streda 29. októbra 2014

Súčasný postmarxizmus v kontexte aktuálnych myšlienkových prúdov


27. 10. 2014, Bratislava, viac na sociologia.sav.sk

Dilbar Alieva, (SÚ SAV) : Úvodne slovo
Ľuboš Blaha, (ÚPV SAV): Teórie spravodlivosti v analytickom marxizme
Juraj Halas, (FF UK): Karl Marx a filozofia vedy
Diskusia 1
Martin Nový, ( FSS MUNI): Systematická dialektika kapitálu jako imanentni kritika kapitalistické konceptuality
Michal Polák, (MF SR) : Nadprodukt, chudoba a nerovnosť
Diskusia 2
Roman Hofreiter, (UMB): Dynamika kapitalizmu v niektorých súčasných ekonomických koncepciách
Peter Takáč, (FF UK): Dialektika prázdna a excesu v kapitalizme
Martin Kráľ, (SVÚ SAV, Košice): Hľadanie zmyslu neoliberálnej ekonomickej slobody
Diskusia 3
Miroslav Tížik, (SÚ SAV): Marxistická kritika náboženstva medzi socializmom a kapitalizmom
Michal Frič, ( FF UK) : Heglovo dedičstvo v marxizme ako prekážka jeho súčasnej recepcie
David Kostlan, (SÚ SAV): Postmarxistické tendencie v súčasnej kritickej pedagogike
Záverečná diskusia

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára