nedeľa 19. októbra 2014

Súdružské pozdravy z Ruska

MATEJ IVANČÍK | Blog Ľudské práva
Radikálny politický akt smeruje svojim ohlasom v zásade do dvoch oblastí. Do reflexie a diskurzu. Pričom z povahy diskurzu vyplýva, že táto reflexia bude zneužitá na mocenské účely. To však neznamená, že politický akt stráca univerzálnu hodnotu. Vystúpenia Pussy Riot sú toho dôkazom.

V septembri tohto roku sa vydavateľstvo Verso podujalo vydať inšpirujúcu publikáciu zachytávajúcu listovú komunikáciu, ktorej autori sú Nadežda Tolokonnikova a Slavoj Žižek. Kniha nesie príznačný názov Comradely Greetings1, teda súdružské pozdravy. Už na prvý pohľad je to zaujímavé spojenie. To čo však odhalili listy, ktoré si posielali, sčasti zverejnené už dávnejšie britským Guardianom2, je o mnoho zaujímavejšie. 

Nezaškodí na úvod pripomenúť o čo vlastne pri zatknutí, odsúdení a uväznení dvoch členiek Pussy Riot išlo. Nadežda Tolokonnikova a Mária Aľochina boli odsúdené na dva roky za vandalizmus a podnecovanie náboženskej neznášanlivosti. Žalobca sa v tomto prípade odvolával na rúhačský aspekt ich činu, aj keď tento aspekt v tom čase nebol prítomný v ruskom trestnom zákonníku.3 Ak sa pozrieme na globálnu situáciu a krízu reprezentácie, tak toto odsúdenie odráža celosvetový fenomén, viditeľný aj v Európskej únii. Ide o depolitizáciu politiky. Politický boj je redukovaný na kultúrnu sféru, v prípade Pussy Riot na otázky náboženskej intolerancie. Depolitizácia je nástroj využívaný v mnohých oblastiach, v našich podmienkach je najviditeľnejšia v prípade Aliancie za rodinu. Ale späť k Pussy Riot. Naďa Tolokonnikova trvá na esenciálne politickom aspekte jej činu, prosila o prepáčenie všetkých veriacich, ktorých mohla uraziť. Kto nechápe ich vystúpenie v kostole primárne ako politický akt, nechápe ako fungujú štruktúry moci. 

„Práve čítam esej od Slavoja Žižka Violence4 ... čo Žižek píše je pre nás veľmi dôležité. Podľa neho sa fundamentalisti rôznych náboženstiev objavujú ako dôsledok nedostatku skutočnej viery, nie v dôsledku hlbokej viery. Veľmi rada by som stretla Žižka!“5 Tuto začalo intelektuálne dobrodružstvo ako aj výnimočné spojenie vedúceho svetového intelektuála a symbolu perzekúcie. Ako však listy ukázali, Tolokonnikova bola rovnocennou intelektuálnou partnerkou. Žižek Chápal Pussy Riot ako manifestáciu „Svetového Ducha“ v hegeliánskom zmysle, keď podľa neho vyzývali nielen Putinov autoritatívny režim ale aj „stalinizáciu“ súčasného kapitalizmu. Druhou rovinou je samotný fakt, že Naďa Tolokonnikova a Maša Aľochina boli odsúdené. Prípad je analogický s prípadom Chelsea Manning, keď samotné odsúdenie môžeme chápať ako kompromitáciu princípov, ktoré moc hlása. V oboch prípadoch išlo o existenciálne činy s univerzálnym obsahom. 

Keď ťa zasiahne „Svetový Duch“, nemysli si že vyviazneš nezranený6
 
Ak by náhodou niekto pochyboval o tom, že Európska únia je lepším miestom pre život ako Rusko, dôvody, ktoré Tolokonnikova uviedla ako príčinu svojej hladovky by ho mali uviesť na pravú mieru. Otrocké podmienky pre odsúdených a stalinské praktiky dozorcov, či prakticky simulovanie podmienok vytvárania nevraživosti medzi odsúdenými, nemajú nič spoločné s demokraciou. Nie je to len Tolokonnikova, ktorá takto popisuje svoje autentické skúsenosti. Žižek pripomenul Trockého charakteristiku cárskeho Ruska z roku 1905: „... skazená kombinácia ázijského biča a európskej burzy cenných papierov.“ Neplatí táto charakteristika aj pre súčasné Rusko? Pýta sa Žižek.7 Aby sme však nepodľahli primitívnej bezobsažnej propagande a analógiám typu Putin = Hitler/Stalin, je zaujímavé uvedomiť si rozdiel medzi Pussy Riot a Chodorkovským. Oplatí sa čítať ďalej.

Pussy Riot ako nositeľky univerzálnej pravdy 
 
Málo čo je tak sprofanované ako univerzálna pravda. Avšak kto pozná Žižka, vie, že ostáva verný univerzalizmu. V tomto kontexte vníma ja Pussy Riot. Nie len, že sa postavili proti patriarchálnej autoritatívnej spoločnosti, ale odmietli aj globálny kapitalizmus, poukazujúc na prepojenie medzi západnou liberálnou demokraciou a krajinami ako Rusko alebo Čína. „Zastarané techniky disciplíny migrujú do Tretieho sveta, do krajín ako je tá moja, do krajín bohatých na suroviny.“8
 
Ako sa postaviť s odvahou k celému konceptu utláčania? Ako bojovať za presadenie elementárnych ľudských práv a nespadnúť pritom do pasce mocenskej politiky? Nadežda Tolokonnikova je na strane tých, ktorí neponúkajú odpovede, ale radšej neustále kladú otázky. Podľa nej, skutočná pravda sa nachádza v neustálom hľadaní. Do tejto roviny kladie aj autentické kresťanstvo a Berďajevov odkaz proti fundamentalistom a svetovému útlaku.9 Tolokonnikova sa stavia aj proti slepej vláde technokratov, ktorí sami neponúkajú riešenia, ale cynicky určujú čo majú celé spoločnosti robiť. Podľa Žižka, experti sú zo samotnej podstaty služobníkmi tých, ktorí sú pri moci – oni totiž nemyslia, oni len aplikujú poznanie na problémy, ktoré definovali mocenské štruktúry.10 Tolokonnikova vytvára opozíciu voči expertom a definuje ju ako opozíciu nevinných. Takáto idea plne korešponduje s odporom voči depolitizácii a s presadením subjektivity človeka voči cynizmu moci.

Brecht alebo urezať im gule
 
Ako interpretovať „obscénne“ punkové vystúpenie v kostole, otvorene kritizujúce Putinov režim? Pomôže Žižkova analógia s Brechtovým citátom. Čo je vylúpenie banky v porovnaní so založením novej banky? Ruská verzia znie: Čo je neškodná provokácia v podaní Pussy Riot, v porovnaní s obvinením a následným odsúdením Pussy Riot, touto gigantickou provokáciou štátneho aparátu, ktorý popiera a vysmieva sa akejkoľvek myšlienke na slušné právo a dôstojný život? Môže spoločnosť obetovať základné ľudské práva a vydláždiť touto obetou cestu k ekonomickej prosperite? Pussy Riot sú podľa Žižka dôkazom pre všetkých, že oportunistický cynizmus nie je jedinou možnosťou, a že aj dnes je možné zaujať eticko-politické stanovisko.11
 
Hlavná línia Nadiných a Slavojových listov sa sústredí na otázku možného odporu. Práve na tomto poli sa rozvinula najzaujímavejšia diskusia. Súvisí s otázkou v čom spočíva eticko-politické stanovisko voči globálnemu kapitalizmu a či je niečo takéto vôbec možné. Tolokonnikova a Aľochina čelili krutej realite väzenia. Žižek však trvá na tom, že aj západná liberálna demokracia má svoje metódy moci, ktoré však zo svojej povahy nemusia mať charakter priameho útlaku. Ak existujú podobné metódy ako tie ktorým čelila Naďa Tolokonnikova, tak sa nachádzajú doslova mimo systému. Spomeňme Guantanámo. Žižek trvá na tom, že v rámci modernej liberálnej demokracie je oveľa zložitejšie odhaliť metódy útlaku a zaujať eticko-politické stanovisko. Nestačí piť fair trade kávu a triediť odpad. Dokonca, nie len že nestačí, ono je to vlastne podporou systému, nakoľko ten systém absorboval mnohé formy vnútornej kritiky. Toto je prístup vlastný celej Žižkovej práci. Preto podľa neho nestačí symbolické gule moci zašpiniť, ale treba ich urezať.

Na záver provokácia

Ako sa vlastne Naďa a Slavoj mohli zhodnúť a navzájom rešpektovať? Žižek chápe protesty Pussy Riot ako vyjadrenie univerzalizmu boja. Na tento boj sa vyžadujú rôzne prostriedky podľa typu spoločnosti, v ktorej sa boj realizuje, a preto sa Žižek plne stotožňuje s aktivizmom Pussy Riot.12 Pod jednou podmienkou. Že tento aktivizmus bude interpretovaný vo svojej hegeliánskej totalite. Tento koncept je pre Žižka kľúčový. Celok je vždy kontradiktórny a chápaný v jednote so svojimi symptómami. Nepochopíme Rusko bez toho, aby sme pochopili význam Pussy Riot. Nepochopíme súčasný kapitalizmus bez Konga13 alebo Spojené štáty bez Chelsea Manning či Guantanáma.

Tolokonnikova a Aľochina po svojom prepustení okamžite začali pomáhať uväznením ženám pracujúcim v otrasných podmienkach. Nadežda však vidí toto väzenie naprieč ruskou spoločnosťou. Analogický predpoklad unifikácie á la väzenie je projektovaný do chápania materstva, ortodoxnej cirkvi či do všeobecného podriadenia sa zákonom.14 Toto väzenie nekončí, ale funguje na základe samoregulácie jednotlivých štruktúr moci. Žižek dodáva, naprieč svojimi listami, že táto situácia nie je typická len pre Rusko alebo Čínu. Líšia sa akurát nástroje útlaku. Obaja odmietajú proklamovaný konzervativizmus nasiaknutý falošným fundamentalizmom, ktorý akurát zatieňuje fakt, že skutočným motívom je urobiť systém ešte efektívnejší.15

Obaja dopisovatelia sa navzájom obohacovali o podnetné príspevky, rozoberali množstvo postáv filozofickej a umeleckej tradície a prediskutovávali rozmanité témy, počnúc Snowdenom, cez príčiny neúspechu socializmu, až po situáciu na Ukrajine. Skutočným odkazom vymenených listov je však otázka, čo si odnesie verejnosť z kauzy Pussy Riot? Ak to bude nadšenie pre univerzalizmus boja za ľudské práva a proti moci, ako aj solidarita v tomto boji, tak idea zahalená vo farebnej maske, hoci uväznená na dva roky za šijacím strojom, nikdy neprestane žiť.


1 TOLOKONNIKOVA, N. – ŽIŽEK, S. Comradely Greetings. The Prison Letters of Nadya and Slavoj. London: Verso 2014, 106 s.
3 TOLOKONNIKOVA, N. – ŽIŽEK, S. Comradely Greetings ..., s. 4. Autorom úvodnej stati je Michel Eltchaninoff, filozof a šéfredaktor časopisu Philosophie Magazine,
4 ŽIŽEK, S. Violence. London: Profile Books 2009, 218 s. Český preklad: ŽIŽEK, S. Násilí. Praha: Rybka Publishers 2013, 220 s.
5 TOLOKONNIKOVA, N. – ŽIŽEK, S. Comradely Greetings ..., s. 5.
6 Ibid., s. 41.
7 Ibid., s. 12.
8 Ibid., s. 66.
9 Ibid., s. 40.
10 Ibid., s. 47.
11 Ibid., s. 62.
12 Ibid., s. 71.
13 Ibid., s. 72.
14 Ibid., s. 86.
15 Ibid., s. 94.

Prevzaté so súhlasom autora.
Zdroj: Blog Ľudské práva

7 komentárov:

 1. marián vitkovič19. októbra 2014, 10:45

  Je fajn že ste to preložili a uverejnili , čítal som to už dávnejšie - a , okrem iného , je to skvelá agregovaná demonštrácia kontradikcií " dnešnej biedy útrap z rozumovania nad dnešným stavom sveta " . žižekov hlavný problém - bez dehonestácie - je že nikdy aspoň trocha systematicky nepričuchol k / politickej / ekonómii v dostatočne " hutnej " ontológii jej skutočného vývoja - a ani k aspoň tým naprelomovejším prácam dnešného " ekonomického mainstreamu " . Bez poučovania - to je jeho , dúfam že nie definitívna , chyba a reálna " impotencia " na ceste k zmysluplným politickým východiskám pre " neleninskú " ľavicu . Tu jednoducho " Naomi Klein " - pokecy nikdy nepomožu . Potom sa netreba čudovať že v reálnom " zúfalstve " k otázke " čo robiť ? " bude čoraz častejšie " bonmotovať " tak ako v poslednej - inak celkom zaujímavej online konverzácii s čitateľmi - napoleonovským " On attack , then we shall see / ! / " - na konci záverečnej odpovede :

  http://www.theguardian.com/books/live/2014/oct/06/slavoj-zizek-webchat-absolute-recoil

  / Aj / - ale rozhodne nie apriori pre žižeka - najlepšia existujúca ekonomická odpoved na / jeho / " senzačné " znovuobjavovanie efektu existencie a / historického / revertu " kombinácie skazeného ázijského biča a európskej burzy cenných papierov " - osobitne relevantná pre dnešnú európsku a /najmä / slovenskú biedu je už dávno v modernej verzii odborne bezchybne a vyčerpávajäco urobená - je to najlepšia vec akú v živote napísal inak stále " plodný " Jaume Ventura - tu je vo free.pdf :

  http://www.aae.wisc.edu/coxhead/courses/731/PDF/Ventura-GrowthAndInterdependence-QJE-1997.pdf

  ... nemusíte byť špecialisti , nie je to určite ľahké lúskanie pre neekonómov - a napokon ani pre slov. oficiálnych " režimových ekonómov dneška " - ale budem trvať na tom že z mojho pohľadu je to POVINNé číTANIE pre všetkých , inak sa tu nikam nepohneme ani o 200 rokov ...

  ... napokon , azda nič lepšie nedemonštruje / predsa len / stále existujúcu a pretrvávajúcu " dialekticko historicky materialistickú " užitočnosť žižeka pre verejnosť/ spoločnosť ako konfrontácia týchto dvoch " umelecky chytrých " artefaktov - titulnej fotografie žižeka z toho posledného online- pokecu na Guardiane :
  http://www.theguardian.com/books/live/2014/oct/06/slavoj-zizek-webchat-absolute-recoil, ..... s týmto coverom z roku 1975 :

  http://www.black-sabbath.com/images/covers/sabotage_large.jpg

  ... a to mám Ozzyho and comp. úprimne rád ... World and history - contradictions are simple as possible but not " simpler " ...

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. No, pán Vitkovič, mňa zas fascinuje, že sa stále nájde niekto, ktorý niečo u Žižeka nenašiel, a keď to potom nájde, ako Lenina a pod., zas postráda niečo iné. Namiesto upodozrievania z psychoanalytickej obsesie by som u podozrievajúceho hľadal obsesiu psychoanalýzou. Veď ako to, že je niekto schopný napísať proti nej celú knihu, ale nie čítať ľudí, ktorí ju vysvetľujú?
   Inak, čakal by som, že sa Vám bude páčiť skôr môj článok... škoda, že ste sa nechali zviesť kryptofašistom Šarkozym, cynickým konzervatívcom, ktorý ospravedlňuje svoju xenofóbiu srandičkami. Dnes, pri absencii spoločenského rámca konzervativizmus splýva s liberalizmom, takže si konzervatívci užívajú svoju úzkoprsosť a zadubenosť. Politika je rovnaká, ale majú k nej odstup, aby v nej mohli pokračovať.
   Viacerí, ako i Zolo Mikeš, píšu v súvislosti s prípadom SMEnta o systémovom probléme. No neviem, nakoľko si uvedomujete, že žiadna cesta späť nie je. Na socdemácke riešenia odpovedá i Žižek vo Vami spomínanom rozhovore. Situácia je omnoho komplexnejšia a vážnejšia a nepohybuje sa v rovine intelektuálnych argumentov, ktoré stačí spropagovať. Chcel by som vedieť ako sa dá v mori kapitalizmu udržať v chode krajina so socialistickou politikou za terajších podmienok vládnutia. PT

   Odstrániť
  2. "Chcel by som vedieť ako sa dá v mori kapitalizmu udržať v chode krajina so socialistickou politikou za terajších podmienok vládnutia." Toto by zaujímalo aj mňa.

   Odstrániť
 2. marián vitkovič20. októbra 2014, 11:58

  Dobrý p. Takáč, reagujem takto , inak sa nezmestím do mustra - úprimná vdaka, vždy ma inšpirujete , hm, ... no:
  1. Váš článok tu k " Penta - vs " slobod. pobehujúci novinári "" - taškarici týchto dní som si v čase písania mojho posl. fcb- statusu nemohol všimnúť - vtedy " ešte nebol na svete " - fyzika ... šarkozyho/sarkoezyho - jak libo - áno - a páči sa mi úprimne . Je pochopiteľný každému , lebo sa pýta na element. otázku nášho každoden. tranzitórneho divadla " za posl. 25 rokov : " " K čomu mraučanie nad tou hmlou získavania, udržovania a zväčšovania transformačnej renty pre čoraz menší okruh vyvolených zo strany škrabákov typu Sibylu, Trendu , SME či Hríba, etc .- teda k čomu dementné samoinštalácie - " keby že idem s Haščákom na kávu , opýtam sa ho či má obyčaj. ľudské radosti, sny , starosti ako my / " červíky " / " ... ked podstata je úplne inde - teda že hentá všetkými teraz režimovými novinármi, " mysliteľmi " / i zo SAV / a hoci i otvorene cynickými plne " odideologizovanými " modlivkovo- hedonistickými tárajmi prototypu S. Marca, Ondrejíčka ... či " spolutvorcov " Kisku v kampani - Baťa, Znášika , Hajdina - ofukovaná lúza ducha - táto morálna ex- šTB/ SIS/, " reformné" strany , a , áno - teraz i " soc.- dem. SMER - čvarga vegetuje, akumuluje a rehoce sa 99, 999 % ľudí dnes už len z efektu / našej ?/ nevedomosti a tuposti týchto v kuse čosi čmárajúcich " oficiálnych elít ducha " a , k tomu pravda jest , z " ochranného pláštika " monetizovaného drístu - " to nie my, to Brussel , globál. ekonomika a kríza - to nepustí ...?!? "" Toť vsjo k oceneniu - šarkozy ma inak vobec nedrbe - napíše za rok možno 25 blogov , z toho je 20 " pseudopsychoanalyt. akože veľmo prešpekulovaných " - v podstate full kravín, ... ale zo 3 - 4 krát trafí úplne presne ... Saerkozy nie je " kryptofašista " , je to ešte aspoň trocha slobodne sa potulujúci chemik či také niečo z už zaniknuvšiej veľmo subtílnej grupky poctivých anarcholibertarián. dumateľov typu D. Valenta etc . , poletujúcich kdesi medzi Rockwellom , L. Spoonerom , Popperom ... a žižekom , ktorí pochopili, že tunajšia " INESS/ Nad. F.A.Hayeka, KI, INEKO , Lampa , etc " - výklad a obhajoba " jediných správnych " reforiem "" je a vždy bude len Ph. Morris, Pentou, bankami ,DSS , energomonopolmi , etc - preplácaný - z hľadiska reálne získateľných majetkov a budúcich im plebsom platených rent - lacný lobistický potulný cirkus ktorého cieľom je aby aby si Chren, švejna,Oravec ... Karpiš či Jurzyca , etc mohli kúpiť 150 metrový byt v nejakej novochyži v BA , Mercedes, 6- ové Volvo či 7- ové Audi ,a nemuseli s bežným ľudom tlačiť dohlavy menúčko za 3,60 ... - teda aby neumreli ako k.k.t. ked sa už raz takí narodili a - ešte v 1988 veselo vypisovali " odborné články " o " novom myslení soviets. ekonómov " - teda o sračkách " akademikov " Abalkina a spol. pod žičlivou labkou Gorbačova ... That s all - " kryptofašista " je možno taký grafoman- cecok ako Krivošík - ten určite aj umrie v latentnom priam freudiánskom strachu že sa do jeho rodnej Prievidze pobláznenej basketbalom časom prisťahuje "" neprimerané množstvo na obruče sa " vešajúcich negrov "" - ktorí nielenže budú vyšší ako on - ale " strategicky zákerne sofistikovanou " kultúrnou domestikáciou časom oplodnia najrúčejšie miestne devy - a definitívne zamedzia realizácii Edenu jeho konečného poznania - teda ním osobne realizovanej stratégii nadproporčnej diseminácie vlastného ušľachtilo - " aristokratického " sémä v zmysle kánonu Ch. Murraya či - v light verzii- G. Clarka . ... a - Krivošík and comp - na rozdiel od Sarkoezyho , dostáva za tie jak fabrické bagety ládované bludy s vždy triafaným vkusom momentálneho populizmu k 1000 a 1 - témam na .týždni či aktualne.sk , predsa len nejaké tie stravné a ubytovacie poukážky ... ešte dokončím

  OdpovedaťOdstrániť
 3. marián vitkovič20. októbra 2014, 12:58

  ad 2 . : k " múdrostiam " Z. Mikeša na jetotak.sk / " Chyba nie je v Pente, chyba je v kapitalizme " / - na prvý pohľad nezaujímavé samosapotvrdzovanie "" neznámeho no radostne očakávaného, lepšieho , " humánnejšieho "" - s " voodoo- inováciami " o " primeranom podieli na vlastníctve, primeranej odmene , etc ... " s ktorými by si ešte v 17. storočí za 2,5 minúty vyškrabal zuby i W. Petty - a to bol na poli klasickej polit. ekonómie i oproti Smithovi či Ricardovi v podstate - priekopník ľudomil . Pri " bližším ohledání " / " Hegelovský mix alebo Palmeho švédsko " / nebudeme autorovi dobromyseľne nič vyčítať - to by sme museli / zbytočná time- consuming lopota / totál zrušiť i vcelku poctivého Roberta Pippina , minimálne za 4. časť tohto jeho 5- partového pojednania k poslednému žižekovmu "" Hegel, kino a " uvidíme čo bude/príde "" - megaopusu :

  http://www.mediationsjournal.org/articles/back-to-hegel

  Toto ma v podstate vobec nezaujíma , ani éterické pasáže o " nemožnosti návratu " k tyranistickej paródii na socializmus ktorú sme tu / vraj / 40 rokov zažívali ... " Skromne by som / na úplný začiatok - " introduction of pure virginity - kind "/ - len Z. Mikešovi , a každému kto chce, odporučil vyhrabať v knižnici letitý no stále neskutočne poctivý a metodologicky čistý megaopus Pavel Machonin a kol . : " československá společnost / Sociologická analýza sociální stratifikace / " - teda korektnú prezentáciu sociálnych, ekonom., vzdelanostných, príjmových a - statusovo- sebaidentifikačných vnímaní a pomerov/ diskrepancií ... zrealizovanú na základe responsov dodnes tu bezprecedentnej vzorky 13.125 respondentov v roku 1967 . Tá analýza / vydaná knižne tuším 1970 / nemá / vzhľadom ku datovaniu prieskumu / rozhodne žiadne " stalinistické " ani " normalizačné " predeterminácie , metóda výskumu je / kombinácia tvrdých dát, ordo/kardo škálovanie sebahodnotenia , etc . / skvelá ... Delauze, Lévi-Strauss či Badiou by čumeli jak puci ... Vašečka and comp. čumí od narodenia dodnes . ... Postačí - kvoli " modernite " - hoci i jej 20- stranové " English Summary " aby bolo i orlovi Aničke jasné že žiadne železné verzie " status - príjem - strana - vzdelanie - lebo členský preukaz a bumážky - a tak furt dokola " v kombinácii s tyranskou čižmou " roztatárenej robotníckej triedy " sa tu / k tomu ultimu / nekonalo a nedokonalo ani náhodou ... moj názor na / z pohľadu globál. neokonzervativizmu prežitiunevyhnutnú / kontumačnú prehru tzv. reálneho socializmu starostlivo indoktrinovanú od polovice 70. rokov minulého stor. a napokon završenú teatrálnymi šTB/ disident - divadlami s plným štrngajúcim " populus " v 1989 , - ten už azda pozná každý . ... Každopádne , možno konštatovať že písanie na aktualne.sk neprospieva " duchu " dokonca bez ohľadu na pri Geburte prvýkrát " zjavenú " preferenciu pravej či ľavej ruky ... no a - pokračovanie v tejto " ľavicovej modernite " vždy skončí takto :

  http://youtu.be/eBD1eBEKcmc

  OdpovedaťOdstrániť
 4. marián vitkovič20. októbra 2014, 14:18

  ... no , ad 3 . : skúsme spolu ten prebiehajúci " historický zápas o slobodu tlače " zhrnúť takto - v najlepšej tradícii " money as debt " Graebera či trocha mytologizovaných / " usus, usus fructus, usus abusus - possession " - diff. / O. Steigera či / dokonca ! / G. Heinsohna - všetko dnes v podstate " právo a ekonómia " - vyobcovaných psov " makroenomicky ukľudňujúceho mainstreamu oficiálnej elity " - mimochodom - žiadni " ľavičáci " . Takže - kedže sme , špeciálne tu , skočili z " tyranizujúceho" tzv. reálneho socializmu naspäť rovno do rentovo / povodne agrárneho / lénneho feudalizmu / k.rva, to je výkon - k tomu fakt v Marxovi či Leninovi niet " užívateľskej príručky a GPS " ! / - hentá celá Hríb, Shooty , Schutz, čikovský, Fila, Kostolný etc - " Le Payaco Aeterni " - sešlost intuitívne cíti prúser - doteraz im vyhovovalo ako potulné SZčO - kašpar divadlo fungovať pohodlne presúvajúc sa z " jedného oligarcho - hradu na / akože konkurenčný / hrad " nemať iba jeden odznak na klope , maštaľnú kariku v nose - dostať dohodnutý žold a ešte čosi povyberať do klobúka "" v podzámčí mezi obyčejným lidem vzhlídajícím k nim jako k " nezávislé , little-pitty but still living smallbourgoise elitke" ze všeho všudy 6 ulíc v BA a 10 kaváren , protrvávaní které malou no furt nadeji vlastního osvobození z korporátnych openspace maštalí periodicky prináší .... "" . Tieto " civilné cool postojové ľudomilstvá " táto žužu-rnalistická chrobač najradšej - preto stále tie "" pretrpované , no napokon triumfiálne " neplánované a nevnucované "" - žvástanice na Pohode etc ... Si jednoducho zvyknete na pravidelné no aspoň trocha diferencované korpo- adresy , sponzoringy / bez priameho vlastníctva / , pevné termíny týchto hodov/odpustov/jarmokov vdaka vhodnej kombinácii 4 ročných období , mien vo Svätovojtešskom kalendári , MS v hokeji, 17. novembra , etc ... Svaly z toľkého komfortu ochabujú, už od začiatku marginálne vybavenie mozgu ešte viac ... A tu drb ! - napriek napomáhaniu šíreniu globálnej - propagandy - " bude líp - kríza už končí ", veľké lobogo - naozaj dobrú / polit./ ekonómiu neos.riete - dnes už evidentne s vačkami napchatými lacnými FED-, ECB - peniazmi a vlastným cash flowom sa veselo požierajú v prakticky deflácii globálne i lokálne oligokorporácie navzájom , jaky pak tam investice do reálnej ekonomiky, pracovné miesta , fiškálne stimuly etc - teraz beží záverečná žranica na highest level ! - Takže prišla v reálne sa zmenšujúcom oligarcho priestore logická ponuka - dobre, dobre , zachránime vás mukli - a zracionalizujeme - ale pekne krásne už len na konkrétnych hradoch - ako trvalá scéna kašparov, nafasujete jednotné mundúry, logo - a nutný stres že vás zajtra vydrbeme aby ste ešte zvýšili " výkonnosť " a loajalitu . Hlavný cieľ - operatívny výkon živenia spindoctor hmloviny podľa vopred naprieč preživšou lokálnou a vlastne i " federálnou " oligarchiou dohodnutej stratégie - parlamentné voľby 2016 : SMER 25 - 32 % ,sieťofka tak zo 15 % - po 2. skrutíniu pohoda na dalšie 4 roky , priebežné zmeny dohodnutých čísel len na základe prípadných negociovaných majetkovo- vplyvových rekombinácií najväčších korporát. psov ... Haščák and comp. na tom neprerobí ani čisto business - toto je oveľa jednoduchší prípad ako ich posledný prúser - Mecom Humenné dodrbaný špirkom - toto je " Farma zvierat ducha " - manažérsky simple as hell - sójovo - múčne salámy a marža z nich sú proti tomu CERN ... Feudalizmus dokonaný , " napravený " smerom k Rímu a Babylonu ... trocha ešte pohulákajú , potestujú facebook -like štatistiky - či by sa fakt nenašlo zopár šuchlých z plebsu čo by im zafinancovali nejaký " nezávislý " start- up , .. a - sklapnú a " zaradia sa " . Bez cynizmu , škoda sa tým dalej zaoberať - napokon - " Roma and Babylon " will fall anytime and anywhere ... - next 4. - finito .

  OdpovedaťOdstrániť
 5. marián vitkovič20. októbra 2014, 15:23

  ad 4. - finito : akurát kukám že " najsamväčší krajec chleba si sám zručne odkrojím a subjektovo- suverénne zjem " - nový menejstatu.sk klaun R . Chovanculiak atakuje štatistiky vybrali.sme.sk s poémou " Konfirmačné bludy Bláhu " ... potom mu bude Bláha akože respondovať , potom ... - čisté placebo do aleluji ... Keine Schwein konnte es interessieren .. Zopár poznámok na záver :
  Toto je dobrý deň , nie kvoli týmto mojim v podstate psychohygienam , za ktorých prečítanie každému dakujem , ale - ráno som prebehol najnovšie veci na svetových akadem. serveroch - a vidím že jedny z najchytrejších mozgov v ekonómii dnes v 2 nezávislých prácach s najnovšími dátami perfektne prepojili R. Lucasa/ Sherwina Rosena ,resp. Imklaara/Timmera a P. Antrása a - vlastne len potvrdili to kde som/sme finišovali túto sobotu v Martine s tými poctivo ľavicovými mladými mužmi zo Vzdoru . Teda nielen s nimi , bolo tam dosť ľudí " pomimo " - ja som na nich / inak to neviem/nechcem/ síce len v názorných / parciálnych / grafických demonštráciách vybalil natvrdo to z čoho by tu celá Ekonom. " univerzita " , " ekonómia" na " SAV ", etc picla bezbranne a v konečnej katarzii smrti z večnej nevedomosti tak do 15 minút , a oni - počúvali , pýtali sa , škoda že som musel skoro odísť - inak tam diskutujeme doteraz . Jeden pán vonku pri cigarete oceňoval tie všetky videá, " Politické kaviarne " etc - kvoli formátu vnímania pre dnešnú dobu , šak azda niečo ešte stočíme - ale úprimne - lebo " repetitore, memorize, ťažšia no trvalejšia - a hlavne komplexná cesta " - ja vám tú/tie knihu/knihy dopíšem , vydám a " narvem " do rúk . Ja nemám o čom pochybovať ani v najmenšom - high theoretically : "" tento stav sveta definitívne drbne - lebo - ako by pochopil trebárs A . Costinot - aj keby sa ostrosť rozdelenia / globálnej / produktivity kapitálu a zahr. obchodu dnes bez bariér dala reálne narvať do Bayesiánskej ortogonality /štat. / rozdelenia - definitívne prerazí horný limit - v pekelnom tempe nastúpi jej vlastne dávno vlastná ergodickosť šetrenia na ľudskom " kapitáli " čím rozhodujúca / mediánova / väčšina prepadne pod substitučnú level , OLG- nie OLG, všetko jedno - a potom nebude pre tento kapitalizmus definitívne žiadnej politooligarchiou " manažovateľnej " pomoci "" . Thats all - k tomu samozrejme celý teoreticko - empirický katalóg tejto " krásy " v plnej paráde a v ľudskej reči a - čo robiť ? - už teraz i potom .

  ... k žižekovi - nemám s ním najmenší problém , vždy som ho oceňoval ako poctivého kritického skutočného intelektuála - no trvám na tom že jeho limity sú úplne zjavné . Možno by ešte trocha pomohlo keby opäť zašiel k nejakej " Abyss " , zdá sa mi že už pri žiadnej dosť dlho nebol . Napokon - k paradoxu titulného fota k poslednému jeho chatu s coverom Black Sabbath z 1975 - ved práve o to ide - " odpredu i odzadu nazrkadlený " žižek chtiac či nechtiac trvale / poctivo / žijúci s " diablom " vlastnej " dialektiky subjektu " versus hentá tlupa "s krížami naopak " , vskutku geniálnymi riffmi - no napriek tomu že v chudobinci zvanom Birmingham John " Ozzy " Osborne spával na 1 posteli s 3 súrodencami a ťahal od 15 prasačie polky po bitúnku - ostatní na tom neboli o nič lepšie - naštylizovali sa len akože paradoxne obrazom dopredu - úplne intuitívna " only will and power " , jakápak tam ľavica . ... Ale v pohode - šak toto od nich by malo byť vlastne hymnou tohto fajn portálu :
  http://youtu.be/i8kYrIWu14E
  ... stačilo, všetko dobré - a teraz von - medzi ľudí ... to je to podstatné .

  OdpovedaťOdstrániť