pondelok 4. augusta 2014

Dobývanie renty je typickým znakom súčasnej fázy kapitalizmu.

LADISLAV HOHOŠ
Investičné stimuly sú patologickým nástrojom

podľa názoru poprednej ekonómky a aktivisty docentky Ilony Švihlíkovej (Alternativa zdola). Už od sedemdesiatych rokov minulého storočia je oslabená ekonomická suverenita štátov, pretože nastupujú nadnárodné firmy, mohutné korporácie. Systematický útok na politickú suverenitu národných štátov a spochybňovanie platnosti medzinárodného práva zo strany neokonzervatívneho hegemóna, ktoré s tým súvisí, nie je však predmetom tohto článku. Spoločným menovateľom je proces globalizácie, presadzovanie deregulácie a liberalizácie obchodu a aplikácia Washingtonského konsenzu. Nadnárodné firmy od sedemdesiatych rokov minulého storočia nepôsobia prevažne na komoditných trhoch (suroviny, energie, poľnohospodárske produkty), ale výrobný proces rozpojili na rôzne lokality. Nové technológie, napríklad kontajnerová preprava, ako aj informačné siete spolu s vynucovaním politických podmienok, ktoré minimalizujú riziko a prenášajú ho na obyvateľstvo, umožňujú premiestňovanie výroby.

Stále prevláda ideológia voľného trhu a údajnej prosperity podmienenej „slobodou podnikania“ napriek tomu, že počas krízy v roku 2008 bola definitívne usvedčená z falzifikácie. V podstate ide  o to, že súkromné zisky sú nedotknuteľné, ale straty majú znášať daňoví poplatníci. Krach súkromných bánk bol zaplatený z verejných zdrojov,  ale Američania, ktorí stratili strechu nad hlavou v dôsledku hypotekárnej bubliny, nedostali žiadnu pomoc. Náklady na jedno pracovné miesto sú v rámci doteraz uplatňovanej praxe 31 tisíc eur. Ak dostane Duslo Šaľa investičnú pomoc 58 miliónov eur na údajných 800 pracovných miest, bude subvencia na jedno miesto 72 500 €.  Hoci prebehla diskusia, že vhodnejšie by bolo upravovať daň  z príjmu právnických osôb, aby sa nedeformovalo podnikateľské prostredie.

Americký ekonóm českého pôvodu Milan Zelený charakterizoval českú a tým aj slovenskú ekonomiku ako outsourcing:  je závislá a hostiteľská pre zahraničím vlastnené podniky. Zahraničné subjekty ovládajú približne 40 % z celkového základného imania slovenských firiem. Outsourcing funguje pri nízkej cene práce, lenže skôr či neskôr začne zahraničný hosť prepúšťať, prestáva reinvestovať, dováža lacnejších pracovníkov zvonku a nakoniec odchádza. Čo potom s „opustenou“ ekonomikou, ktorá nemá vlastné autonómne podniky a má zanedbateľný vnútorný trh? Táto otázka položená M.Zeleným je zásadná, ak chceme uvažovať o zodpovednosti za budúcnosti  v strednedobom horizonte. Nie je zaujímavá pre politické elity, ktorých horizont rozhodovania  je krátkodobý do najbližších volieb. Nie náhodou si túto otázku nikto z koalície ani opozície nepoložil.

„Trh a kapitál je koncentrovaný, oligopolizuje sa. Nadnárodné korporácie sú schopné vyhýbať sa trhu, fungujú ako obrovské plánovacie strediská. Investičné stimuly sú patologickým nástrojom, prostredníctvom ktorého na trhu súťažia štáty (nie firmy!) o priazeň investorov, čo je dôkazom ich stratenej ekonomickej suverenity. Rebríčky konkurencieschopnosti jednotlivých krajín sú výrazom triumfu ideológie neoliberalizmu. Vo vyspelých krajinách klesá miera zisku a preto sa hlavným zdrojom pre rast firiem stáva renta. Dobývanie renty je typickým znakom súčasnej fázy kapitalizmu.“ (I.Švihlíková)

Klesajúcu mieru zisku presne predpovedal K.Marx. Keďže možnosť dosahovať zisk vo fyzickej ekonomike prestáva byť pre investorov zaujímavá, orientujú sa na finančné špekulácie. Prehriate trhy aktív s realitami, akciami a dlhopismi môžu aktuálne vyvolať ďalšiu krízu - „bublinu“. T.Piketty zavádza termín „patrimoniálny kapitalizmus“. Pritom Lenin pred storočím používal pojem „rentiersky štát“ resp. úžernícky štát. (Imperializmus ako najvyššie štádium kapitalizmu.) Piketty rozlišuje dva druhy vystupňovane nerovnej spoločnosti, ktoré koexistujú: spoločnosť rentiérov a spoločnosť vrcholných manažerov; v obidvoch rolách často vystupuje tá istá osoba. Koncentrácia bohatstva je v súčasnosti oveľa vyššia v USA než v Európe, čo je práve zapríčinené prepojením rentiérov a manažerov. Táto kombinácia môže vytvoriť do budúcnosti nový svet nerovnosti, extrémnejšej než kedykoľvek v minulosti. Ak dochádza k extrémnej koncentrácii bohatstva ako počas La Belle Époque (1890-1914), najmä keď sa ekonomický rast spomaľuje a výnosy z kapitálu narastajú, ako v súčasnosti, vedie to k významným politickým prevratom.

Na počiatku „uhorkovej sezóny“ vznikla na základe indiskrétnosti kauza, ktorá mala zostať utajená. Denník SME  (9.7.) reagoval dramatickým titulom K.Čikovského „Babiš už pečiatku dostal“. Ide o to, že je rozhodnuté bez toho, aby vláda mohla rozhodnúť. Opoziční poslanci SDKÚ I.Štefanec v Európskom parlamente a V.Novotný v NR SR protestovali listom Európskej komisii resp. ministrovi hospodárstva. Na odpoveď si zrejme počkáme do konca dovolenkového obdobia.V celej kauze investičnej pomoci Agrofertu je viac podozrivých okolností. Lex Kondrót (poslanec SMERu) bol prijatý v máji a o päť dní nasledovala žiadosť o investičnú pomoc. Problém spočíva v tom, že pri investíciách nad 200 miliónov eur bolo zrušené verejné posudzovanie a schvaľovanie vo vláde SR. Minister P.Pavlis sa v médiách vyjadril, že žiadosť musel podpísať. Znamená to, že každý, kto požiada, má automaticky nárok? Vláda ako celok má politický mandát rozhodovať o značných čiastkach z našich daní, ale podľa novely zákona rozhoduje jeden člen vlády sám. Keď je tento – či už náhodou alebo inak – v konflikte záujmov, potom vzniká problém.

Podozrivých okolností v celej kauze je viac. Pokiaľ ide o presadenie Zákona o investičnej pomoci okľukou cez iný zákon a zhodu maximálneho zákonného limitu dotácie s požadovanou sumou, ťažko uveriť, že ide iba o náhodu. Nejde o zaostalý región ani nevzniknú nové pracovné miesta, čo by malo byť hlavným dôvodom na poskytnutie investičnej pomoci. Na hranici konšpiračných teórií, ale predsa treba pripomenúť, že podľa poslanca I.Vargu pred voľbami v roku 2006 ako utajený sponzor bol medzi mecenášmi SMERu aj A.Babiš, ale jeho peniaze sa neobjavili v účtovníctve. (M.Vagovič, .týždeň 28.2.2012) Dokázať sa tieto podozrenia samozrejme nedajú, možno však nejaká veľmi nepravdepodobná náhoda („čierna labuť“) časom prispeje k odhaleniu. Čierneho Petra má tentoraz v rukách premiér R.Fico, pokiaľ ide o jeho mediálne vyjadrenia tak ohľadom prerokovania vo vláde, čo je nevykonateľné,  ako ohľadom sľúbených pracovných miest, na ktoré  zo strany investora nie je záruka. Táto kauza pripomína smutne známy „nástenkový tender“. Spomeňme si, ako dlho sa tvrdilo, že všetko je v súlade so zákonom, až po dlhšom čase Brusel oznámil, že tender nepreplatí. A spomeňme aj na slovenských konšpirátorov v kauze emisie, na ktorých sa prišlo iba náhodou, keď švajčiarska banka odtajnila niektoré účty, čo by ich ani vo sne nenapadlo.

Kauza investičnej pomoci Agrofertu je dobrým dôvodom na zamyslenie ohľadom vynakladania peňazí z našich daní na podporu podnikateľov bez ohľadu na to, aký bude verdikt Európskej komisie v kauze Duslo Šaľa. Novelizovaný zákon by mal byť zrušený, aby sa vláda zhostila svojej politickej zodpovednosti. Súčasný právny stav platnosti záväzku investora na päť rokov vedie k tomu, že po uplynutí tejto lehoty začne nastoľovať možnosť odchodu, aby dosiahol ďalšie úľavy. Uvedené platí aj pre predimenzovaný automobilový priemysel na Slovensku. Nahradiť by ho mohla v strednedobom horizonte premyslená vodná stratégia, ktorú predkladá Futurologická spoločnosť na Slovensku. Dlhodobým záujmom SR by malo byť formovanie národného inovačného systému. Inovátormi by mali byť malí a strední domáci podnikatelia, ktorým treba pomôcť, aby dokázali byť konkurencieschopní. Tieto dotácie by boli rádovo nižšie než u veľkých investorov. Aj týchto je možné podporovať, ale nepriamo, napríklad tým, že podnikatelia si budú môcť znížiť daňový základ až o 50 % výdavkov investovaných do vedy, výskumu a vývoja, ako navrhuje minister Pavlis. (SME 29.7.) Malé a stredné podniky spolu so živnostníkmi vytvárajú  80 % nových pracovných miest, tento model úspešne funguje napríklad v Rakúsku a Fínsku. Samozrejme, títo sú často prepojení práve s korporáciami, takže hospodárska politika by mala byť vyvážená. Podľa českého prezidenta M.Zemana politika je aplikovaná futurológia. Politici by mali viac brať do úvahy dimenziu budúcnosti, podporovať zárodky nového, ktoré musia najprv vyrásť a sú slabé, ale môže od nich závisieť prosperita mladších generácií a tým aj dôchodky tých starších.

Linky:

http://noveslovo.sk/c/Outsourcing_je_zahranicne_vlastnictvo_vyhodne

http://futurologia.sk/fssindex.php?id=270514podujatie

http://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/326098-inovativne-slovensko/

3 komentáre:

 1. marián vitkovič4. augusta 2014, 9:02

  ... náá dobré ráno p.Docent, .... fajn ste to napísali, ale ako i Ilona š. - furt čisté placebo, " systém/ antisystém " sa trocha uškrnie a veselo jede dál ...

  ad 1 . : koncept " rent- seekingu " je v bežnej ekonomii, štandardnej dnes aj na unis vo Vietname, známy už minimálne od pol. 60. rokov minulého storočia , súvisi trocha aj s týmto , priskoro "mainstreamom " odmietnutým prístupom :
  http://en.wikipedia.org/wiki/X-inefficiency - dole v " references " je rovno pdf originál článku H. Leibensteina z 1966 . ,
  - ale hlavne s rozprac. konceptu A. Harbergera / 1954 / Ann Kruegerovou a najmä G. Tullockom - napr. len 1. odkaz v googli hned vyhodí tento veľmi slušný prehľad / takých sú tisíce / mne úplne neznámeho Turka ktorý určite nie je ani v nejakom rankingu:
  http://mpra.ub.uni-muenchen.de/42107/1/MPRA_paper_42107.pdf
  ... ? ... " začem bukvy " ... ?
  ad 2 . : Váš posledný odstavec " veľké podniky vs malé a stredné , inovácie, rozvoj , etc ... " je v reálnej konfrontácii s tisícmi dnes existujúcich empirických štúdií analyzujúcich bežne desiatky milionov reálnych empirických dát o firmách, cenách, elasticitách, produktivite / biased, unbiased, semiparametric, etc. .../ faktorov úplná , uznávam všeobecne dnes etablovaná proklamatívna haluz - slúžiaca okrem iného na " vhodné rozparcelovanie" schém tunelovania eurofondov v programoch pre MSP, " výskum a vývoj " , etc. tak aby i " regionálne elitky " sa napapali ... skutočná efektív. distribúcia produktivity je úplne opačná ... - ale iné som hlavne chcel, malý príklad / úplne čerstvý / " systému / antisystému " ktorý " rentovo kradne " a zároveň to sám i " preventívne kritizuje " - takže :
  - hodte si do google " štefan sládeček or sr " - vybehne Vám pár firiem tohto mudrca - minimál. v prípade " Bratislava Investment Company " a " MCST " máte hned i " Lex Kondrót " ..., hlavne že "opozícia " :
  http://www.stranasol.sk/nova/o-nas/predsednictvo/320-predseda-1,...
  a hlavne že s týmto " cirkusovým číslom " Magála , rajtujúceho na eurofondoch od Jahnátka teraz budú okupovať " vybralisme.sk " tak asi týždeň :
  http://www.pluska.sk/plus-7-dni/ludia/magalove-projekty-vysetruju-elitni-policajti-brusel-nam-neveri.html....
  - takýchto príkladov " preventívneho systému a antisystému v jednom, hlavne pod našou kontrolou " Vám tu v zmysle toho Vami teraz objaveného " rent- seekingu " hodím do hodiny 1989 aspoň , vrátane všetkých tých " Aliancií Fair Play , TIS, Sietí, všetkých polit. strán, ... Slob. vysielačov, antiGorila- aktivistov, etc " - čo len chcete - " sociolog.- filozoficky" sa potom učarbete k smrti ... Pri tom Vám , ako touto " pesimistickou žlčou " unavenému občanovi " zasurmia vzácne surmity uvážlivosti, pokoja a stability " :
  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/325655-fico-z-politiky-sa-vytratila-elementarna-cest/

  ... ehm, ja som vlastne chcel hlavne k tej dileme Takáča ml. " o neexistencii / skutočných / komunistov, nemožnosti existovať mimo systém ... " - najprv treba pochopiť že ten terajší " systém " si vždy preventívne obsadzuje všetky potencionálne štruktúry " antisystému " - po tomto, mimochodom dosť triviálnom " objave " je už v podstate jednoduché " čo robiť " ...
  ... nechajte " strážnych psov demokracie, reforiem a istot " nech si tlačia vlastný chvost do gágora jak je libo ... mimo " sytému " može byť reálne len toto :
  http://litvinovs.net/images/illustrations/master_and_margarita/glushenko/glushenko_begemot2.jpg

  a len toho sa " systém/antisystém "reálne bojí ... už len 2 otázky : a/ po koľkých dalších dieloch " Politickej kaviarne " Vám/ vám to konečne doklepne ? ... b/ v akom roku sa teraz mentálne nachádza EU BA a SAV ? 1125 cca ?
  - úspešný týždeň všetkým .

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Pán Vitkovič,

   veď i Vy sám ste sa k bodu 1 i 2 vyjadrili veľmi podobne (a tiež ste si napokon mohli ušetriť slová, ak je to také jasné):

   Citujem:
   "Model medzinárodného obchodu s oligopolným mechanizmom je tak nastavený, že nakoniec tie štáty udržia tak zamestnanosť, keďže miznú celé odvetvia, že tí, ktorí ostanú v ekonomike ako kapitalisti v niečom, budú musieť žmýkať ten štát ešte viac, a tých pracujúcich, so subvenciami, nízkymi daňami, čímkoľvek než keby to fungovalo, keby ten globálny kapitál začal centrálne plánovať."
   --
   "Teraz bol na vláde program na podporu malých a stredných podnikov a zamestnávanie mladých ľudí. Ja keď som to prepočítal tak tých 250 miliónov na zamestnávanie a predrbávanie z eurofondov, tak som zistil, že v prvej schéme, kde bolo použitých 253 miliónov EUR, sme vytvorili 1887 miest pre mladých, to znamená, že na jedno miesto vychádza asi 100-tisíc resp. 250-tisíc EUR!!! Ja sa pýtam, či sme normálna krajina? Koľko tak zarobí človek na Slovensku v priemere? 800 EUR v čistom plus náklady na prácu 1300, 1500, odvody, celková cena práce, si to vynásobte krát 12 (za rok), krát povedzme 45 rokov pracovnej činnosti zamestnanca- tak my sme zaplatili momentálne tým ľuďom za 250- tisíc EUR asi tak polovicu ich pracovného života. To je riadna dotácia..."

   Resp., neviem o čo Vám ide...
   -----
   Žeby bol ten Behemot nacizmus? Verím v dobré úmysly a skutočnú alternatívu, dúfam, že aj Vy...
   PT

   Odstrániť
  2. marián vitkovič4. augusta 2014, 14:35

   a v čom je, preboha i pre Uľjanova , problém ?!? ... ide len o to že p. docent sa zasa, klasicky u nás , pri opekaní Babiša and comp., nechal uniesť tými prúpovídkami o potenciáli MSP, inovácií " out of blue " , etc. - ktoré slúžia tradične práve ako justifikácia eurofondovo vyžieracích orgií práve " rentseekingového " typu o ktorom tu generálne lamentuje , pričom je nad akúkoľvek pochybnosť že reálna dlhodobá konkurencieschopnosť má / bez ohľadu na odvetvie/ segment trhu/ typ / nedokonale/ konkurenčnej štruktúry či dokonca veľkosť vnútorného trhu / vždy ostro Paretovský / teda Fréchetovský / typ štat. rozdelenia / potvrdené xyz - empirickými prácami hoci " zo včera " / . - simple, " size matters " . Hentie MSP - haluze od cest. ruchu až po štefunkovské " start - yuppie " sú len čisté kšefty na vyťahovanie a deľbu kešu cez predražené ver. obstarávania etc. , niekedy rovno defraudácie - ako pri mnohých projektoch SZRB či šFRB kde je dokonca priamo dopredu dohodnuté i vytunelovanie spolufinancujúceho úveru z komerčnej / ! / banky . Kde vy žijete / ? / , henten hmyz udrbe ľavou zadnou 300 - 400 litrov čistého na 1 kšeft a jediné čo po ňom zostane je nejaká tabuľa o " projekte " kdesi v " resorte pri Bratislave " . A nielen tam , čo ja viem z blufu len napr. :
   http://www.ezmluvy.sk/zmluva/1398953 - je / za Malatinského teraz / priklepnutých takmer 800 tisíc EUR / " vytvoria 8 nových prac. miest" / pre Hotel Partizán Tále / že wellness etc . im treba ! / - čož , mimochodom v realite malilinká časť property istého reformámznámeho Ivana M. ...a to určite nie je nadivokejší prípad . Ako si teda protirečím / ? / - samozrejme , netvrdím že doc. Hohoš má mať extra prehľad o najlepšej svet. ekonómii , ... , no hocijako i to " elektrifikácia, urbanizácia, industrializácia " / samozr. historicky podmienené / je v tomto kontexte azda známe a jasné .
   ... už len na pobavenie - neviete kde zmizlo tých " 2,6 % štat. chyby " z najnovšieho prieskumu Focus-u v ctenej Pravde či SME ? Akurát Babišove Hosp. noviny o nich informírujú : http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/nahravka-prochazkovi-nepomohla-v-prieskume-stratil-hlasy-626206 ... A - k tomu Begemotovi , nebláznite priateľu - ked už tak azda " narcizmus " , to by ešte šlo , ale tento je fajnovejší - trtkovia lokálneho léna a biele kone pekne pokope - áno, to bude to pravé - všetko dobré :
   http://litvinovs.net/images/illustrations/master_and_margarita/retroatelier/retroatelier_shahmaty.jpg

   Odstrániť