štvrtok 11. júla 2013

Otvorená výzva autorom na bojkot portálu JeToTak

Vzhľadom na to, že sme sa podľa nás bezdôvodne stali persona non grata portálu JTT, ktorý zároveň pošliapal naše práva, rozhodli sme sa to tak nenechať a dožadovať sa spravodlivej odpovede, resp. reakcie zainteresovaných publicistov.

Ku kauze došlo po tom, ako bola redakcia Nezávislých oslovená prosbou Petra Weisenbachera o prebratie prekladu na blog Ľudské práva, fungujúci v rámci sekcii portálu JeToTak (JTT). Jedinou podmienkou autora prekladu rozhovoru s E. Snowdenom bolo uvedenie zdroja, odkiaľ bol prebratý, teda blogu Nezávislí.

Nešlo o nič viac než dodržanie postupu, ktorý bol uplatnený v minulosti pri spolupráci s blogom Kritická ekonómia pri preberaní článku Y. Varoufakisa. Blog Kriteko, tiež hosťovaný portálom JTT, vtedy nemal najmenší problém zdroj uviesť. (Rovnako ako napríklad stránky SOK, Nové slovo, Socialistická solidarita)

Menovaný článok bol podľa dohody nahodený na portále JTT (čo dokazuje aj facebook JTT) až dovtedy, kým šéfredaktor JTT bez zvolenia, či odôvodnenia nezasiahol do stanovených podmienok a nezmazal zdroj, ktorým bol blog Nezávislí. Po zistení porušenia práva autora sme žiadali odôvodnenie, alebo úplné stiahnutie prekladu z JTT. Od šéfredaktora sa nám dostalo odpovede v podobe urážlivej SMS, kde blog Nezávislí pejoratívne nazýva „červenými fašounami“. Peter Weisenbacher na žiadosť stiahnutia prekladu dodatočne zareagoval tak, že tento preklad nahradili vlastným. Ak oba texty porovnáme, líšia sa len minimálne.

Z toho pohľadu možno konštatovať, že boli porušené riadne dohodnuté podmienky prevzatia a napokon zneužitý i samotný text tak, že bolo nahradené aj samotné meno autora prekladu.

Obraciame sa preto predovšetkým na stálych autorov, z ktorých s mnohými máme osobné kontakty, aby sa od šéfredaktora JTT, Michala Havrana ml., dožadovali vysvetlenia prečo porušil naše autorské práva, špinavo nás urazil a patrične svoje dôvody doložil.

Týmto spôsobom môžu vyjadriť svoj postoj k svojvoľnému nakladaniu s dielami autorov a znevažovaniu ich cti a mena. Ak by sa im v budúcnosti stalo niečo podobné, tiež by s tým zrejme nesúhlasili.

Nakoniec dodávame, že nám nejde o vyvolávanie sporov, naopak, myslíme si, že k narušeniu dobrých vzťahov došlo zo strany JTT.

redakcia blogu Nezávislí

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára