utorok 27. októbra 2015

Bill Gates: Len socializmus môže zachrániť klímu, „súkromný sektor na to nestačí“

TOM CAHILL | U. S. Uncut

Bill Gates vysvetľuje, prečo nebude klimatická kríza vyriešená slobodným trhom.

V nedávnom rozhovore pre The Atlantic miliardársky technologický magnát Bill Gates oznámil svoj plán minúť dve miliardy dolárov z vlastných prostriedkov na investície do zelenej energetiky a vyzval svojich kolegov, miliardárov zo súkromného sektoru, aby pomohli urobiť USA nezávislé na fosílnych palivách do roku 2050. Ale aby sa tak stalo, Gates priznáva, že súkromný sektor je príliš sebecký a nedostatočný, aby to dosiahol sám a že zmierniť klimatické zmeny by bolo nemožné bez pomoci vládneho výskumu a vývoja.

„Nie je tu ako zbohatnúť. Aj keby sme mali nový zdroj energie, ktorý by stál rovnako ako tie dnešné a neuvoľnoval by žiadne CO2, bude to neisté v porovnaní s tým, čo je už odskúšané a funguje v neuveriteľnom rozsahu a prešlo všetkými regulačnými problémami,“ povedal Gates. „Bez udržateľnej uhlíkovej dane niet motivácie pre inovátorov, či vlastníkov fabrík prejsť na nový zdroj.“

Gates sa dokonca priklonil naľavo a predniesol slová, ktoré by sa odvážilo povedať len málo miliardárov: vládny výskum a vývoj je oveľa efektívnejší a účinnejší ako čokoľvek, čo dokáže súkromný sektor.

„Od druhej svetovej vojny výskum a vývoj vlády Spojených štátov definoval stav techniky takmer vo všetkých oblastiach,“ povedal Gates. „Súkromný sektor je všeobecne nedostatočný.“

„Keď som sa k tomu prvýkrát dostal, rozmýšľal som: Ako efektívne míňa oddelenie energií peniaze na výskum a vývoj? A trápilo ma: Bohyňu, ak budem hovoriť, že by mali zdvojnásobiť svoj rozpočet a vyjde najavo, že nie je veľmi efektívne minutý, ako sa budem cítiť?“ Gates sa vyjadril pre The Atlantic. „Ale ako som sa do toho zahĺbil, peniaze agentúry DARPA (agentúra pokročilých výskumných projektov v obrane) sú minuté veľmi dobre a aj peniaze základného výskumu sú minuté veľmi dobre. Vláda má tieto „centrá excelentnosti“. Mali by ich mať dvakrát toľko a mali by dostávať štvornásobok peňazí, ktoré dostávajú.“

Pri jeho prihováraní sa za verejný sektor excelentnosti zakladateľ Microsoftu spomenul úspech internetu:

„V prípade digitálnych technológií je cesta späť k vládnemu výskumu a vývoju trochu zložitejšia, lebo dnes sa väčšina výskumu a vývoja presunula do súkromného sektora. Ale pôvodne pochádza internet od vlády – a aj dnes je tu istá časť vládnych peňazí pre pokročilú technológiu a zabezpečenie toho, aby mali univerzity vedomostnú základňu, ktorá zabezpečuje toto napredovanie. Takže by som povedal, že celkový podiel USA na vládnom výskume a vývoji je veľmi, veľmi dobrý.“

Program „Centier excelentnosti“, ktorý spomína Bill Gates, je Centrum pre excelentnosť v obnoviteľnej energii (CERE), ktorý je z časti financovaný Fondom národnej vedy (NSF). NSF, ktoré fungovalo s rozpočtom zhruba 7,1 miliárd dolárov v 2014, je zdrojom jednej štvrtiny federálneho financovania výskumných projektov na viac ako 2000 vysokých školách, univerzitách, základných a stredných školách, neziskovkách a firmách. NSF dokonca financovalo cez 200 laureátov Nobelovej ceny vrátane 26-tich len v posledných piatich rokoch. NSF dostáva viac ako 40 tisíc návrhov každý rok, ale dokáže financovať len okolo 11 tisíc z nich. Bill Gates chce, aby bolo toto financovanie výrazne navýšené.

