nedeľa 12. mája 2013

Klimatický míľnik predstavuje symbolicky významný okamih na idiotskej ceste

GEORGE MONBIOT | The Guardian
Jedinou cestou napred je návrat: napraviť naše kroky a snažiť sa vrátiť koncentráciu v atmosfére na približne 350ppm


Údaje siahajú až 800 000 rokov do minulosti: to je vek najstarších fosílnych vzdušných bublín extrahovaných z Dome C, z ľadom zovretého vrchu vo výšinách Antarktídy. A počas tejto doby nedošlo k ničomu podobnému. V žiadnom období z predindustriálnej éry nenarástli údaje o koncentráciách oxidu uhličitého nad 300 jednotiek na milión (ppm). 400ppm je číslo, ktoré patrí k inej ére.

Rozdiel medzi 399ppm a 400ppm je v zmysle jeho dopadu na žijúce systémy sveta malý. No je to symbolicky významný okamih, je to zastávka na Via Dolorosa [ulica, ktorou Kristus niesol kríž na ceste k svojmu ukrižovaniu, pozn. prekl.] environmentálnej deštrukcie. Je to symbol nášho zlyhania uprednostniť dlhodobé vyhliadky prírodného sveta, a ľudí, ktorých živí, pred osobným záujmom.

Jedinou cestou napred je návrat: napraviť naše kroky a snažiť sa vrátiť koncentráciu v atmosfére na približne 350ppm, tak, ako to žiada kampaň 350.org. To si predovšetkým vyžaduje, aby sme väčšinu fosílnych palív, ktoré už boli identifikované, nechali pod zemou. Niet jedinej vlády, či energetickej spoločnosti, ktorá by súhlasila, aby sa tak stalo.

Shell nedávno ohlásil, že bude pokračovať vo svojom pláne v hlbšom vŕtaní než doposiaľ šla akákoľvek offshorová ropná operácia: takmer 3km pod Mexický záliv. V tom istom čase otvorila Oxfordská univerzita vo svojom oddelení vied o Zemi nové laboratórium. Toto laboratórium je sponzorované Shellom. Oxford tvrdí, že partnerstvo „je vytvorené na podporu efektívnejšieho vývoja prírodných zdrojov, ktoré by naplnilo rýchlo rastúci globálny dopyt po energii.“ Čo v preklade znamená nájdenie a vyťaženie dokonca ešte väčšieho množstva fosílnych palív.

Európska obchodná schéma s emisiami, ktorá mala obmedziť našu spotrebu, je v súčasnosti, z praktických dôvodov, mŕtva. Medzinárodné klimatické dohovory sa zastavili; vlády, ako tá naša, teraz podľa všetkého odvolávajú svoje domáce záväzky. Praktické opatrenia na zabránenie rastu globálnych emisií, v porovnaní so stanovenou mierou, takmer nejestvujú.

Problém je jasný: koncerny fosílnych palív sú jednoducho príliš mocné. Medzi tými, ktorí usilujú o vysoké posty a nakoniec ich aj obsadzujú, sú ľudia bez empatie a škrupúľ, ktorí vezmú peniaze a príkazy od akejkoľvek korporácie alebo akéhokoľvek miliardára, ktorí im ich ponúknu, a potom ich záujmy hája proti súčasným i budúcim vyhliadkam ľudstva.

Tento nový klimatický míľnik odráža úplné zlyhanie politiky, v ktorej bola demokracia potichu nahradená plutokraciou. Bez rozsiahlej reformy financovania volebných kampaní, lobbingu a systematickej korupcie, ktoré koncerny razia, sa naše šance odvrátiť klimatické zrútenie blížia nule.

Pozrime sa teda na našu politickú triedu – stojí na zastávke pri idiotskej ceste, očividne odhodlaná dôjsť až do konca.


[ Zdroj: http://www.guardian.co.uk/environment/georgemonbiot/2013/may/10/carbon-dioxide-milestone-climate-change ]

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára