sobota 6. decembra 2014

Výpadok elektrickej energie v Detroite

THOMAS GAIST | Wsws.org
Pre čoraz väčšiu časť pracujúcich ľudí v Amerike sú demokratické práva a tiež základné prvky civilizácie, ako elektrická energia, tečúca voda, doprava, nedosiahnuteľné vďaka čoraz viac dominujúcemu systému zisku.

V utorok ráno Detroit utrpel masívny výpadok prúdu, ktorý zasiahol rozsiahle časti centra mesta. Približne 900 budov bolo bez elektrickej energie, vrátane nemocníc, škôl, požiarnych staníc a ďalších verejných budov. Výpadok bol lokalizovaný v kľúčových oblastiach mesta, takže donútil ľudí ostať vo výťahoch, v centre mesta boli uzatvorené mnohé štátne školy a taktiež boli evakuovaní návštevníci Detroitského Inštitútu Umení (Detroit Institute of Arts).

Výpadok napájania, ktorý bol pripísaný zlyhaniu jedného kábla v sústave mestskej elektrickej siete, hovorí nielen o úpadku Detroitu, ale aj o rozklade a zanedbávaní infraštruktúry v celej krajine.

Nejedná sa pravdepodobne o posledný výpadok prúdu v meste Detroit. V meste, ktoré bolo v minulosti svetovým centrom automobilovej výroby, no v súčasnosti je najchudobnejším veľkomestom v USA. Zlyhávanie infraštruktúry viedlo k veľkým výpadkom v centre Detroitu už v roku 2010, 2011 aj 2013. Každá silnejšia búrka a dokonca aj prudký nápor znamená výpadok elektriny pre rozsiahle časti mesta. 

Počas posledných desiatich rokov Detroit privatizoval posledné zvyšky mestom vlastnenej energetickej infraštruktúry, ktorá je preto čoraz viac pod nadvládou energetického gigantu DTE. Mestská elektráreň, kde údajne došlo k chybe, bola zrušená a premenená na spínaciu stanicu. Odtiaľto je realizovaný prenos elektrickej energie od spoločnosti DTE do mestskej siete. Uvedená energetická spoločnosť mala realizovať program modernizácie elektrického vedenia ako súčasť postupnej privatizácie, avšak zlyhala pri kontrole poškodeného kábla. 

Popisovaný posledný výpadok prichádza po tom, ako sa Detroit spamätáva z bankrotu a pripravuje sa na implementáciu finančného plánu reštrukturalizácie. Základným cieľom je tu prekonfigurovať celé mesto v prospech bohatých, a to prostredníctvom útokov na penzijný systém mestských pracovníkov a ich zdravotné poistenie, spolu s privatizáciou hlavných mestských aktív (vlastníctva). 

Dodávky energie pre mesto majú byť ešte pevnejšie pod kontrolou DTE, ktorá má styky s politickými reprezentantmi mesta. Preto táto spoločnosť  prostredníctvom svojej stratégie vypínania elektrickej energie v rámci vykonávania údržby hrá zásadnú úlohu v úsilí vládnucej triedy vypnúť celé časti mesta, ktoré nepovažujú za dostatočne rentabilné. 

Rozpad infraštruktúry sa však neobmedzuje na Detroit, či na výrobu a distribúciu elektrickej energie. Správa, ktorú nedávno zverejnila Americká spoločnosť stavebných inžinierov (American Society of Civil Engineers - ASCE) vyhodnotila stav národnej elektrickej infraštruktúry na známku D+ (v našom systéme známkovania žiakov hodnotenie medzi 3 a 4). Správa poukázala na to, že značná časť elektrizačnej sústavy USA bola postavená v polovici 20. storočia a niektoré komponenty sú staré viac ako 120 rokov. Spoločnosť ASCE zistila, že množstvo významných porúch energetického systému v USA vzrástlo z menej ako 80 v roku 2007 na viac ako 300 v roku 2011. 

Podľa nedávnej štúdie CBS s názvom „Americká zanedbaná infraštruktúra“ (America’s Neglected Infrastructure) dosiahli investície vlády USA do infraštruktúry svoj najnižší bod od roku 1947.
Letecká doprava USA je najpreťaženejšia na svete a väčšina amerických námorných prístavov nie je dostatočne hlbokých, aby tu mohli kotviť nákladné lode najnovšej generácie. Spomedzi približne 14.000 míľ vysokorýchlostných železníc, ktoré sú v súčasnosti prevádzkovaných na celom svete, nie je ani míľa v USA. 

Stovky mostov postavených v šesťdesiatych rokoch minulého storočia zostávajú naďalej v prevádzke napriek tomu, že sú, podľa zdrojov citovaných v správe CBS, vyhodnotené ako „štrukturálne nedostatočné“. Viac ako 10 percent mostov v USA, celkovo takmer 70.000, má vážne statické nedostatky a približne 32 percent z veľkých amerických ciest je v zlom stave. V roku 2007 sa v štáte Minnesota zrútil most, ktorý patril k diaľnici označenej ako I-35. Kolaps mostu zabil 13 ľudí a zranil ďalších 145. Zrútený most patril k širokej kategórii mostov postavených v šiestej dekáde minulého storočia.

Potenciál neudržiavanej infraštruktúry exponenciálne zvýšiť negatívne dôsledky prírodných katastrof sa počas posledného desaťročia ukázal znova a znova. V roku 2003 spôsobilo zrútenie stĺpov distribučnej siete v štáte Ohio masívny výpadok elektrickej energie pre približne 50 miliónov ľudí na severovýchode USA. V roku 2005 záplavy spôsobené hurikánom Katrina v kombinácii so zanedbanou infraštruktúrou spôsobili zničenie veľkej časti mesta New Orleans a smrť najmenej 1800 občanov. V roku 2011, hurikán Irene zapríčinil výpadok elektrickej energie pre milióny ľudí vo východnej časti USA. 

Zrýchľujúce sa tempo zlyhávania infraštruktúrny je výsledkom procesu desaťročia trvajúceho kapitalistického zanedbávania a rozkladu. Hospodársky pokles amerického kapitalizmu sa počas posledných štyroch desaťročí prejavil vzostupom parazitickej finančnej aristokracie. Táto skupina bohatých je čoraz viac izolovaná od výrobných síl, pričom sa nepriateľsky stavia k dlhodobému plánovaniu a sociálnym investíciám. 

A kým boli masívne odvetvia ekonomického života monopolizované týmto oligarchami, žiadna časť vládnucej triedy nenavrhuje zásadné investície do sociálnej infraštruktúry. Namiesto toho politický mocenský aparát, na čele s Obamovou vládou, venuje svoju energiu osekávaniu sociálnych výdajov, aby mohli byť bankám vyplatené bilióny vo forme verejných finančných prostriedkov.

V rovnakej dobe, v mene „bezpečnosti vlasti“ a „verejnej bezpečnosti“, boli obrovské verejné zdroje zneužité na rozšírenie aparátu špehujúceho vlastných občanov a transformáciu miestnych policajných útvarov na boj pripravených polovojenských síl, vyzbrojených najmodernejšou vojenskou technikou. Vládnuca trieda sa tak pripravuje na obranu plodov svojho hospodárskeho lúpenia rozpútavaním masových represií proti pracujúcej triede. 

Pre čoraz väčšiu časť pracujúcich ľudí v Amerike sú demokratické práva a tiež základné prvky civilizácie, ako elektrická energia, tečúca voda, doprava, nedosiahnuteľné vďaka čoraz viac dominujúcemu systému zisku. Tento systém zlyhal. Pracujúca trieda ho musí nahradiť novým systémom na báze verejného vlastníctva a demokratickej kontroly, teda socializmom.

Zdroj: Wsws.org
-----------
Detroit predáva mestský majetok za haliere na dolár
SERAPHINE COLLINS, ANDRE DAMON | Wsws.org
 
Mesto na predaj
V rámci najväčšieho bankrotu mesta v histórii usporiadal Detroit orgie výpredaju mestského majetku. V rámci aukcie predal takmer 500 vozidiel a ďalšie kusy mestskej infraštruktúry, prevažnú väčšinu z nich plne funkčnú. Viac ako 130 vozidiel na verejné osvetlenie, 120 smetiarskych vozidiel, viac než 70 autobusov a 24 vozidiel so zdvíhacími plošinami bolo odkúpených spoločnosťami Hilco Industrial a Miedema Auctioneering and Appraisals, ktoré mimochodom aukciu usporiadali. Nákupná cena bola 5 miliónov dolárov, no len smetiarske vozidlá stáli pri kúpe trikrát toľko. 

Eli Thomas, bývalý pracovník oddelenia distribúcie vody, ktorý odslúžil mestu 30 rokov povedal: „Boli sme zneužití, prevalcovali nás“. „Je to tragédia.“ vyslovil sa ďalší bývalý pracovník, ktorého mesto taktiež zamestnávalo 30 rokov. „Privatizácia zničí roky práce verejných služieb, ktorým ľudia zasvätili svoje životy.“ Nakoniec svoje myšlienky uzavrel slovami: „Vláda sa rozhodla pre krok obohacujúci ich priateľov. A my sme zostali okradnutí.“

(Krátené a upravené)
Zdroj: Wsws.org
-----------
V Detroite pokračujú veľké výpadky dodávok vody
SHANNON JONES | Wsws.org
Podľa októbrovej správy predloženej Detroitským oddelením vodovodov a kanalizácií (Detroit Water and Sewerage Department - DWSD) bolo od januára tohto roku zaznamenaných 29.625 odpojení, pričom len v septembri ich bolo 5100. Z celkového čísla prípojok bolo len 16.234 obnovených po tom, ako si mesto vynútilo platby od nízkopríjmového obyvateľstva, teda asi 13.000 domácností ostalo bez dodávky pitnej vody. Za predpokladu, že v priemernej domácnosti žijú tri až štyri osoby, tak takmer 40.000 až 50.000 ľudí žije v meste bez prístupu k vode na pitie, varenie, kúpanie, pranie alebo splachovanie. 

V septembri sudca konkurznej podstaty Steven Rhodes vyhlásil, že obyvatelia Detroitu nemajú „žiadne neodňateľné právo“ na vodu. Zabrzdil tak súdny proces, ktorý by zakázal odpojovanie od pitnej vody. Pri svojom rozhodovaní dal sudca jasne najavo, že koná v záujme bánk a držiteľov komunálnych dlhopisov mesta Detroit, ktorí dostanú 50 centov z každého dolára zaplatenému mestu za vodu. „Detroit si nemôže dovoliť žiadne zdržiavanie platieb, a záväzky voči svojim veriteľom vyžadujú prijatie všetkých primeraných obchodných opatrení pri platení dlhu,“ vyslovil sa Rhodes.

Podľa svedectva, ktoré odznelo pri pojednávaní vo veci bankrotu Detroitu, bolo odpojovanie od pitnej vody položkou požadovanou ratingovými agentúrami z Wall Streetu. Tieto naliehali, aby Oddelenie distribúcie vody splatilo svoj „toxický dlh“, aby sa tak mohlo uchádzať o priaznivejšie podmienky pre vydávanie svojich komunálnych dlhopisov. Krátko nato federálni sprostredkovatelia vypracovali dohodu, podľa ktorej bolo Oddelenie distribúcie vody presunuté pod miestnu právomoc s novým mnohomiliónovým plánom na financovanie. To bude pravdepodobne prvým krokom k privatizácii jednej z najväčších vodných hospodárstiev vo vlastníctve mesta

Rhodes je sudcom ktorý rozhodoval vo veci reštrukturalizácie mesta Detroit. Tento krok prakticky eliminoval dôchodcovskú zdravotnú starostlivosť, radikálne znížil penzie pre 23.500 dôchodcov a podhodil majetok mesta investorom z Wall Streetu a miliardárskym realitným developerom. Zároveň plán stanovuje prísne limity na objem mestských služieb, ktoré sú už dnes neadekvátne nízko financované.

(Krátené a upravené) 
Zdroj: Wsws.org

Ak chcete, aby sa článok šíril, podporte ho klikom pod týmto linkom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára