streda 22. mája 2013

Ochranný zákon Monsanta dáva spoločnosti s geneticky modifikovanými organizmami nad federálne súdy

JOHN VIDAL | The Guardian
 
Aktivisti hovoria, že teraz ani vláda USA nezastaví predaj, sadenie alebo distribúciu akýchkoľvek geneticky modifikovaných semien

Monsanto a americký farmársky biotechnologický priemysel oplývajú povestnou mocou. Otočné dvere umožňujú šéfom korporácií prejsť do vrcholových postov správy potravín a liekov a iných úradov; ambasády USA po celom svete tlačia geneticky modifikované [GM] technológie do nesúhlasiacich krajín; vláda spiatočne dotuje korporátny výskum; štátni regulátori robia prevažne tak, ako to chce priemysel; spoločnosti platia milióny dolárov ročne na lobby politikov; konzervatívne think-tanky bojujú s každou politickou opozíciou; súdy presadzujú korporátne patenty na semená; a spotrebiteľovi sú zamietnuté štítky či informácie.

No dokonca aj ľudia zvyknutí na úzku prepojenosť medzi administratívou USA a potravinovými obrami ako Monsanto boli šokovaní poslednou demonštráciou politických svalov priemyslu GM. V Európe alebo mimo USA bolo málo pozornosti venovanej správe, že prezident Barack Obama minulý týždeň podpísal to, čo sa stalo známym ako „ochranný zákon Monsanta“, technicky povedané Farmer Assurance Provision rider in HR 933: Consolidated and Further Continuing Appropriations Act 2013.

Kľúčové frázy sú plné právneho žargónu, no všeobecne sa má za to, že ich do zákona pridal republikánsky senátor z Missouri Roy Blunt, ktorý je hlavným príjemcom politických dotácii Monsanta. V zázname sa píše:

„V prípade, že stanovenie neregulovaného stavu na základe § 411 zákona o ochrane rastlín je alebo bolo zrušené alebo sa uvoľní, má minister poľnohospodárstva, bez ohľadu na akékoľvek iné zákonné ustanovenia na žiadosť poľnohospodárov, pestovateľa, prevádzkovateľa farmy, alebo výrobcu okamžite udeliť dočasné povolenie(-a) alebo čiastočne dočasné deregulácie s výhradou nevyhnutných a vhodných podmienok v súlade s ustanovením § 411 (a), alebo 412c zákona o ochrane rastlín, ktorého predbežné podmienky majú autorizovať pohyb, zavedenie, obrábanie, komercionalizáciu a ďalšie špeciálne vymenované činnosti a požiadavky, vrátane opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie alebo minimalizácia možných nepriaznivých vplyvov životného prostredia, ak existujú, ktoré sú relevantné pre ministerské vyhodnotenie žiadosti o neregulovanom stave a súčasne zabepečiť, že producent alebo iní užívatelia sú schopní meniť, plánovať, kultivovať, zaviesť do obchodu a vykonávať ďalšie činnosti v časovom období...“

Podľa rady potravinových a spotrebiteľských skupín, organických farmárov, občianskych slobôd a odborov a iných, je toto napadnutím Ústavy, stanovuje to právny predecens a stavia Monsanto a iné biotechnologické spoločnosti nad federálne súdy. Hovoria, že to znamená, že teraz ani vláda Spojených štátov nezastaví predaj, sadenie, žatvu či distribúciu žiadnych GM semien, aj keď sa to bude viazať na chorobu alebo problémy životného prostredia.

Reakcia bola zúrivá. Senátorka Barbara Mikulski, predsedníčka mocného senátneho výboru pre povolenia, ktorý bol za tento zákon celkovo zodpovedný, sa ospravedlnila. Petícia Food Democracy Now prilákala 250 000 mien a časti liberálnej tlače a blogosféry sú pobúrené. „Toto ustanovenie je jednoducho priemyselným manévrom, aby sa pokračovalo v predaji geneticky upravovaných semien dokonca aj po tom, ako súd potvrdil, že boli schválené ministerstvom poľnohospodárstva protizákonne,“ hovorí jedna petícia. „Je to zbytočný a bezprecedentný útok na americkú súdnu revíziu. Kongres by sa nemal vmiešavať do súdneho revízneho procesu založeného na špecifických záujmoch hŕstky spoločností.“

Pozoruhodne sa to dotklo i konzervatívnej pravice a libertariánov. FreedoWorks, konzervatívny think-tank, ktorý pomohol spustiť Tea Party, hovorí, že korporácie by mali „hrať podľa pravidiel voľného trhu ako všetci ostatní, namiesto najímania lobistov pôsobiacich vo vnútri vlády, ktorí by im vo Washingtone prepisovali pravidlá“. Dustin Siggins, bloger patriotov z Tea Party, ho nazval „zadné dvieka osobitných záujmov“ pre priateľov Kongresu. „Zvykli sme si na dotácie, ktoré dávajú doláre z vašich daní spoločnostiam, aby im dali výhodu nad konkurentmi. Zvykli sme si na daňové štrbinky v prípade osobných záujmov a daňové úľavy, ktoré poskytujú konkurenčný a finančný prospech tým, čo majú kamarátov v Kongrese. A poznáme zvýšené regulačné zaťaženie, ktoré často bráni malým spoločnostiam pred konkurovaním voči tým väčším za cenu súhlasu. To je úplne odlišný druh darovaného osobného záujmu. Je to situácia, v ktorej je spoločnosti daná schopnosť ignorovať súdne nariadenia, v tom, čo sa zmenilo na deregulačnú schému určitého súboru priemyslu,“ píše.

Dokonca i Monsanto je jemne vyvedené z miery. Spoločnosť, ktorej semená činia 93% amerických sójových bôbov, 88% bavlny a 86% kukurice a ktorá v stredu ohlásila 22% zvýšenie príjmov, sa snažila dať na jednu úroveň s inými v priemysle, i keď je ďaleko ďaleko hlavným príjemcom. V prehlásení hovorí: Ako člen biotechnologickej priemyselnej organizácie (BIO), sme boli poctení sa pridať k hlavným pestovateľským skupinám v podpore ustanovenia Farmer Assurance, vrátane the American Farm Bureau Federation, the American Seed Trade Association, the American Soybean Association, the American Sugarbeet Growers Association, the National Corn Growers Association, the National Cotton Council, a mnohých ďalších.“

Priatelia spoločnosti sú teraz v defenzíve, snažiac sa obviniť „aktivistov“. John Entine, riaditeľ Genetic Literacy Project, a hosťujúci spolupracovník American Enterprise Institute, pro-obchodného, anti-regulačného think-tanku píše: „Ako uvádzajú kritici, legislatíva neumožňuje farmárom alebo Monsantu predávať semená, o ktorých sa dokázalo, že sú škodlivé. Skôr poskytuje právnu dôslednosť pre farmárov a biznis, aby neboli ošklbávaní dočasnými zisteniami súperiacimi súdnymi systémami tým, ako si aktivistické protesty nachádzajú cesty k právnemu potravinovému reťazcu.“

Oponenti vravia, že jedinou dobrou správou je, že kvôli tomu, že „ochranný zákon Monsanta“ bol súčasťou omnoho širšieho balíka zákonov, formálne vyprší v semptembri. Avšak zlou správou je, že bol nastavený precedens a je nepravdepodbné, že najväčšia spoločnosť so semenami na svete a hlavný pohánač rozkladnej GM technológie bude niekedy súhlasiť so vzdaním sa svojej novej právnej ochrany. Táto spoločnosť vskutku vládne.


[ Zdroj: http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2013/apr/04/monsanto-protection-act-gm ]

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára