utorok 22. septembra 2015

Spomienka na Gustáva Husáka

IVAN DUBOVSKÝ | Nezávislí

V roku 1975 zvolilo Federálne zhromaždenie za prezidenta bývalého Česko–Slovenska Gustáva Husáka. Socialistický štát patril medzi 20 najúspešnejších krajín sveta. Zadĺženosť bola minimálna – len 5 mld dolárov. Dnešné Slovensko má enormnú zadĺženosť vyše 90 mld.

Predseda zboru povereníkov

Počas druhej svetovej vojny bol Gustáv Husák jedným z organizátorov SNP. Po skončení vojny zastával viaceré významné funkcie. Okrem iného bol aj predsedom zboru povereníkov. Na začiatku 60–tych rokov bol krivo obvinený, zatknutý a odsúdený na doživotie. V roku 1960 bol prepustený na slobodu a následne plne rehabilitovaný. Na súde sa hrdinsky sám obhajoval.Nezlomný komunista

Presvedčený marxista, nezlomný komunista sa postupne zapájal do politického života. V roku 1968 bol zvolený za podpredsedu vlády. Mal na starosti nové štáto – právne usporiadanie krajiny. V apríli 1969 bol zvolený za prvého tajomníka ÚV KSČ.

Husákove deti

S jeho menom je spájaná populačná explózia, ktorá vznikla priaznivými sociálnymi opatreniami vlády. Historiografia nazvala deti narodené v rokoch 1970 – 1989 Husákovými deťmi. V tom období sa u nás ročne rodilo okolo 100 000 detí. Za 20 rokov vzrástlo Slovensko o takmer milión obyvateľov. Za 25 rokov kapitalizmu pribudlo na Slovensku len okolo 160 000 osôb a Slovensko vymiera. Gustáv Husák bol číry charakter. Vzácny, čestný, statočný človek s mimoriadnym intelektom a všestranným vzdelaním. Bol vzor čistého politika.Nezhromažďoval majetky, nekradol

Býval so svojou rodinou skromne, v malom domčeku. Nezhromažďoval majetky, nekradol, ako súčasní politici. Jeho stručné vyjadrenie koncom mimoriadneho plodného, hektického a strastiplného života plného bojov a strádania v prospech celku, nech sú odkazom generáciám tohto veľkého syna slovenského národa.

V odkaze generáciám okrem iného povedal:

„Vo svojom živote som nevidel a nezažil spravodlivejší, lepší a humánnejší politický systém, ako bol socializmus.“ Budúce generácie by si mali osvojiť jeho odkaz a usilovať sa o znovunastolenie socialistického poriadku zbaveného chýb a omylov, ktoré ho sprevádzali v minulosti.Hlasy o G. Husákovi z internetu:

„Bol náš prezident. Držal sa svojho presvedčenia. Bol čitateľný, zaslúžil sa o federáciu. Zaslúži si úctu a nie pľuvance xenofóbov!“ Gustáv

„Bol skutočný politik, ktorý vedel, čo chce a ako to docieliť. Dnešní tajtrlíci mu nesiahajú ani po členky!“ Slavomír Gustáv Husák ukončil funkciu hlavy štátu po prevrate v decembri 1989. Umrel v roku 1991.

Foto a text: Ivan Dubovský

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára