štvrtok 9. októbra 2014

Oslavy 70. výročia Dukly

MILOSLAV GREGA | kss.sk
Robte čo chcete, ale pamäť národa nevymažete

Pred príchodom ústavných činiteľov na tieto oslavy pri pamätníku Dukly, komentátor rozsiahle zdôvodňoval nutnosť výmeny pôvodného súsošia „Žalujem“, ktoré znázorňovalo postavu ženy objímajúcu sovietskeho vojaka za pôvodnú sochu československého vojaka vzdávajúceho poctu zbraňou padlým vojakom pri tejto operácii. Uviedol, že táto pôvodná socha bola na tomto pamätníku umiestnená v roku 1949 a neskôr ju komunisti dehonestovali tým, že ju odstránili v roku 1964 a nahradili spomínaným súsoším.

Tým chceli aktéri tohto „humánneho činu“ zdôvodniť, že týmto činom iba napravili krivdu spôsobenú komunistami. Neviem o akú krivdu išlo, keďže obe sochy boli postavené za vlády „dnes tak nenávidených komunistov“. Ta prvá, ktorej iba kópiu vrátili na pôvodné miesto k pamätníku, predstavuje statickú postavu v strnulom postoji a tá, ktorá bola teraz odstránená v sovietskeho vojaka dynamickom objatí ženy. Autor tejto sochy chcel znázorniť ženu predstavujúcu celý národ, ktorá týmto činom ďakuje za naše oslobodenie sovietskej armáde. Je to síce môj názor, ale toto súsošie vystihovalo viac skutočnú, dobovú situáciu na tomto konkrétnom mieste, ako strnulý postoj vojaka, naviac zo zbraňou, s ktorou neboli vyzbrojené ani vojská sovietske a ani československé pod vedením generála Svobodu.

Teda, čo pohoršovalo dnešných mocipánov na predchádzajúcom súsoší?

Jasne to ukázal ďalší priebeh osláv. Na úvod boli zahrané štátne hymny: česká, slovenská a poľská. Pri prejavoch ústavných činiteľov bola vzdaná úcta a poďakovanie všetkým padlým a aj preživším účastníkom československej armády, ale zo strany sovietskej armády boli uvedené (a aj to rozdielne) len počty padlých sovietskych vojakov. Ani jeden z ústavných rečníkov nenašiel v sebe toľko úcty, aby poďakoval aspoň tým sovietskym vojakom, ktorí na tomto mieste zaplatili tým najcennejším – svojím životom!!!

Oslavy pokračovali v mesta Svidník pri pomníku gen. Svobodu, kde sa muselo dlho čakať na príchod pána prezidenta, ale inak tejto časti osláv nemožno v podstate nič vytknúť.

Až záver osláv pri kladení vencov na cintoríne sovietskych vojakov vo Svidníku ukázal pravú tvár nášho súčasného prezidenta a aj hlavný motív, prečo pôvodné súsošie muselo byť vymenené!!!

Potom, čo konferencier oznámil, že na oslavách vystúpi s príhovorom aj predstaviteľ ruskej strany, oficiálny predstaviteľ Ruskej federácie Andrej Šabanov, pán prezident Kiska sa postavil a demonštratívne odchádzal. Nepomohol ani piskot a nadávky na jeho adresu zo strany masy prítomných. V tom čase stíšili aj mikrofón spomínanému rečníkovi – zrejme z dôvodu, aby pán prezident jasnejšie počul demokratický prejav svojho ľudu, ktorý zastupuje ako hlava štátu. Obnoviť zvuk sa záhadne podarilo až pri nasledujúcom rečníkovi, ktorým už nebol zástupca Ruskej federácie.

Všetky tieto spomínané kroky našej súčasnej vládnucej garnitúry vedú k jednoznačnému záveru – tento národ má postupne zabudnúť, komu vďačí za slobodu, a kto položil za túto slobodu najväčšie obete. K tomu mi nedá spomenúť slová jednej staršej účastníčky osláv, členky Zväzu protifašistických bojovníkov: „robte čo chcete, ale pamäť národa nevymažete!!!“

zdroj: kss.sk

Podľa najnovších zistení ruských vojenských historikov (G. F. Krivošejev a kol.) padlo v Karpatsko-duklianskej operácii dovedna 26 843 sovietskych vojakov (spolu vojská 1. a 4. ukrajinských frontov) a 1 630 vojakov 1. čs. armádneho zboru. Čítajte viac na pravda.sk

1 komentár:

  1. Kiska sa formoval pred voľbami ako nepolitický prezident a po voľbách spravil dosť veľký podvod, keď si zavolal ako hlavného poradcu Bútoru, čo sa dalo čakať, len naivní fanúšikovia to nevedeli rozoznať túto pretvárku kvázi ľudového prezidenta. Teraz je po voľbách a jasne politicky vyprofilovaný NATO-prezident s jasne ekonomicky pravicovou profiláciou, ľutujem jeho fanúšikov čo nevideli pred voľbami jeho MLM- prednášky o úspechu a peniazoch alebo ako absolventi nemajú žiadať od zamestnávateľa peniaze ale pracovať zadarmo. atd. Ludia sú sprostí a zase sa nechali nachytať. Darmo ich bude niekto obhajovať, toto zistí aj tupec. Ďalšia vec je, že nemali si tam koho vybrať.

    OdpovedaťOdstrániť