypovedal, že polícia vtrhla do jeho domu a začala ho biť a používala proti nemu elektrický obušok. Pán E.L. uviedol, že bol niekoľko dní predtým prepustený z nemocnice, kde bol liečený pre vážne popáleniny po celom tele. Popáleniny boli v čase, keď s ním ERRC a CRRS hovorili, ešte čerstvé.

Okrem vyššie uvedeného ​​rad očitých svedkov, s ktorými ERRC a CRRS viedli rozhovor, tvrdí, že policajti boli počas akcie opití, mnohí uvádzajú, že používali vulgárne výrazy, a niekoľkí uviedli, že keď sa v istej chvíli pozreli z okna svojho domu, uvideli policajtov na ich dvore akosi zvláštne „tancovať“.

ERRC a CRRS ústne predložili zhrnutie vyššie uvedených informácií riaditeľovi Mlynárikovi počas zasadnutia dňa 25. februára a požiadali, aby začal vyšetrovanie činnosti policajtov na základe veľmi presvedčivých náznakov, že policajti v rade prípadov porušili svoj mandát. Riaditeľ Mlynárik odmietol začať takéto vyšetrovanie alebo požadovať, aby sa také šetrenie začalo.


V prípade Čaklova, podľa výpovedí Rómov, vyzvala 24. februára 2004 predavačka v miestnom štátnom obchode rómske ženy v Čaklove, aby si zobrali z obchodu tovar. Predavačka mala údajne účtovný schodok 118 tisíc slovenských korún (cca 2900 Euro) a myslela, že by ho mohla zakryť tým, že obviní Rómov z krádeže v obchode vo výške schodku. Asi tridsať až štyridsať rómskych žien vošlo do obchodu a pokojne odišli každá s taškou nezaplatených potravín. Na predajni nebola žiadna škoda. Dňa 25. februára 2004 vtrhla polícia do rómskej osady v obci a bežiac ulicami naháňala obuškami rómske ženy. Policajné autá boli agresívne vedené na rómskych obyvateľov. 3 ročný chlapec A.G. stál nešťastne v ceste policajtovi. Policajt ho udrel obuškom do hlavy. Chlapca neskôr lekársky ošetrili. Policajt sa potom vrátil do osady a ospravedlnil sa. 25. februára zadržala polícia dvadsaťtri žien a dvoch mužov, časť z nich 26. februára 2004 prepustila, ale naďalej zadržiavala štrnásť rómskych žien. Počas zatýkania používala polícia vulgárne výrazy a naliehala na obyvateľov v ich domoch, aby sa polícii vzdali, pretože inak vykopnú dvere. Polícia tvrdila, že má príkaz na vyhľadanie a zatknutie podozrivých, ale počas oboch razií sa nepreukázala ani jediným dokumentom. Podľa výpovedí Rómov odmietla polícia poskytnúť blízkym príbuzným zadržaných osôb informácie o mieste, kde ich drží, ako aj akékoľvek ďalšie informácie o zadržaných. Zástupca ERRC spolu s manželom jednej zo zadržaných požiadali riaditeľa justičnej polície z Vranova nad Topľou o informácie o Rómoch vo väzbe a podrobnostiach o spôsobe ich zadržania. Odmietol podať akékoľvek informácie.

Podľa informácií, ktoré ERRC dostalo z regionálnej justičnej polície v Prešove, boli dvaja rómski muži a tridsaťdva rómskych žien z Čaklova obvinených z lúpeže v organizovanej podobe. Okrem jednej tehotnej rómskej ženy, rómskej ženy so 6 mesačným dieťaťom a rómskeho muža, proti ktorým polícia nemala žiadny dôkaz, boli všetci zadržaní Rómovia vo vyšetrovacej väzbe. Dňa 8. apríla 2004 boli Rómovia z Čaklova z väzenia prepustení po snahe zo strany ERRC, CRRS, Ligy ľudskoprávnych advokátov a OBSE. Od 7. mája 2004 policajné vyšetrovanie pokračovalo.

Dňa 2. marca 2004 ERRC a CRRS písomne oznámili ​​slovenskému generálnemu prokurátorovi výsledky svojej terénneho šetrenia o udalostiach v niekoľkých rómskych komunitách na východnom Slovensku a naliehali, aby začal vyšetrovanie policajných zložiek s cieľom určiť, či došlo k porušeniu domáceho a/alebo medzinárodného práva. ERRC a CRRS vo svojom oznámení vyzvali slovenského generálneho prokurátora vykonať nestranné a účinné prešetrenie obvinení z neľudského a ponižujúceho zaobchádzania s Rómami; preskúmať očividne neprimerané trestné obvinenia vznesené proti rade Rómov; zabezpečiť, aby všetky rómske osoby vzaté do väzby boli zadržiavané v súlade s právnymi predpismi slovenských a medzinárodných zákonov o ľudských právach a zabezpečiť, aby Rómovia mali všetky záruky spravodlivého procesu, ktoré poskytuje vnútroštátne a medzinárodné právo.

Dňa 6. marca, keď bolo ERRC ešte na Slovensku, dostalo informáciu, že po policajnej akcii 24. februára v Trebišove zmizol jeden Róm. Mŕtve telo Radoslava Pukyho bolo nájdené 7. marca v rieke Ondava pri rómskej osade v Trebišove. CRRS vyšetrovalo jeho smrť po policajnej razii v skorých ranných hodinách 24. februára. Podľa tohto vyšetrovania p. Pukyho videli so zlomenými rebrami a zlomenou rukou, spôsobené údajne bitkou asi desiatich policajtov. V to ráno bol p. Puky údajne v skupine Rómov, ktorá bežala von z osady na neďaleké pole a bola prenasledovaná veľkým počtom policajtov. Vyšetrovanie CRRS ukázalo, že skupinu Rómov v poli dostihlo asi päťdesiat ozbrojených a maskovaných policajtov, ktorí im nariadili ľahnúť si na zem a dať ruky za hlavu. Polícia údajne veľa z nich bila a niektorých uviazala vedľa neďalekého mosta. Pána Pukyho po policajnej akcii už nevideli a na polícii nebol žiaden záznam o jeho zadržaní. Policajné pátranie po p. Pukym bolo neúspešné. 6. marca sa skupina Rómov z Trebišova sama vybrala hľadať p. Pukyho po tom, ako dostala informáciu, že jeho zbité mŕtve telo bolo uviazané k stromu v miestnom parku „Adama a Evy“. 7. marca bolo telo p. Pukyho nájdené v asi päťdesiat centimetrovej vode v rieke Ondava, asi 25m od miesta, kde predtým polícia zadržala a bila Rómov. Telo, podľa CRRS, nebolo napuchnuté ako by malo byť telo osoby, ktorá sa utopí. Podľa úmrtného listu zo dňa 7.3.2004 Radoslav zomrel na následky utopenia.


Ďalšie informácie o situácii Rómov na Slovensku je možné nájsť na internetových stránkach ERRC na: http://www.errc.org/publications/indices//slovakia.shtml . (CRRS, ERRC)[ Zdroj: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=1884 ]

(Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) je medzinárodnou verejnoprávnou organizáciou snažiacou sa bojovať proti antirómskemu rasizmu a porušovaniu ľudských práv Rómov prostredníctvom strategických súdnych žalôb, výskumu a rozvoja politiky, zastupovania a výchovy k ľudským právam.

Od svojho založenia v roku 1996 sa ERRC snaží poskytnúť Rómom nástroje nevyhnutné na boj proti diskriminácii a za dosiahnutie rovnakého prístupu k spravodlivosti, vzdelaniu, bývaniu, zdravotnej starostlivosti a verejným službám.

ERRC má poradný status pri Rade Európy, rovnako ako pri Hospodárskej a sociálnej rade OSN. ERRC je držiteľom mnohých ocenení za úsilie o pokrok v oblasti dodržiavania ľudských práv Rómov.)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára