štvrtok 17. októbra 2013

V Piešťanoch proti GMO

Sieť dobra
Protestujúci vyšli do piešťanských ulíc prvýkrát od nežnej revolúcie. Pochodovali za Slovensko bez GMO

Piešťany 14.10. 2013, po takmer 25rokoch sa v uliciach Piešťan ozývali heslá a konal sa pochod. Aktivisti iniciatívy “PREČ s GMO!” zorgani­zovali verejné zhromaždenie spojené s predstavením petície “Za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO” a následným pochodom v centre Piešťan.

Udalosť sa konala pri príleži­tosti Svetového dňa potravín a celosvetového Pochodu proti spoločnosti Monsanto. Podobné zhromaždenia sa konali po celom svete vo viac ako 500 mestách naraz. Na Slovensku sa konali v Piešťanoch a Bratislave. Dobrovoľníci rozdávali informačné materiály, diskutovali s okoloidúcimi a ponúkali ich domácimi a bio potravinami z komunitnej záhrady Siete Dobra v Piešťa­noch. Vystúpenie DJ Tagera, inšpiratívne tanečné kúsky Vierky a tvorba Kvetu Života zo semien a plodov prírody boli pre všetkých prítomných príjemným kultúrnym spestrením. Hlavným bodom udalosti bolo predstavenie “Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikova­ných organizmov” vytvorená iniciatívou Slovensko bez GMO. Témy rečníkov boli aktivistické, informačné, enviromentálne, a tiež odborné.

Vyvrcholením podujatia bol pokojný sprievod mestom s transparentami. Z megafónu zaznievali heslá ako: Nechceme Monsanto na Slovensku, Slovensko bez GMO, Zachovajme prírodnú rovnováhu, Chceme zdravé jedlo, Zachráňme včely, Sme to čo jeme…

Na Kolonádovom moste demonštranti symbolicky vhodili semienka do Váhu. Znázornili tak Vlnu Slobod­ného Zrna a vôľu oslobodiť všetky semená ako zárodok života od patentov nadnárodných spoločností, akou je Monsanto.

zdroj: http://www.sietdobra.sk/protestujuci-vysli-do-piestanskych-ulic-prvykrat-od-neznej-revolucie-pochodovali-za-slovensko-bez-gmo/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára