piatok, 31. januára 2014

Som proti usporiadaniu olympiády za súčasných podmienok

Som proti tomu, aby sa za súčasných podmienok konali olympijské hry. Prečo? Jednoducho preto, lebo svet, vládnuci systém, sa vylučuje s podstatou olympiády. Olympiáda má byť oslavou človeka a ľudstva – jeho šikovnosti a umu. Posledné olympiády sú ukážkou hrubej, brutálnej sily.

Mám dojem, že podstata dnešného spoločenského a ekonomického systému preniká stále hlbšie do olympijského diania. Sila, hrubosť, násilie, teror na jednej strane a bezmocnosť, podvolenie sa na druhej strane.

Prvé signály boli už na zimnej olympiáde v Kanade, kde boli proti svojej vôli vysťahovaní miestni Indiáni. Ich obydlia zavadzali pri výstavbe športovísk a tak museli byť nekompromisne odstránené.

Sila a záujmy niekoľkých firiem, ktoré z olympiády profitovali, zvíťazila nad životnými potrebami a záujmami obyčajných ľudí. Poriadkové zložky boli pripravené kedykoľvek s nimi spraviť poriadok. To bola špinavosť pod maskou olympionizmu.

Teraz na dvere klope zimná olympiáda v Rusku. Takmer denne môžeme počuť o bezpečnostných opatreniach – akési oceľové zovretie celého mesta, pohotovosť polície, armády a celého represívneho aparátu.

Vysielaniu v rozhlase a televízii, správam na internete nedominujú informácie o výkonoch športovcov a ich príprave na súťaženie. Dominantné miesto majú správy o pripravenosti armády a silových zložiek. Miesto správ o nových štadiónoch, hoteloch, staniciach a cestách máme správy o bezpečnostných opatreniach, zátarasách, výzbroji a monitorovacích systémoch pre zaistenie „bezpečnosti“. Šport je len tak na ilustráciu. Pre porovnanie. Športovcov bude 2 300, ale príslušníkov bezpečnostných zložiek 60 tisíc!

Mne osobne to príde tak, že posledné olympiády, a táto prichádzajúca, nie sú prehliadkou ľudského talentu, šikovnosti a umu. Sú prehliadkou schopnosti represívneho aparátu rýchlo a ľahko urobiť „poriadok“. Samotná olympiáda je len nástrojom, príležitosťou a zámienkou na predvádzanie tejto poriadkovej schopnosti.

Preto mi vadí, že sa usporadúva olympiáda v podmienkach, ktoré sú vyslovene protiľudské a teda aj protiolympijské.


Július Čontoš

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára