štvrtok 1. októbra 2015

Grécko počas obdobia vlády Syrizy 3/3

KAPITANNAKIS SPYROS | Nezávislí

Ešte máme v čerstvej pamäti reklamy na pôžičky na auto, pôžičky na dom, pôžičky na letné prázdniny, reklamy na kreditné karty atď. Alebo ako skoro kazdý deň telefonovali, aby nám ponúkli pôžičku alebo kreditnú kartu s výhodnými podmienkami!
Slováci a iné národy musia byť pozorní, lebo finta s pôžičkami a s investíciou na nehnuteľnosti sa možno tam zopakuje.

Niektoré myšlienky o kríze v krajine

Zadlžovanie je len jedna stránka krízy a možno tá menej zlá. Určite je výslednicou viacerých príčin, ako napr.:
- náklady na olympijske hry, ktoré sa konali v r.2004 (účet vyšiel na cca 20 mld eur...)
- zlé spravovanie vo verejnom sektore (klientelizmus, vysoké mzdy viacerých neproduktívnych zamestnancov, plýtvanie atď)
- skorumpovaní verejní činitelia (úmyselne nadhodnotené projekty alebo priamo trestná činnosť)
- súkromný dlh občanov a firiem (vrátane masmédií...) v bankách ako nesplatiteľné pôžičky. Ten sa premenil na dlh štátny, keď mal štát zachrániť banky.

Zdá sa, že táto posledná príčina mala najväčší podiel. Zdá sa, že išlo o veľkú pascu, do ktorej padlo mnoho ľudí. Ešte máme v čerstvej pamäti reklamy na pôžičky na auto, pôžičky na dom, pôžičky na letné prázdniny, reklamy na kreditné karty atď. Alebo ako skoro kazdý deň telefonovali, aby nám ponúkli pôžičku alebo kreditnú kartu s výhodnými podmienkami!

Slováci a iné národy musia byť pozorní, lebo finta s pôžičkami a s investíciou na nehnuteľnosti sa možno tam zopakuje.

Urobme nasledujúci hrubý, svojvoľný a možno chybný výpočet. Suma ochranných balíkov doteraz bola: 100 mld (2010) + 130 mld (2011) + 86 mld (2015) = 326 mld. Odpočítajme 26 mld, nech sú to výdavky zbytočných olympijskych hier a sumy stratené kvôli korupcii.

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo je cca 4.500.000. Delením 300mld. počtom ekonomicky aktívnych obyvateľov vychádza cca 67.000 eur na obyvateľa. Tanec s pôžičkami fyzickým osobám začal dakedy pred rokom 2000. Teda za 12 rokov zobral priemerne každý občan 67.000 eur buď ako pôžičku, ktorú nemohol splatiť, alebo ako časť mzdy, ktorú si nezasluhoval.

V skutočnosti by nám tento priemer vyšiel menší, lebo teraz ignorujeme dlhy firiem a asi aj dalšie parametre. Ale aj tak na prve čítanie by vyzeral reálny, keďže každý z nás pozná ľudí zo svojho okolia, ktorí si požičali oveľa viac peňazí ako tento hrubo vypočítaný priemer.

Banky zrejme nepožičiavali zlato alebo bankovky ale len šeky t.j. čísla na papieri alebo sľuby. Celý trh nehnuteľností alebo áut sa opieral len o sľuby, o kusy papiera s číslami. Bolo by zaujimavé preskúmať ten reťazec ako pokračuje. Kto požičiaval takisto papiere domácim bankám, ale potom vyžadoval späť hotovosť a národný majetok.


Tri ďalšie stránky krízy (nie priamo spojené so zadlžovaním) sa týkajú:

1 Školstva: v minulosti (aj v ťažkých podmienkach) bola kvalita školstva neporovnatelne vyššia ako tá za posledných 15 až 20 rokov. Ide o očividnú snahu niektorých vnútiť akúsi „modernú negramotnosť“. Podľa novej situácie majú mladí ľudia poznať len elementárne veci, nesmú mať štrukturované a abstraktné myslenie, nesmú poznať ani základnú históriu...

Školské knihy sa premenili na zbierky informácií, ktoré pripomínajú skôr reklamné katalógy veľkoobchodov než učebnice. Školské programy sa tiež primerane prispôsobili...
Napr. na základných školách sa dnes učia 2 (!) cudzie jazyky, ale grécku gramatiku sa začínajú učiť až v piatom ročníku!!! Ak žiak nemá pri štúdiu pomoc od svojich rodičov, tak nemá šancu.

Učitelia základných a stredných škôl sú veľmi rozhorčení týmito učebnicami a programami. Prednášatelia a cvičiaci vysokých škôl sú takisto v zúfalstve: často učia prvákov, ktorí prišli z gymnázií ako jednotkári, ale nie sú schopní porozumieť textom! Diplomovky sú často výsledkom surového kopírovania z internetu, bez súvislosti obsahu a plné chýb...


2 Prudkej zmeny populácie: príchod milióna a pol emigrantov za 20 rokov fakticky spôsobil:
* zmenu zloženia domáceho obyvateľstva, teda zoslabenie komunikácie a väzieb medzi ľuďmi v spoločenstvách (v bydliskách, na pracoviskách atď.)
* tlak na cenu pracovnej sily nadol
* "rozkvet" čiernej práce, teda poškodenie poisťovacieho systému.

Masové a prudké miešanie populácií, ktoré poznáme po rokoch 1989-1991 vyzerá, že má isté analógie s presunom štrajkokazov za starých čias, keď ich prevážali z iných miest, aby nahradili štrajkujúcich robotníkov.
V tomto prípade dochádza k takémuto posunu vo svetovom meradle, pomalšie a všeobecnejším cieľom: podkopať výdobytky robotníckeho hnutia v tej či inej krajine a zoslabiť spoločenské štruktúry v nej (napr. školstvo). Komunistické hnutie, otrasené udalosťami rokov 1989-1991 a už bez materiálnej podpory, nemohlo rozpracovať postoje a taktiku vzhľadom na tento nový jav. Niektoré jeho zložky sa naivne uspokojovali vítaním emigrantov-bratov, že spolu zvrhnú kapitál... A tieto nedostatky potom využila krajná pravica.

3 Šíreniu narkotík: to čo občan stretáva každý deň na niektorých miestach Atén je nepopísateľné. Také niečo pred 30-mi rokmi neexistovalo. Musí existovať organizovaný systém podporovaný zhora, ktorý rozmnožuje "spoločenstvo" narkomanov novými obeťami.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára