pondelok 13. mája 2013

Čo robia impériá?

MICHAEL PARENTI |
Keď som v roku 1995 napísal knihu Against Empire [Proti impériu], niektorí z mojich krajanov mali za to, ako sa dalo čakať, že nie je správne nazývať Spojené štáty impériom. Všeobecne sa verilo, že vládcovia USA nesledujú imperiálne ciele; zasahovali v zahraničí iba zo sebaobrany či kvôli humanitárnym operáciám alebo na napravenie poriadku v problematickom regióne či aby zvrhli tyraniu, bojovali s terorizmom, a propagovali demokraciu.

No s rokom 2000 začali všetci o Spojených štátoch hovoriť ako o impériu a písali knihy s názvami ako Sorrows of Empire [Starosti impéria], Follies of Empire [Nerozumné impérium], Twilight of Empire [Súmrak impéria], či Empire of Illusions [Impérium ilúzií] – všetky odkazujúce na Spojené štáty, keď hovorili o impériu. Dokonca I konzervatívci začali používať toto slovo. Úžasné. V americkej televízii sme dokonca mohli počuť pravicových učencov vyhlasovať: “Sme impérium, so všetkými zodpovednosťami a možnosťami impéria a mali by sme si na to zvyknúť”; a “Sme najmocnejšia krajina na svete a máme všetky práva tak konať” – ako keby moc dávala lídrom USA automatický nárok vykonávať ju nad druhými tak, ako chcú.

“Čo sa to tu deje?” pýtal som sa sám seba v tej dobe. Ako to, že tak veľa ľudí otvorene hovorí o impériu, keď tým myslia Americké impérium? Ideologicky ortodoxným názorom vždy, na rozdiel od iných krajín, bolo, že USA sa neoddávalo kolonizácii a dobývaniu.

Uvedomil som si, že preto, lebo bolo toto slovo zbavené celého svojho významu. “Impérium” dnes, zdá sa, znamená jednoducho nadvládu a kontrolu. Impérium sa –pre väčšinu týchto neskorých kritikov- týka takmer výlučne moci a prestíže. To, čo zvyčajne chýba vo verejnom diskurze je fungovanie impéria a jeho politicko-ekonomický obsah. Inými slovami, zatiaľ čo počúvame veľa o impériu, dozvedáme sa málo o imperializme.

To je však zvláštne, pretože imperializmus je práve to, o čom sú impériá. Imperializmus je to, čo robia impériá. A imperializmom nemyslím proces rozširovania moci a dominancie s ohľadom na materiálne a finančné záujmy. Vskutku bol “imperializmus” používaný niektorými autormi rovnakým vyprázdneným spôsobom, akým používajú slovo “impérium”, len aby označili nadvládu a kontrolu s malým dôrazom na politicko-ekonomické skutočnosti.

No ja definujem imperializmus nasledovne: proces, ktorým dominantné investičné záujmy v jednej krajine prenášajú svoju ekonomickú a vojenskú moc na inú krajinu či región, aby zhabali jeho pôdu, prácu, prírodné zdroje, kapitál, a trhy takým spôsobom, aby obohatil záujmy investorov. Slovom, impériá sa neusilujú o “moc kvôli samotnej moci.” V stávke sú skutočné a obrovské materiálne záujmy, majetky, ktoré je možné niekoľkonásobne zhodnotiť.

Tak po stáročia prichádzali mocenské záujmy zo západnej Európy a neskôr Severnej Ameriky a Japonska so svojimi finančnými úradníkmi –a keď to bolo potrebné s armádami-, aby si uplatnili nárok na väčšinu planéty Zem, vrátane práce domorodých ľudí (pracujúcich, aj otrokov), ich trhov, ich príjmov (prostredníctvom koloniálneho zdanenia či kontroly dlhov alebo inými prostriedkami), a hojných pokladov ich zemí: ich zlato, striebro, diamanty, meď, rum, melasu, konope, ľan, eben, drevo, cukor, tabak, slonovinu, železo, cín , nikel, uhlie, bavlnu, kukuricu, a nedávno: urán, mangán, titán, bauxit, ropa, a – ešte raz, ropa (sotva je to kompletný zoznam).

Impériá sú enormne ziskové pre dominantné ekonomické záujmy imperiálnej zeme, no enormne nákladné pre ľudí kolonizovanej krajiny. Okrem utrpenia z drancovania ich zeme a prírodných zdrojov, sú ľudia týchto cieľových krajín často zabíjaní vo veľkých množstvách okupantami.

To je ďalšia vec, ktorú impériá robia, ktorá sa v historickej a politickej literatúre krajín ako USA, Anglicko, a Francúzsko nespomína často. Impériá ochudobňujú celé populácie a mnoho a mnoho nevinných ľudí. Keď toto píšem, prezident Obama a národná bezpečnosť štátu, pre ktorú pracuje, vedú dve a pol vojny (Irak, Afganistan, a severný Pakistan), a zvyšujú vojenské hrozby voči Jemenu, Iránu a, pozvoľna, Severnej Kórei. Namiesto posielania medicínskej a záchrannej pomoci na Haiti, tam naše bombardéry posielajú námornú pechotu, tú istú námornú pechotu, ktorá bola pred desaťročiami roky zapojená do útlaku a zabíjania na Haiti a podporovala nedávne masakre zástupných síl (proxy forces).

Účelom všetkého tohto zabíjania je zabrániť objaveniu sa alternatívnych, nezávislých, sebadefinujúcich krajín. Takže impérium používa svoju štátnu moc, aby zhromaždila súkromné bohatstvo pre svoju investičnú triedu. A používa verejné bohatstvo na podoprenie svojej štátnej moci a zabráneniu vlastného rozvoja iných krajín.

Skôr či neskôr začne toto usporiadanie upadať pod ťarchou svojich vlastných protikladov. Spolu s tým, ako je impérium stále hrozivejšie a vražednejšie voči ostatným, chorľaveje a zbedačuje seba samé.

Od dôb antiky po dnešok sa impériá vždy podieľali na krvavom hromadení bohatstva. Ak si myslíte, že to pre Spojené štáty neplatí, tak ich prestaňte nazývať „Impériom“. A keď budete písať knihu o tom, ako ovíja svoje ruky okolo planéty, nazvite ju „Globálna šikana“ alebo „Panovačné dotieravé korba“, no vedzte, že nám toho o imperializme nehovoríte veľa.

[ Zdroj: http://www.michaelparenti.org/WhatDoEmpiresDo.html ]

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára