štvrtok 30. októbra 2014

„Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!“

DOMINIKA DINUŠOVÁ | Nezávislí
V uplynulých dňoch rezonuje v médiách a verejnom diskurze otázka rodiny. S aktivitami súvisiacimi s referendom o rodine sa na povrch dostávajú okrajové témy, ktoré súčasná slovenská spoločnosť rada prehliada. Istej skupine, ktorá paradoxne požíva v spoločnosti privilégiá, nestačia už i tak konzervatívne zákony a presadzované normy, ale má potrebu ešte väčšmi prehlbovať dogmatickosť vo sfére, ktorá je intímnou pre každého člena spoločnosti.

V referende iniciovaným Alianciou za rodinu sú navrhované štyri otázky, z ktorých jedna nie je podľa Ústavného súdu SR v súlade s Ústavou SR. Otázka „Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. 3. 2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?“ explicitne zamedzuje v budúcnosti akékoľvek právne zmeny vo vzťahu k manželstvu. Predstavitelia Aliancie za rodinu vyjadrujú svoje rozhorčenie. Celá situácia je však paradoxná, pretože po referende nevolajú diskriminovaní, ale práve tí, ktorí v spoločnosti zaujímajú ideologicky mocenské postavenie. Chcú dogmaticky oklieštiť spoločenský vývoj a svojimi aktivitami vracajú slovenskú spoločnosť do klérofašistickej minulosti.

Tak dnes na počiatku 21. storočia, kedy chceme hovoriť o pluralitnej spoločnosti, sme ochotní utiekať sa k uniformite a sektárstvu. Miesto toho, čo by verejnosť mala otvárať diskusiu o neústavnosti vatikánskej zmluvy, ktorá obmedzuje suverenitu nášho štátu a je v rozpore hneď s prvým článkom Ústavy SR, proklamujeme model tradičnej rodiny – a to monogamného heterosexuálneho zväzku dvoch ľudí. Avšak i rodina má svoj vývoj a svoje dejiny. Jej podoba závisela od formy spoločensko-ekonomických vzťahov danej komunity/civilizácie. Nie je preto zaručené, že v budúcnosti bude monogamná heterosexuálna rodina spĺňať požiadavky spoločnosti.

Čím je napokon tradičná rodina? Pôvodný význam slova „familia“ (lat.) teda rodina sa u Rimanov nevzťahoval na manželskú dvojicu a ich deti, ale iba na otrokov. Famulus znamená pôvodne domáci otrok a familia je súhrn otrokov patriacich jednému mužovi. Ešte za čias Gaiových sa familia, id est patrimonium (t.j. dedičský podiel) odkazovala v záveti. Tento výraz vynašli Rimania, aby ním označili nový spoločenský organizmus, ktorého hlava držala pod rímskou otcovskou mocou ženu, deti a určitý počet otrokov, s právom nad životom a smrťou všetkých. Moderná rodina je dedičom práve týchto súkromnovlastníckych patriarchálnych vzťahov. Je naozaj zarážajúce, že v dobe, kedy zvyšok civilizovaného sveta prehodnocuje tieto tradičné hodnoty (aspoň do istej miery), má Slovák potrebu hrdo ich reprodukovať a opakovať! Slováci, ako je smutným dejinným zvykom, kultúrne zaostávajú i dnes. Pokým svet aspoň deklaratívne otvára možnosti diskriminovaným (je však dôležité poznamenať, že často iba zdanlivo), Slovensko má potrebu zapracovávať zákonné úpravy o tradičnej rodine, pokým západná Európa sa ako tak vyrovnala s náboženskými poverami, Slováci hneď na začiatku milénia sa ženú uzavrieť zmluvu s Vatikánom. Rovnako dnes sa mocenská väčšina podporovaná katolíckou cirkvou cíti byť ohrozená, ako tvrdí - menšinou. Ale čím je v skutočnosti ohrozená? Nesprávnym príkladom? Herézou? Kacírstvom? Je ešte dnes, v 21. storočí spolužitie dvoch ľudí rovnakého pohlavia kacírstvom? Je naozaj tak poburujúce, že by si títo ľudia, ktorí sa milujú rovnako ako muž a žena, robili nárok na právne a kultúrne privilégiá manželstva? Ako chceme podobnými zákonnými krokmi odstrániť v spoločnosti diskrimináciu, keď už samotné otázky referenda sú koncipované diskriminačne?! Pohľad na takúto kultúrnu realitu je naozaj frustrujúci.

Možno však z celej diskusie badať aspoň jedno pozitívum – k podobným fanatizmom dochádza vtedy, keď sú konzervatívne stanoviská neudržateľné. Vtedy prichádza na rad zákon, kladivo, vodné delo, armáda. Klerikalizmus, ktorý sa doteraz tváril demokraticky s naberaním na sile a spolu s mocou začína ukazovať svoju pravú fašistickú inkvizítorskú tvár. Navrhované referendum je na jednej strane smiešnym, na strane druhej tragickým pokusom zastaviť vývoj a zakonzervovať neudržateľný status quo.

V neposlednom rade, tieto diskusie menšín/väčšín odvádzajú pozornosť od útlaku, ktorý sa týka celej spoločnosti, od ekonomického otroctva a vykorisťovania. Je len ďalším nástrojom ako spoločnosť rozdeliť, tentokrát podľa sexuálnej orientácie. Prečo miesto toho, aby sme sa zaoberali objektívnymi životnými podmienkami, ktoré nás spájajú, máme potrebu zvýrazňovať odlišnosti? Dôstojný život a súčasný spoločensko-ekonomický systém sú v priamom protirečení. Kultúra i materiálna sféra navzájom pôsobia a obe zohrávajú determinujúcu úlohu, lebo sociálne štruktúry jednak utvárajú kultúrnych aktérov a procesy, a jednak sú nimi samé utvárané. Preto kultúrna marginalizácia na jednej strane a ekonomická deprivácia a vykorisťovanie na strane druhej sú neoddeliteľné. Predstavujú v skutočnosti dve stránky tej istej mince, dvojitý rozmer tej istej štruktúry sociálnych vzťahov dominancie. A to neodstráni žiadne referendum, ani zákonná úprava, iba revolučná zmena spoločensko-ekonomického systému.

Podporte na vybrali.sme

4 komentáre:

 1. revolučná zmena spoločnosti je cesta do pekla. Nenadarmo hovoria slovenskí biskupi o "kultúre smrti". Lebo z homo "manželstiev" nový život nevzíde. Demografi bijú na poplach lebo Európa vymiera. Rodí sa málo detí. Preto je v záujme spoločnosti podporovať inú kultúru a to kultúra tradičnej rodiny,ktorá môže darovať nový život. Nielen to ale aj uváženou sociálnou politikou podporovať rodičov tak, aby prestala naša spoločnosť vymierať. A tom celý problém je. Záleží len na tom čie práva postavíte vyššie.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Anonymko, ste taký prekombinovaný až si protirečíte sám. Dôstojné podmienky pre život sa nevyriešia obmedzovaním druhých ľudí. Iba zapchajú ústa tým, čo sa nechajú zmanipulovať. PT

   Odstrániť
  2. "Rodí sa málo detí. Nielen to ale aj uváženou sociálnou politikou podporovať rodičov tak, aby prestala naša spoločnosť vymierať. A tom celý problém je."
   .
   a preco potom prave konzervatívci svojou ekonomicko-politickou agendou socialno-rodinnu politiku najviac devastuju ?

   Odstrániť
  3. nielen Európa vymiera, populačný rast sa zastavil takmer na celom svete
   vrátane Číny a Indie (kde výrazne spomaľuje). Jediný kontinent pre ktorý toto tvrdenie neplatí je dnes Afrika s predpokladaným nárastom 2-3 miliardy do konca storočia. Otázkou zostáva ako sa s tým náš sociálno-ekonomický systém vysporiada.

   Veci typu kto bude platiť naše dôchodky sú čisto populistické zastrašovacie bláboly, vôbec nerešpektujúce globálne demografické trendy. Aj keby sa rodilo viac detí... čo presne by robili?
   Automatizácia výrobných procesov nenecháva ľudskej práci veľa zvyšného priestoru.

   Znižovanie pôrodnosti pritom priamo súvisí so znižovaním chudoby, zlepšovaním postavenia žien v spoločnosti, gramotnosťou vzdelanosťou a v neposlednom rade ľudskými právami ako aj práva menšín.

   Len podpora rodičov z dlhodobého hľadiska k ničomu nevedie,
   tobôž navrátenie k nejakému Kresťanskému ideálu.
   Teda ak sa nechceme vrátiť k hore spomínanému Pôvodnému významu slova „familia“ (lat.)

   Jediným východiskom je zmena nášho Sociálno-ekonomického modelu a prehodnotenie ľudskej práce.

   Okresávanie menšinových práv je skôr krok späť.

   "kultúrna marginalizácia na jednej strane a ekonomická deprivácia a vykorisťovanie na strane druhej sú neoddeliteľné. Predstavujú v skutočnosti dve stránky tej istej mince"

   - úplne súhlasím s autorom.
   Peter Novak

   Odstrániť