„Rád by som videl strojnásobenie financovania samotného základného výskumu od vlády USA na 18 miliárd dolárov ročne,“ povedal Gates. „Momentálne, ako percento vládneho rozpočtu, to nie je gigantická čiastka... Nie je to nedosiahnuteľná čiastka peňazí.“

Dôkazy nájdeme po celom svete, USA nemusia nanovo vynachádzať koleso, aby sa stali molochom zelenej energie – stačí sa len pozrieť na už existujúce príklady v krajinách so socialistickými politikami – ako napríklad Nemecko a Čína. A podľa Billa Gatesa bude zvyšok sveta nasledovať, ak najväčšie krajiny nastavia laťku.

„Problém klimatických zmien musí byť vyriešený v bohatých krajinách,“ povedal Gates. „Čína, USA a Európa musia vyriešiť emisie CO2 a keď tak spravia, dúfajme, že to spravia lacné aj pre všetkých ostatných.“

V uplynulom júli dosiahlo Nemecko nový rekord výrobou 78% energie z obnoviteľných zdrojov, prekonajúc tak rekord 74% z mája 2014. Nemecko vyrobilo 40,65 gigawattov z veternej a solárnej energie, 4.85 gigawattov z biomasy a 2,4 gigawattov z vodných elektrární, čo tvorilo celkovo 47,9 gigawattov zelenej energie, kým celkový dopyt po elektrine bol stanovený na 61,1 gigawattov. Počas uplynulého roka Nemecko znížilo svoje emisie CO2 o 4,3%. To znamená, že emisie skleníkových plynov v Nemecku sú na najnižšej úrovni od roku 1990.

Ale, čo sa týka celkových investícií, čínskych 80 miliárd dolárov do zelenej energetiky je viac ako investovali USA (34 miliárd) a Európa (46 miliárd) dokopy. A tie investície už prinášajú výsledky. Kým uhlie je stále najväčším zdrojom elektriny v Číne, najväčší svetový znečisťovateľ plánuje dosiahnuť svoj vrchol v 2030 a následne začať s klesaním. Naviac, čínska produkcia solárnej energie predbieha všetky ostatné krajiny dokopy.

Medzi rokmi 2000 a 2012 sa produkcia solárnej energie v Číne dramaticky zvýšila z 3 megawattov na 21 tisíc megawattov. A produkcia solárnej energie stúpla o 67% len medzi rokmi 2013 a 2014. V 2014 sa dokonca Číne podarilo znížiť emisie CO2 o 1% s ďalším očakávaným znižovaním v najbližších rokoch.

Čína tiež zásobuje veternou energiou viac domácností ako všetky jadrové elektrárne v USA dokopy. Produkcia veternej energie v Číne poskytla elektrinu 110 miliónom domácností v 2014, kým ich veterné farmy vyprodukovali o 16% viac energie ako v 2013 a 77 gigawattov ďalšej veternej produkcie je vo výstavbe. Čínska elektrická sieť je v súčasnosti zásobovaná 100 gigawattmi zelenej energie a plánuje zdvojnásobiť objem zelenej energie na 200 gigawattov v 2020.

Bill Gates chce, aby sa z USA stal ďalší líder v zelenej energii a vyjadril nádej, že ešte stále je dosť času, aby USA zobrali investície do zelenej energie vážne a verejný sektor sa stal nástrojom k predídeniu zvýšenia globálnej teploty o dva stupne.

„Nemyslím, že je to beznádejné, lebo je to o americkej inovácii, amerických pracovných miestach, americkom líderstve a sú príklady, kde to dopadlo veľmi, veľmi dobre,“ povedal Gates.

Tom Cahill je spravodajca pre US Uncut so sídlom v pacifickom severozápade. Špecializuje sa na pokrývanie politických, ekonomických a enviromentálnych správ. Môžete ho kontaktovať na tom.v.cahill@gmail.com

zdroj: usuncut.com

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára