sobota 22. novembra 2014

Pražská prezentácia knihy: Revolúcia, alebo transformácia?


Akademické konferenční centrum, Praha 12. 11. 2014

Dr. Peter Dinuš (SAV, Bratislava)
Prof. Vladimíra Dvořáková (VŠE, Praha)
Dr. Marek Hrubec (AV ČR, Praha)
Doc. Ladislav Hohoš (UK, Bratislava)

Prezentácia knihy

Revoluce nebo transformace? / Revolúcia alebo transformácia?

Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec a kol.
Bratislava, nakladatelství Veda, a Praha, nakladatelství Filosofia 2014

Do knihy svojimi textami prispeli:

Vladimíra Dvořáková, Marek Hrubec, Jan Keller, Oleg Suša, Richard Sťahel, William Robinson, Jerry Harris, Ladislav Hohoš, Peter Dinuš, František Novosád, Jozef Lysý, František Škvrnda, Zuzana Uhde, Svetozár Krno a Milan Kreuzzieger

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára