nedeľa 2. marca 2014

Mohli by sme prosím prestať s posadnutosťou ohľadom mužskej homosexuality?

ALEX ANDREOU | The Guardian

Nie je dôležité, či korene homosexuality závisia od prírody alebo výchovy, výskum v tejto oblasti môže spôsobiť skutočné zlo


Nová štúdia o gayoch v USA zistila to, čo Lady Gaga dávno vedela: „Zlato, som taká od narodenia.“ No, v istom zmysle. Zistili, že gény pri dvoch chromozómoch ovplyvňujú preferencie mužskej sexuality. I keď, zjavne, neboli „ani dostatočné, ani nevyhnutné, aby niekoho spravili gayom“. Tak toto mi ešte chvíľu potrvá.

Ide o gény „chromozóm 8“ a „Xq28“, čo celkovo dáva zmysel, pretože oba znejú ako názvy gay barov v štvrti Soho. Som si dosť istý, že som v Xq28 raz bol.

Len samotná existencia takýchto genetických štúdií odhaľuje istú, veľmi špecifickú posadnutosť gaymi. Pokiaľ mi je známe, nikto neskúma, prečo niektorí heterosexuáli preferujú „polohu so ženou hore“ oproti „misionárskej polohe“. Ani to, prečo je sexuálna minulosť mojej sestry plná takmer výlučne holohlavými mužmi. Lesbická láska, bisexualita, trans a homosexuálne identity, sexuálne experimentovanie a asexualita zapadajú do jedného prostredia, zatiaľ čo je všetko redukované na jednu tému: prečo si niektorí muži volia sex s inými mužmi? Keď Vladimír Putin povie, že mu nevadia gayovia, no praje si, aby nechali deti na pokoji, hovorí o gayoch. Vždy, keď krajiny kriminalizujú homosexualitu, zločin, o ktorý má ísť je často sodomia.

Nanešťastie, štúdia ako je táto prikrmuje tú istú zver. Otázka príroda versus výchova či voľba je vždy manipulovaná v zmysle pripísania väčšej alebo menšej viny za našu sexuálnu preferenciu; považujúc iniciátora nemravností a toho, čo sa na nej podieľa za viac či menej zodpovedných. Niektoré mediálne reakcie potvrdzujú práve toto. V roku 1993 privítali noviny Daily Mail výsledky genetickej štúdie s titulkom, „Nádej pre potraty po objavení ´homosexuálnych génov´“. V tomto ohľade sa postoje v štýle „nemôžem si pomôcť“ stávajú “nápomocné“ asi ako postoje o „nádeji“ na vyliečenie gayov; vlastne sa stávajú základom „nádejí“ na vyliečenie gayov, len sú tentokrát založené na eugenike, než na pseudo-psychiatrii. Deje sa to z toho dôvodu, že takýto výskum pristupuje k témam sexuality nutne z uhlu, ktorý sa na odchýlky díva z úzko definovaného a subjektívneho ideálu, ako na napraviteľnú alebo nenapraviteľnú abnormalitu.

Tieto postoje sú taktiež, zjavne, úplne zbytočné. Pokiaľ nepovažujeme homosexualitu za problematický zjav pre štúdium -a následnú nápravu-, nie je ďalšie zameriavanie sa na to, čo zapríčiňuje, že sa niektorým mužom páčia muži, ničím iným ako nezdravou fascináciou. A ide o fascináciu s nebezpečným zvratom. Povedzme, že budeme pokračovať po tejto ceste a odhalíme definitívne genetické indikátory, ktoré môžu identifikovať niekoho ako gaya. Ako dlho bude trvať než sa vytvorí čierny trh so selekciou plodov pre netolerantné, no majetné, páry? Ako ďaleko by sme mali od krajín, kde je homosexualita trestateľným zločinom, ak by sme pripúšťali takéto dôkazy na súde? Vlastne mi nenapadá žiadne pozitívne použitie takéhoto výskumu okrem celkovej požiadavky, že nám to pomôže k tomu, aby sme sa lepšie chápali. No aby sme tomu rozumeli lepšie, musíme byť otvorení voči faktom. Veľká väčšina ľudí, ktorí považujú homosexulitu za mor či príčinu záplav, budú sotva priateľmi vedy.

Nenadišiel čas, aby sme všetci vyrástli a prestali s posadnutosťou ohľadom sexuálneho správania sa dospelých? O svojho otca som prišiel pre rakovinu pankreasu. Moja matka každodenne bojuje s Alzheimerom. V takejto situácii je každý cent medicínskeho výskumu venovaný vysvetľovaniu toho, s kým zdieľam posteľ, úplne obscénny.


Zdroj: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/14/obsessing-about-male-homosexuality

1 komentár:

  1. A nielen sexuálna, ale i náboženská orientácia by sa mala vrátiť so privátnej sféry. PT

    OdpovedaťOdstrániť