pondelok 2. júna 2014

Sieť vízií: Európa a Slovensko / D. Chrenek, M. Šikula


27. 5. 2014, Bratislava

Diskusiu organizovala Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS) sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

Ing. Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ Ekonomického ústavu SAV
Moderuje doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.

videozáznam: Karol Ondriaš (ondrias.sk)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára