piatok 3. októbra 2014

Odkaz SNP pre súčasnosťVystupujú: PhDr. Stanislav Mičev, PhD., riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici, PhDr. Miroslav Pekník, CSc, riaditeľ Ústavu politických vied SAV

zdroj: noveslovo.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára