streda 9. októbra 2013

Kult firmy

Ako sa korporácie a súkromné firmy vyrovnávajú s krízou?

Bez ohľadu na to, ako zlá je situácia, v prípade zamestnancov (pracujúcich) je dôležité zachovať si pozitívne myslenie, neklásť si zbytočné otázky a, akoby nerušene, pokračovať v hanobení ziskov. Nezáleží na tom, ako frustrujúca je práca, ako šialené je stanovené tempo, či aký nízky plat máte, podstatné je myslieť pozitívne, naladiť sa na tú správnu vlnu a tváriť sa, že sa nič nedeje.

V žiadnom prípade nejde o novú taktiku. Naopak, používa sa vždy, keď je potrebné prekonať určité ťažké obdobie spoločne či súkromne spravovaných telies. V našom prípade sa ale neberie do úvahy, že krízu spôsobili finančné inštitúcie, kvôli čomu museli zasiahnuť svetové vlády, aby ich zachránili pred krachom, čím sa zo súkromného dlhu stal dlh verejný. A preto sa dnes všetci spoločne (okrem zopár vyvolených) ocitáme v dlhovej kríze.

Obdobný prístup k problémom nájdeme v knihe Rhondy Byrneovej, The Secret (Tajomstvo). Stal sa z nej bestseller preložený do 46 jazykov. Byrneová tvrdí, že pozitívnym myslením si dokážeme privodiť majetok, zdravie a šťastie. Nebude asi náhoda, že scientológovia sa (aj na Slovensku) rovnako orientujú na motiváciu a výučbu manažérov a manažérskeho vedenia ľudí prostredníctvom pozitívneho myslenia, ktorého súčasťou je tiež odmietať tzv. negatívne naladených ľudí (vrátane rodinných príslušníkov, a to hlavne voči samotnému učeniu scientológie).

Byrneová v knihe spája akési starobylé múdrosti, ktoré ponúka v modernom jazyku súčasných učiteľov. Vychádza z teórie zákona priťahovania, podľa ktorého sa rovnako naladené, alebo nastavené veci navzájom priťahujú. Ide podľa nej o zákon prírody, ktorý dokladá príkladmi. Pre danú teóriu však, pochopiteľne, niet žiadneho vedeckého základu. Autorka hovorí o človeku ako o vysielači vysielajúcom do vesmíru energiu, ktorá sa mu následne vracia. Aby neboli sklamaní ani veriaci, uvádza citát z Biblie, Mt 21,22: „a všetko, za čokoľvek by ste veriac prosili na mod­lit­be, do­stanete.“ Kritici na adresu knihy napísali, že jediní, kto na základe tejto knihy nadobudne majetok a šťastie, sú jej autori...

Medzi bizarnosti knihy patrí odporučenie nevšímať si ľudí s nadváhou, pretože to vysiela negatívnu energiu, ale radšej si predstavovať svoju ideálnu postavu. Byrneovej argument dochádza do krajných absurdít vo chvíli, keď prepája prírodnú katastrofu tsunami s pôsobením negatívnych emócií ľudí pred ňou. Iní zas knihu priliehavo pripodobnili vštepovaniu myšlienok, ktoré je vlastné kultom, teda fenoménu pripisovania neprirodzených vlastností veciam. A skutočne, tu taktiež platí predstava, že ak sme niečo nedosiahli, môže za to len naša nedostatočná snaha alebo viera v úspech. Nehľadá sa reálny základ či zdroj problémov, s ktorými sa potýkame, ale zameriava sa výlučne na obviňovanie samotných obetí, únik od reality a vytváranie atmosféry politickej spokojnosti (čím odrádza od celistvých, systémových zmien).

To však neznamená, že je postoj kritikov The Secret negativistický, či že propagujú zúfalstvo. Ide tu len o snahu o určitý realizmus a odhalenie skutočnej príčiny problému. Barbara Ehrenreich napríklad tvrdí, že sa takto namiesto reálnych spôsobov a činov na získanie si sebaúcty propaguje primitívne myslenie.

Na knihu a jej rady odkazuje aj jeden diel seriálu Simpsonovci. Učiteľka základnej školy sa v ňom ráno zobudí nevyspatá medzi hŕbou do noci opravovaných písomiek. Musí sa však vybrať do práce, kde sa jej nedostáva dostatočného finančného, ani osobného ohodnotenia a uznania za prácu, ktorú robí. Neskôr tiež vidíme, že kvôli nej nemá dosť času na stretávanie sa s ľuďmi a získavanie nových sociálnych kontaktov. Frustrovaná a uťahaná odchádza do kúpeľne a s unavenou tvárou si do zrkadla trikrát povie, „Bude to pekný deň.“ Po treťom vyslovení vety sa jej na tvári vyčarí veľký úsmev. V deji sa ďalej spomína a paroduje nami spomínaná kniha Tajomstvo, no pod názvom Odpoveď.

A tak je to aj v našom reálnom živote, kde sa za našou situáciou skrývajú skutočné súvislosti a príčiny. Tu načrtnuté subjektivistické spôsoby vyrovnávania sa s problémami nás celkom odtrhujú od sveta a žiadajú, aby sme nič nebrali do úvahy a chovali sa akoby sa vlastne nič nedialo. Zhoršujúca sa sociálna situácia, kapitalistická ekonomická kríza, preberanie ťarchy krachov súkromných spoločností na ramená verejnosti... akoby nič z toho nebolo dôležité. Chce sa nám nahovoriť, že dôležité je iba naše vnímanie týchto problémov ako prchavých fenoménov, ktoré nemajú jednoznačný význam, a že všetko závisí len od nášho postoja k nim.

Tvorí to jeden zo spôsobov ako sa firmy snažia vyrovnať s krízou, zhoršovaním sa pracovných a mzdových podmienok a nalomením dôvery, bez toho, aby sa pracujúcim kompenzovali straty. Prichádzajú s tým, že jediný, kto môže za aktuálne pálčivé problémy sú iba pracujúci sami, pretože nezvýšili výkon, či sa neprispôsobili novým, zhoršujúcim sa podmienkam. Ak sa bude situácia zhoršovať, túto propagandu a psychologickú manipuláciu možno nasadzovať naďalej, hoci so zosílenou intenzitou. Všetko jednoducho preto, aby sa pracujúci udržali v istom pracovnom tempe, nemysleli na reálne súvislosti a kontext problému, ale hľadali problém v sebe.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára