piatok 31. januára 2014

Som proti usporiadaniu olympiády za súčasných podmienok

Som proti tomu, aby sa za súčasných podmienok konali olympijské hry. Prečo? Jednoducho preto, lebo svet, vládnuci systém, sa vylučuje s podstatou olympiády. Olympiáda má byť oslavou človeka a ľudstva – jeho šikovnosti a umu. Posledné olympiády sú ukážkou hrubej, brutálnej sily.

Mám dojem, že podstata dnešného spoločenského a ekonomického systému preniká stále hlbšie do olympijského diania. Sila, hrubosť, násilie, teror na jednej strane a bezmocnosť, podvolenie sa na druhej strane.

Prvé signály boli už na zimnej olympiáde v Kanade, kde boli proti svojej vôli vysťahovaní miestni Indiáni. Ich obydlia zavadzali pri výstavbe športovísk a tak museli byť nekompromisne odstránené.

Sila a záujmy niekoľkých firiem, ktoré z olympiády profitovali, zvíťazila nad životnými potrebami a záujmami obyčajných ľudí. Poriadkové zložky boli pripravené kedykoľvek s nimi spraviť poriadok. To bola špinavosť pod maskou olympionizmu.

Teraz na dvere klope zimná olympiáda v Rusku. Takmer denne môžeme počuť o bezpečnostných opatreniach – akési oceľové zovretie celého mesta, pohotovosť polície, armády a celého represívneho aparátu.

Vysielaniu v rozhlase a televízii, správam na internete nedominujú informácie o výkonoch športovcov a ich príprave na súťaženie. Dominantné miesto majú správy o pripravenosti armády a silových zložiek. Miesto správ o nových štadiónoch, hoteloch, staniciach a cestách máme správy o bezpečnostných opatreniach, zátarasách, výzbroji a monitorovacích systémoch pre zaistenie „bezpečnosti“. Šport je len tak na ilustráciu. Pre porovnanie. Športovcov bude 2 300, ale príslušníkov bezpečnostných zložiek 60 tisíc!

Mne osobne to príde tak, že posledné olympiády, a táto prichádzajúca, nie sú prehliadkou ľudského talentu, šikovnosti a umu. Sú prehliadkou schopnosti represívneho aparátu rýchlo a ľahko urobiť „poriadok“. Samotná olympiáda je len nástrojom, príležitosťou a zámienkou na predvádzanie tejto poriadkovej schopnosti.

Preto mi vadí, že sa usporadúva olympiáda v podmienkach, ktoré sú vyslovene protiľudské a teda aj protiolympijské.


Július Čontoš

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára